117048243 7cc6bb0b87 c

Van Haga roept minister-president op om voorbeeld Polen te volgen en nationale wetgeving zwaarder te laten wegen dan EU regelgeving

Politiekfeb 17 2023, 10:30
De politieke partij BVNL heeft minister-president Mark Rutte opgeroepen om het voorbeeld van Polen te volgen en nationale wetgeving zwaarder te laten wegen dan Europese regelgeving. Dit gebeurde naar aanleiding van een uitspraak van het Poolse Grondwettelijke Hof in oktober 2021, waarin werd gesteld dat Poolse wetgeving zwaarder weegt dan het Europese recht.
Tweede Kamerlid Wybren van Haga van BVNL is het eens met deze uitspraak en vindt dat nationale wetgeving altijd zwaarder moet wegen dan Europese regels. Hij wijst op verschillende kwesties in Nederland, zoals de asielstop, stikstofregels en woningbouwproblemen, waarbij Europese regelgeving volgens hem een te zware stempel drukt op het nationale belang.
Van Haga roept daarom op om een partner van Polen te worden en gezamenlijk op te treden tegen Europese dwingelandij. BVNL wil dat minister-president Rutte de uitspraken van het Europees Hof in Luxemburg ontbindt, zodat nationale wetgeving weer voorop kan staan.
De oproep van BVNL komt op een moment dat de Europese Commissie opnieuw naar het Europese Hof van Justitie stapt om Polen aan te klagen over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het is een zaak die al langer speelt en waarbij de Europese Commissie stelt dat Polen de rechtsstaat ondermijnt.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Het is nog niet bekend of minister-president Rutte gehoor zal geven aan de oproep van BVNL. Wel is duidelijk dat er in Nederland een groeiende weerstand is tegen Europese regelgeving die als te bemoeizuchtig wordt ervaren. Het is de vraag in hoeverre dit zal leiden tot een daadwerkelijke herziening van de verhouding tussen nationale en Europese wetgeving.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten