20231110 104147

-Arash Mashadi- Nederland ontwaakt uit de nachtmerrie genaamd Hugo de Jonge

Opiniedec 04 2023, 16:00
Coen Teulings, voormalig directeur van het Centraal Planbureau (CPB), stelt dat de handelingen van Hugo de Jonge roekeloos waren en de woningmarkt compleet hebben verwoest. Uiteraard heeft hij daar honderd procent gelijk in.
Hugo de Jonge heeft aangetoond dat stemmen winnen en deel uitmaken van een regering niet gelijkstaan aan adequaat bestuur. Deskundigen uit de vastgoedsector beweren al lang dat Hugo de Jonge incompetent is. Bijna elke actie van hem heeft een uiterst negatieve impact gehad op de woningmarkt.
Mensen die direct zijn en Hugo harde feedback geven, worden door hem stelselmatig geblokkeerd. Hierdoor heeft hij zich omringd met een groep ja-knikkers, een perfecte formule voor onbehoorlijk bestuur. Het resultaat is een demissionair minister die gevangen zit in een tunnelvisie en nog extremere maatregelen neemt om zijn gelijk aan te tonen. De afgelopen jaren ging zijn beleid niet zozeer over de woningmarkt, maar meer over Hugo de Jonge zelf. Overal waar hij verscheen, probeerde hij zichzelf te promoten, waarbij hij de schuld van alles wat misging aan externe factoren gaf maar nooit aan zijn toedoen.
Hugo blijft beweren dat zijn handelingen correct waren en wijst de hoge rentes aan als oorzaak voor de terugval in nieuwbouw. Hoewel hoge financieringslasten de bouw inderdaad duurder maken, een factor waar Hugo geen invloed op heeft, heeft hij nagelaten een aantrekkelijk klimaat te scheppen voor ontwikkelaars en investeerders.
Toekomstperspectief
De woningmarkt is vernietigd. Een ervaren deskundige als minister van Volkshuisvesting had dit probleem snel kunnen oplossen. Echter, met de huidige standpunten van vrijwel alle partijen, zowel links als rechts, die populistische posities innemen, ziet de toekomst er somber uit. Deze standpunten lijken in theorie aantrekkelijk voor het volk, maar leiden in de praktijk tot nog minder woningen. Vergelijk het met een moeder die eerst aan haar eigen gezondheid moet denken, alvorens voor haar kind te zorgen; dit geldt ook voor de woningbouw. Zonder investeerders en projectontwikkelaars komen er geen nieuwe woningen.
Veel investeerders en projectontwikkelaars zoeken nu hun heil in het buitenland. Het is eigenlijk eenvoudig: als je meer woningen wilt bouwen, moet iedereen daarvan profiteren - zowel de eindgebruikers als de ontwikkelaars en verhuurders.
Politiek
Om dit probleem op te lossen, is het essentieel dat er een ministerie komt met ervaring uit het vakgebied. Alleen dan kunnen we starters, leerkrachten, agenten en dergelijke voorzien van een fatsoenlijk dak boven het hoofd.
Het is zeer spijtig dat de partij van Wybren van Haga geen zetel heeft bemachtigd om aan dit probleem te werken. Desalniettemin is duidelijk dat het sentiment in de media eindelijk begint te keren en men inziet dat ontwikkelaars en investeerders nodig zijn om dit probleem aan te pakken. De enige manier om de nachtmerrie die Hugo de Jonge heet te vergeten, is als de nieuwe regering erin slaagt een gezond klimaat te creëren voor de bouwers.
Ing. Arash Mashadi (1985) is afgestudeerd in Bouwkunde met als specialisatie vastgoedeconomie. Hij is een actieve investeerder en verhuurt woningen en kantoorruimten in het goedkopere segment.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten