Israël en de joden: kijkglazen op een kwaadaardig Europa

Vijf miljoen Nederlandse neo-NSB’ers, achtste vervolg.

Vele gebeurtenissen van de afgelopen zomer hebben weer geillustreerd dat er heel wat mis is met de Europese Unie. De Europese houdingen jegens Israel en de Joden zijn goede kijkglazen om enkele belangrijke aspecten van het verwrongen denken en handelen van de Europese gemeenschap te observeren.  

Om te beginnen: het immigratieprobleem. In de afgelopen tientallen jaren hebben Europese landen, met weinig selectie, vele miljoenen moslims binnen gelaten of gehaald. Grote aantallen daarvan komen uit dictatoriale of onverdraagzame staten. Vele immigranten zijn zeer intolerant wat kritiek op hun eigen religie en cultuur betreft. In de landen waaruit ze afkomstig zijn is extreem antisemitisme, zowel in zijn klassieke- als in de anti-Israelische vorm, wijdverspreid. 

De influx in Europa van zovelen uit haatverspreidende en discriminerende milieus speelt een grote rol in de groei van het Europese antisemitisme. Dit bereikte – tot dusverre? – zijn naoorlogse dieptepunt in de afgelopen zomer. Synagoges werden aangevallen, Joden werden fysiek en verbaal belaagd. Dat laatste was ook in Nederland het geval. Er waren ook demonstraties die aan Europese dictaturen uit de dertiger jaren deden terugdenken alsmede oproepen om Joden te doden.

Het was ook in Nederland duidelijk dat nakomelingen van oorspronkelijke moslimimmigranten een disproportioneel groot aandeel hadden in de recente  antisemitische voorvallen. Hun rol in de meest gewelddadige incidenten was naar verhouding nog groter. De weinige statistieken uit Europese landen over antisemitisme in moslimkringen geven soortgelijke indicaties.1 Dit zeer negatieve resultaat van de Europese immigratiepolitiek is een nieuw model van door regeringen gefaciliteerd antisemitisme. 

De Europese Unie meet wat Israel betreft regelmatig met twee maten. Dit wordt duidelijk als we de Europese veroordelingen van Israel vergelijken met die van andere landen. Frans Timmermans gaf in een lezing in Tel Aviv toe dat de EU dubbele maten jegen Israel gebruikt, maar gaf er meteen een valse draai aan.2 

Volgens de definitie van het Europees Agentschap van Fundamentele Rechten (FRA) uit 2005 is het meten met dubbele maten jegens Israel een uitdrukking van antisemitisme.3 Het plotseling afschaffen van deze definitie door het FRA in 2013 was een verdere stap om het Europese antisemitisme te vergemakkelijken.4 Wie echter wil weten wat weggehaald is kan een soortgelijke definitie vinden op de website van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken.5

Het dubieuze karakter van de zwaar overschatte academische discipline van internationaal recht kan gedemonstreerd worden aan de hand van de toepassing daarvan door de Europese Unie jegens Israel. De EU beweert dat de Israelische nederzettingen op de West-bank van de Jordaan illegaal zijn. Meer dan 1.000 juristen – waaronder voormalige ministers van justitie en andere prominente rechtsgeleerden – hebben een document ondertekend waarin ze stellen dat die nederzettingen volgens internationaal recht legaal zijn.6 De Amerikaanse regering onder president Reagan vond dat ook.7 Het  document van de juristen werd aan verschillende hoge functionarisssen van de EU gestuurd. Het enige antwoord was een bevestiging van ontvangst.8

Als de EU er zo van overtuigd was dat haar interpretatie van het internationale recht juist was had ze een solide onderbouwd antwoord teruggestuurd. Ze had ook een internationale conferentie kunnen beleggen om te bewijzen hoe sterk ze juridisch stond.

Israel is ook een lens om een ander facet te observeren van wat er radicaal mis is met de Europese Unie. In de EU wonen 400 miljoen mensen die 16 jaar of ouder zijn. Meer dan 40% daarvan heeft een demonische visie op Israel. Een studie van de Universiteit van Bielefeld uit 2011 voor de Friedrich Ebert Stichting van de Duitse Sociaal Democratische Partij, toont dat aan.9 Een van de vragen uit hun opinieonderzoek was of de geinterviewden het eens waren met de bewering dat Israel een verdelgingsoorlog tegen de Palestijnen voert. De uitdrukking ‘verdelgingsoorlog’ in het Duits komt regelrecht uit de Nazi-terminologie. In Nederland was het percentage die deze vraag positief beantwoordde bijna 39%. Vandaar mijn conclusie in het oorspronkelijke stuk van deze serie dat er 5 miljoen Nederlandse neo-NSB’ers zijn.10  

Het is makkelijk te verifieren dat deze opinies over Israel van een grote minderheid van de Europese bevolking onwaar en extreem lasterlijk zijn.  Als mensen anderen vals beschuldigen dat ze massa-moordenaars zijn en genocide plegen dan reflecteert dat de criminele visie van de beschuldigers. Vele Europeanen hebben dit soort ideëeen vol haat over Israel. Die zijn behalve pervers ook irrationeel. Er is veel voor te zeggen dat minstens 150 millioen inwoners van de EU niet alleen irrationeler maar ook achterlijker in hun denken zijn dan hun middeleeuwse antisemitische voorvaders. Die hadden immers een jaar of zeshonderd geleden geen mogelijkheid om vast te stellen dat de beschuldigingen dat Joden de bronnen vergiftigden volkomen verzonnen waren. Hedendaagse Europeanen kunnen makkelijk verifiëren dat wat zij willen geloven, namelijk dat Israel een verdelgingsoorlog tegen de Palestijnen voert, irrationeel en radicaal onwaar is. 

Deze valse ideëen met betrekking tot Israel zijn een kijkglas op grote percentages van de Europese bevolking. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Israel het enige onderwerp is waar vele Europeanen zo volkomen irrationeel over zijn. 

Er zijn ook andere lenzen mogelijk om het kwaadaardige Europa beter te observeren. Een ander voorbeeld is de houding jegens Hamas. Men kan de beweringen van verschillende Europese politici, organisaties en individuen analyseren die hun mening ten beste geven over het Palestijns- Israelische conflict. Dat geldt ook voor Nederlanders. Velen veroordelen Israel maar zwijgen over de genocidaire agenda van Hamas met betrekking tot Joden. Deze Europeanen kunnen aan de kaak gesteld worden als indirecte helpers van de Palestijnse Islamo-nazistische plannenmakers voor massa-moord.

1 Manfred Gerstenfeld, “Muslim Anti-Semitism in Europe”, Journal for the Study of Anti-Semitism, Vol 5/1, 2013, pages 195-229.

Herb Keinon, ‘Dutch FM: Europe judges Israel by a different standard than other Middle East countries’, Jerusalem Post, 10 december 2013.

3 Working Definition of anti-Semitism, The Coordination Forum for Countering Anti-Semitism (CFCA), http://antisemitism.org.il/eng/Working%20definition%20of%20antisemitism

4 JTA, EU drops its working definition of anti-Semitism, Times of Israel, 5 december 2013. 

5 Special envoy to monitor and combat anti-Semitism, “Defining Anti-Semitism: Fact Sheet,” U.S. Department of State, 8 June 2010. 

http://brandeiscenter.com/blog/iajlj-seeks-lawyer-signatures-for-european-union-petition/#more-.

Eric Rozenman, “Israeli settlements are more than legal,” Los Angeles Times, 11 december 2009.  

Manfred Gerstenfeld, interview met Alan Baker,“The Dirty Legal Hands of the European Union,” Israel National News, 23 oktober 2013.

library.fes.de/pdf-files/do/07908-20110311.pdf.

10 Manfred Gerstenfeld, ‘Nederlands Duivelse Visie op Israel’, Dagelijkse Standaard,  6 maart 2013.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

20 reacties

 1. Lia@DDS

  “We” geven het inmiddels op met jullie. 

  Mensen die beslissingen nemen op basis van een indoctrine ipv op basis van redelijke argumenten,  moeten daar maar lekker mee door blijven gaan.

  Geen paarlen voor de zwijnen dus.  

   

 2. Job

  De vragen van nog_1, wiens achtergrond hem bij uitstek recht van spreken verschaft, worden blijkbaar extreem lasterlijk gevonden …

 3. dr.Kwast

  Nog 1 heeft één dikke bult op zijn voorhoofd. Is te veel islam.

 4. nog_1

  Nog argumenten, of zijn ze op?

 5. redfox

  Nog 1 met een verborgen agenda!

 6. KeesvanD

  Nog één idioot

 7. V.K.

  -Nou, bedankt voor de ontvangstbevestiging.

   

  -Snap overigens wel waarom de EU geen gebruik maakt van Nog1 z’n expertice.

   

  -En het slechts bij een ontvangstbevestiging is gebleven.

 8. Johanna

  Nog 1  13:20  Hamas  (ISIS) vuurt onophoudelijk  al jaren raketten af op het  klein stukje  Israël. Dit heeft  nog niet geleid tot een geallieerde aanval op Hamas.

 9. V.K.

  @Nog1 15:17

   

  Vind het knap van jou dat je waar de EU niet verder komt dan het sturen van een ontvangstbewijs en verder niets van zich laat horen, jij wel redenen ziet om te reageren.

 10. V.K.

  -@Nog 1 15:17

 11. nog_1

  En hebben ook geen bult want zijn ook geen moslim.

 12. dr.Kwast

  Nog 1 @

  Kohen, vd Laar, hebben ook joodse voorouders en zijn waarschijnlijk ook aan een provincie geënt.

 13. nog_1

  Verklaar je nader, ik heb nog nooit iets naar de EU gestuurd en dus ook nooit een ontvangstbevestiging gekregen.

 14. nog_1

  Grote vingers, klein toetsenbord.

   

 15. nog_1

  De resoluties tegen Israel dateren van ver voor de oprichting van Hamas. 

 16. nog_1

  Manfred schrijft; ‘ Een van de vragen uit hun opinieonderzoek was of de geinterviewden het eens waren met de bewering dat Israel een verdelgingsoorlog tegen de Palestijnen voert’ en beschouwd dat als een teken van anti-semitiosme.

   

  Daarmee gaat hij regelrecht tegen het geciteerde onderzoek in. Niet alleen dat de onderzoekers die buiten de anti-semitische opmerkingen plaatst, het staat ook haaks op de conclusies die men op basis van de antwoorden op de wél anti-semitische stellingen kan trekken.

   

  Maar misschien dat Manfred de echte conclusies niet zo handig vindt. Want daaruit blijkt dat uitgerekend de bevolking van landen met de minste moslims (Polen en Hongarije) de meeste anti-semitische vooroordelen hebben. Terwijl landen die op de anti-semitische opmerkingen gemiddeld of laag scoren, op de anti-Israel opmerkingen opeens hoog scoren (zoals Nederland en Portugal.)

   

  Uit het onderzoek blijkt dus vooral dat er geen verband is tussen anti-semitische opvattingen en anti-Israelische opvattingen.

   

  Dat de stelling (Israel voert een vernietigingsoorlog) inhoudelijk niet klopt, is niet relevant voor de uitkomsten. Er worden in het onderzoek immers ook filo-semitische stellingen onderzocht die niet kloppen. 

   

   

 17. nog_1

  De EU meet idd met twee maten. Toen Irak VN-resolutie op VN-resolutie naast zichg neer legde, begonnen we een oorlog. Dat Israel hetzelfde doet, en al veel langer, heeft nog niet geleid tot een geallieerde aanval.

  Toen Milosevic de Kosovaren wegjaagde en wilde vervangen met Servische nederzettingen, vielen we het land binnen. Israel doet hetzelfde al 40 jaar, zonder dat dit dezelfde gevolgen heeft.

  Mijn vraag aan Manfred is; Israel wordt idd anders behaqndelt dan de andere landen, maar weet je zejker dat je dit wil veranderen?

  Want iedere keer als we Israel wél behandelen als de rest, kraait men ‘Antisemitisme!!!’

 18. nog_1

  Ha ha ha. Ik ben een Fries met een joodse voorouders grapjas.

 19. fredvdB

  Bewijst wel weer dat die EUSSR-mutsen daar in dat belastingluwe EU-bolwerk te Brussel zo gek zijn op die moskeegangers, want die dulden ook geen tegenspraak:

  Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen straffen en vernederen en u tot een overwinning over hen helpen en het gemoed van een volk dat gelooft, verlichten. (Koran, soera 9,14)

  Hoe die moskeegangers die tegenspraak gaan aanpakken leidt geen twijfel:

  Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag (Koran, soera 9, 5).

   

  Dat wordt dus heel hard rennen voor die 1000 juristen die tegen het zere been van de EU aan durven schoppen. 

   

 20. louis-portugal

  Nog 1 gezien de fouten in jouw schrijven takseer ik je op 4 jaar lagere school in het oude systeem.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.