20220125 tweede kamer renske leijten sp 2

Leijten schudt de Tweede Kamer: oproep voor diepgaand onderzoek naar massale kinderoverlijdens in Toeslagenschandaal

Politiekjun 13 2023, 20:00
Het Toeslagenschandaal heeft opnieuw voor opschudding gezorgd in de Tweede Kamer. Een recente onthulling door staatssecretaris Aukje de Vries suggereert dat het aantal kinderen dat slachtoffer is geworden van dit schandaal en is overleden, aanzienlijk hoger is dan eerder werd gerapporteerd. Socialistische Partij (SP) Tweede Kamerlid Renske Leijten reageerde geschokt op deze onthulling, roepend om diepgaand onderzoek. (UPDATE onderaan: De Vries vergiste zich in het aantal sterfgevallen)
In tegenstelling tot de oorspronkelijk gerapporteerde 60 kinderen, liet de Vries weten dat het in werkelijkheid gaat om 469 kinderen die zijn overleden, waarvan ruim 250 ouder zijn dan 18 jaar. Deze schokkende cijfers omvatten kinderen die uit huis zijn geplaatst en/of deel uitmaken van gezinnen die financieel zijn geruïneerd door het toeslagenschandaal.
Op Twitter gaf Leijten aan diep verontrust te zijn door deze nieuwe ontwikkeling. "Het was een zeer vervelende verrassing tijdens het avonddebat hele andere sterftecijfers van overleden kinderen in het toeslagenschandaal te krijgen," schreef ze. Ze riep op om deze kwestie niet te laten uitmonden in een regering-oppositie conflict en drong aan op uitleg.
"We behandelden een wet om mogelijk te maken dat kindregeling ook voor overleden kinderen in toeslagengezinnen gaat gelden. Een goede stap, maar beladen met veel verdriet," schreef Leijten verder. Ze bekritiseerde het ministerie omdat het de cijfers correct moet presenteren.
De onthullingen tijdens het debat kwamen als een schok. "De aanvankelijke cijfers wezen op “gemiddelde” (jonge) kindersterfte, helaas hoog in ons land. Tijdens het debat kregen we andere aantallen: verreweg het grootste aantal bleek volwassen te zijn. Het benam iedereen de adem," schreef Leijten.
Met haar laatste uitspraak hintte Leijten op de mogelijkheid dat het hoge aantal doden te wijten kan zijn aan zelfmoorden, wat de ernst van de situatie en de implicaties van het Toeslagenschandaal alleen maar onderstreept.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Deze nieuwe informatie onderstreept de noodzaak van een grondig onderzoek en een eerlijke beoordeling van de omvang en de gevolgen van het Toeslagenschandaal. Het is cruciaal dat er niet alleen actie wordt ondernomen om gerechtigheid te zoeken voor de getroffen gezinnen, maar ook om ervoor te zorgen dat soortgelijke misstanden in de toekomst worden voorkomen.

UPDATE

Er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Eerst het goede nieuws: de cijfers - 469 overleden Toeslagenkinderen - blijken niet te kloppen. Staatssecretaris Aukje de Vries heeft de Tweede Kamer haar excuus aangeboden en het aantal gecorrigeerd.
"Gisteravond heb ik met de Tweede Kamer gesproken over één van de gevoeligste onderwerpen in het toeslagendossier," aldus De Vries, "overleden kinderen van gedupeerde ouders. Dat er juist bij de bespreking van dit onderwerp verwarring is ontstaan over cijfers is vreselijk en betreurenswaardig."
"In het debat heb ik gezegd dat 256 kinderen op het moment van overlijden ouder dan 18 jaar waren. Dit was echter het aantal dat 18 jaar of ouder zou zijn geweest op de peildatum die gebruikt werd voor de kindregeling," gaat ze verder. Met andere woorden, niet het aantal sterfgevallen, maar het aantal kinderen dat op dat moment 18 jaar of ouder was. Het echte aantal sterfgevallen ligt nog steeds vrij hoog, maar toch significant lager (gelukkig) maar: 62.
"Dit is een pijnlijke vergissing," aldus De Vries. In de hersteloperatie willen we onduidelijkheid zoveel mogelijk voorkomen. Juist op dit onderwerp is dit extra wang."
Gelukkig maar.
Het slechte nieuws? De Vries is blijkbaar volstrekt incompetent.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten