WhatsApp Image 2022 07 04 at 12421 PM 3

Wybren van Haga (BVNL) ziedend over oprotpremie boerenbedrijven, is klaar met dwangkabinet

Politieknov 23 2022, 10:00
Dit dwangkabinet wil er vaart achter zetten om de boerenstand de nek om te draaien. 3000 bedrijven, de zogeheten piekbelasters, worden de komende tijd benaderd met de vraag of zij vrijwillig willen stoppen, verplaatsen of drastisch innoveren. Bedrijven die stoppen krijgen een bedrag dat optelt tot 120 procent van de waarde van het bedrijf. Wybren van Haga (BVNL) vindt het een schande dat de boeren worden afgescheept met een oprotpremie.
Het kabinet komt met een stopbonus voor boeren die te veel stikstof uitstoten, al rusten de berekeningen van de stikstofuitstoot nog steeds op foutieve modellen van het RIVM. Vanaf april worden boeren uitgekocht met deze oprotpremie. Zij krijgen de ‘keuze’ om met hun bedrijf te stoppen volgens het kabinet, maar anders krijgen zij te maken met onbetaalbare lastenstijgingen. Met stikstofheffingen wordt het boeren ontzettend moeilijk gemaakt. Onze boeren worden koste wat het kost onteigend door dit kabinet. Daarbij is de zogenaamde vrijwillige uitkoop alles behalve vrijwillig.                                          
BVNL-Kamerlid Wybren van Haga reageert furieus op de kabinetsplannen voor een stopbonus en milieueisen: “De meest innovatieve boeren ter wereld worden weggepest voor een stikstofprobleem dat alleen op papier bestaat door Europese regelgeving. Ondernemers wordt het onmogelijk gemaakt hun bedrijf te runnen zodat zij ervoor ‘kiezen’ om te stoppen. Maar dit is wéér dwang en drang, zoals we ook al zagen bij de coronavaccinaties en de gemeentelijke opvang van asielzoekers. Dit is het dwangkabinet zoals we haar kennen”.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
De Nederlandse agrarische sector is de meest innovatiefste ter wereld. Onbegrijpelijk dat het dwangkabinet nog aan de boeren durft te vragen om nog meer te innoveren. Dat dit kabinet weer kiest voor dwang en drang past perfect bij een totalitaire staat.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten