Huiveren met windscepticus

Opmerkelijke column van Michael Persson in de Volkskrant (16 augustus 2013).

Ik heb de Volkskrant vaak gekwalificeerd als een fanatiek apostel van het broeikasevangelie. Gedurende decennia heeft de krant feiten noch meningen gepubliceerd die in strijd waren met het opwarmingsdogma en het klimaatbeleid dat daaruit voortvloeit. Afwijkende opvattingen werden door de wetenschapsredactie hardhandig uit de krant geweerd.

Toen dat een keertje misging moest de toenmalige ombudsman, er aan te pas komen om een verschil van mening tussen de opinieredactie en de wetenschapsredactie te beslechten.

 In februari 2011 schreef ik daarover:

Zoals mijn trouwe lezers weten, is Martijn van Calmthout, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant, een enthousiast apostel van het broeikasevangelie. Meer dan enige andere kwaliteitskrant heeft de Volkskrant de klimaathype in ons land aangewakkerd, bijvoorbeeld met paginagrote advertenties voor de verkoop van ‘The Inconvenient Truth’ van Al Gore. Klimaatsceptici werden altijd zorgvuldig uit de krant geweerd.

Toen een opinieartikel van een aantal klimaatsceptici eens door de mazen van het censuurnet glipte, ontstond daarover grote heibel binnen de Volkskrant-burelen. En de eigen ombudsman, Thom Meens, moest er zelfs aan te pas komen om een oordeel te vellen. Het werd geen Salomonsoordeel.

Meens:

Botsende meningen over het klimaat Mens niet schuldig aan opwarming, luidde 11 januari de kop op de Forumpagina boven een stuk over klimaatverandering, op gezag van een ogenschijnlijk indrukwekkende lijst wetenschappers . Een van de ondertekenaars was de econoom Hans Labohm, verklaard tegenstander van de broeikastheorie. Strekking van het betoog was dat niet het gedrag van de mens oorzaak is van de opwarming van de aarde en het broeikaseffect, maar dat er natuurlijke oorzaken zijn.

Die gedachtegang staat lijnrecht tegenover de heersende opvatting van klimaatdeskundigen. Zij zijn van mening dat het wel degelijk de mens is die door de uitstoot van CO2 de belangrijkste veroorzaker is van het broeikaseffect. De wetenschapsredactie van de Volkskrant sluit zich aan bij die laatste groep. Zij maakte eind vorig jaar een indrukwekkende en wat mij betreft overtuigende special over het klimaat, die weinig vragen open liet. Daarin kwam overigens ook een klimaatscepticus ruimschoots aan bod. Het tegengeluid was dus al verwoord.

Het stuk op Forum was een reactie op die special, zo bleek uit de tekst. Het is geplaatst zonder overleg met de wetenschapsredactie, die zacht gezegd, niet blij was met het tegenstuk. Volgens de chef van de Forumredactie had het in dit geval geen zin het stuk voor advies voor te leggen omdat de wetenschapsredactie Labohm niet serieus neemt en zijn stukken uit de krant wil houden. ‘Een opiniepagina mag niet vetoën, ik moet ook andere geluiden in het debat laten horen’, zegt de chef Forum. Volgens hem blijkt uit publicaties in andere kranten en weekbladen dat de mening van Labohm en consorten wel degelijk serieus wordt genomen. ‘Het gaat niet om een geïsoleerd clubje.’

Na wikken en wegen was de ombudsman uiteindelijk toch van mening dat de Forumredactie het stuk aan de wetenschapsredactie had moeten voorleggen. Daarmee werd in feite – in goed Stalinistische traditie – de buitensluiting van de klimaatsceptici van de kolommen van de Volkskrant gesanctioneerd.

Sinds enige tijd zijn er echter tekenen dat de wetenschapsredactie van Volkskrant, thans onder een nieuwe chef, toch iets meer geneigd is aandacht te schenken aan tegengeluiden. Dit werd bijvoorbeeld geïllustreerd door een positief artikel van Michael Persson over het standaardwerk van Marcel Crok: ‘De staat van het klimaat’.

Nu is het weer diezelfde Michael Persson die aandacht schenkt aan een kritische analyse over de prijs van windmolens van de hand van Kees le Pair en Fred Udo. Begint het de Volkskrant nu te dagen dat de prijs van de klimaathysterie (te) hoog is?

Michael Persson:

Deze week stuurde Kees le Pair weer eens een mailtje naar de krantenredacties. Le Pair is eerbiedwaardig oud-directeur van onder meer het natuurkundebolwerk FOM en fervent tegenstander van windmolens. Onder aan zijn mailtje schreef hij: Lees en huiver.

Vorig jaar rond deze tijd stuurde Le Pair ook een oekaze rond over windmolens. Hij had toen, achter een berg aannames, berekend dat windmolens het rendement van fossiele centrales zo benadelen dat de CO2-uitstoot niet daalt maar stijgt. Die bewering berustte op drijfzand – het enige wat Le Pair ermee bewees is dat hij een fervent tegenstander van windmolens is. [Noot HL: Die bewering berustte in het geheel niet op drijfzand, maar op degelijke berekeningen. Hij is overigens niet de enige die op goede gronden schat dat de molens weinig of geen brandstof of CO2-uitstoot besparen.]

Dit jaar gooit hij het over een economische boeg. Een mede–tegenstander, Fred Udo, heeft uitgerekend wat de 150 windmolens kosten die boven Schiermonnikoog in zee komen. Vervolgens extrapoleert hij dat naar de wind–op–zeeplannen voor de komende tien jaar (Schiermonnikoog keer tien) en concludeert hij dat de stroomprijs voor consumenten 12 cent per kilowattuur gaat stijgen. Dat is 150 procent boven op de kale energieprijs nu.

Udo neemt in zijn scenario aan dat consumenten de groene meerkosten moeten opbrengen en grootverbruikers gespaard blijven. Tot dusver is dat een realistisch scenario. Verder kloppen de berekeningen niet helemaal, maar de boodschap klopt wel. Dat is geen nieuws: al bij de subsidiebeschikking in 2009 was duidelijk dat deze vorm van energie 18 cent per kilowattuur zou kosten (fossiele stroom kost 6 cent). Maar het kan geen kwaad die getallen weer eens doorgerekend te zien. Groen is niet gratis. En windsceptici hebben niet altijd ongelijk.

Aldus Michael Persson.

Wat zou er zijn gebeurd als de Volkskrant, vele jaren eerder haar kolommen had opgesteld voor alternatieve opvattingen. Hadden we dan niet vele tientallen miljarden kunnen besparen aan nuttelloze investeringen in zogenaamde duurzame energie, die wel duur maar niet duurzaam is?

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

40 reacties

 1. de_mol

  Nou, op een webpagina waarin je een eigen design kon maken, ik heb er een in het groen, dus hij lijkt qua design nog het meeste op de 5e van links, dus de groene, maar als tekst meer op de eerste.

 2. Rob de Vos

  janos73, je bent er altijd als de kippen bij om te reageren op vrijwel elk item dat HL aansnijdt. Hoe kan dat? Zoek eens een baan Janos, dan heb je wat omhanden!

 3. dirkse

  Altijd lachen met die gelovigen. Ze weigeren te rekenen. Vergeet de CO2 even, vergeet dat de exploitatie van fossiele centrales in gevaar komt bij teveel (> 15%) zon en wind. Reken alleen even mee met de hoeveelheid materiaal en de benodigde oppervlakte:

  Daar gaat ie, ga stevig zitten:

  1 windmolen op zee weegt evenveel als 1000 VW’s Golf.

  Voor de doelstelling van 2050 moet alle energie duurzaam worden opgewekt, daarvoor zijn nodig 75000 molens alleen voor NL. Dat zijn dus   75.000.000 Golfs. Oppervlakte 35.000km2

  Dan is er nog steeds geen energie als het niet waait, dus stuwmeer nodig.

  stel 1 maand buffer, dan is nodig een oppervlakte van minstens 250.000 km2. de aanleg daarvan kost veel meer dan de molens, maar is nog niet meegerekend. 

  Dan zijn er zware , kilometers brede, koppelnetten nodig van productie naar buffer ……

  Dan te bedenken dat NL 1 dag geheel van alle energie kan worden voorzien met 37,5 gram uranium.

  Kernenergie mag zijn nadelen hebben maar straks is het dat of de middeleeuwen.

  Altijd lachen met die gelovigen.

  (als onze voorouders duurzaam hadden geleefd dan liepen wij met knotsen en dierenvellen)

 4. Altea-Hills

  In het Westland komt men de stof CO2 nog steeds tekort,en alleen maar omdat deze stof zorgd voor groei.

   

  Deze stof in de hoek zetten van klimaat vervuiling is een godspé.

   

  Want hoe meer CO2,hoe meer natuurlijke groei,en dus meer productie van voedsel en alleen maar door meer CO2.

   

  Maar het hele circus over CO2 heeft de staats kas veel geld opgeleverd,maar dat word nu met bakken verknoeit met windmolens en zonnecellen.

   

  Terwijl we moeten weten dat producten die met subsidies gesteund moeten worden,nooit een goed product is,want een goed product verkoopt zich zelf.

 5. M. Brandenburg

  U heeft helemaal gelijk.

 6. besserwessi

  @Dorotheus

  Inderdaad, ooit was de NRC een kwaliteitskrant.

  Maar dat is lang geleden,inmiddels is die krant volledig overgenomen door weldenkende policorrecte linksdraaiende journalisten. Alles wat in die krant komt wordt policorrect gefilterd en eenieder die het waagt om een andere mening te verkondigen kan rekenen op verdachtmakingen, hoon of karaktermoord.

  Gelukking kwam enige tijd na die overname door links het internet met ongefilterd nieuws en opinie.

 7. janos73

  Rob,

   

  ik zit in een andere tijdzone en op het moment dat Hans publiceert heb ik het eten al achter de knopen.

   

  Maak je over mij geen zorgen ik heb een prima baan in de private sector.

   

  Ik heb in iedergeval geen tijd om een website bij te houden als hobby 😉

 8. de_mol

  Haha, ik heb tegenwoordig een t-shirt laten maken met daarop gedrukt: “I love CO2”. F*ck them.

 9. J. C. Th. Köhler

  M. Brandenburg:

   

  “omdat dat het tantrum in de koppies van de alarmisten is.”

   

  Tantrum is een woedeaanval, een driftbui.

  Ik geloof ook niet dat u Tantra bedoelt, dat is weer iets anders.

  Zou het eventueel “mantra” kunnen zijn? Dan is het iets begrijpelijker.

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 10. OphEUffen

  Dat klinkt aardig klimaatfundamentalistisch Janos. Ik geloof ook niet in die hoax. Stel dat het waar is, waarom  pakt men dan de oorzaak van het probleem niet aan?

 11. janos73

  OphEUffen,

   

  je bedoelt het verminderen van de uitstoot van CO2?

   

  Dat willen veel mensen wel, maar de politici luisteren iets te weinig naar wat de wetenschappers te zeggen hebben over de risico’s

 12. OphEUffen

  Indien de mens verantwoordelijk zou zijn voor teveel uitstoot aan Co2 moet er dan geen einde komen aan de exponentiële bevolkingsgroei op deze planeet.

 13. Hetzler

  @Janos De grap is dat wat serieuze sceptici schrijven altijd hout snijdt. Dit komt doordat de AGW-hypothese nog steeds niet is bewezen. Ergo: alle aannames over opwarming met bijbehorende rampen ontberen dus eveneens enig bewijs. Ergo: alle voorzorgsmaatregelen zijn nergens op gebaseerd. Dit is waar sceptici op wijzen.

  Stel dat Al Gore had beweerd dat rond 2050 de aarde geteisterd zal worden door intensieve meteorietenregens en dat wij ondergronds moet gaan wonen. Het  “bewijs” is er met even groot gemak bij te verzinnen als bij de AGW-hypothese. Zou jij er dan ook zo blind achteraan lopen?

 14. dorotheus

  een hoopvol teken, maar hoe zit het met die andere voormalige kwaliteitskrant  van Nederland, de NRC?. Is daar de ban op klimaatsceptische stukken al opgeheven? En bij de opinieweekbladen?

 15. janos73

  Hetzler,

   

  “De grap is dat wat serieuze sceptici schrijven altijd hout snijdt. Dit
  komt doordat de AGW-hypothese nog steeds niet is bewezen.”

   

  Je kan een wetenschappelijke theorie ook niet “bewijzen”

   

  Om maar even met Michale Mann te spreken

   

  Proof is for mathematical theorems and alcoholic beverages. It’s not for
  science
  ….  Science works in evidence through best explanations, most
  credible theories, and so in a sense we’re at a disadvantage because we
  have to play by the rules, the other side doesn’t… They’re not offering
  up credible alternatives or explanations. In most cases they’re trying
  to pick holes. Not real holes, just things that the public will think
  are holes, in the science. We are at a disadvantage.”

   

  http://bbickmore.wordpress.com/2013/08/16/dear-rich-trzupek-heres-why-heartland-creeps-us-out/

   

  “Stel dat Al Gore had beweerd dat rond 2050 de aarde geteisterd zal
  worden door intensieve meteorietenregens en dat wij ondergronds moet
  gaan wonen. Het  “bewijs” is er met even groot gemak bij te verzinnen
  als bij de AGW-hypothese.”

   

  Dus de onderbouwing van AGW is verzonnen? Zoals wat dan?

   

  De eigenschappenn van CO2 als een broeikas gas? De verminderde uitstraling van OLR De naar de ruimte? De verhoging van de DLR die we meten op de aarde? De veranderingen in het verleden die wijzen op een hoge klimaat gevoeligheid?

   

  Dus als Al Gore die meteorieten regen voorspeld gebaseerd op vele duidenden onafhankelijke onderzoeken, dan zou ik me toch zorgen gaan maken. Al hoewel in dat geval vrees ik dat er weinig overblijft van de aarde dus tijd om je geld op te maken en plezier te hebben

   

   

 16. janos73

  Hetzler,

   

  serieuze “sceptici”? Heb je een lijstje? de meeste “sceptici” zijn gewoon mensen die een probleem hebben met de oplossing van het probleem.

 17. Matthijs

  For the children Janos73, do it for the children!

  Verniel onze samenleving nu, want anders wordt hij WELLICHT vernield over 200 jaar!

  Pastoor, wellicht is het handig om ergens anders te gaan preken, deze meute ziet dat de keizer geen kleren aan heeft.

  Niets zo erg als een gelovige extremist die wel even voor u gaat bepalen wat u moet doen. Ik vindt je maar een eng mannetje, ik hoop dat je ooit voor jezelf kan gaan nadenken.

 18. janos73

  Hetzler,

   

  “@ Janos Apart om juist MM aan te halen. de uitvinder van het infame
  hockeystickmodel dat afdoende als frauduleus werd ontmaskerd.”

   

  Je bedoelt dat het werk van Mann een 10-tal keren is bevestigd door vervolg onderzoek? En dat er een 10-tal onderzoeken geweest zijn naar zijn wetenschappelijke integriteit en die geen van allen een spoor van fraude hebben gevonden/?

   

  De Oregon petitie? Pleaz…. Een lijst waar iedereen met een HBO opleiding zichzelf op mocht zetten. De meeste hebben nog nooit een letter gepubliceerd over klimaat

 19. Jaleko

  Hans, Persson is op de post-moderne-wetenschap tour. “Groen is niet gratis” is het adagium, de tusen-de-regels-boodschap is: “groen is wel noodzakelijk”. En post-modern is: “als het goed voelt, of een meerderheid is van mening…” dan moet het wel kloppen. bah, die weg-met-ons evangelie is werkelijk ziekmakend.

   

  Verder, die 12 cent, is dat de kale prijsverhoging van het energie-deel? Daaroverheen komt nog eens de groene heffing (gaat ook naar de energieboeren) en daaroverheen nog eens de BTW. Het wordt dus allemaal nog veel duurder. 

 20. Hetzler

  Als alle plannen doorgaan komt rond 2020 de energieheffing op € 1.200 per gemiddeld huishouden. Dat betekent € 0,34/ kWh. Tja, ’t mag wat kosten nietwaar, die groene gekte. http://www.groenerekenkamer.nl/1371/energieakkoord-welk-energieakkoord/

   

  De milieubeweging komt dicht bij haar doel: economische en maatschappelijke ontwrichting en het opleggen van een planeconomie.

 21. Hetzler

  @ Janos Apart om juist MM aan te halen. de uitvinder van het infame hockeystickmodel dat afdoende als frauduleus werd ontmaskerd. Ooit het poster child van de AGW-aanhangers; nu zijn ze terug bij af. De AGW-hypothese kent tot op heden geen enkele ondersteuning. Zelfs het IPCC heeft het geruisloos laten verdwijnen. Nu probeer MM de wetenschappelijke definitie naar zijn hand te zetten. Hoe ver van god los moet je zijn!?

   

  http://blog.heartland.org/2013/07/michael-mann-redfines-science/

   

  Het jargon dat je gebruikt zegt even weinig als dat op een site over bioritme, Ogilvie of communiceren met je kat.

  Hier is, naast de Oregon Petition, een lijst waarin ook Hans Labohm te vinden is: 

   

  http://www.desmogblog.com/global-warming-denier-database

   

  Ik zou me niet laten imponeren door rondzingende berichten en elkaar papegaaiende media. Net als bij die klimaatverhalen is er weinig originaliteit en al helemaal niet geen onafhankelijkheid. Alles komt bovendien uit modellen i.p.v. experimenteel bevestigde resultaten. MM probeert het belang van dit laatste nu juist te verdoezelen om zijn eigen falen te verdedigen. Niet handig, want alle modellen faalden in het voorspellen van de huidige afkoeling. Ooit waren heksen een plausibele verklaring voor veepest en misoogst. MM verkondigt nu hetzelfde. Als lieden als hij de AGW-hypothese met dergelijke “argumenten” verdedigen, god helpe hen de brug over.

   

 22. janos73

  Hoevenap,

   

  uw nageslacht zal u niet bedanken als de klimaatverandering uit de klauwen loopt. Ook het beperken van klimaat verandering is noodzakelijk voor het behouden van de welvaart.

   

  “De opwarming zou nu in de oceanen verdwijnen, waarom dat 20 jaar geleden
  niet gebeurde wordt er niet bijvermeld. Dit is een hypothese , een
  veronderstelling die eerst aannemelijk moet worden gemaakt met algemeen
  aanvaarde  “wetenschappelijke”feiten.”

   

  Dit is geen nieuw verzinsel maar gewoon standaard wetenschap sinds geen idee maar minimaal sinds de jaren 80. De gegevens zijn ook gewoon openbaar beschikbaar

   

  2e plaatje

   

  http://www.nodc.noaa.gov/OC5/3M_HEAT_CONTENT/

   

  Algemeen aanvaarde wetenschappelijke feiten gemeten sinds 1955

   

  Aan nieuwe technologie kun je geld verdienen. ASML verkoopt machines die zonnecellen maken, De Duitsers zijn groot in het maken van omvormers voor PV.

   

   

  Daar kan goed geld aan verdient worden maar je moet er wel op tijd bij zijn

   

  O en China is ook begonnen met klimaat beleid en het terugdringen van de uitstoot van CO2

   

 23. janos73

  Dirkse,

   

  ” 1 windmolen op zee weegt evenveel als 1000 VW’s Golf.

  Voor de doelstelling van 2050 moet alle energie duurzaam worden
  opgewekt, daarvoor zijn nodig 75000 molens alleen voor NL. Dat zijn dus
    75.000.000 Golfs. Oppervlakte 35.000km2″

   

  Een 6MW windmolen weegt ongeveer 800 ton. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=offshore-wind-turbines-keep

   

  een nieuwe GOlf VII weegt 1.2 ton http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Golf_VII.

   

  Beetje overdreven dat je er duizend nodig hebt, maar wel veel.

   

  Wel produceert die molen ongeveer 6MW*24*365*35% 1.84 810^6 Wh aan stroom

   

  In Nederland gebruiken we ongeveer 104.503 gigawattuur (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3190080/2012/02/20/Stroomverbruik-Nederland-blijft-dalen.dhtml)

   

  Dat zou betekenen dat je ongeveer 5750 windmolens nodig hebt  (op zee)

   

  Dat over 20 jaar opstellen zijn er dus 300 per jaar. Lijkt me geen onoverkomelijk opgave.

   

  De ruimte die je daarvoor nodig hebt? De visjes zwemmen er wel tussen door (de fundamenten fungeren zelfs als een soort kunstrif)

   

  http://www.hull.ac.uk/iecs/pdfs/wilsonmsc2007.pdf

   

   

 24. Matthijs

  Wat een inhoudsloze reacties,..

  Het is gezwets en wishfull thinking,..

  Geen onderbouwing, geen vorm van kritisch denken, het lijkt wel een pastoor die aan het preken is,.

 25. dirkse

  1.[Een 6MW windmolen weegt ongeveer 800 ton]

  exclusief monopile en substructure

   

  2. [In Nederland gebruiken we ongeveer 104.503 gigawattuur]

  dat is elektrische energie, dus exclusief aardgas (daar gebruikt een huishouden al 5 * meer van aan energie dan stroom) en olie

   

  roadmap2050 doelstelling is vrijwel volledige decarbonisatie van de energievoorziening.

   

  Waarschijnlijk zijn er nog veel meer windmolens nodig dan ik aangaf, omdat voor de transportsector synthetische olie moet worden gemaakt en het rendement wel eens onder de 50% zou kunnen liggen.

   

  De productie van windparken wordt niet voor niets aangegeven in bediende huishoudens: die gebruiken voor stroom slechts 2,5% van de totale landelijke energie

 26. dirkse

  1. ketter : iemand die andermans hersenspinsels niet gelooft

  2. scepticus : iemand die andermans rekenfouten aantoont

 27. janos73

  Dirkse,

   

  rekenfouten…..

   

  Be my guest…

   

  Dirkse,

   

  “exclusief monopile en substructure”

   

  Niet dus

   

   

  “It weighs 800 tons without taking into account the underwater foundation”

   

  Synfuell is niet nodig (trolley vrachtwagen kan ook)

   

  Jij claimt dat we 75.000 (!) molens nodig hebben. Dat is 13 keer zoveel.

   

  Voorlopig

   

  “ketter : iemand die andermans hersenspinsels niet gelooft”

 28. janos73

  Matthijs,

   

  “Geen onderbouwing, geen vorm van kritisch denken, het lijkt wel een pastoor die aan het preken is,.”

   

  de enige die zijn standpunt hier probeert te onderbouwen ben ik. Ik heb net even gekeken de enige die met bronnen aankomst (behalve Hans die met een website aan kwam waar je een T-shirt kan bestellen) ben ik.

 29. Ian

  Janos73, jij onderbouwt helemaal niets. Jij bent totaal niet geinteresseerd in de waarheid, je bent geindoctrineerd met het AGW-geloof, na islam de meest verderfelijke leugen uit de menselijke geschiedenis. Je bent slechts overtuigd van je eigen waarheid, je hebt hier nog NOOIT blijk gegeven dat je andere meningen en andersdenkenden kan respecteren of ook maar enigszins bereid bent hier over na te denken. De enige plaat die jij kan afdraaien is je AGW-riedel en open minded critici en wetenschappers in het verdomhoekje zetten die jouw ziekelijke AGW-geloof niet voor zoete koek slikken. Jij bent degene die de waarheid niet onder ogen wil en durft te zien. Je hele gelijkgeschakelde wereldje zou in elkaar storten als eindelijk tot je door zou dringen dat het AGW-geloof wat je geheel in de geest van de linkse enige waarheidkerk strijdbaar verdedigt de gecreëerde hoax blijkt te zijn die het ook daadwerkelijk is. Wakker worden Janos73.

 30. hoevenap

  Het enige dat telt is de kosten van stroom voor particulieren en het bedrijfsleven.

  Als dat door het toepassen van windenergie bovenmatig stijgt heeft dat werkloosheid en armoede tot gevolg.

  Niet meer maar beslist ook niets minder.

  Dat zal niet zo snel gebeuren bij de “juppy’s” maar voor Jan Modaal en nog minder gefortuneerde mensen is dit een regelrechte ramp.

  Een lage energieprijs is een voorwaarde voor het behoud van de welvaart in Nederland en in Europa zowel voor mij als voor mijn kinderen en kleinkinderen, dat zou toch eens tot de klimaatalarmisten moeten doordringen.

  Nederland en Europa kan niet alleen het klimaat beïnvloeden, aangenomen dat het zou kunnen worden beïnvloed. Men moet zich dus onthouden van zelfkastijding en proberen de energierekening zo laag mogelijk te houden. Voorts moet men de feiten niet verdraaien en  “wetenschappelijk” gemeten waarden accepteren , de gemiddelde temperatuur op aarde is gestopt met oplopen ondanks dat het CO2 gehalte in de atmosfeer stijgt.

  De opwarming zou nu in de oceanen verdwijnen, waarom dat 20 jaar geleden niet gebeurde wordt er niet bijvermeld. Dit is een hypothese , een veronderstelling die eerst aannemelijk moet worden gemaakt met algemeen aanvaarde  “wetenschappelijke”feiten.

  Het verzinnen van niet onmiddellijk controleerbare hypothesen moet worden vermeden en dient niet het energie-beleid te bepalen. Een hypothese kan men intrekken, vele honderden windmolens krijgt men niet zo maar weg en blijven de stroomkosten omhoog jagen gedurende misschien wel 2 decennia en zetten zodoende Nederland en Europa op een achterstand.

 31. janos73

  Als de “sceptici” eens iets zouden produceren dat hout sneed, werden ze misschien ook wel gepubliceerd….

   

  Totdat dat het geval is sta je, terecht, in de hoek bij de volkskrant (en gelukkig bij meer kranten en tijdschriften)

 32. dorotheus

  @ knipperlicht, wat zegt het IPCC over het warmtetransport  van lucht naar zee? Welk mechanisme menen ze te onderkennen.? Of spreken ze zich daar niet over uit en is het vooral een noodgreep om hun  Titanic nog even drijvende te houden? 

 33. knipperlicht

  Dat minnetje zal wel van Janos 73 zijn die vanzelfsprekend geen weerwoord heeft.

 34. knipperlicht

  Janos73 schijnt nog niet te hebben meegekregen dat de hockeystick geruisloos uit het laatste IPCC rapport is verdwenen. Gewoon omdat het bedrog was. Verder heeft Janos nog niet begrepen dat zijn tabelletjes over opwarming van het zeewater, of ze juist zijn speelt in dit verband geen rol, niets zeggen over de vraag of de mens, CO2 dus, daar een rol bij speelt. De theorie achter het CO2 verhaal is dat door het broeikaseffect, veroorzaakt door CO2, warmte wordt vastgehouden in de lucht. Die lucht zou dan opwarmen. Helaas voor Janos geeft ook het IPCC toe dat dat niet het geval is. Daarom is bedacht dat de warmte naar het zeewater gaat. Wel, beste Janos, leg mij eens uit met Thermodynamica hoe dat plaats zou moeten vinden. Dat gaat je niet lukken, simpelweg omdat je niets van Thermodynamica weet, anders zou je beseffen dat zoiets onmogelijk is. Als het zeewater op zou warmen dan is de zon de meest voor de hand liggende kandidaat. Evenzeer als Poolijs door de zon wel kan smelten bij 30 graden onder nul door sublimatie maar nimmer doordat de lucht 25 graden is i.p.v. 30 graden doordat de lucht een beetje minder koud is. Eigenlijk heb ik hiermee al teveel moeite voor je gedaan. Je kakelt maar wat en je vervuilt  het onderwerp door volslagen onkunde.

 35. hvschalk

  Het is opvallend dat journalisten [werkzaam voor de Volkskrant] denken dat een ernstige kritiek op hun religieuze stokpaardjes [op het gebied van klimaatbeleid] een ‘oekaze’ zou zijn.

   

  In het stukje van Michael Persson wordt een persbericht van Cees le Pair immers een “oekaze” genoemd!

   

  Een “oekaze” is een Russisch leenwoord en het betekent een streng bevel, van de hoogste autoriteiten.

   

  Blijkbaar ervaren ze daar de uiterst serieus te nemen Cees le Pair, voormalig universitair docent, toch als een hoge autoriteit!

   

  Dat hebben ze ze dan toch nog goed begrepen.

  .

   

 36. Matthijs

  Zou ook niet weten waarom.

  Wacht nog steeds op bewijs, zou makkelijk moeten zijn, want iedereen is het er toch over eens dat het bestaat.

  Ben druk aan het zoeken geslagen, maar kon geen experiment vinden waar je de absorbatie van downward radiated flux van de oppervlakte kon meten,..

  De rekenmodellen zijn helder. Maar dat staat niet gelijk aan een gedragsmodel.

 37. M. Brandenburg

  CO2-uitstoot moet vermindert worden omdat dat het tantrum in de koppies van de alarmisten is. Het vergroenen van de planeet, de hogere landbouwopbrengsten in de gebieden waar men geen gebruik maakt van moderne landbouwtechnieken doen daar niets aan af. Ook het nu door de alarmisten onverklaarbare uitblijven van opwarming ondanks de spectaculaire stijging van CO2, doet er niet toe.

   

  Indien men niet blijft herhalen dat CO2 het gas van de duivel is, dan blijft er helemaal niets meer over van alle alarmistische verhalen. Het is dus niet zo dat er noodzaak is om CO2 terug te dringen, maar als men stopt om dit te roepen, dan heeft men geen reden meer tot bestaan. 

   

  Janosje weet dit wel, want hij heeft meer en meer moeite om zijn argumenten te ondersteuenen, hij moet nu al sites afstruinen, van alamristen zelf, waarna hij uitlegt vraagt waaarom er verwezen wordt naar WC-eend.

 38. DWK

  CO2-uitstoot verminderen; Waarom?

 39. Matthijs

  And the band played on,.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.