shutterstock 1426331801

-Arash Mashadi- Aanval op ondernemer na uitzending Tim Hofman – BOOS

Opiniedec 08 2023, 17:30
Aan het begin van dit jaar bezocht Tim Hofman, de controversiële presentator van een populair tv-programma, een jonge ondernemer, die wij om veiligheidsredenen 'Chris' (22) noemen. Chris koos ervoor om geen commentaar te geven voor de camera en vermeed elke interactie. Desondanks besloot BNNVARA om een fragment over hem uit te zenden, ondanks het gebrek aan wederhoor. Dit item bleek gebaseerd op onvolledige feiten en vertoonde een duidelijk gebrek aan balans. Chris had eerder geprobeerd te handelen in goederen. Zijn eerste jaar was succesvol, maar in het tweede jaar ontstonden er problemen met leveringen, wat leidde tot ernstige fouten onder druk en oneerlijke handelingen, gezien zijn beperkte ervaring.
De vraag is dan ook of je wel zit te wachten op medewerking aan een programma van Tim Hofman. Ben je verplicht om je moment van zelfreflectie op tv te delen? Een programma dat door meer dan één miljoen mensen bekeken wordt. Daar is moed voor nodig. Het programma van Tim Hofman richt zich enkel op sensatie. Dit doen ze door stelselmatig onaangekondigde bezoeken af te leggen, zodat de persoon in kwestie niet goed in beeld komt en eventueel gaat stotteren of ondoordachte antwoorden geeft. Wanneer iemand wel goede argumenten aandraagt of gecontroleerd in beeld komt, proberen zij deze stukken eruit te knippen of ze proberen de persoon toch belachelijk te maken door achteraf geluiden, teksten of animaties toe te voegen.
Persoonsgegevens
Dit alles bij elkaar maakt het werk van Tim Hofman allesbehalve objectief, en hij kan zeker niet tippen aan het werk van Kees van der Spek of Alberto Stegeman. Deze journalisten betrappen immers ook kwaadwillenden op heterdaad. Echter, deze twee heren respecteren wél de privacy van anderen en proberen de daders anoniem te houden. Tim daarentegen publiceert zo veel mogelijk persoonsgegevens, waaronder voor- en achternamen, maar ook secundaire persoonsgegevens zoals de bedrijven waar deze personen werken. Iedereen met een smartphone kan het adres, de werkplaats of het sociale medium van de betreffende personen vinden. Na de uitzending van Tim stroomden de dreigementen dan ook binnen.
Escalatie
Afgelopen maand was het raak! Chris werd tijdens een verjaardagsfeestje door elf mannen aangevallen. Hij werd benaderd door iemand die hij niet kende. Deze persoon tikte Chris op een denigrerende en agressieve manier op zijn wang en vroeg: 'Jij bent toch die oplichter van BOOS?' Enkele seconden later moest Chris zich samen met twee vrienden verdedigen tegen elf mannen. Bij een van zijn vrienden schoot zelfs de schouder uit de kom.
Geen zelfreflectie
De redactie van BOOS is hierover benaderd, maar zij doen alsof ze geen idee hebben wie Chris is. Ze ontwijken de situatie, nemen geen verantwoordelijkheid en beperken zich tot een politiek correcte opmerking waarin ze geweld afkeuren – net genoeg om zich juridisch in te dekken. De redactie toont ook geen enkele belangstelling om een onderzoek te starten naar wat er precies is gebeurd, of ze een rol hebben gespeeld in het creëren van een gespannen klimaat. In een WhatsApp-reactie geeft eindredacteur Emma van den Berg enkel aan dat ze altijd 'gedegen onderzoek' doen. Dit is niet alleen bewezen onwaar, maar toont ook aan dat het team een vertekend zelfbeeld heeft en onvoldoende kritisch zelfreflecteert. Gezien het grote succes van het programma is dat begrijpelijk, maar nu dreigen ze slachtoffer te worden van hun eigen succes. Immers, successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast moet men oppassen niet naast de schoenen te gaan lopen. Het publiek kan ook snel uitgekeken raken op een format. Over dat laatste kunnen Ali B en Jeroen Rietbergen uit ervaring spreken.
Laster
Helaas staat het verloop van de genoemde situatie niet op zichzelf. We hebben meerdere mensen geïnterviewd die door Tim Hofman met voor- en achternaam of bedrijfsnaam in beeld zijn gebracht. Er is sprake van een vast patroon, zowel in de onethische werkwijze van Tim Hofman als in de gevolgen voor de ondernemers.
Tim Hofman maakt zich structureel schuldig aan laster. In 2019 beschuldigde hij in zijn uitzending een verhuurbemiddelingsbureau ervan zijn onderneming bewust failliet te hebben laten gaan om schuldeisers niet te betalen. Dit bleek achteraf onwaar. BNNVARA werd door de rechter verplicht een rectificatie te plaatsen, waarin stond dat de beschuldigingen, waaronder het bewust failliet laten gaan van het bedrijf, onwaar waren. De aflevering hoefde echter niet offline gehaald te worden.
Ook in 2021 kwam Tim Hofman met valse beschuldigingen. Hij beschuldigde in de uitzending ondernemer Suleyman Zamani van telefoonzaak Partsfix van heling. Mede hierdoor werd de jonge ondernemer met de dood bedreigd nadat hij door Tim Hofman beschuldigd was van heling. Dit bleek achteraf onwaar te zijn en er moest een rectificatie volgen. Ook deze video staat anno 2023 nog online.
Hoewel beide partijen gelijk kregen met de rectificatie, is de impact ervan beperkt. De video's zijn immers meer dan een miljoen keer bekeken. Beide ondernemers ondervinden nog steeds hinder en de reputatieschade blijft bestaan zolang de filmpjes online staan. Bovendien bestaat de zaak van Suleyman Zamani niet meer, mede door de uitzending van Tim Hofman.
Smaad
Verder noemt Tim Hofman met regelmaat mensen een oplichter in zijn uitzending, zonder tussenkomst van het vonnis van een rechter. Hiermee maakt hij zich niet alleen schuldig aan smaad. Ook probeert hij op deze wijze voor eigen rechter te spelen. Waar het op neerkomt, is dat hij zichzelf als een autoriteit ziet die hij absoluut niet is. Immers, hij is noch een rechtsfilosoof, noch een jurist. Sterker nog, Tim Hofman heeft nooit een erkende opleiding in welke richting dan ook afgerond.
Platform voor Opruiing
Bovendien biedt Tim Hofman, samen met zijn team, jongeren een platform dat aanzet tot opruiing. Wie de reacties onder de video’s leest, zal opmerken dat het team commentaar censureert. Het is vanzelfsprekend dat scheldpartijen, oproepen tot geweld, en andere beledigingen worden verwijderd. Echter, in dit geval gebeurt het tegenovergestelde: kritische berichten over Tim Hofman of BOOS worden stelselmatig verwijderd, terwijl berichten die oproepen tot boycots, geweld of beledigingen aan het adres van de hoofdpersonen, blijven staan.
Onacceptabel Gedrag
Het gedrag van Tim Hofman en zijn team is hoe dan ook onacceptabel. Het is prima om een goede documentaire te maken waarin misstanden worden aangekaart en mensen worden geholpen, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid, reputatie of het werk van de hoofdpersonen.
Oproep
Gezien het feit dat Tim Hofman en zijn redactie geen verantwoordelijkheid nemen in deze kwestie, roep ik iedereen die in zijn uitzending is verschenen op om alle informatie over intimidatie, dreigementen en fysieke confrontaties met mij te delen.
Ik ben momenteel bezig met het opbouwen van een grondig dossier om Tim Hofman en zijn redactie aan te manen zich aan de journalistieke gedragscode te houden. Je kunt mij bereiken op dit e-mailadres [email protected]
Ing. Arash Mashadi (1985) is afgestudeerd in Bouwkunde met als specialisatie vastgoedeconomie. Hij is een actieve investeerder en verhuurt woningen en kantoorruimten in het goedkopere segment.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten