windmolens

Klimaatminister Jetten (D66) roept experts op om een D66-toekomstbeeld te schetsen: Biomassacentrales, Windmolens en minder veeteelt

Politiekapr 12 2023, 15:00
Alle burgers in Nederland moeten actief deelnemen aan de klimaattransitie om het land tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd op verzoek van klimaatminister Jetten. Experts op het gebied van energie, economie, bedrijfskunde, klimaat-, gedrags- en maatschappijwetenschappen schetsten een toekomstbeeld van een Nederland dat niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen.
Dit zou volgens de experts leiden tot schonere en stillere steden met minder auto's, groene steden en dorpen met voorzieningen op loopafstand. Het platteland zou ook veranderen met minder veeteelt en ruimte voor andere gewassen en natuurlijke grondstoffen. De meeste energie zou uit elektriciteit komen, afkomstig van windparken op zee, gevolgd door waterstof, dat voor de industrie onmisbaar is. Biomassa zal voor een deel van de energievoorziening blijven zorgen, hoewel het duurzaam produceren hiervan een gevoelig punt is.
De experts benadrukken daarnaast dat burgers actief betrokken moeten worden bij de energietransitie. Om de klimaatdoelen te halen, moet het energiesysteem binnen twintig jaar CO2-neutraal zijn en daarom moeten burgers worden gesteund en gestimuleerd om mee te doen, bijvoorbeeld door investeringen in lokaal opgewekte energie.
Het rapport benadrukt dat de overheid op veel punten de regie moet nemen, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en de toekomst van de industrie in Nederland. Het kabinet moet gaan nadenken over wat voor industrie er in 2050 zou moeten zijn. Lastige keuzes zijn de afgelopen decennia vaak vermeden, maar kunnen nu volgens de experts niet langer worden uitgesteld.
Het rapport zorgt natuurlijk weer voor koren op de D66-molen van Minister Jetten en kan vervolgens weer worden gebruikt als een stok om mee te slaan. Het beeld wat geschetst wordt is met name de wereld van D66 en lijkt met de grote verkiezingswinst van BBB gelukkig nog ver weg. We hoeven ons dus voorlopig nog geen zorgen te maken over een land vol met biomassacentrales en windturbines.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten