Studentenrebellie: de linkse slang vervelt

Geen categoriefeb 24 2015, 16:00
Als universiteiten de spiegels zijn van onze maatschappij, dan ziet Nederland er ongezond uit.
Als de reacties op de recente studentenrebellie een inkijk geven in de psyche van onze intellectuelen, dan is de diagnose terminaal. Als studenten de toekomstige politieke leiders van dit land worden, dan is dictatuur onvermijdelijk.
Al 13 dagen bezet een collectief van 'kritische studenten' gedoopt De Nieuwe Universiteit (DNU) het Bungehuis van de Universiteit van Amsterdam. Deze kraak is een (politieke) daad van protest tegen geplande bezuinigingen aan de UvA. De 'gijzeling' van eigendom van de universiteit zal pas stoppen als de UvA tegemoet komt aan een heuse wensenlijst van de krakers.
In een land waar mensen respect hebben voor eigendom zou een dergelijke daad fel moreel worden veroordeeld door intellectuelen. Ze zouden de alarmbel luiden over hoe zorgelijk het is dat 100 verwarde studenten met een Piketty-complex wetenschappelijk onderwijs en onderzoek kunnen platleggen. Ouders van de krakende studenten zouden op televisie hun excuses aanbieden voor het gedrag van hun ontspoorde kroost.
In Nederland kregen we een ander tafereel te zien. Het regende steunbetuigingen aan de krakers, kritiek was er maar dan vooral op de leiding van de Universiteit. Er moest worden geluisterd naar de krakers, de UvA moest ze zien te begrijpen om vervolgens een compromis te bereiken. De UvA die hard ingrijpen werd verweten, was juist bijzonder beleefd tegen deze krakers. En ook tijdens het korte geding bleek dat de krakers geen compromis zochten. Ze wilden hun gelijk halen.
De verklaring voor deze vreemde gang van zaken is dat we hier getuige zijn van een links intern gevecht. Het zijn de salonsocialisten versus de nieuwe socialisten, de jongelingen zijn principiëler en daarom niet bereid tot een compromis. Dat het hier gaat om een linkse twist wordt verder geïllustreerd door de steun van medewerkers van de UvA aan de krakers. Links is zo geradicaliseerd dat de linkse UvA-bestuurders nu voor neoliberaal worden aangezien.
In de linkse hoofdstad van Nederland gaan op de meest linkse universiteit van Nederland twee generaties links met elkaar de strijd aan. Het geeft aan hoe diep de verrotting van linkse indoctrinatie wortel heeft geschoten. Na het verlies van de macht van de PvdA in Amsterdam dreigt nog een links kroonjuweel uit handen van het linkse establishment te geraken, maar de mogelijke opvolgers zijn zo mogelijk nog linkser en gevaarlijker. Lees verder op pagina twee.
De Nieuwe Universiteit is het product van decennia lang durende linkse indoctrinatie van ons onderwijs, het bewijs kon niet duidelijker zijn. Deze beweging wijst marktwerking af, het streven naar excellentie en eist vaste contracten voor medewerkers van de UvA, diezelfde medewerkers die hun actie steunen dus. Deze coup-poging geeft inzicht in het monster dat we hebben gecreëerd in dit land.
We hebben links onder onze ogen een vijfde colonne laten kneden die ruggensteun geeft aan radicale linkse studenten die met deze eerste bezetting een signaal hebben afgegeven: "Wij zijn bereid geweld te gebruiken om onze zin door te drukken''. Met andere woorden, hun morele principe is dat het doel de middelen heiligt, naar voorbeeld van hun ideologische voorvaderen.
Deze Nieuwe Universiteit vergelijkt een onderwijsinstelling met een democratisch land, ze wijzen het idee van een universiteit als bedrijf principieel af. Ze wijzen de invloed van geld en resultaten in het onderwijs af, maar het gebruiken van geweld blijkt enorm praktisch in een schizofreen Nederland. Dus nogmaals, geld afwijzen en geweld initiëren. Met dergelijke lieden valt geen zinnig woord te wisselen. En iedere niet-socialistische universiteit had meteen de ME hardhandig het gebouw laten schoonvegen van krakers. Als zelfs het principe 'je blijft met je poten van de spullen van een ander af' voor links al te neoliberaal is, dan is inzetten van geweld om geweld te bestrijden de enige optie.
Helaas is hier geen sprake van een incident maar van een fenomeen. Deze acties zullen vaker plaatsvinden, omdat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Studentenrebellie is sinds het ontstaan van links een vast onderdeel van het linkse pallet aan wapens. In Nederland hebben we eerder Maagdenhuis-bezettingen gehad in de jaren 80, en in 1964 was er een studentenrebellie op de Berkeley Universiteit in de Verenigde Staten. Daar capituleerde de universiteit meerdere malen, waarmee ze verdere escalatie uitlokte. Ayn Rand analyseerde de 'activisten' actief op Berkeley en stelde dat deze studenten het product zijn van moderne filosofie. Datzelfde geldt voor de bezetters van het UvA-gebouw.
''These 'activists' are so fully, literally, loyally, devastatingly the products of modern philosophy that someone should cry to all the university administrations and faculties: 'Brothers, you asked for it!'"
Ongeacht hoe deze strijd nu wordt beslecht, de universiteit zal in slechte handen blijven. Het is daarom dat een grootschalige bezuiniging op de UvA een zegen is die enkel kan worden overstegen door een sluiting van de UvA.
De enige manier om dit soort kraken te voorkomen is een privatisering van ons onderwijs. Dan zullen er socialistische universiteiten zijn waar men elkaar de tent uit mag vechten. Voor weldenkend Nederland zal de markt betere alternatieven bieden. Links mag dan een 'democratische' universiteit stichten. Dat experiment zal eindigen zoals elke socialistisch fata morgana; in het riool van de geschiedenis.
We moeten de staat volledig scheiden van onderwijs om politieke sturing binnen universiteiten tegen te gaan. Deze vijfde colonne van linkse docenten en medewerkers aan universiteiten is alleen op de UvA al 100 man sterk. Zij houden linkse dromen levend en weren, al dan niet bewust, niet-linkse denkers. Zo worden Nederlandse studenten rationele Oostenrijkse theorieën over de economie, filosofie gebaseerd op de werkelijkheid en een kritische kijk op de rol van de staat onthouden. Als we doorgaan met onze studenten te leren over Keynes, Kant en Singer, dan is ons lot dat we in Nederland ooit worden geregeerd door de krakers van De Nieuwe Universiteit.
Yernaz Ramautarsing is oprichter van de Facebook-pagina tegen Linkse Indoctrinatie op Mijn Universiteit.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten