2022 10 27

Kabinet dagelijks in topoverleg over migratie: Loze beloftes en gebrek aan daadkracht

Politiekjul 05 2023, 15:00
Het nieuws dat het kabinet vanaf gisteren dagelijks topoverleg voert over migratie roept frustratie op bij veel mensen die hopen op een effectief en daadkrachtig beleid. Vooral de VVD en het CDA willen deze week concrete afspraken maken om de instroom van asielzoekers te beperken. Echter, de geschiedenis leert ons dat praten zonder daadwerkelijke actie te ondernemen vaak resulteert in een chaos, zeker met de eurofiele bestuurders aan het roer. De hoop op een positieve uitkomst is dan ook minimaal. Dit kabinet blijft zijn verantwoordelijkheid ontlopen en schuift de problemen door naar de gemeenten, terwijl de oplossing zo simpel is: een onmiddellijke stop op het toelaten van nieuwe asielzoekers.
Het feit dat deze migratie-discussie in de top van het kabinet wordt gezien als het spannendste moment in het bestaan van dit kabinet, is tekenend voor de gebrekkige aanpak die tot nu toe is gehanteerd. Het is ronduit teleurstellend dat de verantwoordelijke politici pas nu wakker lijken te worden en beseffen dat er dringend actie moet worden ondernomen om de migratiestroom te beperken. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat dit besef doordrong? De Nederlandse bevolking wacht al veel te lang op een effectief en streng migratiebeleid.
De beloftes die keer op keer worden gedaan door politici over het aanpakken van de migratieproblematiek, zijn loze woorden gebleken. Het ontbreekt aan daadkracht en leiderschap om de situatie onder controle te krijgen. In plaats van echte oplossingen te vinden, blijft het kabinet hangen in een eindeloze cyclus van praten en vergaderen zonder enig zichtbaar resultaat. Dit is een klap in het gezicht van de Nederlandse bevolking die dagelijks de gevolgen van een falend migratiebeleid ondervindt.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Het gebrek aan een effectieve aanpak is des te schrijnender gezien de eenvoudige oplossing die voorhanden is: een onmiddellijke asielstop. Deze maatregel zou ervoor zorgen dat de druk op ons land afneemt en er tijd en ruimte ontstaat om een grondig en rechtvaardig migratiebeleid te ontwikkelen. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet hier geen gehoor aan geeft en in plaats daarvan blijft steken in eindeloos overleg en politieke spelletjes.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten