img 20230408 wa0003

Interview met Hugo Bos over massa-immigratie, cultuur en soevereiniteit

Politiekapr 08 2023, 13:00
Hugo Bos, van de organisatie Civitas Christiana, is een voorvechter voor het behoud van de christelijke beschaving. Hij heeft recentelijk campagnes gevoerd tegen de zogenaamde 'woke-ifisering' van de cultuur en pleit voor een einde aan massa-immigratie. In dit interview bespreekt hij zijn visie en de motivatie achter zijn standpunten.
Wat is het doel van Civitas Christiana en waarom is massa-immigratie een belangrijk punt voor jullie?
Wij staan voor het behoud van een christelijke beschaving die op verschillende fronten wordt bedreigd, zoals abortus en aanvallen op het gezin. Massa-immigratie is een belangrijk onderwerp omdat de huidige massaliteit en instroom van mensen uit andere culturen en religies de stabiliteit van onze samenleving in gevaar brengt. Dit gaat terug op het principe van soevereiniteit en privé-eigendom. Een land moet zijn grenzen kunnen bewaken en bepalen wie er binnenkomt.
Betekent dit dat jullie voorstander zijn van het volledig sluiten van de grenzen?
Nee, "grenzen dicht" is te simplistisch. We erkennen dat er landen zijn waarmee we een historische band hebben, zoals de Antillen en Indonesië, en we voelen een verantwoordelijkheid om mensen uit die landen te helpen. Bovendien zouden we harteloos zijn als we bijvoorbeeld vervolgde christenen uit China en Noord-Korea zouden afwijzen.
Hoe bepaal je dan wie wel en wie niet welkom is in Nederland?
Een belangrijke overweging zou de culturele en taalkundige verwantschap moeten zijn. Bijvoorbeeld, 100.000 Duitsers die hier komen, zouden makkelijker te integreren zijn dan 100.000 Arabieren. Thomas van Aquino heeft nuttige richtlijnen gegeven voor het toekennen van volledige burgerrechten: pas na drie of vier generaties zou men in aanmerking komen, mits men zich inzet voor de taal en cultuur, en niet crimineel is.
Hoe staan jullie tegenover asielzoekers die tijdelijk in Nederland verblijven vanwege oorlog of natuurrampen?
Zij kunnen tijdelijk verblijven zolang de oorlog of natuurramp voortduurt, maar daarna zouden ze moeten terugkeren. Het is belangrijk op te merken dat een groot deel van de mensen die hier komen, afkomstig is uit veilige landen.
Er is veel discussie over de link tussen immigratie en criminaliteit. Wat is uw visie hierop?
Er is inderdaad een golf van geweld en criminaliteit die gelinkt wordt aan immigratie. In de eerste 11 weken van dit jaar zijn er bijna 2.400 incidenten van geweld gemeld in asielzoekerscentra, vergeleken met 1.300 in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt omdat mensen uit verschillende culturen gedwongen samen leven, wat problemen kan veroorzaken. Bovendien zijn immigranten oververtegenwoordigd in criminaliteitscijfers en uitkeringsafhankelijkheid. Dit heeft economische gevolgen en wijst op een andere werkhouding bij sommige groepen.
Hoe verdedigt u het principe van soevereiniteit en privé-eigendom in relatie tot immigratie?
Soevereiniteit en privé-eigendom zijn fundamenten van onze samenleving. Twee van de tien geboden gaan over privé-eigendom, en soevereiniteit is daar een verlengstuk van. Als we onze grenzen niet verdedigen tegen mensen met andere normen en waarden, tasten we deze fundamenten aan.
Hoeveel mensen steunen jullie organisatie en op welke manier?
We hebben nu bijna 400.000 mensen die ons steunen. Ze tekenen petities, bestellen boeken en dragen bij aan onze campagnes. In negen jaar tijd hebben we dit opgebouwd en we merken dat ons gedachtegoed aanslaat bij een breed publiek.
Hoe gaat u om met kritiek dat uw standpunten extreem zijn?
Links probeert ons als extreem weg te zetten, maar onze standpunten zijn breed gedragen. We pleiten voor redelijkheid en rechtvaardigheid. De huidige woningnood is bijvoorbeeld direct te linken aan immigratie. Stikstofregels hebben de situatie verergerd, maar immigratie is een bepalende factor.
Hoe denkt u dat integratie kan worden verbeterd?
Het is belangrijk om te erkennen dat integratie een tweezijdig proces is. Als ik naar Ghana emigreer, moet ik me aanpassen aan de Ghanese cultuur. Voor immigranten is het echter moeilijk om te integreren in een cultuur die zichzelf niet respecteert. We moeten onze eigen identiteit versterken, zodat anderen zich daartoe aangetrokken kunnen voelen.
Tot slot, hoe ziet u de toekomst voor Nederland en de rol van Civitas Christiana daarin?
We willen blijven strijden voor het behoud van onze christelijke beschaving en de Nederlandse cultuur en identiteit. We willen de demografische samenstelling van ons land beschermen en opkomen voor het gezin. Daarnaast zullen we blijven pleiten voor een verantwoord en rechtvaardig immigratiebeleid. We hopen dat we door onze inspanningen een positieve invloed kunnen hebben op de toekomst van Nederland.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten