frits bosch column

-Frits Bosch- De VS gaat financieel langs het randje en herverkiezing Biden ook

Opiniedec 19 2023, 10:30
De Verenigde Staten zitten financieel klem. Het macro beeld ziet er buitengewoon ongezond uit. Ik schets een beknopt beeld daarvan en geef u de consequenties.
Het overheidstekort bedraagt 7% van het bnp terwijl 2 tot 3% nog net acceptabel is. Hierdoor loopt de staatsschuld steeds verder op richting 136% in 2028, terwijl 60% van het bnp maximaal acceptabel is. De Senaat heeft recent een verdere verhoging van 100 miljard dollar ten behoeve van Oekraïne en Israël afgekeurd. De VS zijn niet langer een land van handelsoverschotten maar van handelstekorten, nu 3% van het bnp. Het is één en al tekorten dat de klok slaat.
Het sterke punt van de Amerikaanse economie is nog steeds de dollar als mondiale sleutelvaluta. Maar hoe lang nog? Er zijn twijfels over de financierbaarheid van de gigantische staatsschuld vanuit landen die overschotten hebben, zoals Duitsland, Nederland, China en Japan. De Federal Reserve heeft veel staats- en bedrijfsobligaties opgekocht om de rente te doen dalen en het bedrijfsleven te steunen na Corona, maar nu is inflatiebestrijding leidend bij inmiddels een rente van 5%. Dat is niet vol te houden bij een staatsschuld boven 120%.
Dat betekent dat de Federal Reserve en de Amerikaanse regering moeten kiezen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de Fed de rente geleidelijk de rente weer zal verlagen ten behoeve van een lagere dollar, geringer handelstekort, minder renteschuld en dus betere financierbaarheid van de staatsschuld. Het grote nadeel is dat de inflatie dan weer gaat oplopen met de bijbehorende angst van de Fed of het inflatiemonster dan nog beheersbaar blijft.
Een lagere Amerikaanse rente betekent een stimulans voor het bedrijfsleven en voor beleggers met een stroom geld naar risicovolle activa. Wat betekent het voor de EU? Een zwakkere dollar betekent een appreciatie van de euro met een daardoor geringer EU handelsoverschot. Het betekent ook lagere importtarieven en dus lagere EU inflatie. Een lagere Amerikaanse rente wordt doorgaans op afstand nagevolgd door de ECB.
Wat betekent dit voor ons? Het kan inhouden dat minder geld naar spaarfondsen en meer naar zakelijke waarden gaat zoals aandelen en vastgoed. Obligaties kunnen van een dalende rente profiteren met koerswinst. Vastgoed zit nu in een dalende trend maar kan dan weer een U-turn maken. Ik heb al eerder geschetst dat Wilders 1 misschien niet de kettingzaag moet gebruiken maar de Studiegroep Begrotingsruimte heeft terecht gewezen op de zeer bescheiden begrotingsruimte en onze afhankelijkheid van het doen en laten van de ECB. Overigens ben ik van mening dat de protégé van Mark Rutte, Klaas Knot, LHGBT idolaat, met hem dient te verdwijnen.
Wat is de downside? Alles hangt op vertrouwen. Het knelpunt vormt de financierbaarheid van de Amerikaanse staatsschuld. Mocht dat niet goed lukken dan kan een forse crash plaatsvinden, hierbij ook in gedachten dat het economische beeld van de EU niet overhoudt. China wil ook nog niet goed vooruit. De ogen zijn vooral gericht op Japan. De Japanse economie groeit dermate hard dat de Bank of Japan de rente kan verhogen waardoor geld weer richting Japan gaat, maar niet naar de VS. Voor beleggers die de zaak niet vertrouwen zijn beleggingen in goud aan te bevelen. Het gaat langs het randje. Hoe lang gaat dit nog goed? Vertrouwen! Fingers crossed.
Deze ongunstige financiële positie van de VS weerspiegelt zich ook in de polls. Biden ligt inmiddels 5% achter bij Trump en de kloof wordt groter.
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan
kafkaistan
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten