Franse ‘Académie des sciences’ over klimaatverandering

Vincent Courtillot

Weerlegging van algemeen aanvaarde hypothesen is een belangrijk kenmerk van de vooruitgang van de wetenschap. In vele landen zijn wetenschappers thans bezig de menselijke broeikhypothese langzaam maar grondig te slopen. Frankrijk vormt daarop geen uitzondering.

Evenals de KNAW in Nederland heeft ook de Franse ‘Académie de sciences’ een bijeenkomst gewijd aan klimaat. Aanleiding was een petitie, die door honderden Franse wetenschappers was ondertekend en was aangeboden aan de Franse minister voor hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek om de opvattingen van Claude Allègre (geochemicus en voormalig Frans minister voor onderwijs) en Vincent Courtillot (geofysicus), beiden klimaatsceptici, te desavouren. Zij hielden er namelijk ideeën op na die in strijd waren met de mainstream. Dat was een merkwaardig initiatief. Immers, het is hoogst ongebruikelijk dat wetenschappers aan de politiek vragen om als scheidsrechter op te treden in wetenschappelijke controversen. Dat kwam destijds wel in de Sovjet Unie voor onder het Lysenkoïsme, maar niet in het vrije Westen. De minister, Valérie Precesse, was verstandig en voldeed niet aan dat verzoek. In plaats daarvan verzocht zij de ‘Académie des sciences’ een bijeenkomst te organiseren over de controverse.

De discussie was over het algemeen nuchter wetenschappelijk en hoffelijk – heel wat anders dan die in de blogosfeer, die soms meer aan felle godsdiensttwisten doet denken, overgoten met ad hominem saus, met ‘Splattergate‘ als absoluut dieptepunt.

Vincent Courtillot heeft zijn indrukken van de bijeenkomst weergegeven. Ik pik daaruit de volgende passages:

Some 120 academicians and other scientists attended a full day with four sessions, each organized in the same way and chaired by a “neutral” Academy member: two summaries of the written contributions by Academy members, then two or three short (7 mn, 5 overheads) presentations introductory to the debate. Each of these sessions was followed by a full hour of open discussion. The four topics were: recent climate observations, past climate, numerical models, and physical processes. I gave one of the 7mn presentations on observations of recent climate change and our published work on evidence for solar forcing. There was no other “labeled climate-skeptic” presentation, but a number of presentations were critical of significant aspects of the majority view as expressed by the IPCC reports. That view remained (although of course no vote was taken) the majority view, but I was impressed by the quality and number of distinguished academicians expressing what I found to be very sensible remarks that supported at least partly the “skeptical” view and in any case insisted that the debate should remain elegant and open (which was the case for most of the day).

Maar de Franse media hadden toch een andere interpretatie van het resultaat van de bijeenkomst. Zij deden voorkomen alsof dit een bevestiging vormde van de visie van het VN-klimaatpanel (IPCC)

Several of the[se] media view the report as definitely vindicating the IPCC conclusions. This is not at all what the September debate showed, and in my view is neither what the report given to the minister says, provided one takes the time to read it fully and carefully.

The report continues by saying that the debate allowed to “identify points of convergence and divergence and remaining uncertainties”. And indeed a number of large uncertainties was discussed during the day, including by specialists who were not engaged in climate research but brought their expertise from, for instance, fluid mechanics and chaos theory. The style and quality of the debate, the space taken by minority views, even if they remain in this circle minority views, show such an evolution with respect to previous similar debates and reports

Some say this report is a “compromise”. I would say a “reasonable balance” at the present time. Since the September 20 debate clearly showed that there were several distinct positions, there can in principle be no single, unanimous synthesis. … As far as I am concerned, reading carefully the 11 pages which form the body of the final report (in which many of my comments on three previous versions were taken into account), I find 12 points of agreement and 8 of disagreement. …. One who reads too fast or too superficially will fail to see that the report actually contains paragraphs that contradict each other. An unattentive or unfair journalist could equally extract a synthesis of the report appearing to fully support or on the contrary largely criticize the IPCC views! How could it be otherwise, unless there were two sections, a majority and a minority report, which is what I myself would suggest for the next IPCC report, but is apparently not (yet?) in the French habits.

Courtillot geeft voorts aan met welke passages in het rapport hij het niet eens is.

So, what are the main points I disagree with? First, the statement that most of the increase in temperature from 1975 to 2003 is mainly due to the increase in carbon dioxide concentration in the atmosphere during the same period. I note however that the word “acceleration” which had been used in a previous version has in at least one instance been replaced by “increase”. Indeed, if one follows for instance the Met Office website, monthly temperatures are seen to increase from about 1910 to 1930, almost as much as in the last 30 years of the century. And the period from 1930 to 1970 shows a slight but clear decrease. So “acceleration” or “slowing down” can both be argued, depending on which segment one compares. And the report forgets to say (although this was clearly shown in the oral debate) that temperature has been slightly decreasing since the maximum in 1998 (2003 for another data center, again demonstrating uncertainty). Which leads to the second point of disagreement. The report says that because solar activity has been decreasing since 1975, it cannot be linked to temperature change that was increasing. But that is wrong: solar activity has been decreasing since 1990 and temperature also, since 2000. This is precisely one of the reasons why we believe solar activity may have been under-estimated as a partial forcing factor of climate change.

Wat de activiteiten van de zon betreft verwijst hij naar het werk van ‘onze’ Kees de Jager en Silvia Duhau.

We need another one or two decades of high quality observations and I believe the debate will largely be resolved one way or the other. If the solar connection we propose is right, and as the Sun may have entered a particularly quiet period after several decades in a high mode (see the work by de Jager and Duhau), the temperature decrease of the past decade could continue for one or two more decades and one would then be far away from the IPCC predictions. On the other hand, the curve may turn upwards again: only the future with hard observations will tell us.

En dan was er natuurlijk weer die ruwe datakwestie. Ook Courtillot et al slaagden er niet in die uit de klauwen van de – Climategate – CRU (‘Climatic Research Unit’ van de Universiteit van East Anglia) los te rukken. Temperatuurdata waar zij wèl toegang toe hadden bleken behoorlijk af te wijken van die van de CRU.

Another strong recommendation is that data should be widely accessible, including raw data in non-processed format, in case one team would find errors in the processing scheme of another. This is exactly the kind of refusal we faced some years ago, when we started working on the subject. We were denied access to CRU raw data. We now know we were far from being alone … I recall that in the cases of Europe and the US, which we recalculated, we find mean temperature curves for the 20th century that are rather significantly different from the IPCC curves and that are not fit well by the available numerical climate models.

Wat zijn de resterende onzekerheden? En wat blijft er over van de 90% zekerheid genoemd in het IPCC-rapport – een getal dat de politiek dwong om honderden miljarden per jaar uit te geven aan klimaatbeleid dat geen enkel meetbaar effect heeft?

The report also concludes that there are many remaining uncertainties and lack of proper understanding of some mechanisms that affect climate: clouds are an essential part (acknowledged by IPCC reports, but not leading to the more careful conclusions that this implies), solar effects (many authors), cosmic rays (Svensmark), atmospheric electricity (Tinsley) … The Academy report concludes rightly that this implies the need for a lot of future research. This is the reason why one should view with great caution the 90% confidence level with which some of the main conclusions of the IPCC and recommendations to political leaders are stated. The Academy report carefully avoids using such a number.

Maar de ervaring leert dat dit soort rapporten vaak tegenstrijdigheden bevatten. Vandaar dat men ze ook met de stofkam moet lezen.

Yet, I acknowledge that after all these excellent appeals to caution and emphasis on uncertainties and unsolved questions, the report has a couple of definite statements in the concluding page that are in contradiction with the rest of the text and can only be viewed as some form of careful compromise (I call it balance) which, given the tension and the level of attacks in some of the media, I can understand only too well.

Per saldo is Courtillot toch tevreden met de hele exercitie.

Again, given the positive parts which had not previously been stated at this level, I take the report as a welcome move in the right direction: on the importance of unresolved uncertainties, encouragement of further research, this is really ahead of a number of previous such reports, which most media have decided to ignore (or failed to understand). To me, this means that in the Academy the debate is now open, accepted, when in many circles it is still considered as closed. And this is only a stage, a progress report; the story is not yet fully told… Wait and see: a decade, or a bit more, might suffice.

Tot zover Vincent Courtillot.

Lees verder hier.

Het volledige rapport van de ‘Académie des sciences’ is hier te vinden.

Het rapport van de KNAW-bijeenkomst over de klimaatdiscussie is voor zover mij bekend nog niet gepubliceerd. Maar ik verwacht dat het niet veel anders zal uitpakken.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

7 reacties

 1. NN

  En mijn aanbod van 23:53 staat ook nog. Een hele goede fles wijn zelfs.

 2. antoon DV

  hans,
  Wat Hal hierboven schrijft is je al meermaals gezegd
  het steeds maar weer blijven doen alsof je niet weet dat je de quote van Phil Jones fout gebruikt doet je geloofwaardigheid geen goed.

  En dat terwijl je al zo vaak ervan beschuldigd bent geweest een leugenaar te zijn. Op deze manier ga je die mensen niet van het tegendeel kunnen overtuigen denk ik …

 3. Hal Incandenza

  @Hans
  “Wat temperaturen betreft heeft de hoofdrolspeler van Climategate, Phil Jones, verklaard dat er sinds 1995 geen statistisch significante temperatuurstijging heeft plaatsgevonden.”

  Voor de allerlaatste keer: Phil Jones zegt niet dat het niet warmer is geworden!! Dat is dus iets heel anders dan ‘sceptici’ zeggen…

  “B – Do you agree that from 1995 to the present there has been no statistically-significant global warming

  Yes, but only just. I also calculated the trend for the period 1995 to 2009. This trend (0.12C per decade) is positive, but not significant at the 95% significance level. The positive trend is quite close to the significance level. Achieving statistical significance in scientific terms is much more likely for longer periods, and much less likely for shorter periods.”

  Dat is toch elementaire (middelbare school) statistiek.. Als je dat niet begrijpt dan moet je je echt terugtrekken deze discussie.

 4. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

  Je hebt er weer veel werk van gemaakt (en zelfs het oorspronkelijke franse document gelezen en niet alleen het Engelstalige commentaar van Courtillot!). Dank daarvoor!

  Hieronder mijn reactie.

  Je schrijft: ‘ De beschreven waarnemingen t.a.v. temperaturen, zeespiegel, gletsjers, arctisch ijs etc staan helaas lijnrecht tegenover wat jij hier frequent beweert: dat het afkoelt, goed gaat met het arctisch ijs, e.d.’

  Wat temperaturen betreft heeft de hoofdrolspeler van Climategate, Phil Jones, verklaard dat er sinds 1995 geen statistisch significante temperatuurstijging heeft plaatsgevonden. Hij ging hierin verder dan vele klimaatsceptici, die meestal 1998 noemen. Dat was in strijd met alle klimaatmodellen.

  Wat de zeespiegelstijging betreft geven de metingen (al eeuwenlang) een gematigde stijging van zo’n 20 cm. per eeuw aan. Er is geen versnelling vastgesteld.

  Ten aanzien van het ijs op de Noordpool is er in 2007 een dieptepunt gemeten. Nu herstelt het ijs zich weer. We hebben onlangs op mijn blog een uitgebreide discussie gehad of dit een tijdelijke ‘blip’ is in een neergaande trend of het keerpunt dat een opgaande trend aankondigt. Ik heb de laatste positie beargumenteerd verdedigd. De toekomst zal uitwijzen wie er gelijk heeft.

  Je schrijft voorts: ‘De invloed van de zon tegenover andere factoren wordt gering geacht:
  “Le forçage (door de zon – JP) correspondant, de l’ordre de 0,2 W/m2, est 10 fois plus faible que celui dû à l’augmentation de l’effet de serre lié aux activités humaines.”’

  Dat wordt inderdaad gesteld, maar bestreden door Courtillot en tal van andere astrofysici. Afgezien van Svensmark, erkennen ze in het algemeen dat het versterkingsmechanisme niet bekend is, maar stellen dat kleine fluctuaties in zonne-activiteit grote gevolgen kunnen hebben voor de gemiddelde wereldtemperatuur. Svensmark claimt te hebben bewezen dat zonneactiviteit invloed heeft op cosmische straling en dat die weer de wolkenvorming beïnvloedt, die op haar beurt weer een belangrijk effect heeft op de temperatuur.

  Voorts stel je: ‘Paleoklimatologie bevestigt dat CO2 zowel oorzaak als gevolg van opwarming is, met verschillende tijdvertragingen.’

  Paleoklimatologische metingen hebben aangetoond dat de stijging van de CO2-concentratie (door wat voor oorzaak dan ook) geen (secundair) versterkend effect heeft op de temperatuurstijging (Monin et al).

  Verder schrijf je: ‘Over CO2 als broeikasgas: “L’effet direct d’un changement de concentration du CO2 sur l’atmosphère est bien compris. Il se traduit par une augmentation du rayonnement infrarouge émis par le sol, évaluée à 3,7 ± 0,1 W/m2 pour un doublement du CO2 atmosphérique, correspondant à un réchauffement moyen en surface évalué à 1,1 ± 0,2 °C.”’

  Dat verhaal hoor ik al járen van AGWers. Het primaire effect van CO2 (in laboratoriumomstandigheden gemeten) wordt ook niet door klimaatsceptici bestreden. De vraag is alleen of er positieve dan wel negatieve terugkoppelingseffecten in de atmosfeer zijn. AGWers zijn van oordeel dat er positieve terugkoppeling plaatsvindt door waterdamp (zij hebben dat voor zover ik weet niet met metingen kunnen aantonen). Klimaatsceptici zijn van mening dat er negatieve terugkoppeling plaatsvindt (dus demping van het opwarmingseffect). De sceptici claimen dat de metingen dat ook bevestigen. De huidige discussie tussen het KNMI en enkele Nederlandse klimaatsceptici richt zich in het bijzonder op dit vraagstuk. Die discussie is nog gaande.

  Dan stel je: ‘Cette augmentation est principalement due à l’augmentation de la concentration du CO2 dans l’atmosphère.’

  Als men het rapport van de ‘Académie des sciences’ leest, met alle caveats en beklemtoning van onzekerheden, vraagt men zich toch af hoe men tot deze conclusie is kunnen komen. Het is dus een inconsistentie in het rapport. Het tart de logica.

  Wat het IEA betreft merk is slechts op dat deze organisatie geen zelfstandige analysecapaciteit bezit op klimaatgebied. Het is in deze de echoput van het IPCC. En je weet hoe ik over het IPCC (waarvan ikzelf ‘expert reviewer’ was) denk.

 5. NN

  Hans, ik vraag me af waar je naartoe gaat. Je overschreeuwt jezelf met verhalen, die dezelfde dag weer afbranden.

  Steeds weer die uit de context gerukte quote van Jones. Om moe van te worden. Wanneer trek je die eens in of toon je aan dat die in lijn is met de vorige en volgende minuut van het interview, laat staan met zijn levenswerk.

  Met leugens is het niet zo dat ze waarder worden, naarmate je ze vaker herhaalt. Ze worden alleen eerder geloofd door mensen die het uitkomt. Anderen worden er als gezegd moe van.

  Ik geef je ter overweging om eens een tijdje stukjes te schrijven, waarin je geen (naar later blijkt) onzinverhalen overneemt, niet onjuist citeert en niet met narren als Mockton aankomt. Als je dan ook nog eens uitlegt hoe het klimaat volgens jou werkt zonder dat het ontploft, dan krijg je ongetwijfeld eeuwige dank van Van Soest en een goede fles wijn van mij.

 6. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

  Ik hoop natuurlijk ook van harte dat het lukt om ‘de menselijke broeikashypothese te slopen’ – niemand zit immers te wachten op klimaatverandering en de gevolgen zoals die door de wetenschap worden geduid.

  Maar vooralsnog ziet het er helaas nog niet naar uit dat dit slopen ook echt lukt. Zelfs/ook de Académie des Sciences is er gezien de link naar diens rapport nog allesbehalve in geslaagd:

  – De beschreven waarnemingen t.a.v. temperaturen, zeespiegel, gletsjers, arctisch ijs etc staan helaas lijnrecht tegenover wat jij hier frequent beweert: dat het afkoelt, goed gaat met het arctisch ijs, e.d.

  – de invloed van de zon tegenover andere factoren wordt gering geacht:
  “Le forçage (door de zon – JP) correspondant, de l’ordre de 0,2 W/m2, est 10 fois plus faible que celui dû à l’augmentation de l’effet de serre lié aux activités humaines.”

  – paleoklimatologie bevestigt dat CO2 zowel oorzaak als gevolg van opwarming is, met verschillende tijdvertragingen.

  – over CO2 als broeikasgas: “L’effet direct d’un changement de concentration du CO2 sur l’atmosphère est bien compris. Il se traduit par une augmentation du rayonnement infrarouge émis par le sol, évaluée à 3,7 ± 0,1 W/m2 pour un doublement du CO2 atmosphérique, correspondant à un réchauffement moyen en surface évalué à 1,1 ± 0,2 °C.”

  In de conclusies:
  – Plusieurs indicateurs indépendants montrent une augmentation du réchauffement climatique de 1975 à 2003.
  – Cette augmentation est principalement due à l’augmentation de la concentration du CO2 dans l’atmosphère.
  L’augmentation de CO2 et, à un moindre degré, des autres gaz à effet de serre, est incontestablement due à l’activité humaine.

  We zullen dus nog even verder moeten afwachten wie de ‘broeikashypothese’ gaat slopen.

  De eerbiedwaardige Engelse Geological Society was het helaas ook nog niet gelukt:
  http://www.geolsoc.org.uk/climatechange

  Intussen maakt het International Energy Agency zich stevige zorgen:
  http://www.monstersandcritics.com/news/business/news/article_1597741.php/International-Energy-Agency-urges-action-on-climate-change

  Gezien de voortgaande trends in fossiel energiegebruik en de CO2-uitstoot die daarvan het gevolg is, wordt het steeds urgenter dat de ‘broeikashypothese’ wordt gesloopt. Ik zou een stuk geruster slapen als dat gelukt is. Maar langzamerhand word ik erg bang dat dit helemaal niet gaat lukken.

 7. Campagne Amerikaanse klimatologen tegen sceptici | Dagelijks

  […] heeft kennelijk de recente klimaatrapporten van de Britse ‘Royal Society’ en de Franse ‘Académie des Sciences’ gemist. Hierin is duidelijk sprake van een erkenning van de groeiende onzekerheid ten […]

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.