Islamitische tradities fatale rem op groei

Waarom bestaat er geen Arabische democratie? Het valt moeilijk vol te houden dat dat komt door kolonialisme en imperialisme. De Britten hebben in India de grootste democratie van de wereld achtergelaten en in veel landen de geest van de vrijheid opgewekt. Maar waar de bevolking grotendeels islamitisch was, is die geest vervlogen. Is er dan misschien een verband tussen het ontbreken van democratie in de landen van de Arabieren en hun hardnekkige culturele tradities?

Ik heb het op deze plek al vaak geschreven: de sociale structuren van het tribalisme vormen in combinatie met de waarden vervat in de islamitische tradities een fatale rem op de ontwikkeling van burgerlijk-democratische instituties. Alles wat Amerika in Irak geïnvesteerd heeft, is zinloos gebleken. Niet de dromen van de vrijheid, maar hun tribale en religieuze banden bleken het gedrag van de meeste Irakezen te bepalen. Hetzelfde zien we in niet-Arabische landen als Afghanistan en Pakistan. De vloek van tribale loyaliteiten in combinatie met de vloek van reactionaire religieuze tradities houden een groot deel van de islamitische wereld gevangen in armoede en achterlijkheid.

De mensen die onder deze vloeken zuchten, zijn niet bij machte hun eigen positie objectief te onderzoeken. Dat zij achterliggen, dat zij niet bij machte zijn smartphones en moderne medicijnen te ontwikkelen, dat zij homo’s en vrouwen onderdrukken, dat zij de wereld niet verrijken met nieuwe ontdekkingen, nieuwe inzichten, nieuwe vormen van hoop op het terugdringen van bijgeloof, ziektes en onwetendheid, zou hen ertoe moeten brengen de ideeën van hun culturen kritisch te onderzoeken. Maar nee, de schuld ligt bij anderen, bij Amerikanen en Joden, bij ongelovigen.

Tradities

Zij geloven dat de eigen tradities volmaakt zijn en dat de sociale structuren van het tribalisme, dat via de bloedband de primaire loyaliteit definieert, de beste overlevingsstrategieën vormen. Zolang Arabieren, en de meerderheid van moslims in andere landen, niet bij machte zijn fundamentele zelfkritiek en zelfreflectie uit te oefenen, zullen zij zuchten onder het besef dat de wereld hen voorbijraast. En dat maakt velen woedend.

Deze van heilige woede vervulde mensen kunnen niet zoiets complex en triomfantelijks als een Boeing 767 bouwen. Wat daarvoor nodig is, is een traditie van zuivere wetenschap, van het vermogen kritiek te uiten en kritiek te verdragen, van de eerbiediging van objectieve feiten, van individuele discipline en inzet. Wat die woedende gelovigen wel kunnen, is zo’n 767 transformeren in een massavernietigingswapen en er een gebouw mee binnenvliegen.

Wat dragen de volken die gekenmerkt worden door tribale en islamitische tradities op dit moment bij aan de vooruitgang van de mensheid? Weinig meer dan geweld en ellende, domheid, bijgeloof en vernietigingsdrang? Aan het kleine Israël, met nauwelijks acht miljoen inwoners (van wie 20 pct. Arabisch), worden elk jaar meer patenten toegekend dan aan alle Arabische landen met 422 miljoen mensen bij elkaar. Zijn Arabieren allemaal dom? Natuurlijk niet. Als ze naar het Westen migreren en hun tradities relativeren, komen tallozen tot bloei. Maar de grote meerderheid van al die mensen jaagt niet op bevrijdende kennis. Waarom niet? Het is de cultuur, stupid.

Onderdeel van die cultuur is het streven naar veel nakomelingen. Meer dan de helft van alle Arabieren is jonger dan 25, terwijl de Arabische samenlevingen daar geen enkel economisch en educatief draagvlak voor hebben. Er zijn dus veel gefrustreerde jongemannen die de schuld van het gebrek aan een volwaardige toekomst bij de Ander leggen. Bij de yezidi’s. Bij de Joden. Bij de sjiieten. De alawieten. Die minderwaardige Anderen belemmeren de jonge gelovige bij het claimen van zijn heerschappij – dat beloven de tradities die jonge gelovige.

Die heilige verwachtingen bestaan ook bij gelovigen die naar het Westen zijn gemigreerd. Veel jongemannen verwachten dat zij zonder al te veel inspanning welvaart en respect kunnen verwerven – want aan hen, als volgelingen van de profeet Mohammed, zijn de aardse rijkdommen beloofd. De werkelijkheid op aarde is anders. Dus kan die werkelijkheid niet deugen en moet die met geweld, worden verwoest.

Wat houdt Arabieren tegen de mensheid vooruit te helpen? Zij zijn net zo dom en getalenteerd als andere mensen en toch weten zij, op eenvoudige agrarische producten na, niets bijzonders te produceren en vallen zij vooral op met berichten over opstanden, massamoorden, analfabetisme en de onderdrukking van minderheden.

In deze zee van religieuze en tribale waanzin ligt Israël. Ook de Joden zijn niet verstoken van gelovigen met extreme religieuze waarden, maar de Joodse aanwezigheid in het voormalige Britse mandaatgebied Palestina heeft moderne vrijheid en moderne wetenschappen in het Midden-Oosten geïntroduceerd. Er was niets van waarde in Palestina, toen in de loop van de negentiende eeuw Joden migreerden. De toegevoegde waarde is het gevolg van de inzet van mensen die zich niet door hun tribale en religieuze banden lieten beknotten. Ik herhaal: het is de cultuur, stupid.

Zolang moslims zich massaal onthouden van discussies over de vraag of hun tradities bijdragen aan hun wereldwijde sociaaleconomische en culturele stagnatie, zullen we dagelijks meemaken hoe hun zonen slavinnen nemen, willekeurig op straat passanten neersteken, zichzelf tussen schoolkinderen opblazen en video’s op het internet plaatsen van primitieve onthoofdingen.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

20 reacties

 1. pejoar

  Misschien dat het tribalisme er ook voor heeft gezorgt dat inteelt  het meeste bij hun voorkomt, wat ook nog eens gevolgen kan hebben voor hun intellect.

  Bedankt voor je bijdrage Leon.

 2. Kokkie

  Bestudeer aub het volgende:

   

  The Islamic State Seeks the Battle of the Apocalypse : 

   

  http://www.clarionproject.org/analysis/dabiq-islamic-state-wants-battle-end-days

   

  De rol van Tukije (met video’s Erdogan):

   

  The ‘Muslim Antichrist’ Has Just Given The Most Important And Shocking Speech Of The Century

   

  http://shoebat.com/2014/11/19/muslim-antichrist-just-given-important-shocking-speech-century/

 3. nick

  Fijn dat dit stuk ook hier te lezen is. 

  Had het zelf ook al doorgestuurd aan deze en gene die hiervoor belangsteling hebben

  Dank leon, voor dit uitstekende en o zo ware artikel.

 4. Leo KarelJan

  De islam heeft NOOIT aan wetenschap en beschaving bijgedragen. Allemaal leugens. Men heeft volken met beschaving veroverd: dat is heel iets anders. Zie de uitgebreide literatuur hierover.

  Het sprookje van een gouden eeuw der Arabieren is hardnekkig maar VOLKOMEN MISPLAATST!!!

 5. baksteen

   In Israel Today:
  “Woensdag is in het Jordaanse parlement een gebed uitgesproken voor de twee moordenaars van de terreuraanslag in eenJeruzalemse synagoge.”
  En op radio1 wordt vrijwel geen aandacht besteed aan de moord op de Rabbi’s en gaat de aandacht op de bekende eenzijdige manier uit naar het afbreken van de huizen van de moordenaars. Allemaal heeeel zielig natuurlijk.
  Stel je voor dat er 4 imams waren vermoord in een moskee door joden die daartoe opgeroepen werden door de regering. 

 6. dr.Kwast

  Het is de cultuur, stupid. Ongeletterde koppensnellers blazen de geleterden op. Terwijl de wijzen uit het oosten kwamen, volgens de bijbel. Daar maakt Erdogan ook gebruik van om te zeggen dat Amerika is ontdekt door de islam. Wij zijn door de islam opgeleid. Alleen de wijzen uit het oosten zijn vergeten de islam zelf op te leiden. Ze hebben een boek achter gelaten, waar alles in staat wat ze moeten weten. Het ellende van het verhaal, ook het lezen en schrijven is vergeten door te geven. De kruisvaders hebben dat anders aan gepakt, die hebben de techniek van de islam gestolen, daardoor zijn wij zo wijs geworden. Kijk maar naar de cijvers (Arabisch). Techniek en wijsheid aan andere geven en zelf in het stenentijdperk blijven, is vragen om moeilijkheden en die hebben ze genoeg. Die zelfde moeilijkheden willen ze kwijt, vandaar de massa immigratie. En hier begint het weer van vorenafaan. De geletterden worden vervangen.
  Goed stuk Leon.

 7. dr.Kwast

  Leo KarelJan @
  Schijnbaar is mijn schrijven onduidelijk voor de regeerder maar even logies lezen. is-lam is zeker niet mijn vriend. een voorstander zal zeker andere benamingen gebruikt hebben, dan voor koppensnellers en Erdogan is weer in het nieuws op Xander. Kun je lezen wat ik bedoel. Slaap lekker verder.

 8. Makker

  Met name de 2 Turken die de PvdA hebben verlaten hebben me wel tot nadenken gezet….

  Voel me beetje….verraden, zoveel kansen en mogelijkheden en rijkdom bieden die nooit en never mogelijk zijn in het land van herkomst.

  De kans om te doen en te zeggen wat je wil en dat zo misbruiken.

  Tsja…dan denk en moet je concluderen dat die ondankbaren maar snel beloond moeten worden met een retourtje!

  Maar ik weiger de goedwillenden, ondanks dat ze moslim zijn over een kam te scheren. Daarvoor zijn er ook teveel ondankbare Nederlanders….

 9. BPS

  Ja, voor dwingende onderdrukkende mensen is dwang en onderdrukking nodig.

  Een volk krijgt immers de leiding die het verdient.

 10. dr.Kwast

  LantR.fant@
  Er zijn heel wat volkeren geweest die het wiel hebben uitgevonden.
  Tot de is-lam kwam, toen verdween het verstand en dat is niet terug gekomen.

 11. dirkse

  [maar dat proces voltrekt zich niet onder dwang….]

  Zou het? In hun herkomstlanden zijn dictators met zware dwang in staat tussen vijandige stammen de vrede te “handhaven”. Het lijkt mij sterk, dat wat meer dwang alhier niet zou helpen. Maar ja, dat zit weer niet in onze feministisch doorgeschoten cultuur, waarin moeder onvoorwaardelijk voor haar kinderen opkomt en verzuimt eisen te stellen. 

 12. Robert Lemm

  Moslims zoeken geen parlementen, maar leiders. Waarom ook niet?

 13. Makker

  Daar heb lang over nagedacht om deze fijnzinnige reactie te plaatsen.

 14. V.K.

  -@Makker 21:32

   

  -Jouw sociaaldarwinistisch fokprogramma is om te kotsen. 

 15. BPS

  Het is inderdaad het ontbreken van vrijheid en mogelijkheden door de geestelijke, tribale, politieke en sociale onderdrukking, -schaarste- dat islamitische landen en culturen tot stilstand en achterstand stelt. Dwang en dictatuur belet elke vooruitgang van volk.

  Eenmaal in het vrije westen gedijen veel islamieten economisch goed vanuit een geleden toestand van soberheid en schaarste in de ruimste zin. Voor beter is weinig nodig.

  Veel met welvaart en welzijn gepamperde westerlingen zijn niet opgewassen tegen de bittere verharding, de hersenspoeling en het eelt op de ziel van de islamiet en begrijpen dat niet, want ze kennen die geestelijke armoede en materiele schaarste niet.

  Het is niet onbegrijpelijk dat veel islamitische jongeren verwarren en ontsporen tussen twee tegenovergestelde culturen van vrijheid en dwang. Maar ze begrijpen het zelf niet.

  Het is zoals Leon de Winter het stelt. Zij moeten zelf hun keus maken. Dat mislukt vaak in het westen tussen twee vuren in. Het zal nog vele generaties duren voordat het bijtrekt. Maar dat proces voltrekt zich niet onder dwang en geweld van weerszijden.

 16. V.K.

  -@Makker,

  zo is het, laat die ondankbare Nederlanders maar bloeden voor jouw gemoedsrust

 17. Leo KarelJan

  Israël wordt omringd door achterlijke godsdienstwaanzinnigen, pure bandieten en idioten met een IQ van onder de 80.

  In plaats van dit fatsoenlijke land voor 100% te steunen, heeft Koenders het over een erkenning van de “Palestijnen”. ( Die overigens NIET bestaan! ) Nu nog even niet, maar het komt eraan volgens dit walgelijke linkse Gutmensch.

  Israël: hou je rug recht en trek je niets aan van die verdomde “weg met ons” Westerse politici. Zij hebben immers hun eigen land ook al verraden met hun massale import van ( islamitische ) armoede en achterlijkheid!! 

 18. LantR.fant

  De wijzen kwamen uit het oosten. Nu is de Arabier zo stom als het achtereind van een varken. Maar Iraniërs en Pakistani zijn in beginsel totaal andere mensen. Daar zit behoorlijk wat intellect en daar zat destijds ook wel wat wetenschap.

 19. Makker

  Idd. Wel iets om over na te denken, wat de moderne Arabische wereld eigenlijk weet te presteren.

  Voor grotere klussen huren ze gewoon Japanners, Amerikanen, Russen en Europeanen in en verder kom ik ook niet dan wat eenvoudige groente en geiten hoeden…

  uiteindelijk ging het Ootomaanse rijk ten onder aan corruptie en decadentie, voordat Ataturk orde op zaken stelde.

  De Arabische sjeiks gedragen zich identiek aan de ottomaanse sultans…wie weet staat er nog eens een nieuwe Ataturk op, die toch relatief eenvoudig een islamitisch land de westerse wereld in wist te loodsen.

 20. dirkse

  Het is onaannemelijk dat intelligentie erg ongelijk over bevolkingsgroepen is verdeeld. Grote verschillen in prestaties moeten dus wel aan de cultuur worden toegeschreven.

  Een fataal onderdeel hiervan is fundamentalisme, het onvoorwaardelijke geloof in de eigen overtuiging. De fundamentalist doet er een schepje bovenop als de feiten niet met  zijn visie overeenkomen.

  Een naar gevolg is het “debiele broertjes”syndroom. Kinderen spelen lief met elkaar, ieder heeft zijn inbreng behalve het verstandelijk achterblijvende broertje. Dat kan zijn invloed alleen doen gelden door het werk van de anderen te vernielen.

  Maar het Westen bestaat inmiddels uit naïeve romantici. Die denken dat de export van hun democratie waar ook ter wereld vergelijkbare vrede en voorspoed zal brengen. Maar democratie opleggen aan tribale samenlevingen is aanzetten tot oorlog, omdat daar  individuele vrijheid niet boven die democaratie staat. De winnaar pakt alles, de verliezers zijn de sigaar en pakken de wapens.

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.