snapshot3

'Wanneer keert links zich tegen de klimaathysterie? De stereotype VVD'ers zijn straks heus het slachtoffer niet...'

Geen categoriedec 05 2018, 10:00
In een ingezonden artikel vraagt lezer RPML zich af waarom de kritiek op het peperdure klimaatbeleid alleen van rechts komt. Want wanneer Nederland straks wordt dichtgebouwd met warmtepompen en de energieprijzen tot absurde hoogten stijgen, zal het de klassieke achterban van linkse partijen zijn - de kleine man - die als eerste het water aan de lippen staat. "Al maandenlang vraag ik mij af," aldus RPML, "wanneer de linkerhelft van ons politieke spectrum wakker wordt en zich afvraagt waarom juist hun politieke leiders bezig zijn hun grote idealen te gronde te richten?"
Wie worden uiteindelijk het slachtoffer van de klimaathysterie? Dat zijn niet de stereotype VVD’ers die achteloos van hun bonus een paar zonnepanelen en misschien nog wel een warmtepomp in hun riante tuin plaatsen. Slachtoffer zijn de mensen die met een smalle beurs iedere maand de eindjes aan elkaar moeten knopen. En die smalle beurs wordt bepaald door het besteedbaar inkomen, een inkomen dat steeds verder afneemt naarmate de belastingdruk toeneemt en de overheid in steeds grotere mate erin graait om haar idealen te bekostigen. Het is een utopie te denken dat de huurbaas de huur niet gaat verhogen na een van overheidswege opgelegde warmtepomp. Het is een utopie te denken dat de maandelijkse lasten niet fors zullen stijgen zodra u na jaren noeste arbeid uw bijna afbetaalde woning moet voorzien van nieuwe radiatoren, nieuwe leidingen, een andere CV-ketel, isolatie van de gevel en de beglazing en een ronkende warmtepomp in de tuin. De kosten? € 20.000,- tot € 60.000,- per woning!
Over idealen kun je twisten, maar de honderden miljarden die nog uitgegeven gaan worden aan een verlaging van de temperatuur met 0,0003 graden is weerzinwekkend. En als die warmtepomp van uw eigen woning dan nog zou zorgen voor een bijdrage van 0,00000001 graden en het gevoel ‘uw steentje bij te dragen’ is bevredigd, is de vraag of u dat ook wel doet? Ik moet u teleurstellen! De invoering van de warmtepomp veroorzaakt een extra CO2-uitstoot, alleen niet bij u thuis maar bij de gasgestookte energiecentrale die u in de winter (u weet wel, als de zonnepanelen en windmolens niets opleveren) zal gaan voorzien van de extra stroom die nodig is om de warmtepomp te laten functioneren, buiten de reguliere stroom die u al nodig had en die om dezelfde reden uit die gascentrale komt. In de zomer draait de warmtepomp voor het douchen af en toe, de verwarming staat uit.
Met het sluiten van de verfoeide kolencentrales wordt daarna de druk op de gascentrales zelfs nog groter! Netto dus een hoger energieverbruik per woning, meer CO2-uitstoot en meer gasverbruik. Duitsland heeft de afgelopen jaren meer dan 500 miljard uitgegeven aan de ‘Energiewende’. Het resultaat? 0,0% verlaging van de CO2-uitstoot: deze is al sinds 2014 stabiel. Energiecentrales verdienen geen droog brood meer aan de energieopwekking met als gevolg dat er eveneens 500 miljard is verdwenen aan kapitaal, de beurswaarde van dergelijke energiereuzen. En waar zaten die 500 miljard? In de pensioenfondsen die u jaar op jaar berichten ‘helaas’ niet te kunnen indexeren!
Ondertussen sleutelt de overheid aan een verschuiving van de milieubelasting van stroom naar gas. Zogenaamd om gas te ontmoedigen. Buiten het feit dat er voor de doorsnee burger geen ontkomen aan is, er is geen zinnig alternatief, lijkt de reden ingegeven door een heel ander krachtenveld. Het alsmaar toenemende aantal zonnepanelen zorgt namelijk voor een sterk verminderde inkomstenbron… in de zomer verdwijnt deze stroom inclusief milieubelasting namelijk ‘op het net’, zoals iedere zonnepaneelbezitter u kan bevestigen. Geen milieu-inkomsten voor rupsje nooit genoeg overheid.
Aan de klimaathysterie zijn ongemerkt al tientallen miljarden besteed. Minister Kamp wist in 2016 met een kattenbelletje aan de Kamer een uitgave van 31 miljard er doorheen te loodsen (SDE uitgaven wind en biomassabijstook). Geen haan die er naar kraaide want het ging buiten de Rijksbegroting om. Onze volksvertegenwoordigers keken de andere kant op, want het zou hun gekoesterde imago van klimaatknuffelaars alleen maar schaden als er publiekelijk vragen worden gesteld over een uitgave die de optelsom van alle Nederlandse prestigeprojecten ruim overtreft. Tegelijkertijd wordt er wél publiekelijk gesteggeld of er nog wel geld bij de politie of de zorg kan, een fractie van eerdergenoemde 31 miljard. Daarvoor is geen geld.
De ongebreidelde uitgaven van onze overheid aan de klimaathysterie die onder aan de streep geen enkel doel dienen, de samenleving gigantisch veel geld kosten, de bijl aan de wortel van de verzorgingsstaat zijn en bovenal geen enkele meetbare (klimaat)resultaten opleveren zijn een gotspe. Slachtoffer is uiteindelijk met name het electoraat van de verkondigers van deze hysterie: de huurder, de huizenbezitter in een volkswijk, gepensioneerden maar ook de kromliggende aflosser in een Vinex-wijk.
Meneer Klaver, meneer Jetten en meneer Asscher zal het een zorg zijn, zodra hun achterban inziet hoe ze belazerd zijn door de kliek hebben zij al lang een leuke burgemeesterspost en begint hun standbeeld in de klimaat-arena pas scheuren te vertonen. Het is een wonderlijke wereld.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten