7525573720 957c2abe23 c

Kabinet zoekt naar alternatieven voor vleestaks om klimaatdoelen te behalen

Politiekapr 17 2023, 14:00
Het kabinet heeft besloten dat er geen extra belasting op vlees en zuivel zal komen, maar het blijft zoeken naar andere maatregelen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen schrijft het AD. Dit nieuws heeft tot gemengde reacties geleid, omdat sommigen het als een opluchting zien dat hun boodschappen niet duurder worden, terwijl klimaatgekkies het als een gemiste kans beschouwen om de CO2-uitstoot te verminderen.
Een speciale klimaatcommissie had vorige maand aanbevolen dat 'pijnlijke maatregelen' onvermijdelijk zijn om de uitstoot van broeikasgassen in ons land drastisch te verminderen. De commissie stelde voor om de belasting op vlees en zuivel te verhogen, naast andere maatregelen zoals een hogere belasting op autorijden en gasrekeningen.
Echter, de voorstellen van de commissie kregen weinig steun in de Tweede Kamer. De regeringspartijen worstelen met het vinden van alternatieven, terwijl er ook twijfels bestaan over de CO2-berekeningen en hoeveel er nog moet gebeuren om de klimaatdoelstellingen te halen.
Het kabinet hoopt de komende dagen een besluit te nemen over extra klimaatmaatregelen, maar er is nog geen duidelijkheid over welke maatregelen dit zullen zijn. De verwachting is dat het kabinet gaat pleiten voor om het vliegen nog zwaarder te belasten en het energieverbruik nog duurder te maken. Ondertussen blijven mensen verdeeld over de vraag of het wel of niet nodig is om pijnlijke maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Like onze gloednieuwe Facebookpagina: Strijders voor Vrijheid. Samen staan we sterk. Met elkaar, voor elkaar.
Sommige mensen vinden dat de klimaatmaatregelen het leven onbetaalbaar maken, terwijl klimaatgekkies van mening zijn dat het noodzakelijk is om de planeet te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het blijft een heikel onderwerp dat waarschijnlijk nog lang onderwerp van discussie zal blijven. Van ons mag deze klimaatgekte wel stoppen, het is waanzin namelijk.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten