screen shot 2022 09 21 at 15

Sigrid Kaag (D66) wil niet tornen aan het stikstofbeleid van het kabinet: "Wij houden ons graag aan de afspraken die gemaakt zijn."

Politiekmrt 21 2023, 18:00
De politieke tegenstellingen tussen het CDA en D66 op het gebied van stikstofbeleid lijken voorlopig nog niet opgelost. CDA-fractieleider Pieter Heerma eist aanpassingen in het kabinetsbeleid, terwijl D66-leider Sigrid Kaag vasthoudt aan de gemaakte afspraken. Land- en tuinbouworganisatie LTO dreigt het landbouwakkoord niet te ondertekenen als het stikstofbeleid niet wordt aangepast.
Het CDA en de LTO lijken zich voor te bereiden op mogelijke aanpassingen in het beleid. Premier Mark Rutte hintte al op mogelijke veranderingen na de verkiezingsoverwinning van BBB. Heerma echoot deze woorden en zegt dat het kabinet zich moet verhouden tot de nieuwe realiteit. Concrete invulling geeft hij echter niet aan.
D66 lijkt nog steeds weinig trek te hebben in een koerswijziging. Zij willen zich houden aan de afspraken die voor de verkiezingen zijn gemaakt. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot wil niet van wijken weten en zegt dat de discussie over het verschuiven van de deadline voor stikstofreductie door anderen moet worden gevoerd. Sigrid Kaag wil niet tornen aan het coalitieakkoord en vindt het belangrijk om betrouwbaar te blijven. Daarmee lijken de eerste scheuren van een kabinetsbreuk zichtbaar te worden.
Bij de Tweede Kamerfractie van het CDA is er sprake van een kloof tussen de partij in Den Haag en de partij aan de basis. Dit zou kunnen leiden tot verdere tegenstellingen in de coalitie. Of dit zal zorgen voor het einde van Rutte IV moet gaan blijken. Je zou verwachten dat met het recente verlies de coalitiepartijen zich júist aan elkaar gaan vasthouden. Stikstofminister Van der Wal geeft aan dat de kiezer een duidelijk signaal heeft afgegeven en dat het gesprek nu aan het kabinet is terwijl Woonminister De Jonge zegt dat alle gevestigde partijen een enorme klap hebben gehad en dat het nog te vroeg is om al conclusies te trekken uit de verkiezingsuitslag.
Het lijkt erop dat er voorlopig nog geen oplossing in zicht is voor de politieke tegenstellingen op het gebied van stikstofbeleid. Het is afwachten hoe het kabinet hierop zal reageren en of er daadwerkelijk aanpassingen in het beleid zullen worden doorgevoerd.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten