20220228 Debat over situatie in Oekraïne Van Haga 4

De bevolkingsgroei ontwricht Nederland en daarom wil BVNL een referendum

Politiekapr 28 2022, 15:34
De partij van Wybren van Haga (BVNL) wil een referendum over de bevolkingsgroei. Nederland is overvol en als deze groei zich zo doorzet dan dreigt Nederland onleefbaar te worden. BVNL ziet deze ontwikkeling en wil dat de Nederlandse bevolking er iets over te zeggen heeft.
BVNL stelt dat bevolkingsgroei in Nederland allang niet meer een natuurverschijnsel is. De bevolking groeit door immigratie en is daarmee een politieke kwestie. “Door niets te doen aan bevolkingsgroei is het kabinet verantwoordelijk voor de enorme gevolgen, zoals een toename van de gigantische woningnood, overbewoning en het verdwijnen van sociale cohesie in de steden, het om zeep helpen van de verzorgingsstaat en de toename van files. Bevolkingsgroei ontwricht Nederland”, aldus Van Haga, die het kabinet visieloosheid verwijt. In het Kamerdebat op 19 mei zal Van Haga pleiten voor een referendum bevolkingsgroei.
Referendumvraag
“De massa-immigratie leidt tot een onomkeerbare verandering van onze samenleving en dat is nu typisch iets wat in een referendum aan de inwoners van Nederland zou moeten worden voorgelegd. Zij moeten bevolkingsgroei kunnen tegenhouden als zij de gevolgen niet willen en / of kunnen dragen”, aldus Van Haga.
Als de immigratie blijft zoals in de afgelopen jaren, dan wonen hier in 2070 mogelijk zelfs 22,5 miljoen mensen volgens een onderzoek van het CBS in 2020. Laat Nederland in een referendum bepalen welke weg het in wil slaan. De keus zal uiteindelijk worden een immigratieland naar Amerikaans voorbeeld, een land zonder sociaal vangnet waar iedereen zonder hulp van de overheid op eigen benen moet staan. Of we kiezen voor het behoud van de verzorgingsstaat met selectie aan de poort voor migranten. Zo'n referendum is geen gek idee van BVNL!
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten