de dagelijkse standaard dh 01168

Slechts één op de vijf Nederlanders heeft nog vertrouwen in Kabinet Rutte IV

Politiekjun 28 2023, 11:30
Het vertrouwen in het kabinet Rutte IV en de afzonderlijke ministers blijft laag. Uit een recent onderzoek van EenVandaag onder ruim 22.000 leden van het Opiniepanel blijkt dat kiezers pessimistisch zijn over de daadkracht van het kabinet, en het zetelverlies voor de coalitiepartijen houdt aan. Ondanks deze negatieve sentimenten denken steeds minder mensen dat het kabinet binnenkort zal vallen.
Het huidige kabinet regeert nu anderhalf jaar en staat voor de taak om complexe problemen aan te pakken. Helaas is het op veel vlakken nog niet gelukt om daadwerkelijke oplossingen te bieden, en dit wekt ergernis op bij de bevolking. Kiezers zijn van mening dat het kabinet nog geen positieve resultaten heeft behaald op belangrijke thema's zoals stikstof, asiel en woningbouw. Bovendien is er volgens een overgrote meerderheid nog maar weinig gedaan met betrekking tot de afhandeling van de toeslagenaffaire, een kwestie die het vorige kabinet met dezelfde partijen tot aftreden heeft gedwongen.
"Dit kabinet lost geen problemen op. Het schept ze alleen maar", schrijft een deelnemer aan het onderzoek, wat het gevoel onder veel kiezers weerspiegelt. Het gebrek aan daadkracht wordt mede toegeschreven aan de onderlinge verschillen binnen de coalitie. Mensen zijn van mening dat het kabinet vanwege de grote verschillen in standpunten alles maar op zijn beloop laat.
Het gebrek aan daadkracht zorgt ervoor dat het reeds lage vertrouwen in het kabinet, dat anderhalf jaar geleden bij het aantreden van Rutte IV al laag was, alleen maar verder is gedaald. Bij de start van dit kabinet, aan het einde van de coronapandemie en aan het begin van de oorlog in Oekraïne, was er nog enig optimisme. Echter, dit optimisme verdween al snel in het voorjaar van 2022. Sindsdien heeft hooguit 1 op de 5 mensen nog vertrouwen in dit kabinet.
Op dit moment heeft slechts 17 procent van de bevolking vertrouwen in het kabinet. Onder kiezers die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 op de VVD hebben gestemd, is het vertrouwen nog het grootst, namelijk 47 procent. Bij kiezers van coalitiepartijen D66 (31 procent), ChristenUnie (28 procent) en CDA (22 procent) is het vertrouwen onveranderd laag.
Veel ministers zijn dan ook slecht bekend bij de kiezers, maar er zijn ook enkele uitzonderingen. Zo scoren D66-ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid) relatief goed in de ogen van de kiezers. Een andere opvallende positieve uitzondering is Dilan Yeşilgöz, minister van Justitie en Veiligheid namens de VVD, waarvan bijna de helft (46 procent) van de kiezers van mening is dat zij haar werk goed verricht.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten