sieta

-Sieta van Keimpema- Heksenjacht op boeren leidt tot honger en voedseltekorten

Opinienov 09 2023, 16:00
‘Meten is weten’. Wetenschap is het verschil tussen een ‘heksenjacht’ en ‘waarheidsvinding’. En juist die heksenjacht ervaart de Nederlandse veehouderij al jaren. Sinds 2019 zijn er zelfs nog wat scheppen bovenop gedaan. Dat was het jaar dat Ursula von der Leyen – tot dat moment commissaris bij het World Economic Forum (WEF)- ondemocratisch geïnstalleerd werd als opperhoofd van de Europese Commissie. Met het aantreden van de Europese Zonnekoningin deed de zogenaamde ‘Green Deal’ zijn intrede.
In haar ‘maidenspeech’ sprak zij over de eindigheid van economische groei en de noodzaak tot een rem op bevolkingsgroei. De Green Deal, onderdeel van de WEF-agenda, werd door haar geïntroduceerd als een oplossing voor allerhande klimaatproblemen. Eurocommissaris, en eerste vervanger van Von der Leyen, Frans Timmermans ging dat varkentje wel even wassen.

Wetenschappers kraken Green Deal

Maar al snel bleek uit talloze wetenschappelijke onderzoeken dat de Green Deal niets van die doelen zal bereiken. Wetenschappers uit de EU en VS stelden vast dat:
  • De Green Deal gaat leiden tot een sterke daling van de voedselproductie in de EU van 10- tot 50%.
  • De EU wordt daardoor netto importeur van voedsel.
  • Voedselprijzen zullen sterk stijgen wat forse impact heeft op de koopkracht van burgers en op het BBP.
  • Bovenal; de Green Deal leidt tot voedselonzekerheid. Binnen de EU maar vooral in derdewereldlanden.
  • De honger onder kinderen zal, door de hogere voedselprijzen nog met 1,27 miljoen mensen toenemen.
Frans Timmermans liet die kritische rapporten, liefst negen maanden lang, diep in zijn Brusselse lade liggen. Tot kritische journalisten er lucht van kregen. Desondanks dendert de Green Deal door.

Beroepsverbod voor boeren

In Nederland wordt, als enige EU-lidstaat, de Green Deal door de kabinetten Rutte III en IV al uitgerold en opgelegd middels de ‘stikstofwetgeving’. Stikstof is hier de grote klimaatkiller en de veehouderij is – volgens de politieke theorie – de grootste bedreiging voor diverse plantensoorten. Daarom moeten onze boeren vertrekken. Gedwongen, onteigend of via het afnemen van hun vergunning wanneer ze zelf niet opkrassen. Voor degenen die, murw getreiterd door de overheid, vrijwillig bereid zijn om te vertrekken wacht een beroepsverbod voor de gehele EU.
  • Dat juist die veehouderijsector (varkens-, kippen- en rundveehouderij) sinds 1990 de enige sector is die al 65% (!) uitstoot van hun stikstof gereduceerd hebben, doet niet ter zake in deze politieke werkelijkheid.
  • Dat de rundvee- en varkenshouderij, sinds de introductie van de Natura2000 gebieden, al fors minder dieren houden en hun veestapel door afroming van dier- en fosfaatrechten nog verder verkleinen – wordt niet in de discussie ingebracht.
  • Dat de Nederlandse landbouw wereldwijd in de top 5 staat van meest duurzame voedselsystemen waardoor iedere reductie in de veehouderij hier, leidt tot verlies van duurzaamheid en natuur elders in de wereld (de vraag naar voedsel groeit immers nog steeds)  – wordt niet onder de aandacht gebracht van de Nederlanders.
  • Dat de Nederlandse veehouderij de laagste CO2 voetafdruk heeft blijft eveneens onbenoemd in de media.
  • Juist de veehouderij heeft diverse oplossingen aangeboden om de stikstofimpact van hun bedrijfsvoering nog verder te verlagen, de overheid wees al deze oplossingen af.
Nederlandse politici uit de linkse hoek, herhalen dagelijks - als een mantra- onwaarheden over de veehouderij. En laten die onwaarheden via de, met belastinggeld gesubsidieerde media, dagelijks onder de aandacht brengen van het Nederlandse volk.

Piekbelasters bestaan niet

De wetenschap zit ook niet stil. Het afgelopen jaar werden er belangrijke wetenschappelijke rapporten gepresenteerd. Het rapport van de Universiteit van Amsterdam bevestigde wat jaren geleden ook al werd geconstateerd: ammoniak van veehouderijen slaat slechts voor een zeer beperkt deel neer in de omgeving van de desbetreffende veehouderij en van ‘piekbelasters’ in de veehouderij kan dus geen sprake zijn. Het andere wetenschappelijke onderzoek werd in december 2022 gepubliceerd op Nature en betreft een isotopenmethode waardoor de herkomst van ammoniak kan worden vastgesteld. En uit dat internationale onderzoek blijkt onder andere dat in de EU, de veehouderijsector slechts voor 16% verantwoordelijk is voor de ammoniakuitstoot. De rest van de ammoniak heeft een menselijke oorsprong, bijvoorbeeld via riolen, en is afkomstig van verbrandingsprocessen zoals biomassa of motoren van auto’s. Bovendien is inmiddels zonneklaar dat stikstof helemaal niet de grootste drukfactor is voor plantensoorten.

Boerenverstand

De politieke realiteit, vastgelegd in foutieve stikstofwetgeving, moet nu omgezet worden in werkbare wetgeving. De huidige coalitiepartijen plus GroenLinks/PvdA zijn daartoe niet in staat: zij zijn de inquisitie die de heksenjacht hebben opgetuigd en in stand houden. Boeren lijden daar zwaar onder. Evenals de Nederlandse bevolking:· Onze economie zit al jaren op slot.· Er worden geen vergunningen verleend.· Er kunnen geen huizen worden gebouwd.· Voedsel wordt steeds duurder.Op 22 november krijgt Nederland de kans om terug te pakken wat hen is afgenomen. Kies voor gezond boerenverstand en neem afstand van de heksenjacht op hardwerkende boeren en onze voedselvoorziening.Stem in het Belang van Nederland. Stem BVNL!
Sieta van Keimpema is nummer 3 op de kandidatenlijst van BVNL/Groep Van Haga (lijst 18)
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten