piet adema

Minister Adema in opspraak: Mestuitzondering en Europese dictaten verwoesten boeren

Politiekjul 05 2023, 14:00
Het nieuws dat minister Piet Adema van Landbouw al in december op de hoogte was van de beperkingen voor Nederlandse boeren omtrent het uitrijden van mest, zorgt voor grote verontwaardiging. Uit notulen van Eurocommissaris Frans Timmermans blijkt dat Adema al ruim voor zijn geruststellende woorden in de Tweede Kamer op de hoogte was van de strengere regels. Dit nieuws komt als een klap in het gezicht van de boeren die afhankelijk zijn van de agrarische sector.
Het is onbegrijpelijk dat Adema de Kamer en boerenfamilies verkeerd heeft geïnformeerd en beweerd heeft dat er "geen reden is tot grote zorg". Dit getuigt van een gebrek aan transparantie en verantwoordelijkheid. Het is onacceptabel dat de belangen van boeren worden verkwanseld door politici die hun eigen agenda volgen in plaats van op te komen voor de sector die zo cruciaal is voor ons land.
Het feit dat Adema pas in januari excuses heeft aangeboden en daarbij het gesprek met Timmermans heeft verzwegen, maakt de zaak des te ernstiger. Het is duidelijk dat er sprake is van misleiding en het bewust achterhouden van belangrijke informatie. Dit is een klap in het gezicht van de boeren, die recht hebben op eerlijke en tijdige communicatie vanuit de overheid.
De reactie van Adema tegen de NOS, waarin hij stelt zich niet te kunnen herinneren dat het onderwerp in het gesprek met Timmermans aan bod is gekomen, is ongeloofwaardig. Het is hoogst opmerkelijk dat het onderwerp wel in de notulen van de Europese Commissie is opgenomen. Het ministerie moet verantwoording afleggen over deze tegenstrijdigheden en ervoor zorgen dat de waarheid boven tafel komt.
Het is niet alleen minister Adema die hierin tekortschiet, maar ook de Europese Unie die steeds meer macht naar zich toe trekt en daarmee de soevereiniteit van Nederland aantast. Wybren van Haga (BVNL) heeft terecht zijn ongenoegen geuit over de dictaten vanuit Brussel. Het is hoog tijd dat Nederland opkomt voor haar eigen boeren en vissers, in plaats van hen te laten slopen door onrealistische regels en beperkingen.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
De agrarische sector is van vitaal belang voor onze economie en voedselvoorziening. Het is onacceptabel dat zij keer op keer de dupe worden van beslissingen die genomen worden zonder hun belangen in overweging te nemen. Het is de hoogste tijd dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt, eerlijk communiceert en opkomt voor de belangen van de boeren.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten