shutterstock 1557959825

Leon de Winter doorbreekt stilte rondom het OMT: Waarom moeten we in het duister tasten?

Opiniejun 07 2023, 15:00
Met een verfrissende kijk op de huidige situatie legt Leon de Winter in zijn column in de Telegraaf de vinger op de zere plek: waarom worden de besprekingen van het Outbreak Management Team (OMT) zo angstvallig geheim gehouden? De Winter haalt de recente brief van gezondheidsminister Ernst Kuipers aan, waarin hij stelt dat deskundigen vrijelijk moeten kunnen discussiëren zonder elders daarop aangesproken te worden. Maar wat betekent dit voor de transparantie en verantwoording naar het publiek toe?
Het is begrijpelijk dat er binnen het OMT ruimte moet zijn voor inhoudelijke discussies en het naar voren brengen van controversiële standpunten. Echter, de vraag rijst waarom het belang van het functioneren van het OMT zwaarder zou wegen dan het belang van openbaarmaking van de besproken documenten. Waarom wordt het publiek buitengesloten van informatie die van invloed is op hun gezondheid en welzijn?
De Winter roept op tot kritisch denken en het stellen van vragen over de beweegredenen van zowel de bestuurlijke als medische elites. Hij wijst erop dat de journalistieke elites hun kritische rol lijken te verliezen, waardoor er ruimte ontstaat voor samenzweringstheorieën en het wantrouwen jegens verborgen agenda's groeit. Het is essentieel dat de samenleving volledig geïnformeerd wordt, zodat er een gezonde dialoog kan ontstaan en er vertrouwen kan worden opgebouwd.
De Winter stelt terecht de vraag of alle bedoelingen wel goedaardig zijn en of er mogelijk verborgen agenda's meespelen. Het gebrek aan openheid voedt de speculaties en geeft ruimte aan achterdocht. Het is daarom van groot belang dat er meer transparantie komt rondom de besluitvorming van het OMT en dat de redenen achter het geheimhouden van deze documenten kritisch worden bekeken.
Het is niet de bedoeling om te suggereren dat het OMT geen waardevol werk verricht of dat zij verkeerde intenties hebben. Het gaat erom dat het publiek het recht heeft om te weten welke overwegingen er spelen en hoe beslissingen worden genomen die directe invloed hebben op hun leven. Transparantie bevordert het vertrouwen en versterkt de samenwerking tussen de bevolking en de autoriteiten.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Leon de Winter roept met zijn column op tot een hernieuwde kritische blik op de gang van zaken binnen het OMT en de noodzaak van openheid. Laten we deze oproep serieus nemen en streven naar een evenwicht tussen de vrijheid van discussie binnen het OMT en de verantwoording naar het publiek toe. Alleen door open en eerlijk te zijn kunnen we samen bouwen aan een gezonde en transparante samenleving.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten