Filpmje! Zorgen onder zzp'ers: Pepijn van Houwelingen (FVD) wil verplichte verzekering voorkomen met motie

Politiekjun 02 2023, 10:00
In de Tweede Kamer heeft Pepijn van Houwelingen, Kamerlid van Forum voor Democratie (FVD), gisteren een motie ingediend met betrekking tot de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers. De motie heeft als doel om zzp'ers niet te verplichten zich te verzekeren en in plaats daarvan ruimte te bieden voor particuliere initiatieven zoals broodfondsen, schenkkringen en crowdsurance. Alles in het kader van overheid laat ZZP'ers ondernemen dus laat ze met rust.
De motie van Van Houwelingen werd ingediend na recent onderzoek van Vereniging Zelfstandigen Nederland, waaruit bleek dat bijna driekwart van de zzp'ers tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is. Bovendien gaf 94% van de zzp'ers aan graag een opt-out regeling te willen, mocht de verplichting toch worden doorgevoerd. Momenteel heeft 27% van de zzp'ers zich al onderling verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid via broodfondsen of schenkkringen.
De motie stelt dat broodfondsen en schenkkringen goede voorbeelden zijn van particuliere initiatieven die niet alleen de sociale cohesie en onderlinge gemeenschapszin bevorderen, maar ook het onterecht aanspraak maken op een verzekering kunnen voorkomen. Daarnaast benadrukt de motie dat 30% van de zzp'ers negatieve ervaringen heeft met private verzekeraars die moeite hebben met het uitbetalen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Naast broodfondsen en schenkkringen wijst de motie ook op de mogelijkheid van crowdsurance, een moderne variant van de eerder genoemde initiatieven. Van Houwelingen verzoekt de regering om in gesprek te gaan met zzp'ers en hun vertegenwoordigers om te onderzoeken of broodfondsen, schenkkringen en crowdsurance onderdeel kunnen worden van een eventuele opt-out regeling.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het mediakartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe (of direct op de bank: Liberty Media, NL95RABO0159098327, ovv 'donatie DDS' plus emailadres).
Tevens verzoekt de motie de regering om te onderzoeken hoe broodfondsen, schenkkringen en crowdsurance kunnen voldoen aan de materiële eisen die worden gesteld aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, zonder dat deze initiatieven zelf verplicht verzekeraars moeten worden of met bestaande verzekeraars moeten samenwerken. De regering wordt gevraagd om hierover vóór Prinsjesdag een rapport aan de Kamer te presenteren.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten