paul

-Paul Cliteur- Wat Pieter zegt is in strijd met de Grondwet

Opinienov 30 2023, 20:00
Geert: Pieter, wil je nu eens eindelijk met mij gaan praten?
Pieter: Nee, Geert, wat jij zegt is in strijd met de Grondwet, in strijd met de rechtsstaat.
Geert: Maar wát van wat ik zegt is dan in strijd met de Grondwet? Geef eens een voorbeeld.
Pieter: Nee, Geert, dat moet je zelf bepalen. Probeer maar eens wat, dan zeg ik het wel als je “warm” bent.
Geert: Kopvoddentax?
Pieter: Warm.
Geert: Het Europese Hof van Justitie heeft zojuist bepaald dat hoofddoeken mogen worden geweigerd door de werkgever. Zo beter?
Pieter: Beter. Maar nu verder.
Geert: “Minder, minder, minder Marokkanen” veranderen in: “alleen wanneer Marokkaanse criminele jongeren na vele taakstraffen volharden in crimineel gedrag valt te overwegen strengere sancties op te leggen”? Beter?
Pieter: Ja, beter. Je wordt warm. Maar nu verder.
Geert: Nog verder? Oké. Islamkritiek zit ook niet in ons DNA hoor. Sowieso een beetje onsmakelijk om de op 1 na grootste wereldgodsdienst te beledigen. Beter?
Pieter: Ja, beter. Maar nu verder.
Geert: Verder? Weet je wat? Ik ben klaar met jou. Ik zal jou eens wat puntjes laten formuleren waarop jouw programma in strijd is met de grondwet.
Pieter: Bij ons? Strijd met de Grondwet? Hoe kom je daar nu bij?
Geert: Jij bent een groot voorstander van een Constitutioneel Hof. Dat wil zeggen een rechterlijke instantie die mag toetsen of de wetten die wij, volksvertegenwoordigers, maken wel in overeenstemming zijn met de Grondwet. Dat Hof komt straks helemaal vol te zitten met D66-rechters die alles gaan afhameren wat wij, vertegenwoordigers van het volk, tot wet hebben verheven. Dat plannetje van jou, dat Constitutioneel Hof, is in strijd met de Grondwet. De Grondwet verbiedt namelijk “constitutionele toetsing” in art. 120. Daar staat: “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen”. Dat wil jij dus mogelijk maken: dat die rechters die beoordeling gaan plegen. In strijd met de Grondwet, Pieter, en dat artikel heeft men niet voor niets in Grondwet opgenomen.
Pieter: Waarom dan? Wat bedoel je?
Geert: Dat artikel staat in de grondwet ter bescherming van de democratie. Om te voorkomen dat de rechters ons werk, wetten maken, gaan overnemen. Dat artikel staat in de Grondwet ter bescherming van de trias politica: om te voorkomen dat rechters op de stoel van de wetgever gaan zitten. Nu wil ik alles met je bespreken, ook dit artikel, maar dan moet je wel aan tafel gaan en een gesprek gaan voeren. Dat prima donna-gedrag van jou, bovendien gebaseerd op staatsrechtelijke domheid, zoals mijn voorbeeld uitwijst, zijn we zat.
Paul Cliteur is de schrijver van Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders (2016).
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten