-Interview Wybren van Haga – “Voordat je het weet ben je 70 jaar de klos met CBDC en zit je in de Sovjet Unie 2.0”

-Interview Wybren van Haga – “Voordat je het weet ben je 70 jaar de klos met CBDC en zit je in de Sovjet Unie 2.0”

De Dagelijkse Standaard sprak in de Tweede Kamer met Wybren van Haga over zijn partij BVNL, over de Provinciale Statenverkiezingen en over de Haagse actualiteit.

· Is BVNL er klaar voor om in maart de provinciale staten te bestormen?

We zijn een beginnende partij. We hebben geen geld, maar dat gezegd hebbend, we zijn een jonge partij met veel enthousiaste mensen en inmiddels meer dan 6000 leden. Dat we geen geld en ervaren politici hebben, dat is dan maar zo. We hebben een heel enthousiast campagneteam met onder andere Hans Smolders, Richard de Mos en Agnes Vaczi. Het gaat als een dolle! We hebben de kieslijsten klaar met goede lijsttrekkers. Deze mensen onderkennen de kernwaarden van BVNL. Dus we zijn er klaar voor om in maart een mooie score neer te zetten!

· Hebben jullie een mooie mix van jong en oud op de kieslijst? Komen we verrassende namen tegen op de kandidatenlijst voor maart voor de provincies en in juni voor de Eerste Kamer?

Harry Wijnschenk (bekend van de LPF) in Flevoland, oud-Tweede Kamerlid Roy van Aalst in Overijssel en oud-Eerste Kamerlid René Dercksen in Utrecht. De andere verrassende namen maken we de komende weken bekend.

· Hoe willen jullie de kiezer gaan bereiken nu de mainstream media BVNL links laten liggen? Ook in sommige peilingen mogen jullie niet meedoen.

Toen minister Dilan Yeşilgöz ons onwelriekende reuzel noemde toen wist ik dat de uitsluiting door de zittende macht was begonnen. Aan de ene kant kun je dit zien als een compliment, maar aan de andere kant is dit heel vervelend. Je wordt niet meer uitgenodigd in de mainstream media. Het is onzin, want wij zijn niet extreemrechts en we discrimineren niet. Het is wel een compliment, dat ze blijkbaar niet bang zijn voor JA21 en BBB maar wel bang voor ons.

· Wat maakt BVNL authentiek? Wat is de identiteit van BVNL?

BVNL wil een brede volkspartij zijn, die gestoeld is op kernwaarden zoals vrijheid, soevereiniteit, gezond verstand, verantwoordelijkheid, barmhartigheid, fatsoen, ambitie, technologische vooruitgang en eenvoud. BVNL is cultureel conservatief maar klassiek liberaal als het gaat om de rol van de overheid. Wij omarmen technologische vooruitgang en zijn ruimdenkend met betrekking tot de medisch-ethische dossiers. Wij zien ons als een rechts progressieve partij. Wij omarmen homorechten en vrouwenrechten.

· In wat onderscheid BVNL zich van het conservatieve-religieuze JA21? Wat bedoelt u eigenlijk met de conservatieve-religieuze inslag van JA21? De religieuze inslag van JA21 heeft DDS namelijk compleet gemist.

Bepaalde mensen die op de lijst staan bij JA21 zijn zeer religieus. Ik vond JA21 in Coronatijd ongelooflijk volgzaam en nu zitten ze opeens in het verzet. Ze waren voor vaccinaties, drang en dwang. Ook pas 2G werd ingevoerd zeiden ze nou misschien gaat dit iets te ver.

· Hoe denken jullie het klassiek-liberalisme weer sexy te maken nu de VVD dit compleet te grabbel heeft gegooid?

Ik ben een libertariër. Ik wil dat de staat zo klein mogelijk is. De staat moet heel ver van onze voordeur vandaan blijven. Liberalisme is vrijheid. Ik ben een kabouter met autoriteitsprobleem en ik wil gewoon vrij zijn. Laten we elkaar dus niet betuttelen.

· Het klassiek-liberalisme speelde ooit een grote rol in de Nederlandse politiek. Nu is het een strijd geworden tussen het globalisme versus nationalisme/traditionalisme. Hoe denkt het klassiek-liberale BVNL hier zich in te vechten?

De klassiek-liberalen horen bij de nationalisten/traditionalisten. Je kunt het net zo goed rechts versus links noemen. Je kunt het ook individualisme versus collectivisme noemen. Alle globalisten zijn de oude marxisten en communisten. De sociaal-liberalen van D66 zijn communisten. Het zijn oude marxisten met een collectivistisch idee. En die zijn ondergronds gegaan en hebben zichzelf een andere naam gegeven. Bijvoorbeeld GroenLinks en D66. GroenLinks zijn oude communisten en die hebben zich onder het mom van de klimaatreligie zichzelf opnieuw uitgevonden. En nu zeggen ze het moet voor de samenleving, voor het collectief. Daar mag best een offer voor gebracht worden. Waar eindigt dat? Dat je je nier laat weghalen, omdat dat goed is voor de gemeenschap. Wat een bullshit; jij gaat daarover. Daarom vind ik de vrijheid van het individu zo belangrijk.

· Hoe verloopt de samenwerking op rechts?

Met de SGP werken we goed samen op economisch gebied. Met de PVV werken we goed samen op migratie. Met BBB werken we goed samen op het stikstofdossier maar op andere dossiers stemt BBB vaak erg links. JA21 daar kun je op Coronagebied niet mee samenwerken. Forum is een beetje een aparte partij nu. Het is moeilijk met ze samen te werken omdat zij zoveel weerstand oproepen. Zonde want het zijn geen antisemieten maar ze gaan zo vaak over een fatsoensgrens heen.

· Vandaag is het precies 18 jaar geleden dat Theo van Gogh is vermoord. Nederland is er niet gezelliger op geworden. Hoe gaan we het tij keren?

Het is er niet gezelliger op geworden. Daarom moeten we een totale migratiestop invoeren. De regels die we met elkaar hebben afgesproken moeten we handhaven. Bijvoorbeeld als jij een homo in elkaar slaat dan ga je vijf jaar de bak in en als je een kind verkracht dan hoef je voor mij nooit meer op straat te komen. We importen nu een grote hoeveelheid intolerantie en we gaan dan niet handhaven. Dan is het hek van de dam.

· Hoe kijkt BVNL naar het World Economic Forum? Soms zwakt BVNL hun invloed af en op een ander moment erkennen jullie de invloed van het WEF.

Het WEF speelt een grote rol in de wereldpolitiek. Het is een doodenge marxistische club met een hele enge voorman met die Klaus Schwab. Het is geen complot, want ze verspreiden hun boodschap open en bloot. Hun invloed is net zo groot als leiders van landen zich laten corrumperen. Als Mark Rutte zegt tijdens Coronatijd “build back better” dan lijkt dit afgesproken. Mark Rutte wil een globalistische wereldorde. Waarbij alles links-collectivistisch is.

· Hoe kijkt BVNL naar CBDC?

Dit heeft weer te maken met controle te maken. Het is gevaarlijk om een globalistische regering dit soort controle-instrumenten te geven. Voordat je het weet ben je 70 jaar de klos en zit je in Sovjet Unie 2.0 dus ik hecht heel veel aan de vrijheid van het individu. Die uit zich in het eigendomsrecht dus in het beschikken over je eigen geld. CBDC kan heel makkelijk misbruikt worden voor een sociaal krediet systeem. Bijvoorbeeld je mag geen sigaretten meer kopen omdat je te veel gerookt hebt.

· Deadline stikstof mag later van Adema? Dan zijn we toch weer toch bij af? Welke spelletjes worden hier gespeeld?

Het stikstofprobleem is geen probleem het is een ambtelijke dwaling. Bureaucratische onzin. Je ziet altijd dat de aanval van de collectivisten op het kapitaal bij de boeren begint. Als de boeren over de kling zijn gejaagd dan komt het MKB aan de beurt. Multinationals blijven altijd buiten schot.

· Door de uitspraak in de Porthoszaak is de bouwvrijstelling van tafel? De kans is groot dat de bouw dreigt stil te vallen. Hoe kunnen we dit voorkomen?

Het hele stikstofprobleem moet van tafel. We moeten terug naar de EU en zeggen wij doen niet meer mee met die Natura 2000 gebieden. De Tweede Kamer moet zo snel mogelijk de wet veranderen. De stikstofdepositie moet uit de wet worden gesloopt.

· Vindt u dat er te weinig bèta’s in de Kamer zitten? Vooral als je kijkt hoe het stikstof- en klimaatdossier worden behandeld in de Tweede Kamer.

Op de technische dossiers zeker. Er zitten ook te weinig juristen en artsen in de Kamer. Competenties moeten worden gekoppeld aan expertise en opleiding. Als je het hebt over kerncentrales dan is het goed dat je een paar ingenieurs hebt die daarover praten. En als je het over een juridisch traject hebt dan is het goed dat je er een paar juristen naar laat kijken.

· Als je kijkt hoeveel onderwerpen in de Kamer worden besproken is de menselijkheid verloren gegaan. De Nederlander wordt als een Burgerservicenummer gezien in plaats van een mens. Hoe kijkt BVNL hiernaar?

Een groot probleem is dat veel mensen in de Tweede Kamer nooit zelf gewerkt hebben. Het zijn tassendragers die na hun studie politicologie beleidsmedewerker zijn geworden. Die hebben nooit problemen gehad of risico genomen. Dit leidt er toe dat zij geen contact hebben met de Nederlander.

(Artikel gaat verder onder de oproep ons te steunen in deze barre tijden)

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis, de energiecrisis, de inflatiecrisis ´én de koopkrachtcrisis heeft DDS het ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

· Met welke uitslag ben je tevreden in maart?

Als we in alle provincies zetels halen. En we hebben een topprestatie geleverd als we hierdoor in de Eerste Kamer 2 of 3 zetels behalen. Peilingen geloof ik überhaupt niet dat is ook alleen maar gemanipuleer.

· Heb jij nog een boodschap voor de DDS lezer?

Doe mee! Ga in de gemeenteraad zitten. Wordt politiek actief. Steun de goede politieke partijen. Met tijd of geld. Alle helpende handjes zijn welkom.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Lees meer