PBL rapport toont onbegrip

PBL rapport toont onbegrip

Gisteren heeft het PlanBureau voor de Leefomgeving (PBL) een rapport gepubliceerd over het Nederlandse klimaatbeleid.

Voor wie het rapport niet wil lezen hieronder een samenvatting van de samenvatting:

Energietransitie vraagt voorbereidingstijd

Met het Energieakkoord is onder meer het beleid voor hernieuwbare energie in Nederland tot 2023 geconcretiseerd. Een meer geleidelijke realisatie van de doelstelling van 16 procent - in 2023 in plaats van 2020, zoals vastgelegd in het Regeerakkoord - heeft een flinke lastenverlichting met zich meegebracht. Dit laat ook zien dat voor een kosteneffectief transitiepad veel tijd nodig is.

Tempo van introductie hernieuwbare energie moet nog flink omhoog

De ambitie om in 2050 een vermindering van de broeikasgasemissies met ten minste 80 procent te realiseren vraagt een inzet van hernieuwbare enerbronnen van 35-80 procent. (...) Extrapolatie van het benodigde tempo tot 2020/2023 zou voor Nederland uitkomen op 30 - 35 procent hernieuwbare energie in 2050.

Doorzetten als het moeilijk wordt

Een transitieproces gaat niet altijd van een leien dakje. Dit is nu duidelijk zichtbaar in de elektriciteitsmarkt. Het is van belang het beleid tijdig bij te sturen, juist om de gewenste richting naar vergroening vast te kunnen houden.

Wat nu nog innovatief is, moet het beeld van 2050 bepalen

Tot 2050 moeten technologieën voor schone energie (...) in een stevig tempo worden geïntroduceerd. Hiervoor is het nodig een flink aantal nog nauwelijks (...) toegepaste innovaties voortvarend te ontwikkelen tot marktrijpe opties.

Meer langjarige beleidstrajecten nodig om innovatie in praktijk te brengen

Het Energieakkoord geeft slechts beperkt extra impulsen aan innovatieve opties. Voor (...) vermindering van broeikasgasemissies in Nederland met 80-95 procent in 2050 is het daarom des te belangrijker te werken aan de invulling van concrete, op innovaties gerichte activiteiten, zoals demonstratieprojecten en ondersteuning in de eerste fase van toepassing.

Uit de samenvatting komt prominent naar voren: we zijn bezig met innovatiebeleid. En dat beleid is er op gericht in 2050 bepaalde doelstellingen te halen. Waar gaat het rapport nu de mist in (en ook het Nederlandse en Europese energiebeleid)?

Het beleid is erop gericht om stap voor stap volgens een lineair traject tussen nu en 2050 de doelstellingen te halen. Er zijn 3 redenen waarom dat geen verstandige route is:

1. Innovatie verloopt niet lineair

2. Investeringen hebben een beperkte levensduur

3. Grote onzekerheid vraagt om voorzichtigheid

Innovatie verloopt niet lineair

Voor iederen die weet hoe innovaties werken zal dat geen verrassende uitspraak zijn. Goede innovaties kunnen snel hun weg vinden in de maatschappij, mits ze marktrijp zijn. Adaptatie van nieuwe technieken vertoont dus vaak een fase van exponentiële groei. Het huidige beleid is sterk gericht op stimulering van toepassing van technieken die nog niet marktrijp zijn. Dat is gewoon dom. Het wordt tijd dat de overheid zich laat informeren over hoe innovaties werken en hoe Nederland het beste de introductie van innovatieve technieken kan stimuleren. Het beleid richt zich er nu op om elk jaar bijvoorbeeld een percentage duurzame energie te realiseren. Het zou veel verstandiger zijn om in te zetten op een innovatietraject en pas zodra technieken marktrijp zijn in te zetten op exponentiële groei.

Investeringen hebben een beperkte levensduur

De overheid wil jaarlijks het aandeel duurzame energie verhogen tot 2050. Dus worden er nu al miljarden geïnvesteerd in onrendabele energieopwekking. Maar die investeringen zijn in 2050 allang afgeschreven. Als we uitgaan van een levensduur van 20 jaar moeten we pas vanaf 2030 op grote schaal inzetten op vervanging van fossiele energie door duurzame energie om de doelstelling voor 2050 te halen. Dit idee zien we terug bij de uitwerking van het Energieakkoord in de Duurzame brandstofvisie voor de transportsector. Daar wordt gemeld dat vanaf 2035 (levensduur van 15 jaar voor transportmiddelen) voor 100% moet worden ingezet op gebruik van voertuigen die zonder netto CO2-emissie kunnen rijden, wil men de doelstelling om in 2050 volledig nul-emissie te kunnen rijden halen. Tegelijkertijd is er geen pleidooi om nu al een evenredig deel nul-emissievoertuigen op de markt te gaan zetten.

Grote onzekerheid vraagt om voorzichtigheid

Nog een quote:

De doelstelligen voor het klimaatbeleid vinden hun basis in de afspraak tussen alle landen om de mondiale temperatuurstijging onder de 2 C te houden. Deze afspraak is vertaald in de vermindering van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, met circa 50 procent in 2050 ten opzichte van 1990. Het gaat hierbij om zodanig complexe materie, met zulke grote onzekerheden, dat een dergelijk emissieniveau geen zekerheden biedt maar wel een redelijke kans oplevert dat de temperatuurstijging onder de afgesproken 2 C blijft.

De grote onzekerheden dwingen ons tot een beleid wat tussentijds bijgestuurd kan worden. Als er meer gedaan moet worden, maar ook als blijkt dat het beleid niet rendabel is. Er lijkt nu nog weinig aan de hand, laten we eerst meer zekerheid krijgen voor we op grote schaal gaan investeren.

Een andere onzekerheid, die minstens zo belangrijk is, is de onzekerheid of andere landen ook mee gaan doen aan het reduceren van emissies. Het lijkt er op dat de grootste vervuilers niet mee gaan doen. Als die vrees bewerkelijkheid wordt, zal ons beleid aangepast moeten worden en zullen we ons moeten richte op adaptatie in plaats van emissiereductie.

Het wordt tijd dat de overheid inziet dat we vooral bezig zijn met innovatiebeleid en dat dat een hele andere aanpak vergt dan een energietransitie met concrete korte termijn doelstellingen. Zo'n transitie is onvermijdelijk, maar nu is het er nog te vroeg voor.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

NOS wast hypocriete WEF-vergadering in Davos wit: 'Inspirerend!'

Vandaag publiceerde de NOS een artikel waarvan de headline zowaar kritisch was over het jaarlijkse WEF-evenement in Davos. Da...

Joost Eerdmans spuugt op Twitter: 'Het is bagger, dat weten we allemaal'

JA21-medebaas Joost Eerdmans heeft vandaag even lekker uitgehaald naar Twitter. Want, zei hij in de Tweede Kamer, het is alle...

LOL! ChristenUnie wil kabinet héél kritisch gaan volgen: 'Nieuwe bestuurscultuur!'

Tijdens een congres van de ChristenUnie ontving een motie die de partij oproept kritischer te zijn ten opzichte van het kabin...

Lees meer

Net binnen

Joost Eerdmans spuugt op Twitter: 'Het is bagger, dat weten we allemaal'

JA21-medebaas Joost Eerdmans heeft vandaag even lekker uitgehaald naar Twitter. Want, zei hij in de Tweede Kamer, het is alle...

LOL! ChristenUnie wil kabinet héél kritisch gaan volgen: 'Nieuwe bestuurscultuur!'

Tijdens een congres van de ChristenUnie ontving een motie die de partij oproept kritischer te zijn ten opzichte van het kabin...

NOS wast hypocriete WEF-vergadering in Davos wit: 'Inspirerend!'

Vandaag publiceerde de NOS een artikel waarvan de headline zowaar kritisch was over het jaarlijkse WEF-evenement in Davos. Da...

Geert Wilders pakt Joost Eerdmans aan vanwege dwaas Curacaoplan: 'Welja, geef ze lekker vakantie'

Geert Wilders heeft op Twitter Joost Eerdmans hard aangepakt vanwege diens dwaze idee om nepvluchtelingen op te vangen op Cur...

"Onze parlementaire controle is een farce geworden": GroenLinks en PvdA stemmen tegen motie van wantrouwen

PvdA en GroenLinks zijn nepoppositiepartijen. Dat wisten we al langer, maar ze maken dit nu wel héél duidelijk. De twee parti...

Lees meer