Attje Kuiken PvdA 9O1A6939

Alarm! Attje Kuiken (PvdA) wil 'anti-overheidsdenken' aanpakken: "In woord en daad bestrijden"

Politiekdec 10 2022, 12:00
PvdA-leider Attje Kuiken zegt dat er actief - "in woord en daad" - moet worden opgetreden tegen wat zij "anti-overheidsextremisme" noemt. Dit vanwege de zogenaamde 'geplande staatsgreep' in Duitsland van 'rechtsextremisten.' Apart hoe autoritarians altijd redenen kunnen vinden in het buitenland om in óns land de vrijheid te beperken.
Het is ongepast en onverantwoord dat Attje Kuiken, leider van de Partij van de Arbeid (PvdA), anti-overheidsdenken wil criminaliseren. Haar opmerkingen over het 'in woord en daad tegen gaan' van dit denkpatroon zijn onverstandig en ondemocratisch.
Door het anti-overheidsdenken a) te definiëren als 'anti-overheidsextremisme' en b) te bestempelen als iets illegaals, suggereert Kuiken dat mensen die kritisch zijn ten opzichte van de overheid automatisch criminelen zijn. Dit is niet alleen onjuist, maar ook beangstigend. In een democratie is het van vitaal belang dat burgers vrij zijn om hun mening te uiten, zelfs als die in strijd is met die van de overheid.
Het is belangrijk om te benadrukken dat het anti-overheidsdenken niet per se negatief is. In feite kan het een nuttige en noodzakelijke rol spelen in het debat over belangrijke publieke kwesties. Kritische denkers kunnen de overheid uitdagen om beter te presteren en te voldoen aan de behoeften van de samenleving. Door het anti-overheidsdenken te criminaliseren, zou Kuiken een belangrijk mechanisme voor verantwoordingsplicht en verbetering ondermijnen.
Bovendien is het moeilijk te bepalen wat precies onder anti-overheidsdenken valt, laat staan wat anti-overheidsextremisme dan precies zou moeten zijn. De term is vaag en kan worden gebruikt om bijna elke vorm van kritiek op de overheid te criminaliseren. Dit zou een onevenredig en onrechtvaardig effect hebben op het vrije debat en de vrijheid van meningsuiting.
In plaats van het anti-overheidsdenken te criminaliseren, zou Kuiken beter af zijn om te luisteren naar de zorgen en kritiek van haar tegenstanders. Door deze kritiek serieus te nemen en te reageren met concrete oplossingen, kan ze laten zien dat ze geïnteresseerd is in het welzijn van alle burgers, in plaats van alleen diegenen die het met haar eens zijn.
Het is onacceptabel dat Kuiken het anti-overheidsdenken wil criminaliseren. Dit soort denken is een belangrijk onderdeel van de democratie en mag nooit worden aangepakt of beperkt. In plaats daarvan moet Kuiken luisteren naar de kritiek van haar tegenstanders en werken aan concrete oplossingen om hun zorgen te adresseren.
Oh, en kom niet aanzetten met het gelul dat het haar om "anti-overheidsextremisme" gaat. In Nederland zijn er maximaal welgeteld 2 mensen die zo gek zouden zijn een 'coup' te willen plegen. Dat soort 'extremisme' is totaal zonder invloed. Dat weet zij ook. Daarom is het volstrekt duidelijk dat 'anti-overheidsextremisme' bij haar eigenlijk 'anti-overheidsdenken' betekent.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten