frits bosch column

-Frits Bosch- Pieter Omtzigt bouwt luchtkastelen, maar deed mee aan de verloedering van ons land

Opinieokt 31 2023, 20:00
Er is verwarring over de jaarlijkse kosten van immigratie. Wiskundige dr Jan van de Beek berekent dat de kosten over 2010 tot 2019 196 miljard euro bedraagt, dat is afgerond 20 miljard per jaar. Onderzoeksbureau Nyfer komt tot 7,2 miljard per jaar voor niet-westerse immigranten. Nyfer gaat uit van 25.000 immigranten per jaar met eenzelfde aantal nakomelingen, onrealistisch gering aantal.
Er zit een gapend gat van 12,8 miljard euro tussen de twee metingen. Volgens onderzoekers maken immigranten meer gebruik van collectieve voorzieningen en betalen ze minder belastingen, ze gebruiken vaker de bijstand en WW en WAO.
Ik pak het verkiezingsprogramma van NSC erbij. Pieter Omtzigt: “Wij verwachten van de overheid grenzen te stellen aan de toegang tot het land en aan de toelating tot het staatsburgerschap met het oog op draagvlak in de samenleving en de druk op voorzieningenniveau.”
Wat een hypocriete en opportunistische tekst! Omtzigt is decennia lid van het CDA lid geweest en heeft ertoe bijgedragen dat ons land met de immigratie volledig op tilt is geraakt. Neem je verantwoordelijkheid en steek de hand in eigen boezem.
Omtzigt: “van de samenleving verwachten wij solidariteit met en acceptatie van mensen die rechtsgeldig in Nederland verblijven met inburgering en participatie in de Nederlandse samenleving.”
Wat een hypocrisie! Ons land is volstrekt tribaal geworden met groepen die elkaar niet meer zien en niet meer verstaan. Toegenomen criminaliteit en giga drugshandel. Nederland is onder Rutte verloederd, maar Pieter Omtzigt zat er bij en keek ernaar. Van hem nooit een onvertogen woord.
Omtzigt verwacht van immigranten “actieve deelname aan de Nederlandse samenleving.” Dat moet je tegen Somaliërs zeggen die qat kauwen of Marokkanen in de drugshandel of berovers van onze ouden van dagen.
Omtzigt: “ze moeten Nederlands spreken en de klassieke grondrechten voor zichzelf en voor anderen.” Dat moet je tegen moslims uit Anatolië zeggen, de “klassieke” grondrechten.
Het hele NSC verkiezingsprogramma ademt een onvoorstelbare hypocrisie en nietszeggendheid uit. En dan om terug te keren naar de aanhef: telkens worden vrijblijvende statements gemaakt, geen enkel bedrag wordt genoemd. Omzigt wil immigratie beperken tot 50.000 per jaar. Waarom niet 45.000 of 55.000? Er zit niets achter deze natte vinger in de lucht.
Pieter Omtzigt is een bouwer van luchtkastelen. Hij is er zelf bij geweest toen ons land verloederde. Hij neemt daarvoor geen verantwoordelijkheid. Deze politicus dient daarom gewantrouwd te worden.
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kakfaistan.
kafkaistan
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten