10741398406 2e6b274f09 c

Kwetsbare senioren in de knel: ABN AMRO waarschuwt voor onbetaalbare thuiszorg

Binnenlandjul 26 2023, 12:00
Uit een recente analyse van ABN AMRO blijkt dat vooral de kosten voor intensieve zorg bij thuiswonende senioren het afgelopen jaar aanzienlijk zijn gestegen. Hoewel de totale zorguitgaven vorig jaar redelijk stabiel waren, vertekende de bestrijding van het coronavirus het beeld. Er werd namelijk zo'n 4,3 miljard euro minder uitgegeven aan coronagerelateerde zorg in vergelijking met het voorgaande jaar.
ABN AMRO constateerde dat de helft van dit bespaarde bedrag, zo'n 2,15 miljard euro, werd besteed aan intensieve zorg voor ouderen, zowel thuis als in instellingen. De andere helft ging naar extra huisartsenzorg, duurdere geneesmiddelen, zorg voor gehandicapten en ziekenhuiszorg. Opvallend was dat de kostenstijging met name te wijten was aan intensieve ouderenzorg in een thuisomgeving.
Het aantal ouderen dat intensieve zorg thuis ontvangt, groeit gestaag. In 2022 kwamen er 3400 "intensief verzorgden" bij, waardoor het totale aantal op 20.600 uitkwam. In het eerste kwartaal van 2023 werden nog eens 1400 senioren toegevoegd aan deze groep. ABN AMRO verwacht dat deze trend zich zal voortzetten, omdat de vraag naar intensieve zorg het grootst is na het 80e levensjaar, en het aantal 80-plussers naar verwachting sterk zal toenemen, vooral na 2026.
Demissionair minister Hugo de Jonge heeft als doel gesteld om tegen 2030 290.000 extra woningen voor senioren te realiseren, waarvan minstens 40.000 geschikt moeten zijn voor intensieve zorg thuis. Echter, de realisatie van deze doelstelling is onzeker vanwege de trage voortgang van nieuwbouw, mede door het falende kabinetsbeleid. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat beleggers en projectontwikkelaars de voorkeur geven aan goedbetaalde eengezinswoningen vanwege beperkte ruimte.
De toenemende kosten voor intensieve zorg bij senioren die thuis wonen, hebben een aanzienlijke impact op een grote groep ouderen. Het wegvallen van verzorgingshuizen als tussenfase voor een eventuele latere opname in een verpleeghuis heeft de ouderenzorg in Nederland momenteel ernstig verstoord. Een herintroductie van verzorgingshuizen is helaas niet mogelijk vanwege een aanzienlijk tekort aan verzorgend personeel en beperkte financiële middelen.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten