Premier Rutte verdient nu alle steun

Tot Mark Rutte gistermiddag zijn ‘indringende telefoongesprek’ met Vladimir Poetin had, reageerde de Nederlandse regering onderkoeld op de vliegramp waarbij boven rebellengebied in Oekraïne dankzij een luchtdoelraket ‘made in Russia’ 192 (of 193) landgenoten om het leven zijn gekomen.

Niet tot ieders instemming. Vanuit Washington klonken meteen al geluiden die op de medeplichtigheid van Moskou wezen. De premier van Australië, dat 27 slachtoffers te betreuren heeft, reageerde fel. En zelfs Angela Merkel, die de dingen graag nog even aanziet, herinnerde Poetin aan zijn verantwoordelijkheid. Dat heeft Rutte nu ook gedaan, met zijn woorden dat de Russische president ‘een laatste kans’ heeft om bij de opheldering van de ramp behulpzaam te zijn. Anders laat hij de verdenking op zich.

De verklaring van de premier van het land dat bij de ramp veruit de meeste slachtoffers heeft, wat Rutte moreel recht van spreken geeft, is ook in andere landen opgemerkt (zie de Frankfurter Allgemeine Zeitung). Maar eerder wist een website als GeenStijl de premier al als een ‘zak hooi’ en een ‘luie flikker’ te kunnen afdoen nadat hij met een telefoon in de hand in vrijetijdskloffie op een terras was gesignaleerd. Het behoort tot de paradoxen van het internettijdperk dat zo’n blog dat naar eigen zeggen ‘tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend’ is namens het volk van Nederland wel even zal zeggen wat de gepaste Haagse respons op deze catastrofe is. Op andere websites viel nog veel militantere taal te lezen, tot het oproepen tot militair ingrijpen aan toe. We zijn weer op dezelfde fijne manier bezig als in de tijd van Jan Peter Balkenende, die als een incapabel lulletje Rozenwater werd afgebrand.

Ik vind het niet zo erg dat in de eerste dagen na de ramp, toen een in shock verkerend Nederland nog moest uitvinden hoeveel landgenoten waren omgekomen, een getal dat steeds naar boven moest worden bijgeteld, door politiek Den Haag van ferme taal werd afgezien. Ongetwijfeld ook als instinctmatige reflex van Rutte en zijn ambtenaren om de zaak ‘te managen’ en geen olie op het vuur te gooien. Daar is niks mis mee. Het kost tijd en inbeeldingsvermogen om je een idee te vormen van de ramp, die op zich voor aan recht en orde gewende Nederlanders al moeilijk bevatbaar is, en die in de nasleep nog veel onverkwikkelijker aan het worden is. Het laatste waar we nu behoefte aan hebben is aan onbekookt gestook, of aan commentaren aan de zijlijn die de ramp meteen weer weten terug te brengen tot partijpolitiek geneuzel. Of doen alsof Rutte een Churchill kan zijn.

Voor Nederland is dit een ramp van ongekende omvang. De schok zal in fasen binnenkomen en – met het wegebben van de verdoving – steeds groter worden. Bij de aanslagen van 9/11 had Amerikabijna drieduizend doden te betreuren, van wie er tot nu toe 1636 zijn geïdentificeerd (de laatste in 2013). Verhoudingsgewijs is het verlies aan Nederlandse levens nu al veel groter. We kunnen dan ook veilig aannemen dat het trauma veel pijnlijker zal worden dan dat van Srebrenica, dat negentien jaar na dato nog steeds naklinkt. Terecht wees de premier er gisteren op dat veel Nederlanders mensen kennen die door de ramp zijn getroffen, misschien niet direct, maar dan toch indirect. Dat geldt ook voor mijzelf; in mijn zeer nabije omgeving zijn mensen die vrienden hebben verloren. In een klein en reislustig land als Nederland gaat dat heel hard.

Jazeker, er zijn de afgelopen eeuw ongelukken geweest waar meer vaderlandse doden vielen, zoals bij de Zeeuwse watersnoodramp in 1953, of de vliegramp op Tenerife in 1977. Maar wat boven Oekraïne is gebeurd, was niet alleen een ongeluk. Het staat nog niet vast door wie, en vanaf wiens grondgebied, de waarschijnlijk Russische luchtdoelraket(ten) is/zijn afgeschoten, maar het is – óók als misschien het foute doel is getroffen – wél moedwillig gebeurd. Zoiets doe je niet zomaar. Dat maakt nader onderzoek zo belangrijk. En omdat er nu al volop aanwijzingen zijn dat er op grote schaal met bewijsmateriaal wordt geknoeid, is zulk onderzoek al bijna niet meer op een onpartijdige manier mogelijk en kunnen we er al zeker van zijn dat giftige complottheorieën een eigen leven zullen gaan leiden. Dat was al zo na 9/11 (een simple case waarvoor Osama bin Laden zichzelf vol trots als hoofddader meldde), en dat zal in dit complexere geval nog veel meer zo zijn. Dit over de lijken van vooral Nederlandse slachtoffers.

Dat vraagt van de Nederlandse premier, in allerijl teruggekeerd van zijn vakantiebestemming waar een groot deel van het vaderland nog steeds verkeert, op dit moment het uiterste van zijn beoordelingsvermogen. Niet alleen aan het thuisfront, maar ook aan het diplomatieke front. Honderd jaar geleden vond in Sarajevo een aanslag plaats waarbij met de Oostenrijkse troonopvolger en zijn vrouw twee (ik herhaal: 2!) slachtoffers vielen. In de weken daarop vond in het zomerse van vakantie genietende Europa een diplomatiek mismanagement plaats dat tot een wereldoorlog zou leiden. Een overdreven spookbeeld? Laten we het hopen. Maar bedenk wel dat de huidige toestand in de wereld door veel grotere spanningen wordt gekenmerkt dan toen, dat de toestand in het Midden-Oosten nu veel ernstiger is dan een willekeurig Balkanconflict, dat er (mede door Rusland gesteunde) partijen zijn die Israël willen vernietigen, en dat de vliegramp boven Oekraïne direct voortvloeit uit een conflict met Rusland waar het Kremlin zich sinds begin maart al van zijn meest sinistere kant heeft laten zien. Erger, Poetin is sinds vorig jaar aan het stoken, heeft daarbij ook een diplomatiek gebbetje met Nederland achter de rug, schrok er niet voor terug de Krim in te lijven, en was vorige week nog op Cuba (!), om daar de betrekkingen mee aan te halen. Op de dag van de vliegramp had Amerika sancties tegen Rusland in werking gesteld. De Russische president had daarover telefonisch contact met de Amerikaanse president toen de melding van de ramp binnenkwam. Zelden is de Hotline zo van pas gekomen. Poetin bracht trefzeker meteen de condoléances over – aan Obama (niet aan Rutte).

De setting van deze ramp, met een revanchistisch Rusland dat een wereldrijk wil herstellen, is nu veel ernstiger dan bij de verhoudingsgewijs onbenullige aanslag in Sarajevo in 1914. Ook toen eiste Oostenrijk een onderzoek om te kunnen vaststellen of Servië bij de aanslag (door een Bosnische Serviër van de terreurbeweging Zwarte Hand) medeplichtig was. De regering in Wenen kreeg daarvoor carte blanche uit Berlijn, waarna een catastrofale kettingreactie in werking trad die niet meer te stoppen bleek. De Eerste Wereldoorlog begon met een bombardement op Belgrado, hoofdstad van het Servische ‘broedervolk’ dat door het grote Rusland werd gesteund, en een Duitse inval in het (volmaakt onschuldige) België.

Laten onze Nederlandse politici en diplomaten bij de ramp in Oekraïne, waarin Rusland ‘met een leider die in een andere tijd leeft’ (Angela Merkel) opnieuw een duistere rol speelt, in samenspraak met de westerse bondgenoten in de NAVO en de EU het hoofd koel houden. Een grotere stompzinnigheid om de Nederlandse premier in deze gevaarlijke crisistijd bij voorbaat als slap en incompetent af te schilderen, is niet denkbaar. Mark Rutte verdient nu alle steun.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

18 reacties

 1. Bes Tolen

  De eerste wereldoorlog is door inmenging van landen, Engeland en Amerika, die al jaren er op uit waren hun invloed agressief in de wereld te vergroten, nog verder geëscaleerd. Weinige tijd eerder voerden ze talrijke oorlogen waar ook later in het Westen heilig verklaarde lieden gretig aan deelnamen. De grotere staten op het vaste land van Europa muntten toen bepaald niet uit in inzicht, diplomatie en wat er allemaal meer nodig is om spanningen niet te doen oplopen. In dit opzicht lijkt weinig veranderd. Er deugt fundamenteel niet. Europa loopt daarbij het grootste gevaar. 

 2. Astatic

  Ik ben zeker geen fan van Rutte zijn beleid, maar dit is ook niet iets waar je als regeringspartij kandidaat vooraf voor kiest, dit is de keerzijde mensen, absoluut niet iets waar je op je CV trots op moet zijn dat je dit hebt mogen leiden als MP.
  Er is op dit moment ondanks alle speculaties en berichten niets belangrijker dan de focus te houden op de waarheid en alleen de waarheid.
  Blinde woede neemt snel de overhand zie ik, mensen worden al veroordeelt puur en alleen op speculaties die totaal geen onderbouwing of weerlegbaar bewijs hebben.
  Ik ben het daarom 100% eens dat we vooral kalm moeten blijven, niemand is gebaat bij een escalatie van de situatie.
  Laat Rutte vooral zijn werk doen, het is in het belang van ons allemaal.
  Ik wens hem het allerbeste toe in deze moeilijke tijd!

 3. corjova

  De regering is voortvarend zaken aan het regelen en houdt indringend iedereen bij de les. In eerste instantie is de missie is helder: stoffelijke overschotten thuisbrengen naar hun nabestaanden en een degelijk onderzoek naar de sporen aan en rond het vliegtuigwrak.

  In tweede instantie is de bemoeienis van Rusland met buurlanden onacceptabel, dat vraagt om een stevige reactie, maar wat voor reactie moet met bondgenoten worden uitgewerkt. Te prefereren is een actieve en effectieve militaire hulp aan Oekraiene.

  Laten we nu Mark Rutte en andere ministers niet hinderlijk voor de voeten lopen.

 4. tipo

  Hij heeft de wereld ook niet aan een touwtje, dus gaat het niet zoals iedereen in NL wil. Maar hij dient het belang van de slachtoffers en nabestaanden op deze manier het beste.

   

  Al die oorlogshitsers dienen enkel het belang van machthebbers. De oorlog in Oekraine is in de praktijk een oorlog van machthebbers (van diverse pluimage) tegen onschuldige en weerloze burgers (van diverse pluimage). De machthebbers blijven leven en vergaren geld en macht en de weerloze burgers krijgen ofwel een bom op hun hoofd, of vallen zelf uit de lucht. Allemaal door machthebbers die hun macht voor menselijke ethiek stellen.

   

  Onderstaand betoog van een nabestaande kan ik dan ook aanbevelen:

  https://www.youtube.com/watch?v=6HvlxZtq87Q

 5. The Fox

  Rutte laat het gebeuren dat opa Opstelten zijn talent om met veel woorden niets te zeggen mag optreden. Timmermans mag zichzelf weer profileren via sociale media en weet vervolgens ondanks zijn talenkennis niets te bereiken. Je verwacht toch dat beiden de tweede viool zullen spelen.

   

  Daarnaast lijkt opnieuw de buitenlandse media wederom meer te weten dan onze regering en staatsmedia. Dit terwijl Nederland de meeste slachtoffers kent.

   

  En dan is er soort naieve houding dat het internationaal recht zal zegevieren. Immers we hebben verdragen zij het niet met rebellen. Er kan niets fout gaan. Nog erger Rutte heeft verbaal zijn politiek lot aan het achterhalen van de misdadigers verbonden. Hij zegt wel meer dingen. Dus nabestaanden en burgers niet boos worden als er niets gebeurd met deze belofte.

   

   

 6. Realist

  Hoewel het verhaal rammelt aan alle kanten, ben ik het met de kern eens. Rutte doet het hier goed. Prio 1, berging slachtoffers op een waardige manier. Prio 2, niet te gehaast gaan Zwarte Pieten, maar afwachten van grondig onderzoek. Escalerend reageren speelt alleen maar de partijen in de kaart die een oorlog willen ten koste van burgerslachtoffers. En dat is toch echt alleen maar de VS met puppetregering in Kiev, die Rusland willen isoleren door de EU lidstaten tegen dat land op te zetten. Mw. Clinton zei het eergisteren nog zelf dat dat haar expliciete doel is. Het is een smerige oorlog daar mensen, met als eerste slachtoffer de waarheid. Laat u niks wijsmaken door de propaganda, en neem in rust alleen echte feiten en bewijzen tot u, en maak uw eigen afweging. Alleen dan heeft uw woede over dit onrecht een positieve functie.

 7. François

  “…en kunnen we er al zeker van zijn dat giftige complottheorieën een eigen leven zullen gaan leiden…”

   

  Dat doen ze al. Bijna vanaf het moment van de ramp zijn de propaganda-machines aan het werk gezet. Alsof men erop zat te wachten. Met als resultaat dat alvast één dagblad compleet aan het doordraaien is en speeksel tekort komt

   

  Facts be damned, everyone in the west, from the most crony politician to the biggest tabloid has “undisputed” proof Putin did it. But what now: what is the endgame? Once again the answer is simple: Western military intervention, this time in the conflict zone, under the guise of public anger against Putin, to reinforce the dwindling Ukraine army forces and to repel the separatists, in the process regaining the critical industrial regions of Ukraine which also are the location of vast natural gas deposits. Certainly showing to Gazprom just who was in charge of this key natural gas nexus wouldn’t hurt either. After all the west has already invested so much in the current Ukraine government, it can’t all be for nothing. And we know that because a few hours ago, the biggest Dutch newspaper, Telegraaf, openly asked for military intervention by NATO to protect MH 17 and calls Putin a “KGB liar. (ZeroHedge)

   

  Nu nog de bijbehorende massahysterie en de oorlogshitsende neocons kunnen tevrée achterover leunen.

   

 8. V.K.

  -Juist in deze tijden zou je toch wat verwachten van de EU, het hoofd koel houdend, is iets anders dan Nederlandse EU-vertegenwoordigers op een pleintje staan wouwelen.

  -Na ja, het valt me tegen Van Baar, dat je als historicus niet op het idee komt om de ondergang van de Lutsiana als voorbeeld te nemen.

 9. François

  V.K. (01:49) “Na ja, het valt me tegen Van Baar, dat je als historicus niet op het idee komt om de ondergang van de Lutsiana als voorbeeld te nemen”

  Goed punt. Toevallig las ik laatst een wél meer dan uitstekende beschouwing, waarin ondermeer ter sprake komt “Flight 17: The 21st Century Lusitania?”. U heeft dat misschien al gelezen, maar ik wil dat artikel graag een ieder hier warm aanbevelen.

 10. Robert Lemm

  Als Rutte met Poetin telefoneert, kan hij beter geen dreigende taal uitslaan. Het verstandigste is, om een gunst te vragen.

 11. Johan T

  Ik lees steeds dat het ons conflict niet is. Maar een paar maand geleden ging de foto de wereld rond van Rutte met Verhofstad in het Torentje, waar Rutte zijn steun uitsprak voor Verhofstad als ‘spitzenkandidat’ voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dat is nogal wat, een regeringsleider die deze federalist publiekelijk politiek steunt. Dus toen dezelfde Verhofstad op een plein in Oekraine beloofde terug te komen totdat de Oekraine inclusief het russischsprekend deel was verslagen, had Rutte afstand moeten nemen. Het was immers een nauwelijks verkapte oproep tot verdergaande oorlog, gesteund door Brussel dat zijn invloedssfeer nog verder naar het Oosten wil uitbreiden. Rutte heeft dat niet gedaan, is Verhofstad blijven steunen, het Europees Parlement sprak uit dat Oekraine lid moest worden van de EU, en de Commissie ziet dat ook wel zitten. Dus verdient Rutte onze steun? Ja, in die zin dat bij externe bedreigingen een land niet verdeeld mag zijn. Maar heeft Rutte handig geopereerd? De vraag stellen is hem beantwoorden.

   

  Wellicht moet je buiten de EU wonen om een goed beeld te hebben van de expansiepolitiek van Brussel.

 12. Johanna

  Tot heden respect voor Mark Rutte. Tot heden. Zijn bericht over het beertje klopte niet.  Misschien dat er meer waardering kan worden opgebracht voor de pro-Russische brandweerlieden die over   een zeer groot gebied  alle slachtoffers  moeten bergen  en alle materiaal moeten opruimen. Velen zullen   psychische problemen overhouden. Het is niet niks. Ze moeten nog heel voorzichtig zijn want ze kunnen ieder moment een  zwaar bombardement  uitgevoerd door de fascisten in Kiev op hun hoofd krijgen want intussen   gooit  deze regering alle dorpen, steden, infrastructuur, industrie plat,steekt raffinaderijen in brand en heeft de elektriciteit en watertoevoer voor de pro-Russische  bevolking  afgesloten. Met veel slachtoffers jong en oud onder de pro-Russische bevolking.

  VS en EU leven in een andere tijd, Grootmacht VS en EU dat zijn oude machtsgedachte die ze ook nog aan het uitvoeren zijn.  Alle oude sovjet gebieden inlijven tot de laatste is geannexeerd. Poetin mag slechts toekijken  en  zijn mond houden.

 13. Johanna

  Is het niet zo dat de partij van Mark achter de nazi en fascisten regering  van Kiev zijn gaan staan? Het zijn toch  de mannen van  Svoboda en Rechte Sektor   die de hoge posten bezetten in het leger van Kiev?  Zij nemen de beslissing om alle pro- Russen uit te moorden en heel het Oosten plat te bombarderen.  Was het niet Hans van Baalen  die samen met Frans Timmermans en Quy Verhofstadt de  leden van Svoboda en Rechte Sektor gingen steunen om een staatsgreep  uit  te voeren? Dus het is nog maar afwachten op de verdere reactie van Mark Rutte.  Zijn partij staat toch achter  het  binnenpikken van alle oude sovjet staten door de NAVO, VS en EU?

 14. Wilhelmson

  Interessante duiding.
  Betreffende de aanslag.
  De rebellen stonden laatste tijd sterk in de verdrukking door het Oekraïnse leger, gesteund door wie ? Voor de rebellen was mijn bescheiden mening het bewust neerknallen van deze passagiersvlucht een strategische militaraire zet , met of zonder medeweten van Putin . Indien niets gebeurde werden de rebellen waarschijnlijk heel snel van de kaart geveegd. Nu zijn er 2 uitwegen. 1/ een open hete oorlog met Rusland vs. NAVO landen op het terrein ( minst waarschijnlijke) . 2/ een wereldwijde druk tot terugkeer aan een onderhandelingstafel waarbij typisch een overeenkomst wordt gemaakt die sowieso oost-Oekraïne in zijn geheel of in een gereduceerde vorm onafhankelijk , of meer autonome vorm officieel stelt . Hoe dan ook een behoud voor rebellen. Dit laaste is het meest waarschijnlijke als uitkomst .
  Helaas is het zo ver gekomen dat het afknallen van bijna 300 kinderen, vrouwen en gezinnen voor de rebellen en hun machtsbeluste leiders een win- win situatie bleek te zijn . Het zou niet de eerste keer zijn …
  Het is nu de rol van Nederland dit te ontmaskeren en alsnog haar burgers en die van vele andere landen erbij ( laat ons dat niet vergeten) te eren door alsnog de verantwoordelijken voor het internationale tribuun in den haag te slepen. Dat zou Nederland pas waardig zijn ! Dat zou de geslachte offers eren en Nederland herstellen. Nu moeten Nederlanders samen met hun bondgenoten als 1 geheel achter deze Nederlandse oplossing staan ! De wereld verwacht dit , alsook de familie van de vermoorde gezinnen !

 15. Frulen

  Met alle respect.

  Wat een gigantisch lang lulverhaal is dit. Maar je punt is dat we Rutte moeten steunen begrijp ik. Nou nee v. Baar. Daarvoor zul je toch met iets betere argumenten moeten komen dan wat lulkoek over wat er100 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Kan nog wel verder gaan maarja.

 16. tippelaar

  Ondanks al de vreselijke gebeurtenissen, is dat nog geen reden om een  oorlog in gang te zetten. een oorlog beginnen is gemakkelijk. Een oorlog stoppen vrijwel onmogelijk. Daar komt nog bij dat NL op geen enkele wijze is toegerust om een oorlog te voeren. Niet doen dus.

 17. DWK

  Begrijp ik het nou goed? Merkel,
  Rutte e.a. proberen Rusland economisch de keel dicht te knijpen en verzoeken
  hem nu tegelijkertijd vriendelijk doch dringend (indirect) toe te geven dat hij
  de separatisten onder controle heeft.

   

  In het stukje van GS ging
  het m.n. over beeldvorming, dat weet Van Baar ook wel.

   

  Los van dit alles is wel
  vreemd dat Van Baar zo over de oorsprong van WOI zit door te zaniken terwijl
  een parallel met een van de oorzaken van WOII en dan meer specifiek de
  behandeling van Duitsland na 1918 en de wijze waarop Rusland na de val van de
  muur door het Westen bejegend werd meer voor de hand ligt.

  Anderzijds KAN Van Baar
  gezien zijn pro-Europese inborst natuurlijk niet anders dan hier weer eens de
  Europese vredesduif rond te laten fladderen.

 18. drnomad

  Ik vind dat een hoop kritiek, Mark Rutte tekort doen. Ik denk dat Rutte een duidelijk doel voor ogen heeft, namelijk de stoffelijke overschotten van de slachtoffers naar hun familie brengen. Dat er andere landen zijn met grote politieke woorden kan me momenteel even niet schelen.

  Volgens mij is de inzet en medeleven van Rutte oprecht, ook van Timmermans. Het zou me niks verbazen als deze geschiedenis het Kabinet Rutte 2 kan redden, wegens eensgezindheid.

  Overigens toevallig. Bij deze ramp dacht ik toevallig ook aan de moord op Frans Ferdinand, in de zin van, hoe zo’n gebeurtenis een conflict volledig kan doen escaleren.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.