Delftse hoogleraar Gerard van Bussel verspreidt desinformatie over windenergie

En EenVandaag laat hem onweersproken zijn gang gaan. Duurzaamheid en desinformatie zijn een onafscheidelijk koppel.

De duurzaamheidsindustrie is er in geslaagd om in de loop der jaren een stevige positie op te bouwen binnen het Nederlandse universitaire bestel. De universiteiten van Wageningen, de VU te Amsterdam en de Rotterdamse Erasmus Universiteit vervullen in deze een voortrekkersrol en zijn de thuisbasis van bevlogen pleitbezorgers voor ‘duurzaamheid’. Dit is ten koste gegaan van wetenschappelijke objectiviteit en kwaliteit. De TU Delft gaf gewoonlijk blijk van kritische nuchterheid, die ingenieurs nu eenmaal eigen is. De hoogleraar windenergie, Gerard van Bussel, vormt daarop echter een uitzondering, te oordelen naar zijn opvattingen over de plaatsing van vele windmolens in ons overvolle landje, die hij maandagavond in EenVandaag onweersproken mocht uitventen. Hij toonde zich daarmee een onvervalst propagandist voor onze nationale windmolenlobby.

Van Bussel:

Windenergie is cruciaal! Omdat we anders bij lange na niet de 20/20/20 doelstelling van 16% halen. En dan blijven we het vuile jochie van de klas van Europa.

En wat dan nog?

Interviewer:

We lopen hopeloos achter als Nederland, want we wekken maar 4% duurzame energie op tegen 13% in andere Europese landen.

En wat dan nog?

Om die 16% te halen moeten er 11 windmolengebieden bijkomen.

Van Bussel:

Als we in de komende jaren investeren plukken we daar de vruchten van.

Interviewer:

Welke vruchten plukken we er dan van?

Van Bussel:

Dan weten we sowieso zeker wat de elektriciteit de komende 15 – 20 jaar kost en we produceren dan schoner.

Dat is flauwekul. Dat weten we sowieso niet. En schoner? Zie hierna.

Mochten de kosten van de uitstoot van broeikasgassen weer omhoog gaan – wat de verwachting is – dan heb je met windenergie daar minder last van. …

Dat is flauwekul. De verwachting is dat het CO2-emissiehandelssyteem van de EU een stille dood zal sterven.

De prijs wordt minder volatiel, constanter en betrouwbaarder. Dat is op zich al wat waard en het milieu wordt er schoner door. …

Dat is flauwekul. Door zijn intermitterend karakter introduceert windenergie juist veel volatiliteit op de elektriciteitsmarkt, waarbij het niet zelden voorkomt dat een overschot aan elektriciteit tegen een negatieve prijs moet worden verkocht. Men moet er dus nog geld op toeleggen. Bovendien, wat is er zo aantrekkelijk aan een constante, maar zeer hoge prijs in vergelijking met een wat fluctuerende prijs op een véél lager niveau?

Ja, we weten dat mensen ziek kunnen worden van windmolens. Ja, we weten dat windmolens gehakt maken van vogels. Ja, we weten dat ze het landschap en de horizon vervuilen. Ja, we weten dat ze negatieve gevolgen hebben voor het toerisme en daarmee ook voor de middenstand in de gebieden die door windmolens worden ontsierd. Ja, we weten dat er een substantiële waardevermindering optreedt van nabijgelegen woonhuizen met vermogensverlies voor de eigenaren.

Maar het belangrijkste weten de meeste mensen en kennelijk ook TV–programmamakers niet. En dat is dat windenergie 2 tot 3 zo duur is als gewone energie. Bovendien is ons nog nooit op de TV en in media verteld dat ‘gratis’ windenergie niet leidt tot besparingen van fossiele brandstoffen in de elektriciteitsopwekking en daarmee tot vermindering van de uitstoot van CO2. Dat komt omdat ‘gratis’ windenergie intermitterend is. De schommelingen in de productie moeten worden opgevangen door meedraaiende conventionele reservecapaciteit, hetgeen tot efficiencyverlies elders in het elektriciteitsnet leidt. De winst van ‘gratis’ windenergie wordt geheel opgeslokt door deze verliezen. Per saldo heb je er dus niets aan. Het kost alleen maar geld. Maar met de blik op oneindig en het verstand op nul gaat de overheid gewoon door met dit Alice–in–Wonderland–beleid.

Voor de wetenschappelijke onderbouwing zij verwezen naar het werk van Kees le Pair et al.

Het belangrijkste argument van Van Bussel voor windenergie was dat we de EU–doelstelling dienden te halen. Sinds de bemoeienis van Stalin (Lysenko) met de biologie, die van Den Uyl met de economie, en die van de kerk met de astronomie, om maar enkele soortgelijke voorbeelden te noemen, weten we hoe wetenschappelijk zo’n uitgangspunt is.

Kortom, Van Bussel verspreidt desinformatie en quasi–wetenschappelijke bla, bla, bla en doordat EenVandaag niet even controleert bij neutrale deskundigen mag hij zijn propagandapraatjes onweersproken aan den volke kond doen. Onbenul alom!

Voor het betrokken interview zie hier (vanaf 12 minuten).

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

28 reacties

 1. hoevenap

  In Nederland ( klein van oppervlakte) betalen we 21 Euro cent voor een kilowatt/uur en in Brazilië ( groot opervlak dus hoge transportkosten) betaalt iemand ( omgerekend) 12 Eurocent ( all in) voor een kilowatt/uur.

  Dat geeft precies aan hoe “goedkoop” het opwekken van energie met windmolens , zonnepanelen en het 

  bijstoken van bio-massa in centrales is. Het verschil gaat grotendeels naar de subsidie voor de “groene energie” . Dit zijn overgens de prijzen die de particulieren moeten betalen, bedrijven betalen relatief veel minder mee aan de “groene hype” , maar toch zadanig dat industriële grootverbruikers uit Europa verdwijnen. Verder wordt de gasprijs kunstmatig hoog gehouden om de rijksbegroting te spekken, de staat krijgt de helft van de basis-gasopbrengsten.

  De stroom opwekken via een kolencentrale kost  omgeveer 3 a 4 cent per kilowatt/uur , ongeveer gelijk aan

  een kerncentrale. Alle werkelijke kosten zijn hierin verrekend.  Een gasgestookte centrale levert stroom voor  ongeveer 6 cent per kilowatt/uur bij de in Europa geldende gasprijzen.

  Alle “groene stroom”bronnen hebben een productieprijs die boven de 10 Eurocent per kilowatt/uur ligt

  UItgezonderd grote waterkrachtcentrales ,maar die hebben we niet in Nederland en zullen we ook niet krijgen wegens het ontbreken van groot hoogte verschil.

  De meerderheid van de mensen weten de echte getallen niet en die worden ook niet verteld in de “main stream media”. Hiermee bedoelt zijn de getallen zonder allerlei “sturende belastingen” en heffingen.

  En niet te vergeten de kosten aan de “groene infrastructuur”.

  Deze mensen denken de “wereld te redden” , maar het enige wat ze doen is ons allemaal met hoge engie-rekeningen  en belastingen opzadelen .

 2. Krolll

  Attkisson told WPHT that irregular activity on her computer was first identified in Feb. 2011, when she was reporting on (..) the Obama administration’s green energy spending, which she said “the administration was very sensitive about.”

   

   

  http://www.politico.com/blogs/media/2013/05/sharyl-attkissons-computers-compromised-164456.html?hp=r1

 3. NN

  Marktverstoring? Dan hebt U het toch zeker over de kolencentrales die gratiesj mogen vervuilen.

  En weer iemand die zich stoort aan lage energieprijzen (als het hard waait). Een hoog gehalte aan kolenlobbyisten hier. Geen wonder dat Essent dit blog financiert. Hun (buitenlandse) aandeelhouders zullen tevreden zijn.

 4. Ook Boos

  Inmiddels vervallen we hier in het feest der herhaling. Het is duidelijk dat die windmolens geen positive bijdragen kunnen leveren en dat zeker voorlopig ook niet zullen doen. Het enige dat ze bewerkstelligen is een marktverstoring. Ze kunnen de elektriciteitsprijzen onder druk zetten, naar beneden als het hard waait en naar boven als het niet waait.

  Maar tegen die tijd hebben de Vestassen onder ons de buit al binnen. De windmoleneigenaar nog niet, die slurpt door de jaren heen langzaam de subsidiepot (uw en ons belastinggeld) leeg om zijn of haar aandeel in de buit in de wacht te slepen.

  Over dat Smart Grid heeft Ernst ten Heuvelhof nog een heel interessant verhaal geschreven, de vraag is of we dat geld nog wel kunnen opbrengen, laat staan of het rendeert.

   

   

 5. Peter Klein

  Een cynicus zou zeggen:

   

  jongens, jullie snappen het allemaal niet!

   

  Waarom heet de gouden eeuw zo? Omdat we het toen zo goed hadden! Alle twee en een half miljoen !

  En wat was onze energievoorziening van toen?

  Vooral hout, turf en wind.

   

  Snap nou toch dat als we Nederland er boven op moeten helpen, we de les van onze voorouders ter harte moeten nemen, we hun moeten navolgen.

   

  Hout uit de USA, allesbranders en zonnecoillectoren voor thuis, en windmolens voor de grote stroomvreters.

  Goed voor ‘terug naar de kleinschaligheid’, kwaliteit van leven, onthaasting, bewustwording, bevolkingskrimp.

  Het past allemaal bij elkaar.

  Net als de afbranding  van de thuiszorg.

   

  Alleen sceptici denken dat we aan het materialisme moeten vasthouden.Maar we moeten aan het wel van de wereld denken. Wordt bewust, en wordt wereldburger! Die echte rijkdom zit dan in je hoofd, want wereldburger ben je niet omdat je zonodig expat moet worden, of de eerste Iphone in new york moet kopen.

  Dat dóet de elite wel, maar ik weet zeker dat zij meer dan wie ook, beseft dat het geluk in het kleine ligt !

   

   

   

 6. Bas

  Voorouders, als de wind niet waaide , gingen bidden. Begrijpelijk. Tweehonderd jaar later, Gerard. En maar beweren dat die Maya uit zijn nek lulde.

 7. NN

  Dus de prijs van elektriciteit, waarvan de kosten vooral vast (de windmolens)zijn, is minder volatiel dan prik met vooral variabele kosten (fossiel)?

  En wie heeft er nou een probleem met negatieve prijzen? Ik als consument niet. Wel de elektriciteitsmaatschappijen en hun lobbyisten.

  En welke ‘neutrale deskundige’ (mwoehaa!!!) doet altijd huillie huillie omdat anderen een ad hominem begaan, maar maakt zelf zelfs de vergelijking met Stalin (Godwin kwadraat)?

  Juist, het niveau is weer als vanouds.

 8. philippine

 9. philippine

  @OphEUffen 16:37

   

  Wij moeten allemaal hetzelfde denken, hetzelfde voelen, hetzelfde vinden, hetzelfde eten.

  Een scepticus is dus een samenzweerder.

   

   

   

   

   

 10. OphEUffen

  Het immer objectieve NOS journaal had vanmorgen het nieuws dat men name PVV stemmers in een klimaatsamenzwering geloven. M.a.w. wie sceptisch staat tegenover de klimaathoax gelooft in samenzweringen. Volgens de NOS moeten we het namelijk allemaal een feit vinden dat het klimaat opwarmt dankzij de mens. Wat is nog het verschil tussen een NOS journaal en een uitzending voor politieke partijen vraag ik me dan af.

 11. Kiwi45

  Het is simpel, Siemens is hoofdsponsor van de TU Delft, en grootverdiener als het om windmolens gaat. Maar Nederland is verder niet corrupt hoor, echt niet.

 12. dirkse

  Zonder energiebuffers (van minstens 1 week productie) zijn windparken en zonnepanelen van geen waarde, want ze kunnen niet zonder backup. Dit simpele argument ontbreekt gewoonlijk in de discussie, maar is cruciaal. Wind en zon zijn niet duurzaam en stellen thans alleen iets voor dankzij de fossiele centrales.

  En of die buffers er ooit komen is twijfelachtig. Ze zullen de toch al hoge prijs van zon- en windenergie minstens nog eens verdubbelen.

   Voorbeeldje: een huishouden verbruikt per dag 10kWh elektrische energie en 5 kuub aardgas. Samen plm 60kWh. Om één dag energie te bufferen moet 600kg. Li-Ion accu’s worden neergelegd. (LI-Ion 0,1kWh/kg)

  Eén weekje bufferen vergt 4200kg batterijen per huishouden. En dan is het autorijden, industrie en transport nog niet eens meegerekend.

  Windparken neerzetten als onderdeel van de energietransitie is dus volksverlakkerij.

  Voor de CO2 reductie hoeft het ook niet want India en China openen de komende jaren 800 nieuwe kolencentrales.

   

 13. dirkse

  [Het is bijzonder betreurenswaardig dat nucleaire energie politiek onhaalbaar is]

  Precies. Prioriteit nr 1 zou kernfysisch onderzoek moeten zijn. Nieuwe typen centrales, inclusief fusie.

  Het summum van energieopslag is de materie zelf vlg. E = mc^2. Met 1 gram materie is een huishouden 6000 jaar van stroom te voorzien. Verre toekomst: energieopslag met anti-materie?

 14. dirkse

  Hulde en dank voor uw post. Inderdaad: het groene sprookje is nog erger dan we dachten.

 15. Happel

  Eén Vandaag is van de NOS.

   

  Bij het raadplegen van een neutrale deskundige, bestaat de kans dat deze tot een ander resultaat komt dan gewenst.

   

  De NOS had tenslotte al een eigen conclusie, deskundigen als zij zijn als het gaat over linkse dogma’s.

   

  Dat de werkelijkheid hierdoor geschaad wordt doet er bij hen niet toe.

   

  De partij bepaald en de staat betaalt.

 16. NN

  @renevers, houdt je wel rekening met de kosten van opslag van kernafval in jouw vergelijking met wind- en zonne-energie?

 17. renevers

  Helaas worden de kosten van windenergie in dit artikel nog laag
  voorgesteld, als slechts een factor 3 duurder. In een eindsituatie
  waarbij 80% van de energie uit wind zou komen zou de stroom 15x
  duurder zijn en ook nog fluctueren dus niet continue tegen redelijke
  prijs beschikbaar zijn , vergeleken met kernenergie… Zonne energie
  is wat dat betreft nog duurder en zou een factor 50x  (30-100)
  meer kosten dan kernenergie… Stel je eens voor zou je een auto
  kopen die 1 miljoen Euro kost, of een hamburger die 100 Euro kost?
  Maar mag stroom dat dan wel zijn: superduur?

  Een en ander heeft te maken met de hoge investeringen en de korte
  levensduur van de alternatieve energie projecten vergeleken met
  kerncentrales. Ook de lage beschikbaarheid , waar bij het verschil
  tussen piek geinstalleerd en gemiddelde stroom zeer lager is dan
  verwacht. Op zee rekent men op  43% beschikbaarheid( nog niet
  bewezen) en zonnecellen in Duitsland halen 11%. Maar het blijft
  fluctuerende stroom. Kerncentrales gaan in (bewezen) levensduur 4x
  langer mee dan de “alternatieven” Ook de investeringen in
  materiaal zijn schokkend: windparken op zee gebruiken 15x meer beton
  dan een kerncentrale en 8x meer staal bij een equivalente productie
  . Daarom is de energetische terugverdientijd relatief al lang. Zonne
  energie vraagt extreme hightech investeringen en energie gebruik..
  Het is maar de vraag of dat terug ooit verdiend wordt. Biomassa is
  helemaal belachelijk: Het landgebruik is 100-200x groter dan een
  equivalente hoeveelheid silicon (“SILLY”-con) zonnecellen. Maar dat
  gaat al tegen hoge kosten aan areaal gebruik op de wereld en drukt andbouw en natuur weg. Een plan
  (bio) dat economisch een factor 100 slechter is van een zeer duur
  slecht plan (silicon photovoltaics)   dat 50x duurder is dan
  kernenergie, wat is dat?  Super-oneconisch. Gewoon gekkenwerk!.
  Het is ook energetisch gezien de vraag of biomassa netto wat oplevert
  terwijl het water , mankracht,kunstmest,infrastructuur en bestrijdingsmiddelen
  vraagt. Zonder pompaccumulatie- of een “superhighway grid” over
  Europa kun je de fluctuaties niet eens uitmiddelen. Maar stel je zo
  een “superhighway grid” in een 80% eens voor! De totale
  consumptie van Noord-Europa zou dan vanuit Spanje of Noorwegen moeten
  komen. Zeg maar  voor het gemak in de orde van 120 GW . Een
  hoogspanning lijn met dat volume moet 10 km breed zijn met allemaal
  hoogspanningsmasten parallel aan elkaar. zeg maar 20 lijnen parallel
  aan elkaar. Op wiens grondgebied? Welke ontstellende
  horizonvervuiling zou dit plan veroorzaken en wat zou dit allemaal
  kosten in geld en materiaal? Je moet dan al rekenen met gigantische
  stroomweerstandsverliezen en pompaccumulatie cyclus verlies. Batterij
  opslag kan niet voor grootschalige stroomopslag.

  Inderdaad : onze academische wereld werd 30 jaar geleden
  beginnend, gepolitiseerd. Als dergelijke ideeën zo maar geventileerd
  kunnen worden zonder bestreden te worden is het eind zoek. Er is
  inderdaad geen kwaliteit meer in verslaggeving op TV en papieren
  massa media.. Dat is bekend.  Er is een verschil met een enkele
  gekke professor met een raar idee dat ooit aansloeg en de brede kaste
  aan “transitiologen” die men nu in het zadel geholpen heeft. Hoe
  kom je er vanaf?

  De weerzin tegen kernenergie kon men verkocht krijgen door te
  wijzen op de “alternatieven” als wind, zon, biomassa ,
  golfslag en aardwarmte.. Wie even rekent komt snel tot de conclusie
  dat dit “alternatief” helemaal niet bestaat.. Fossiel kan
  alleen grootschalig door kernenergie worden vervangen. En dat hoeft
  niet veel geld te kosten. Het Duitse “Potemkin facade”
  energie politiek “succes”, heeft het verschijnsel van
  “werken onder  armoede” voortgebracht.: Arbeiders die
  steeds minder koopkracht hebben..Die niet meer op vakantie kunnen en
  moeten bezuinigen op de meest fundamentele zaken. Door koopkracht
  verschuivingen in Europa en het minder te besteden op reizen zijn
  economieën die rekenden op de massale toerisme transfers in de
  problemen gebracht. Mogelijk zijn zo 150 miljard per jaar aan
  koopkracht aan Griekenland , Italië en Spanje’s neuzen
  voorbijgegaan.. Het heeft de economische crisis in die landen
  getriggerd. Allemaal ontwikkelingen, bij slechts een fractie aan dure
  ” alternatieve energie” in de stroommix. Laat staan wat het
  moet worden als het merendeel en 80% doel van onze stroom, uit
  dergelijke bronnen zou komen. maar bij stroomsoorten die 50x duurder
  in investering zijn dan kernenergie (wat ongeveer even duur is als
  steenkool in KOSTPRIJS per kWh) heb je niet veel aandeel nodig om een
  stroomrekening te verdubbelen. Groenen zijn de nieuwe megalomanen in
  de aard van hun projecten. Geen enkele claim uit het verleden werd
  vervuld. Niet op gebied van electriciteitsprijs die gelijk zou
  blijven. Geen enkele prestatie werd behaald. Alleen werden
  onmetelijke subsidiestromen op gang gebracht. Deze Delfste
  windenergie professor, is in prestatie niet meer dan een cynische
  zakkenvuller die kritiekloos groene politiek als carriere bedrijft.
  Hoe verblind is deze figuur? Leest die ook wat de kritikasters als Le
  Pair zeggen?. Achterkant van de enveloppe berekeningen zijn slechts
  nodig, om  tot conclusies te komen.  Maar ze doen het niet.
  En dat soort techniek professor is nog niet eens een van de ergste!
  De sociologen ,de groene reclame bureaus , de ambtenarij die erbij
  hoort, de bureaucratie, groene journaille allemaal “dor hout”,
  dat parasiteert op de restanten van de op goedkoop aardgas gebaseerde
  economie van Nederland, is helemaal niet benaderbaar. Die zijn zelfs
  met technische argumenten niet te benaderen, want die snappen ze
  niet. Hun houding is volledig gebaseerd op aangenomen autoriteiten
  ,groepswerking en ritueel, kortom op een nieuw soort geloof. Moderne
  groene politiek heeft meer met religieuze gevoelens te maken dan met
  kennisontwikkeling. Onderzoek aan nutteloze ontwikkeling zonder
  toekomst wordt zwaar gesubsidieerd en gepromoot op universiteiten.
  Weggegooid geld. Hooguit niche toepassingen mogelijk.. Welke econoom
  doet een studie wat het zou betekenen als je een electriciteitssoort
  gaat toepassen die 15-100x duurder is dan een andere? En wat het zou
  betekenen als een ander land als ZD -KOREA of CHINA, waar men gewoon
  wel, uit economische overwegingen kerncentrales bouwt?

   

 18. Kraftavilqa

  Het is bijzonder betreurenswaardig dat nucleaire energie politiek onhaalbaar is want de weg vooruit is historisch gezien altijd geweest van brandstoffen met lagere naar brandstoffen met hogere energiedichtheid. Eertijds verbrandde men hout voor z’n energiebehoefte maar betere (energiedichtere) brandstoffen maakten vooruitgang mogelijk. Een vliegtuig met houtgestookte motoren zal vrees ik nooit van de grond komen alleen een brandstof met een energiedichtheid die vele malen hoger is dan die van hout in dit geval kerosine biedt uitkomst. Voor een permanent energiehongerige wereld vergeet niet de zg.ontwikkelingslanden willen uiteindelijk ook meedoen. Hebben we zeer energiedichte brandstoffen nodig en dan is kernsplitsing nog maar het begin kernfusie levert naar verhouding nog veel meer energie en is ook nog eens inherent veilig als van een fusievlam de containment faalt dooft de vlam omdat de fusie zonder containment (vanwege de druk- en temperatuurvereisten) niet in stand kan blijven.

 19. dirkse

  [Hans beweert dat het gaat om desinformatie, maar hij komt met niets dat daar op wijst.]

  Ah, de ware (broeikas) gelovige aan het woord.

  Mij dunkt, dat er genoeg informatie is aangedragen om aannames als AWG niet als vaststaand te beschouwen. En op de rand van een krant is te berekenen dat windmolens en zonnepanelen niets met duurzame energievoorziening te maken hebben.

  De meeste sukkels hebben geen enkel verstand van natuurkunde en denken dat elektriciteit energie is

  (vraagje: bevat de ketting van uw fiets energie?) De politieke- en financiële top van dit land is compleet gehersenspoeld en praten actie- en lobbygroepen na.

 20. nog_1

  Hans beweert dat het gaat om desinformatie, maar hij komt met niets dat daar op wijst.

   

  ‘En wat dan nog’ is geen ontkenning, maar een bevestiging van de feiten die de hoogleraar benoemde.

   

  Of wat dachten we van ‘De verwachting is dat het CO2-emissiehandelssyteem van de EU een stille dood zal sterven.’ Dat is Hans zijn hoop, maar binnen de EU is men bezig met het ontwerpen van een verbeterd systeem, dat duidt niet bepaald op een verwachting dat de kern van het systeem zal verdwijnen.

   

  Je zou geneigd zijn om te beweren dat het Hans Labohm is die de desinformatie verspreidt. Maar nee, daarvoor staat er gewoon te weinig informatie in het artikel. Jammer dat DDS deze clown als belangrijkste criticaster heeft uitgekozen.

   

  Zelf ben ik op onderdelen ook zeer kritisch op de invulling van milieubeleid (en dan vooral het feit dat men wetenschappers politieke beslissingen in de schoenen schuift, om zo de eigen verantwoordelijkheid te ontlopen) en er is zeker nog wel wat af te dingen op de zekerheid van de wetenschap in de klimatologie.

   

  Maar Hans kun je helaas niet serieus nemen. De ene keer ontkent hij de opwarming van de aarde, de andere keer erkent hij deze maar ontkent de menselijke invloed hierop.  Het lijkt er toch vooral op dat Hans aan het ontkennen is, ongeacht de inhoud, waardoor hij lachwekkend tegenstrijdig met zichzelf is.

   

  Kortom, een clown. En deze discussie verdient beter.

 21. ikwoudatiedereennadacht

  Van Bussel weet natuurlijk precies aan welke kant zijn boterham is gesmeerd.

  Dus wat kun je anders van die man verwachten dan dat hij alles uit de kast haalt om windenergie in NL te promoten. Dat de hardwerkende belastingbetalers 1000 euro kwijt zijn voor elke euro die hij verdient, zal hem een zorg zijn.

 22. Ook Boos

  NN, van jou verwacht ik geen antwoord, hooguit wat commentaar.

 23. NN

  Dirkse, fossiele centrales kunnen niet zonder backup. Dit simpele argument ontbreekt gewoonlijk in de discussie, maar is cruciaal.

  Boos, verwacht je echt een antwoord van me als je met “CO2 hype” begint?

 24. Ook Boos

  Is het wel zo dat kolencentrales zo vervuilend zijn? Wel als je in de CO2 hype gelooft en dan vervuilt zo’n centrale ook niet helemaal, wat er worden flinke eisen gesteld ten aanzien van de uitstoot.

   

  En NN, ik stoor me helemaal niet aan lage energieprijzen, integendeel. Alleen heb ik daar als eindgebruiker helemaal geen voordeel van, mijn prijs is al per contract bepaald en ook al heb ik een volkomen variabel contract, dan nog worden de prijzen maar twee keer per jaar aangepast, ongeacht de aanbieder

   

  En al zou ik er voordeel van hebben, dan fluctueren de prijzen met het aanbod van de wind. Dat kan heel erg tegenvallen en heel erg meevallen.

   

  Het effect is nu wel dat een aantal conventionele centrales gesloten zullen gaan worden of gesloten zijn. De overige conventionele centrales worden daardoor beter uitgenut en wedden NN, daar hoef je geen econoom voor te zijn, dat die kwh prijzen ineens veel hoger liggen als er geen wind staat. En daarmee zullen de conventionele centrales hun eigen financiële verliezen door een overaanbod van wind op bepaalde momenten gaan compenseren.

   

  Betalen we twee keer teveel voor wind. Als subsidie en indirect omdat ze niet kunnen leveren wanneer nodig.

   

 25. Leo KarelJan

  EénVandaag is al lang een zeer links en indoctrinerend programma. Dit item was tenenkrommend: een leugenaar, ondervraagd door een aan zijn voeten liggende nepjournalist.

  Hoe diep kan men zinken? Heeft men geen schaamte voor deze propaganda á la Goebbels?

 26. Energya

  Hoe kun je stellen dat de kosten van wind vast staan? Er word een levensduur voor die apparaten gestelt waarvan het twijfel achtig is dat deze gehaald kunnen worden. Verder heb je nog steeds af doende fossiele capaciteit nodig dit je heel snel kan aanspreken in geval van beperkte stroom toelevering van windmolens.

   

  En als je ziet hoeveel molens we nu al hebben staan om in principe 4% van ons energie te leveren dan moeten we er nog een gigantisch aantal bouwen. 

  En als we dan verder gaan kijken dan komen we ook weer bij het idee van smart grids om beter om te kunnen gaan met het teveel aan energie productie in de ene regio en dit te gebruiken in regio’s waar op dat moment een tekort is. Hoeveel molens moeten we dan bouwen om extra capaciteit te genereren voor onze buren? Of willen we in deze alleen maar een ontvangende partij zijn voor over capaciteit van onze buren?

 27. NN

  Energya, wat een verademend inhoudelijke reactie. Dank.

  Juiste observatie dat wind maar een beperkt deel van de energiebehoefte in Jan vullen. Zon is nog duur, nucleair (helaas) politiek vrijwel onhaalbaar, kolen te goedkoop. Ik stem voor gas. En bovenal voor besparing natuurlijk, want daar snijdt het mes aan twee kanten. Houden we misschien ook een stukje Slochteren over voor het nageslacht. Schaliegas kan voor mij ook, mits er geen gevaar is voor het grondwater en er een redelijke business case in zit (waar ik beiden niet van overtuigd ben.

  Ook de smart grids zijn een schot in de roos. Kennis heeft de toekomst! Laat de overheid hier eens in investeren nu. Lost een deel can de werkeloosheid op en betaalt zich terug.

  Ik zet wel vraagtekens bij jouw twijfels aan de levensduur van windmolens. Die moderne staan er al een jaar of veertig. De oudjes al vele eeuwen. Er is ruimschoots kennis over die apparaten. En los daarvan: het is toch niet mijn probleem, maar die van de molenaar.

  Over de backup capaciteit die nodig is. Gascentrakes kunnen snel opschakelen, dus dat zit wel goed. Ennuh, we hebben ook backup nodig met die kolenvervuilers in geval er een storing optreedt. Mijn voorspelling: kolencentrales zijn voor het eind van dit decennium omgebouwd tot klimhallen – een stuk gezonder!!

 28. NN

  Sorry voor de typos. Da’s het nadeel van een ‘smart’ phone.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.