Rapport Groene Rekenkamer over windenergie

Geen categoriejun 07 2013, 16:30
Na het vernietigend oordeel van Willem Vermeend en Rick van der Ploeg over windenergie is nu ook de Groene Rekenkamer met een rapport over dit thema uitgekomen: 'Windenergie in Nederland. Kosten en Baten. Inclusief een berekening van de plannen voor een Nationaal Energieakkoord.' Het resultaat liegt er niet om.
Het rapport is geschreven door ir. Jeroen R. F. Hetzler, gecontroleerd door dr. C. (Kees) le Pair en door prof. dr. Richard S. J. Tol.
Aan de samenvatting ontleen ik het volgende:
Het effect van windenergie op de Nederlandse terugdringing van CO2–emissie is marginaal tot onmeetbaar. Dit is mede het gevolg van de lager dan verwachte prestaties van windturbines en hun tegenvallende economische levensduur.
Ongesubsidieerde Nederlandse windenergie lijkt dan ook onhaalbaar.
Door de Nederlandse windambities moet de belastingbetaler jaar na jaar tot tenminste 2031 tientallen euro’s per maand meer aan koopkracht inleveren. In 2020 is een gemiddeld huishouden € 63 per maand aan energiebelasting kwijt. Door de netbeheerder doorberekende extra kosten komen hier nog bij. Hier bovenop komt mogelijk, vanwege het concept Nationaal Energieakkoord, nog eens € 9,- per maand, mits het akkoord in de huidige vorm daadwerkelijk van kracht wordt. De schatting is dat in 2020 de gemiddelde energiebelasting hierdoor uitkomt op ongeveer € 90 per maand per huishouden.
De haalbaarheid van de windambities wordt door het CBS en PBL betwijfeld. Het Parlementair onderzoek Kosten en baten energie- en klimaatbeleid van de Tweede Kamer laat zich bovendien kritisch uit over de kosten, de controle erop en het effect op CO2-terugdringing door duurzame energie zoals windenergie. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of het wenselijk is deze weg te vervolgen ten koste van koopkracht, economische groei en onderzoek naar wel levensvatbare technologieën voor elektriciteitsopwekking.
Onbeantwoord blijven de vragen hoe groot het effect van de Nederlandse inspanning in graden Celsius is op het tegengaan van de opwarming van de aarde en hoe groot het effect op onafhankelijkheid van energie-import is.
Ongesubsidieerde Nederlandse windenergie is dan ook onhaalbaar. Een commercieel bedrijf zou zich zonder die subsidies nooit aan investeringen in windindustrie wagen.
Aldus de samenvatting van het rapport.
Het volledige rapport in pdf is als bijlage toegevoegd.
De website van de Groene Rekenkamer is hier te vinden.
Voor mijn eerdere DDS–bijdragen, zie hier.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten