Arabische projecties

“Dit wordt een uitroeiingsoorlog en een slachting [onder de Joden], die groter zal zijn dan de Mongoolse slachtingen en de Kruistochten.” – secretaris-generaal van de Arabische Liga Azzam Pasha, in 1948 tijdens de Arabisch-Israëlische oorlog.

Arabieren verwijten Israël veel zaken onterecht, terwijl ze er juist zelf schuldig aan zijn. Zij projecteren hun eigen verlangens op Israël. Laten we vanuit dat perspectief de drie belangrijkste beschuldigingen nalopen.

Etnische zuiveringen
Bovenstaande uitspraak laat zien hoe de Arabische wereld stond tegenover Joden en – slechts drie jaar na de Holocaust – massale afslachtingen onder hen van plan was.

Het resultaat is bekend. Ondanks een overmacht verloren de Arabieren in 1948 en veel Arabieren sloegen massaal voor het geweld op de vlucht. De staat Israël werd gesticht. De Arabieren noemen dit nu de Nakba (‘de ramp’). Een merkwaardige term, want een ramp is iets wat je overkomt. Deze ramp was echter zelf veroorzaakt, dus ‘de mislukking’ past beter.

De uitspraak laat ook zien hoe onzinnig het is dat de Arabieren Israël beschuldigen van etnische zuiveringen in 1948, terwijl zij zelf een uitroeiingoorlog startten. Maar ook verder is recent wetenschappelijk aangetoond – na de opening van alle archieven uit die tijd – dat het onzin is (E. Karsh: Palestine betrayed, 2010). Er was geen geplande of systematische zuivering van Arabieren in 1948. Vaak werd zelfs een dringend beroep gedaan op de Arabieren om te blijven, in de belangrijkste havenstad Haifa bijvoorbeeld. Maar het grootste gedeelte vertrok toch, na een oproep van de Palestijnse leiders om deze stad te verlaten en zo de “zionistische oorlogsinspanning” te ontregelen. Arabieren die toch bleven, werden gewoon burger van Israël. Arabieren vormen daardoor momenteel circa 20% van de Israëlische bevolking. Zij bekleden vooraanstaande functies, zo is een van de hoogste rechters van Israël een Arabier, Salim Joubran. 

De Arabische wens en praktijk waren omgekeerd, zoals uit bovenstaand citaat blijkt. In totaal vluchtten 850.000 Joden mede door pogroms weg uit de Arabische landen. En uit Gaza, de Westbank en Oost-Jeruzalem (waar Joden tot dan toe honderden jaren in de meerderheid waren) werden Joden tot de laatste man, vrouw en kind etnisch gezuiverd. Jordanië heeft dit racisme zelfs vastgelegd in haar wetgeving: er mogen geen Joden wonen in Jordanië. 

De Palestijnse president Abbas bevestigde – op een persconferentie in Caïro, 29 juli 2013 – dat dit zelfde racisme ook door een Palestijnse staat strikt gehandhaafd zal worden: er zal geen Jood mogen wonen in de Westbank of Gaza.

En momenteel vindt er een etnische zuivering van christenen plaats in de Arabische wereld. In Soedan zijn twee miljoen christenen en zwarten vermoord. In Turkije is de zuivering van christenen vrijwel voltooid (van 20% in 1900 naar 0,2% nu). In het jaar na de val van Ghadaffi zijn vrijwel alle christenen uit Libië vertrokken (bijna tweehonderdduizend). Uit Irak, Egypte en Syrië is de uittocht van christenen volop aan de gang. En na zeven jaar Hamas-bewind is de christelijke gemeenschap van Gaza gehalveerd.

Racisme
Een tweede verwijt is racisme. Dat is totale onzin, want het principe van gelijke burgerrechten voor alle bevolkingsgroepen ligt vast in de Israëlische wet en wordt door Israël als rechtsstaat ook strikt gehandhaafd, onder meer door het Israëlische Hooggerechtshof.

Het omgekeerde is weer het geval: Arabieren in Israël hebben meer burgerrechten dan Arabieren in hun eigen, Arabische landen. Gelijkheid voor man en vrouw, vrijheid van godsdienst, homorechten, kiesrecht voor vrouwen, persvrijheid, eigendomsbescherming, bescherming van de rechten van minderheden als christenen en druzen, bescherming van vrouwen tegen kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis en eerwraak enzovoort, enzovoort. 

Ook hier is dus weer sprake van Arabische projectie. Want in zo ongeveer alle Arabische landen bestaan deze burgerrechten vaak niet (voor minderheden).

Een aantal wrange voorbeelden: In Saoedi-Arabië en Iran worden homo’s opgehangen. In Libanon mogen Palestijnen geen onroerend goed bezitten en geen doktor worden. In Egypte mochten onder de Morsi regering Bahai-kinderen niet naar school (Bahai was een “illegale” godsdienst). Tot vorig jaar was Koerdische les verboden in Turkije. Koerdische publicaties zijn verboden in Syrië. In Bahrein heeft de sjiitische meerderheid niets te vertellen. Mekka is verboden terrein voor alle niet-moslims.

Apartheid
De meest onzinnige beschuldiging is wel die van apartheid. Israël is het meest multiculturele land ter wereld! Er is geen land met een zo gemengde bevolking, zoals Arabieren, Russen, Europeanen en Ethiopiërs. Arabieren vormen trouwens de grootste groep. Zoals gezegd is twintig procent van de bevolking (christen- of moslim-) Arabier en ook van de Joodse Israëli’s heeft 61% Arabische voorouders – als gevolg van het feit dat zo veel Joden uit de Arabische landen verdreven en naar Israël vertrokken zijn. 

De term apartheid wordt betrokken op het veiligheidshek. Maar voordat dat gebouwd werd, konden Palestijnen wel ongestoord naar Israël reizen en werkten er veel Palestijnen in Israël. De golf zelfmoordaanslagen in de jaren negentig maakte een strikter toelatingsbeleid echter onvermijdelijk. Dat heeft niets te maken met apartheid, het is juist net als in 1948 een voorbeeld van hoe Arabieren door geweld te gebruiken, slachtoffer worden van hun eigen handelen.

En wat betreft de apartheid is er weer sprake van Arabische projectie. Want in de Arabische landen wordt er veel onderscheid gemaakt tussen groepen en maakt de mannelijke, heteroseksuele, soennitische minderheid – vaak met geweld – de dienst uit over de rest van de bevolking.

Slavernij komt voor in alle Afrikaanse landen waar Arabieren en donkere bevolkingsgroepen samenleven, zoals Soedan, Tsjaad, Burkina Faso, Niger, Mali en Mauritanië. In dat laatste land leeft op dit moment zelfs 20 procent van de Mauritaniërs in traditionele slavernij. Deze slavernij is gebaseerd op de islamitische rechtspraak (bron: Trouw, 7 augustus 2013).

De discriminatie en mishandeling van vrouwen in Arabische landen is algemeen bekend. Eerwraak is gemeengoed. Vrouwenbesnijdenis komt veel voor. In Somalië, Egypte, Tsjaad, Mali, Soedan en Jemen worden zelfs vrijwel alle vrouwen besneden (bron: Unicef, 22 juli 2013).

Onder de sharia hebben vrouwen wettelijk minder rechten. Daar kwam de Noorse Marte Dalelv vorige maand wel heel pijnlijk achter. Zij deed in Dubai aangifte van verkrachting, maar werd in de rechtszaak zelf tot zestien maanden celstraf veroordeeld vanwege “buitenechtelijke seks”. Een gevolg van het feit dat de getuigenis van een vrouw volgens de sharia minder waarde heeft dan die van een man.

Vergelijk dat met Israël, waar ook een president op grond van getuigenissen tot zeven jaar gevangenisstraf kan worden veroordeeld wegens verkrachting (Moshe Katsav, in 2011). En dat oordeel werd uitgesproken door een Arabische rechter, de eerdergenoemde Salim Joubran.

Misschien wordt het tijd dat de Arabische landen eens echt beginnen om Israël op zichzelf te projecteren. En dus van hun landen democratieën maken met stemrecht voor iedereen, vrijheid van meningsuiting en rechtsbescherming van minderheden.

Awi Cohen, bestuurslid Likoed Nederland.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

15 reacties

 1. Bes Tolen

  De werkelijkheid over de kruistochten is dat ze niet zo veel voorstelden als wordt gesuggereerd, het grotendeels mislukkingen waren en men onderweg en in Palestina vaak helemaal geen of heel weinig mensen aantrof. De gruwelverhalen kunnen niet waar zijn geweest. Blijkbaar een raar soort grootspraak als verantwoording van deelnemers tegenover de kerk? Adel in grote delen van West- en Midden Europa ontweek zo lang mogelijk elke verplchting om op kruistocht te gaan. Evenwel was het aantal kruistochten in Europa zelf een onnoemelijk aantal. Die werden vanuit Rome verordonneerd. Dit omdat er te weinig belasting werd afgedragen of de bevolking zich te weinig van de kerk aantrok. Maar de adel had al te vaak geen zin om tegen de bevolking op te treden. Ondanks dreiging met banvloek en vogelvrijverklaring werd zoveel mogelijk op de lange baan geschoven. Het is vermoedelijk zo dat de kerk er belang bij had de prestaties van de kruistochten naar Palestina zwaar te overdrijven om de vele gewelddadige in eigen gebied te doen vergeten. Een truc van Rome.

 2. Knarsman

  Goed stuk, moge alle politici (ook Van Agt) en moslims in Nederland en waar ook ter wereld dit aandachtig lezen. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn!

 3. hendrik j.

  in een land waar het bonton is, om israel te veroordelen en aan te vallen, is het een onverwacht genoegen,

  een realistisch verhaal te lezen, die de situatie helder uiteen zet.

  geloof overigens maar niet dat er een islamiet zal zijn, die na het lezen tot dezelfde konklusie zal komen.

  haat zit zo diep in dat wrede, strijdende geloof, dat er nooit een vrede inzit tussen de islam en welk ander geloof dan ook.

   

  persoonlijk, ben ik de mening toegedaan, dat de strijd om zelfbehoud en waarde s, die israel nu voert ,

  op termijn, ook door ons in het westen gevoerd zal worden.

  de islam zal niet te reden zijn, voordat alle andere geloven vernietigd zijn  alsmede alle landen waar zij zich onuitgenodigd genesteld hebben, ook tot een anarchie zijn gebracht.

   

  immers dat staan zij voor, moord en doodslag, een trieste konstatering.

  hopenlijk zal het westen tijdig tot inzicht komen en maatregelen nemen en hopenlijk zullen die partijen,

  die zich zo sterk inzetten voor het opgeven van onze normen en waarden nogeens worden afgerekend.

 4. Skeptic

  Ik heb zelf door zowel Israel en de omringende landen gereisd en hier is zover mijn observaties gaan geen speld tussen te krijgen. het is werkelijk schandalig hoe de westerse wereld zichzelf wilens en wetens een rad voor ogen draait/laat draaien.

   

  Ik kan nauwelijks geloven dat al die journalisten, opiniemakers en schrijvers werkelijk niet zien hoe het werkelijk in elkaar zit. Dan rest er slechts kwaadaardige opzet. Maar met welk doel en welk belang? Puur antisemitisme? Angst voor de islam? Of is het iets anders?

 5. Witte de With

  Hoe goed en onderbouwd deze bijdrage ook is, er zal niemand mee bereikt worden uit de Arabische, islamitische, of linkse gemeenschap.
  En mocht het wel gelezen worden, zijn het paarlen voor de zwijnen.
  Waar zelfs de holocaust ontkent wordt, komen deze feiten echt niet binnen.
  Bij P&W mocht gisteren een Turkse publicist weer zijn ongenoegen uiten over het historische (!) racisme van de witte oude mannen.
  Hij heeft het dan over mensen die meer dan 2 miljoen vreemdelingen in een tijdsbestek van nog geen 50 jaar hebben zien binnen komen, hele woonwijken zwart en/of islamitisch hebben zien worden, langer mogen werken en meer belasting zijn gaan betalen om dit allemaal te bekostigen, dagelijks moeten horen hoe fout zij zijn en ondanks dat niet in opstand zijn gekomen!
  Maar ook mijn reactie gaat niets veranderen, het is gebeurd met Nederland.
  Eerst zal Israel vallen, daarna Europa.

 6. KhunHans

  Een prima stuk.

  Wat zeg ik, eindelijk een stuk dat de waarheid stelt.

   

  Maar……………..

  Ik weet het, de schrijver weet het, de pers en politiek weten het, de zogenaamde Israel-critici weten het, maar het is nu eenmaal helemaal in om Israel te verguizen.

  Waarom?

  Ach, wellicht verdoezeld anti-semitisme, overgoten met een oliesausje?

   

  Kortom, complimenten voor dit stuk!

 7. nog_1

  ‘De uitspraak laat ook zien hoe onzinnig het is dat de Arabieren Israël
  beschuldigen van etnische zuiveringen in 1948, terwijl zij zelf een
  uitroeiingoorlog startten.’

   

  Dat is feitelijk onjuist. Op 31 november 1947, twee  dagen na de VN resolutie die de grenzen van Israell/Palestina vastlegde viel Israel de kusstreek rond  Askelon aan waarbij de daar levende niet-Joden werd verjaagd. Dit gebied behoorde volgens het verdelingsplan niet bij Israel.

   

  http://www.mrburnett.net/apworldhistory/maps/middleeastisrael1947.bmp

   

  Het verjagen van de niet-joodse burgers gebeurde veelal mbv terrorisme;

   

  On December 30, 1947, an Irgun team threw a grenade into a crowd of Arab
  workers at a bus stop outside the Haifa Oil Refinery gate. Eleven were
  killed. This triggered a rampage by the Arab workers inside the refinery
  compound against their Jewish coworkers, and 39 were slaughtered with
  knives, crowbars, and hammers. On the night of December 31, the Haganah
  avenged the massacre by raiding the nearby village of Balad ash Sheikh,
  in which many refinery workers lived. Dozens of villagers died, some
  dragged from their homes and executed.

   

  Pas een half jaar later (mei 1948) reageerden de Arabische buurlanden met een tegenaanval.

 8. jantje

  Leuk he, zo’n onverdedigbaar land tussen allemaal woven in.

  Dit detail mag dan misschiien niet kloppen.

  De rest klopt wel.

   

 9. dr.Kwast

  Annelies van de Veer,

  wil de zwarte Piet terug. Maar dan een waar de kinderen weer bang van zullen zijn. Met de bedoeling om hun kinder angst te kunnen over winnen. Als ik deze prent bekijk van deze zwarte Pieten, kan ik me redelijk voorstellen dat een kind bang wordt en niet alleen dat kind, ook ik zal me niet veilig voelen als zo’n meute aan valse Pieten de straat van een dorp/stad in deze tijd ontplofbare pepernoten de menigte zou inslingerd. Dan geloof ik dat het goed is dat de VN daar een uitspraak over doet  in naam van Verene Shepherd. En hopelijk met goed resultaat, wat verkrachtingen dan weer tot het verleden tijd behoren/

 10. brutebertus

   

  Ik zag de foto boven dit artikel en kreeg bijkans een hartverzakking……………………zie ik

  allemaal zwaaiende Zwarte Pieten in een Arabisch land !

  Dit Kanniewaarzijn.nl

   

  Jongelui ga terug naar je pappie en mammie in hun hol

  in het Rifgebergte, ga leren lezen schrijven.

   

   

 11. M. Brandenburg

  Het gebied waar hNog_1 het over heeft is dispuut gebied en dat weet hij donders goed. zoasl hij ook donders goed weet dat de VN de inname van dat gebied via internationale regelgeving goedkeurt. Elk land mag zich beschermen tegen een anval of tegen een op handen zijnde aanval. Het gebied waar Nog_1 naar verwijst is een gebied dat ideaal is om Israel binnen te vallen. Daarnaast is het ook nog een dispuut gebied, wat inhoudt dat het aan NIEMAND toehoorde! De noodzaak van inname werd ook nog eens ondersteund door de oorlog die volgde waarvan men in Israel allang op de hoogte was en hoopte dat het niet zover zou komen. 

   

  De argumentatie van Nog_1 is als volgt. Wanneer een inbreker bij u probeert in te breken, open dan vooral de deur ook al is deze gewapende. Vervoglens zegt u netjes waar alle waarvolle spulletjes zijn en hoopt vervolgens dat de crimineel u niets aan doet!!

   

  Komt die redenatie sommige bekend voor? Het is de links denkende die agressors als slachtoffers ziet.

 12. Robert Lemm

  Hoe meer Amerika, Rusland en China het oneens worden, hoe groter de kans dat de islam de wereld verovert.

 13. Likoed Nederland

  @D.G. Neree

   

  Met Arabische leiders wordt het Arabich Hoger Comite bedoeld, dat de gevechten leidde.

  Dit stond onder leiding van de beruchte nazi-oorlogsmisdadiger Al-Hoesseini, de grootmoefti van Jeruzalem.

   

  Zie uitgebreider:

  http://likud.nl/2011/10/1948-het-ware-verhaal-palestijnse-vluchtelingen-nakba-naqba-1948-verdrijving/

   

 14. Charles de Gaulle

  Is er misschien iemand die dit aangetekend op kan sturen naar Greetje Duisenberg, Dries van Agt en Harry van Bomgordel ?

  Heel misschien gaan dan ook bij hen een keer de ogen open.Of ben ik nou naïef……?!

 15. D. G. Neree

  Bedankt voor dit stuk.

   

  ik heb een vraag over deze zin: “……. na een oproep van de Palestijnse leiders om deze stad te verlaten en zo de “zionistische oorlogsinspanning” te ontregelen”

   

  Wat wordt er met ‘de Palestijnse leiders” bedoeld? Er was toen immers nog geen sprake van een ‘Palestijns volk’. Wie waren die leiders? Jordaniërs? Syriërs? Arabieren?

   

  Vergeef me mijn onwetendheid. Ik ben geen historicus.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.