CIDI eist dat PVV afstand neemt van extreemrechts

Foto:

Op de PVV demonstratie afgelopen zaterdag waren enkele extreemrechtsen gespot, compleet met prinsenvlag. Een stuk of vijf van die vlaggen waren het. En er waren enkele vertegenwoordigers aanwezig van ultra rechtse groeperingen.

Het CIDI, altijd alert op antisemitisme wilde vervolgens dat de PVV hiervan openlijk afstand nam. Wilders voldeed aan dit verzoek door te stellen dat de PVV uiteraard afstand neemt van alle groepen die rieken naar nationaal socialisme en extremisme.

Toch is zo’n vraag best abject. Het veronderstelt namelijk dat er in twijfel wordt getrokken of de PVV zich wel distantieert van zulke groeperingen. Twijfelt het CIDI daaraan? De volgende vraag die zich aandient is of het niet logisch is dat dat soort groeperingen een partij als de PVV steunen. Niet omdat de PVV naadloos aansluit bij het gedachtegoed van extreem rechtsen, maar omdat de PVV meer dan eens openlijk afstand neemt van de islam en het meest van alle politieke partijen stelling neemt tegen immigratie en de problemen die dat met zich meebrengt. Koren op de molen van extreem xenofoob Nederland uiteraard.

Zo durf ik best te veronderstellen dat bij een demonstratie van de SP er mensen zullen meelopen die anti-Israël zijn en dit het liefst zouden zien verdwijnen. Die waren echter, deze keer, minder herkenbaar en zwaaien niet met een prinsenvlag. Heeft het CIDI ooit de SP opgeroepen om afstand te nemen van dit soort lieden? Ook toen die wel degelijk herkenbaarder waren?

En moet de SP en de PvdA ook niet eens duidelijk afstand nemen van de mensen in hun achterban die onterecht een uitkering ontvangen, want te beroerd om de handen uit de mouwen te steken? Voor ik de hele goegemeente over mij heen krijg, ik heb het hier niet over ieder met een uitkering want ik weet heel goed dat iedereen de pech kan overkomen dat je afhankelijk wordt van een uitkering. Maar dat er mensen zijn die het liefst anderen voor hun bestaan laten opdraaien en dat die vooral te vinden zijn in de achterban van SP en PvdA mag toch een feit genoemd worden.

Neemt het CIDI trouwens zelf wel eens publiekelijk afstand van fouten die Israël maakt? Of is Israël voor het CIDI hoe dan ook onaantastbaar en is soms terechte kritiek een vorm van antisemitisme.

Is het niet gewoon collateral damage dat bepaalde groepen in de maatschappij, of dit nu extreem rechts is, extreem links, de klaplopers of de grote graaiers toch de partij steunen die het best bij ze past, zonder dat zo’n partij hun gedachtegoed volgt? Moet je dat een partij aanrekenen?

Het CIDI weet best dat mensen die Israël een warm hart toedragen niet zullen stemmen op de SP, dat mensen die liever hun hand ophouden niet kiezen voor de VVD. Dat rechtschristelijken D66 niet zo zien zitten en dat mensen die niets hebben met nivelleren ook de PvdA en de SP niet zullen steunen.

Gelukkig is er geen politieke partij van enige betekenis in Nederland die het extreem rechtse gedachtegoed promoot op de manier van de echt extreem rechtsen. Maar dat de PVV voor dat soort groepen dan het enige alternatief is, is niet verwonderlijk. Net zoals extreem links, dat ook niet echt vertegenwoordigd is in het huidige politieke spectrum, zich het best zal thuis voelen, vanwege het gebrek aan een duidelijk alternatief, bij de SP, de Partij van de Dieren of GroenLinks.

Zolang de SP niet openlijk afstand neemt van extreem links, de VVD niet openlijk afstand neemt van malafide grootgraaiers en de Partij voor de Dieren dat niet doet bij extreme dierenactivistische groeperingen, het CIDI zelf geen afstand neemt van verkeerde besluiten van Israël, en vult u zelf maar in waar alle extremen in onze maatschappij hun politieke keuze op laten vallen, is deze oproep van het CIDI overbodig en abject.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!