Openbaar Ministerie over dode dieren Oostvaardersplassen: 'is landelijk beleid!'

Geen categorienov 28 2018, 18:00
Afgelopen jaar was er een flinke rel rondom de Oostvaardersplassen en de dood van talloze grote grazers. De dieren, te zien wanneer je met de trein tussen Lelystad en Almere reist, stierven volgens het Openbaar Ministerie (OM) door koude en door het vastgestelde landelijke beleid. Staatsbosbeheer is niet aansprakelijk te houden. Dierenactivisten klaagden de uitvoeringsorganisatie aan omdat deze haar zorgplicht niet zou nakomen. De dood van meer dan duizend dieren was volgens de aanklagers het gevolg van slechte zorg. Maar het OM heeft nu laten weten dat Staatsbosbeheer er niets aan kan doen, 'ze voeren enkel uit wat ze van bovenaf vertelt wordt'.
Eerder dit jaar liet de Politie al weten dat aangifte doen tegen Staatsbosbeheer geen enkele zin heeft. Zij blijken nu dus gelijk te krijgen. Dit omdat de dieren bij de Oostvaardersplassen 'wilde dieren' en geen 'gehouden dieren' zijn. Wilde dieren zijn geen eigendom en daarvoor gelden andere regels, ook met betrekking tot de zorgplicht. Daarmee komt Staatsbosbeheer dankzij het juridische construct goed weg! Activisten die ervoor kiezen om de noodlijdende dieren te helpen kunnen in de toekomst wel op vervolging rekenen. Dat is wel jammer, want de Oostvaardersplassen zijn een wilde woestijn waar nauwelijks voedsel te vinden is. Een treinreiziger kan dit schouwspel waarnemen: het is één grote kale groene woestijn. Zelfs de bomen zijn op veel plekken volledig leeggegeten en ontdaan van bladeren.
Het OM heeft nagetrokken hoe de vork in de steel zit. Zo stelt het OM: "De gevolgen van deze omstandigheden kunnen naar het oordeel van het OM niet in strafrechtelijke zin aan Staatsbosbeheer worden toegerekend, nu Staatsbosbeheer slechts de uitvoerder van het landelijk beleid is." Omdat het OM dus ook de dierenactivisten niet vervolgt toont zij zich van haar schappelijke kant. Immers was de situatie op de Oostvaardersplassen juridisch gezien behoorlijk diffuus en hadden activisten ook vervolgd kunnen worden. Het OM laat weten dat de activisten zich moeten wenden tot Den Haag als zij hierin verandering willen zien: "Omdat het OM geen bevoegdheid heeft om te vervolgen voor beslissingen die worden genomen op centraal overheidsniveau is de vraag naar de deugdelijkheid van het landelijk beleid niet in het onderzoek betrokken. Dat is een vraag die zich, gelet op de voortdurende maatschappelijke discussie daarover, ook niet eenduidig laat beantwoorden."
https://twitter.com/InaDijstelberge/status/1066041248354578440
De situatie in de Oostvaardersplassen zal zich dan ook niet verbeteren met de winter voor de deur. Als er weer een koude winter aankomt is de kans groot dat tal van dieren zullen sterven. Dat is jammer, maar helaas. Dit is al jaren zo en als je daar iets aan wilt doen ga dan in gesprek met de overheid. Mensen die de dieren in de toekomst bijvoeren wacht wel vervolging door het OM: "De bijvoerders zijn erop gewezen dat overtreding van dit verbod in de toekomst wel degelijk tot strafrechtelijke vervolging kan leiden."
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten