vanhaga

Van Haga (BVNL): "Schaf erf- en schenkbelasting direct af bij Algemene Politieke Beschouwingen!"

Politieksep 20 2023, 15:00
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gaat Wybren van Haga, het Tweede Kamerlid van BVNL, een stevig pleidooi houden voor het afschaffen van de erf- en schenkbelasting. Hij stelt dat Nederland, in vergelijking met andere Europese landen, een van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen kent.
Volgens Van Haga kan maar liefst 25% van de Nederlandse familiebedrijven de overdracht naar de volgende generatie niet betalen vanwege de erf- en schenkbelasting. Een schrijnend cijfer dat directe impact heeft op de Nederlandse economie en werkgelegenheid. "We riskeren het voortbestaan van onze familiebedrijven met deze belasting," benadrukt hij. "Om dit probleem aan te pakken en onze familiebedrijven te behouden, moet de erf- en schenkbelasting worden geschrapt." Het Tweede Kamerlid gaf aan dat BVNL van plan is om deze belastingverlaging te financieren door een bezuiniging van 2,6 miljard euro op het overheidsapparaat.
Daarnaast kaart Van Haga aan dat BVNL het belangrijk vindt om de garantie van het behoud van cash geld te verzekeren. "In een tijd waarin digitale valuta en online bankieren de norm worden, mogen we de waarde en het belang van fysiek geld niet uit het oog verliezen," voegde hij eraan toe.
Een ander cruciaal punt op de agenda van BVNL is de zogenaamde "armoedeval." Van Haga dringt erop aan dat werken weer moet lonen voor iedereen. "We moeten het belastingstelsel voor alle Nederlanders vereenvoudigen, en het toeslagenstelsel volledig afschaffen," stelt hij.
Wat betreft immigratie en asiel, zet BVNL in op een directe asielstop. "Nederland is vol, en we zien dat onze eigen bevolking afneemt," waarschuwde Van Haga. "Onze essentiële diensten zoals zorg, onderwijs en de woningmarkt staan enorm onder druk door de constante stroom van immigranten." BVNL pleit ervoor om geen asielaanvragen meer in behandeling te nemen van asielzoekers die Nederland binnenkomen via een veilig land.
Het laatste, maar zeker niet het minste, punt van discussie is het Coronabeleid. Van Haga riep op tot een parlementaire enquête naar het beleid rondom het virus. Hij bekritiseert de overheid voor de implementatie van lockdowns, avondklokken, verplichte vaccinaties en andere maatregelen. "We moeten onderzoeken en verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop de overheid heeft gehandeld tijdens deze pandemie," concludeert hij.
(Artikel gaat verder onder deze oproep) Bij DDS zijn we wél hard en uitgesproken. Daarom lees jij DDS graag... maar het betekent ook dat we afhankelijk zijn van jouw steun om DDS overeind te houden. Steun ons! Doneer aan DDS, via BackMe, en help ons altijd uitgesproken, gepassioneerd en fel te blijven.
Dit alles onderstreept dat BVNL klaarstaat om enkele van de meest prangende kwesties in Nederland aan te pakken en te pleiten voor verandering. Het beloven interessante algemene beschouwingen te worden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten