screen shot 2022 08 05 at 14

Sander Schimmelpenninck wil het alleenrecht hebben op beledigen, framen en polariseren. Afwijkende meningen doen er niet toe!

Opiniejun 19 2023, 11:00
In zijn recente column in de Volkskrant doet Sander Schimmelpenninck een wereldvreemde uitspraak over de relatie tussen sociale media en de mainstreammedia. Hij beweert dat de ellende van sociale media beperkt zou worden als de mainstreammedia het putdeksel op het riool zouden houden. Deze uitspraak roept echter belangrijke vragen op over de vrijheid van meningsuiting en de rol van de media in het publieke debat.
Het is gestoord om te zien dat Schimmelpenninck er wekelijks voor pleit voor het beperken van de vrijheid van meningsuiting. Hij lijkt de mainstreammedia te willen controleren door hen op te roepen het riool van sociale media af te sluiten. Dit roept de vraag op of Schimmelpenninck begrijpt dat vrijheid van meningsuiting een fundamenteel recht is dat onze democratische samenleving dient te beschermen.
Vrijheid van meningsuiting is een essentieel onderdeel van een gezonde democratie. Het stelt ons in staat om onze gedachten, ideeën en kritiek vrijelijk te uiten en bevordert een open debat waarin verschillende perspectieven aan bod komen. Het is juist door de diversiteit aan meningen dat we als samenleving kunnen groeien en vooruitgang kunnen boeken.
Schimmelpenninck lijkt echter de nuance te missen en sociale media te bestempelen als bron van ellende en desinformatie. Hij lijkt te vergeten dat sociale media ook een platform bieden voor gewone burgers om hun stem te laten horen en deel te nemen aan het publieke discours. Het is belangrijk om te erkennen dat sociale media zowel positieve als negatieve aspecten hebben en dat het de verantwoordelijkheid van individuele gebruikers is om kritisch te blijven en informatie te verifiëren. Het is niet de rol van de mainstream media om de mening van burgers op social media te cancelen.
Het idee dat de mainstreammedia het putdeksel op het riool moeten houden, suggereert een vorm van censuur en controle over het vrije debat. Het is essentieel om te onthouden dat de rol van de media is om informatie te verspreiden, meningen weer te geven en het publiek te informeren. Het is niet aan individuen om te bepalen welke meningen wel of niet gehoord mogen worden.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
We moeten waakzaam zijn voor censuurdrift en ervoor zorgen dat vrije meningsuiting wordt beschermd. In plaats van de media te bekritiseren en te beperken, moeten we streven naar een open en inclusief debat waarin verschillende perspectieven worden gehoord. Het is door het uitwisselen van ideeën en het respecteren van elkaars vrijheid van meningsuiting dat we als samenleving kunnen groeien en evolueren. Sander Schimmelpenninck, de haatdwerg van de grachtengordel, wil het alleenrecht hebben op beledigen, framen en polariseren. Als DDS zullen wij hier nooit aan toegeven. 
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten