Ed Nijpels in Buitenhof over energieakkoord en windmolens

Windenergie en desinformatie vormen een Siamese tweeling.

Voormalig VVD–leider, voormalig minister van milieu, voormalig enz. enz., Ed Nijpels, is aangesteld als bewaker van het energieakkoord. Daarover werd hij afgelopen zondag door Pieter Jan Hagens geïnterviewd in Buitenhof.

Hij stak de loftrompet over het energieakkoord. We komen met dit akkoord in de toptien van duurzame landen, zo zei hij. Maar desgevraagd kon hij nog niet zeggen wanneer.

Nijpels:

Nederland bungelt onderaan in alle lijstjes van duurzame energie. Dat betekent dat we nog een geweldige stap dienen te zetten willen we in 2020 doen, niet alleen wat we zelf willen, maar wat de Europese Unie ons heeft opgelegd!

Tja, willen ‘we’ dat wel? Dat vraag ik mij af. Via de officiële duurzaamheidspropaganda hebben we nog nooit mogen vernemen wat het precies kost en wat het oplevert. Kees le Pair en de ‘Groep van elf’ hebben dat wèl uitgerekend. Resultaat? Het kost een vermogen (meer dan alle ‘grote projecten’ bij elkaar, zoals de JSF, de Betuwelijn enz. enz.) en je krijgt er niets voor terug: geen besparing van fossiele brandstof, geen verminderde uitstoot van CO2 en geen klimaateffect.

En wat te denken van de uitspraak dat de Europese Unie ons dat heeft opgelegd? Hoe gaan die dingen? Als een land merkt dat een bepaald beleid tegen zijn nationale belangen ingaat, mobiliseert  het zijn diplomatieke apparaat om een verandering van het EU–beleid te bewerkstelligen. Het lobbyt daarbij bij andere landen om zoveel mogelijk medestanders te krijgen. De Nederlandse diplomatie doet het tegenovergestelde op dit terrein. In een één–twéétje met de eurocraten dringt het aan op strengere normen. Vervolgens wijst men naar ‘Brussel’ als de autoriteit die ons die strenge normen oplegt. Tja, zo gaan die dingen.

Nijpels:

Duitsland gaat in de komende jaren per jaar evenveel doen als wat wij in zijn totaliteit nu hebben!

Dat valt nog maar te bezien. Twee vooraanstaande Duitse politici en één topeconoom hebben zich de laatste weken kritisch uitgelaten over de Energiewende. Het zijn de minister van economische zaken en energie, Sigmar Gabriel, oud–bondskanselier Gerhard Schröder en de vooraanstaande econoom Hans Werner Sinn.

Bovendien krabbelt ook de EU terug van het nefaste decarboniseringsbeleid. Maar ja, als men geen DDS leest, is men hiervan natuurlijk niet op de hoogte.

Op enig moment bracht Pieter Jan Hagens het gesprek op de in NRC Handelsblad gepubliceerde kritiek van Albert Stienstra en Richard Tol op de windmolenplannen van de regering. Hij wees ook op de kritiek van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (maar bedoelde waarschijnlijk die van de ‘Groep van elf’).

Nijpels wees deze kritiek van de hand.

Nijpels:

[Een deel van] deze mensen is überhaupt tegen het klimaatbeleid. Die vinden dat er geen sprake is van opwarming van de aarde. Die discussie zullen we maar even niet voeren.

Nee, dat moeten we vooral maar niet doen, want dat zou wel eens een erg vervelende discussie kunnen worden. Immers, de opwarming is al 17 jaar geleden gestopt en de mainstream klimatologen zitten met de handen in het haar om een verklaring te vinden voor de opwarmings’pauze’. ‘If you can’t explain the pause, you can’t explain the cause.

Nijpels:

Het gaat ook om mensen die zeggen dat de berekeningen niet deugen. Maar de planbureau’s hebben naar de berekeningen van het energieakkoord gekeken. En die planbureau’s hebben ook aangegeven: het kan!

Kijk en luister verder hier (vanaf 37.15).

Ja, letterlijk is dit waar, althans wat één planbureau, het CPB, betreft. De andere instantie was het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). En het werkwoord ‘gekeken’ is in dit verband ook correct, want veel meer was het niet. Maar er valt meer over te zeggen.

Citaat uit de brief van de ‘Groep van elf’ aan minister Kamp:

Excellentie,

Het ministerie van BZK heeft het Economisch Instituut voor de Bouw, EIB, op verzoek van de SER gevraagd om de maatregelen in het SER Energieakkoord te analyseren op hun economische doorwerking. Het resultaat verscheen onlangs (SER Energieakkoord Macro-economische doorwerking EIB, 20 september 2013). De uitkomst, 6 miljard Euro, verbaasde ons. Nadat bekend werd wat de totale kosten – molenbouw, installatie en netaansluiting – van het Gemini windpark zijn, kon eindelijk een betrouwbare schatting worden gemaakt van de kosten van het totaal van de wind op zee plannen. Die berekening (F. Udo: Windenergie. Wie betaalt de rekening in 2020) is gepubliceerd op het WWW. Hij sluit op een bedrag van 19 miljard voor de kosten van ‘wind op land en zee samen’.

Dr. Udo nam daarop contact op met het EIB. Dat bleek anders dan in de pers was gemeld niet zelf alle berekeningen te hebben gedaan, maar zich te baseren op cijfers afkomstig van het ECN. Daarop volgde contact met het ECN. De weergave van de correspondentie leest u in bijgaande notitie, die door ons allen is gecontroleerd.

Het blijkt dat het basisrapport van het ECN aannames bevat, bijvoorbeeld omtrent kostenverlaging als gevolg van opgedane ervaring, die door de kostenontwikkeling van de laatste 10 jaar is gelogenstraft. Er trad een aanzienlijke kostenverhoging op: 40% elke 5 jaar. Verder bleek uit de reactie van het ECN dat het niet alle relevante kosten heeft vermeld, waardoor de EIB berekening op losse schroeven staat. De correct berekende kosten van wind op zee bijvoorbeeld zijn in werkelijkheid een factor vijf hoger, zoals de notitie laat zien.

Hiermee zijn de resultaten van het EIB onbruikbaar als doorrekening van de gevolgen van het Energieakkoord.

Op 14 juni 2013 publiceerde het Centraal Planbureau “op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu” een notitie: ‘Structuurvisie wind op land’. Centraal daarin staat de opstelling van 6 GW capaciteit bestaande uit 2,5 GW reeds aanwezig en 3,5 GW additioneel. Samen zouden die jaarlijks 16,8 TWh opbrengen. Een dergelijke opbrengst impliceert een gemiddelde capaciteitsfactor, CF, van 32%. De bestaande molens hebben een CF van 22%, dus de nieuwe zouden een CF van 40% hebben. Dat is veel te hoog gegrepen voor wind op land. Hieruit volgt, dat de berekende baten in het CPB rapport met 20 tot 25% naar beneden moeten worden bijgesteld.

Hiermee zijn ook de conclusies van het CPB rapport irrelevant geworden.

Aldus de brief.

Ed Nijpels heeft deze brief ontvangen en zou de inhoud er van moeten kennen. Hij heeft er niet op gereageerd, zoals viel te verwachten. Toch wekt hij de indruk dat alles koek en ei is. Maar dat is natuurlijk ook niet verrassend van de bewaker van het energieakkoord. 

Kortom, de windmolenlobby heeft zich stevig ingegraven en maakt zich op om zijn plannen door te drukken, contra–adviezen van èchte deskundigen te negeren en middels stelselmatige desinformatie over burgerprotesten heen te walsen.

Verwacht nog veel strijd!

Vandaag legt minister Plasterk uit hoe het kwam dat hij de kamer verkeerd informeerde over het afluisteren van telefoongesprekken. Daar is – terecht – veel politieke reuring over. Maar we moeten de zaken wel in perspectief blijven zien. Immers, het was slechts een incident. Wat zijn de negatieve financiële consequenties van zijn uitspraken voor de Nederlandse samenleving? Ik zou het ècht niet weten!

Over klimaat en duurzaam wordt reeds meer dan 20 jaar stelselmatig verkeerde informatie verstrekt van officiële zijde en belanghebbenden. Daar is – ten onrechte – in het geheel geen politiek gedoe over. Wat zijn de negatieve financiële consequenties daarvan? Onvoorstelbaar! Dat loopt in de tientallen miljarden! Het wordt dus hoog tijd dat dat verandert en dat de politiek en de burgers daarover betrouwbare informatie ontvangen. Mogen we dat binnenkort verwachten? Ik denk het niet.

Gelukkig is er nu echter de blogosfeer die op dit terrein de politiek correcte taboes heeft doorbroken door het leveren van betrouwbare informatie. En er zijn signalen dat de MSM nu ook wat kritischer zijn geworden. Dat is een hoopvolle ontwikkeling.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

20 reacties

 1. harry la croix

  Als ik zo naar de foto kijk, dan begint het milieu een aardige invloed te hebben op ’s mans gezicht. Teveel baantjes gehad Ed?

 2. besserwessi

  Zweeftrein-DSB-ABP

  Ideale voorzitter, weet van niets en kletst maar raak.

 3. dirkse

  1. Windenergie en desinformatie vormen een Siamese tweeling.

  Nogal wiedes, de enige nuttige aanbeveling inzake windenergie is: kappen ermee.

  Wegens 1. het krankzinnige ruimtebeslag, 2. eveneens krankjoreme materiaalbeslag (1 miljoen kilo staal per turbine+ ton koper + aansluitingen….) en de leveringsonzekerheid…

  2. Nijpels: Nederland bungelt onderaan in alle lijstjes van duurzame energie.

  Gelukkig maar. Want waar wel duurzaam wordt geleefd (primitieve volkeren, koken op houtvuurtjes en gedroogde poep) daar word je niet oud (geholpen door ziekte en gebrek namelijk).

  Als onze voorouders duurzaam hadden geleefd, dan was de stoommachine er nooit gekomen.

  Kijk om u heen: 7 van de 8 personen is geboren dankzij fossiele brandstoffen.

  Hahaha, die Nijpels toch. Blijkbaar zitten pitten bij de geschiedenislessen vroeger. 

 4. srvman

  Wie o wie heeft verzonnen om Ed Nijpels weer van stal te halen? Welke spindokter denkt hiermee goed bezig te zijn? Geen grotere opportunist denkbaar en niet gehinderd door enige kennis om dit akkoord bij Buitenhof te verdedigen. Wat denken ze nu in Den Haag? Dat we Ed Nijpels serieus gaan nemen? Voor mij het zoveelste bewijs dat het faillissement daar is van de politiek.

 5. oudgediende

  Milieuactivisten bereiken vaak het tegenovergestelde van wat zij beogen. Biobrandstof bijvoorbeeld leidt tot boskap en daarna aanplant van palmbomen. Het kappen van bossen in de USA voor de Nederlandse biomassa-ovens (met uitstoot) en een waardevol voedsel als mais voor dieselproductie gebruiken.

   

  Zo zien we ook dat de fanatieke windmolen en zonnepanelen voorstanders bereikt hebben dat er meer dan ooit van dat voor hun vemaledijde CO2 wordt uitgstoten. Want bruinkool- en USA kolencentrales worden nu in Duitsland gebruikt voor permanente standby voor wind en zonloze perioden (of teveel wind). En als er genoeg zon en wind is en er is te weinig vraag wordt die “groene” stroom tegen bodemprijzen in het buitenland gedumpt terwijl die kolencentales moeten blijven doordraaien en schonere gasturbines zijn te duur. Dus juist door wind en zon meer uitstoot van CO2 en op de koop toe heb je daar ook nog enorme bljvende subsidies bij nodig voor de ondernemingen die die wind-  en zonnedingen bouwen en exploiteren. En voor de argeloze burger loopt de prijs van elektriciteit nog op, afgezien van de extra bealsting voor de subsidies. Wie het echt snapt mag het uitleggen.

   

  Maar dat in Buitenhof daar niets over wordt gevraagd, moet een reden hebben. Raden maar.

   

 6. Hilterman

  Het is Ed Nijpels weer gelukt zich tot boegbeeld te laten kiezen van een platform over energie waar Edje Kadetje geen flauw benul van heeft. Zijn eerste vraag zal wel geweest zijn “Wat schuift het”, waarna Ed ineens supergemotiveerd was om het standpunt waar hij niets van begrijpt, krachtig te verdedigen.

   

  Er zou een wet moeten komen om dit soort minkukels voor eens en voor altijd uit besturen, raden van toezicht etc te verbannen.

   

  Ed vertrok op tijd bij DSB, werd op tijd gewipt als voorzitter van de raad van bestuur van het ABP, dat weer wel.

  MIsschien kan er nog een geitenfokvereniging gevonden worden in een mooie plattelandsgemeente waar Ed zich verdienstelijk kan maken. Moet ie zich eerst wel inlezen in het Q-koortsgebeuren. Zelfs zo een functie komt tegenwoordig met flink wat eisen. Het is een harde wereld voor de VVD-nietsnutten.  

 7. Jaleko

  Ook deze: “[Een deel van] deze mensen is überhaupt tegen het klimaatbeleid. Die vinden dat er geen sprake is van opwarming van de aarde. Die discussie zullen we maar even niet voeren.”

   

  Ja, we zijn tegen klimaatbeleid dat klimatologisch geen ene moer oplevert. En los van het feit of (een lichte stijging van) CO2 een probleem oplevert, spaart een windmolenpark geen CO2 (stand-by gas/kolen centrales). 

   

  Wat betreft opwarming van de aarde, of die wel of niet optreedt is vraag één. Daarna is vraag twee of de mens voor het overgrote deel verantwoordelijk is (antropogeen, het door de mens veroorzaakte aandeel), en vraag drie, waar de arrogantie vandaan komt dat wij menen met energiebeleid ook maar enig inhoudelijk relevante temperatuur te kunnen sturen op wereldwijde schaal, en ten vierde, tegen immens hoge bedragen uiteindelijk alleen de portemonnee vullen van de CO2-ruilhandelaren. Nogmaals WAAN-ZIN!

 8. R. Hartman

  Politici en leugens eveneens.

  Om te liegen hoeft Nijpels alleen maar zijn mond open te doen. Walgelijke parasiet.

 9. dirkse

  Nijpels verdedigt niet alleen de windmolenlobby maar de gehele politiek, EU incluis. Toegeven dat windenergie meer last dan gemak veroorzaakt en niets, maar de ook niets, met energietransitie te maken heeft, zo’n blamage is onvoorstelbaar.

 10. louis-portugal

  Toch knap van hem om zolang met zoveel invloed dergelijke onzin te vertellen.

  Hij is een duidelijk voorbeeld van het verloederen van de VVD.

 11. Henry Joseph

  “Op 14 juni 2013 publiceerde het Centraal Planbureau “op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu” een notitie: ‘Structuurvisie wind op land’.”

  Dit heeft een voorgeschiedenis: 

  In 1991 werd door het Rijk en de zgn. zeven ‘windrijke Provincies’ de Bestuursovereenkomst Plaatsingsproblematiek Windenergie (BPW) ondertekend. 

  Deze BPW moest leiden tot een windvermogen van 1000 MW in het jaar 2000.

  Eind 2000 was dit nog géén 500 MW, dus minder dan de helft !

  Nederland keek met argusogen naar landen als Denemarken en Duitsland die in diezelfde periode windenergie sterk zagen groeien.

  Wij konden uiteraard niet achterblijven en hier moest dus wat op worden gevonden. De oplossing was even simpel als geniaal: Nederland heeft geen 7, maar 12 provincies !

  Dus: laten we een convenant afsluiten met alle twaalf provincies, die samen zorgen voor voldoende plaatsingsruimte. Elke provincie neemt een deel voor haar rekening. Geld speelt geen rol.

  En zo werd Op 10 juli 2001 de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie, afgekort BLOW, ondertekend. 

  En passant werd de ambitie nog wat opgeschroefd naar 1500 MW op 31 december 2010 ! 

  Met de nota ‘Structuurvisie wind op land’ doet de regering een nieuwe poging om ons wind door de strot te duwen. Onzalig plan. Bekijk de windkaart van Nederland maar eens!

   

 12. pietkremer

  Pieter Jan Hagens vraagt niet door omdat hij zelf lid is van de opwarmingskerk. Geldt trouwens voor al die NOS-journalisten. Ze dragen in interviews vooral hun eigen politiek correcte kijk op de onderwerpen die in het interview aan de orde komen, uit. Ze corrigeren in hun interviews de geinterviewden op hun afwijkende opvattingen. En Ed Nijpels in een omhoog gevallen non-valeur die al decennia lang boven onze hoofden zweeft.  

 13. besserwessi

  Nijpels is betrokken geweest bij een lange reeks van fiasco’s. Laten we hopen dat hij met het energieakkoord een nieuw fiasco aan zijn staat van dienst toevoegt.

 14. baksteen

  Eigenlijk is de interviewer nog veel erger, die heeft zich niet ingelezen en weigert door te vragen. Van Edje weten we wat voor soort we in de kuip hebben.

 15. HB

  Iedere keer als ik het portret van edje of kamp of knelie zie

  komt er spontaan een liedje in me,n kop .

  Vuile huigelaar pak jij je koffer maar etcetera .

  Hoe kan dat toch .

 16. François

  “Nederland bungelt onderaan in alle lijstjes van duurzame energie.”

   

  Dat is maar hoe je het ziet. Aangezien de duurzame energielobby weinig anders nastreeft dan de economische verwoesting van Nederland, doet deze EU-regio het niet eens zo slecht op de lijstjes.

   

  Nederland zakt bijvoorbeeld al lekker hard weg naar onderin het lijstje van grote economieën (CEBR), krimpt heerlijk harder dan Griekenland (IMF) en heeft het genoegen zo ongelooflijk veel beroepsuitvreters als Nijpels te moeten verwennen, dat ook de koopkracht er prachtig afneemt, terwijl dat in de landen eromheen toeneemt. Mooi toch?

   

  Nog even dat energieacoord diep doorduwen en de EU verzegelen, en de Nederlandse burgers–uiteraard op de beroepsuitvreters na, want zonder uitvreters zijn we reddeloos verloren–hangen tandeloos aan de bedelstaf. Leve de Duurzaamheid, Leve de Gaarkeukens, Leve Nijpels!

 17. Altea-Hills

  Het word de hoogste tijd dat meneer Nijpels zijn kennis gaat verbreden in Spanje.

  Dan weet hij precies wat het oplevert,en dat is 3 X niks,zonder subsidies.

 18. LantR.fant

  groeit mijn weerzin tegen deze ballentent. En dat uit het toetsenbord van een ex-vvdstemmer.

 19. Jaleko

  Toevallig (wegens olympisch tv) heb ik ook buitenhof gekeken het weekend. TE-NEN-KROM-MEND die Ed Nijpels. Draait van onderwerp naar onderwerp zonder ook maar één antwoord te geven. Na een kritische vraag wist hij vliegensvlug het onderwerp om te buigen naar het uitzicht vanaf het strand van Zandvoort. 

   

  Wat is er in godsnaam nodig om het beleid van de haagse stolp tot inkeer te brengen? WAAN-ZIN!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.