retirementhome

Bizar! Ouderen in Nederland zijn de lul: Bijna 3 Miljard aan bezuinigingen en een tekort van ruim 300.000 zorgverleners!

Politieksep 20 2023, 16:00
Ouderen in Nederland zijn de komende jaren behoorlijk de lul. Onderzoekers hebben namelijk aan minister Conny Helder van Langdurige Zorg geadviseerd om tegen 2029 tot maar liefst 2,7 miljard euro te bezuinigen op de ouderenzorg. Dit forse bedrag komt bovenop de bezuinigingen die al zijn vastgelegd in het coalitieakkoord van Rutte IV. De reden voor deze rigoureuze stap is de verwachte sterke groei van het aantal ouderen in de komende twintig jaar, wat een aanzienlijke toename in de vraag naar ouderenzorg met zich meebrengt.
Volgens een interdepartementaal beleidsonderzoek ouderenzorg (IBO), dat aan de Tweede Kamer is voorgelegd, staat de betaalbaarheid van de ouderenzorg onder toenemende druk door de groeiende vraag. Als er geen maatregelen worden genomen, zullen de uitgaven in 2040 naar verwachting verdubbelen tot 37 miljard euro, en zal er behoefte zijn aan 367.000 extra zorgverleners in de ouderenzorg. Dit betekent dat ouderen langer moeten wachten op zorg en ondersteuning en mogelijk minder zorg krijgen dan ze nu gewend zijn.
Het realiseren van financiële houdbaarheid in de ouderenzorg is cruciaal, maar wat als financieel houdbaar wordt beschouwd, is een politieke beslissing, aldus de IBO-werkgroep. Deze werkgroep heeft twee bezuinigingsscenario's voorgesteld. Het eerste scenario beperkt de zorguitgaven tot de demografische ontwikkeling, terwijl het tweede scenario kijkt naar de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp).
In het scenario gebaseerd op demografische ontwikkelingen zou er vanaf 2029 600 miljoen euro moeten worden bezuinigd, oplopend tot ruim 2,3 miljard euro in 2040. Als het kabinet echter kiest voor het bbp-scenario, zou er vanaf 2029 zelfs een aanzienlijke 2,7 miljard euro moeten worden bezuinigd, wat zou oplopen tot ruim 11,2 miljard euro in 2040.
Ongeacht welk bezuinigingsscenario wordt gekozen, de onderzoekers benadrukken dat zorgbehoevende ouderen in de toekomst waarschijnlijk moeten rekenen op minder zorg en ondersteuning waardoor de generatie die ons land heeft opgebouwd de komende jaren in de kou worden gezet.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten