Energie en economische groei

Terwijl in de eurozone de economische groei blijft teleurstellen en de werkgelegenheid eveneens achterblijft, verrasten de Amerikanen de markt eind vorige week met een spectaculair banencijfer: 321.000 nieuwe banen in november.

Met het zwalkende beleid van Obama en de politieke patstelling tussen president Obama en de Republikeinse meerderheid in het Congres in gedachten, kan dat een prestatie van formaat genoemd worden.

Waarom trekt de economie in Amerika sterker aan dan in de eurozone? Economen wijzen vaak op het ruimhartige monetaire beleid van de Fed, de bereidheid van Obama om schulden te maken of het kordate “schoon maken” van de bankensector door de Amerikanen. Over al deze mogelijke oorzaken kunnen een hoop pro’s en contra’s naar voren worden gebracht, maar waar vriend en vijand het wél over eens zijn, is dat de spectaculaire opkomst van de winning van schalieolie en -gas de Amerikaanse industrie een groot concurrentievoordeel heeft gegeven.

Hoewel president Obama aanvankelijk een progressief energiebeleid wilde voeren, heeft hij in de praktijk een meer pragmatische route gevolgd en de exploitatie van schalieolie- en gas weinig in de weg gelegd. De olieproductie van de V.S. nam onder zijn presidentschap met 70% toe en de olieimport vanuit OPEC-landen werd gehalveerd. Het gevolg was dat in 2012 al een netto voordeel van USD 1200 ontstond voor ieder Amerikaans huishouden, een voordeel dat kan oplopen tot USD 3500 in 2025. Waarschijnlijk had Obama zijn verkiezingsoverwinning in 2012 hieraan te danken.

De energiesector in de V.S. zorgt zelf voor miljoenen banen, maar heeft ook indirect een sterk positief effect op de werkgelegenheid, omdat Amerikaanse bedrijven goedkoper kunnen produceren. De economische groei van de V.S. in het derde kwartaal 2014 bedroeg 3,5%. In hetzelfde derde kwartaal groeide de eurozone een moeizame 0,8% (de EU als geheel groeide 1,3%, waaruit weer eens het negatieve effect van de monetaire unie blijkt).

Zoals Hans Labohm heeft uitgelegd op DDS in onder meer dit artikel, is Europa bezig economisch zelfmoord te plegen. In dit stuk legt Hans helder uit dat de maniakale obsessie van Europese politici met decarbonisering van de economie, gebaseerd op de klimaathoax, heeft geleid tot tal allerlei wet- en regelgeving die de energieprijzen omhoog jaagt. Dit beleid levert niet alleen een enorme kostenpost op voor burgers, maar zal op termijn ook grote delen van het producerende bedrijfsleven verdrijven richting andere oorden, waaronder de V.S.

Het lijkt er dan ook sterk op dat de Energiewende van Angela Merkel en het Energieakkoord van onze “bruggenbouwers” Rutte en Samsom het ooit welvarende Noord-Europa naar de afgrond zullen slepen. Dit in combinatie met de vernietigende werking van de langzaam maar zeker in een transferunie veranderende monetaire unie. Als sinds maanden wijzen Hans Labohm en Theo Wolters er via DDS op dat het Energieakkoord de Nederlandse belastingbetaler 50 tot 100 miljard euro gaat kosten en dat we voor dit absurde bedrag allerlei windparken zien verrijzen, die nauwelijks toegevoegde waarde hebben en tegen een te hoge kostprijs energie produceren.

In eerdere DDS-columns heb ik geprobeerd aan te tonen dat de Europese monetaire unie het werk was van machtige en arrogante politici zoals Mitterrand en Kohl, die zonder financiële kennis van zaken de adviezen van topeconomen bewust in de wind sloegen. Ook bij het klimaatbeleid zien we iets dergelijks gebeuren, maar het in de wind slaan van adviezen door politici gebeurt nu wel heel erg letterlijk.

Hoezeer vooral linkse politici zich laten leiden door ideologie of status in plaats van praktische overwegingen bleek vorige week weer eens, toen de steeds doller wordende Diederik Samsom out-of-the-blue verkondigde dat er wat hem betreft door Nederland nooit schaliegas gewonnen zal worden, ook al zouden onderzoeken aantonen dat dit volstrekt veilig en verantwoord kan gebeuren.

Zo zien we het onder onze eigen ogen gebeuren dat de welvaart die gedurende eeuwen moeizaam en met hard werken bijeen werd gesprokkeld door onze voorouders, in een razendsnel tempo om zeep wordt geholpen door een van iedere economische realiteit totaal losgezongen politieke klasse.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

11 reacties

 1. Locke

  Het boren naar schalie gas daar moet men hier totaal niet over speculeren er is geen weg terug, dit is voor Nederland totaal uit den Boze. Wij hebben hier geen toendra gebieden waar men vervuiling op proef kan nemen. Eender welke Politieke partij die hierover speculeert moet dan ook de volle verantwoording nemen en dat kunnen zij niet, het zijn geen deskundigen en of wetenschappers. Dat de Amerikanen hun grondwater vergiftigen de toekomstige generatie mens en dier aan deze vervuiling blootstellen zal later meer kosten dan het oplevert. Kijk naar hun atoom proeven uit het verleden en bekijk dat eens in ruimte en tijd zouden zij dat nu weer doen? Stel je voor dat hadden ze hier gedaan op de Veluwe. Hier kan men niet geld of belangenverstrengeling boven mensen plaatsen voor korte termijngewin. Het excuus, wir haben es nicht gewust of we zijn vals geïnformeerd is hier geen optie dat men zich daar goed van bewust is.

 2. Nou2maar

  Onze maatschappij staat mondiaal stil zonder betaalbare energie. Het streven zou moeten zijn om het in voldoende hoeveelheden zo goedkoop mogelijk aan een ieder beschikbaar te stellen. De echte oplossingen is veilige kernenergie, daar moeten we mondiaal in investeren om dit te ontwikkelen. Er zit geen echte oplossing in schaliegas of het belachelijke geklungel met krankzinnig inefficiënte en veel te dure windmolens hoog tijd om de groene maffia aan een echte baan te helpen en aan toekomst te denken.

 3. Wilhelmson

  Ook bij ons bereikte de benzineprijs nieuwe laagste pompprijzen, maar veel minder dan in de VS.
  De reden: in dit land is het belastingaandeel in de prijsberekening veel hoger. Ook worden winsten door pomphouders gemaximaliseerd.
  Met de huidige crude olieprijzen, zou een liter premium benzine aan de pomp ongeveer € 1,20 – kosten bij het tanken , indien men de lagere wereldolie prijzen volledig zou doorrekenen aan de consument. Wij betalen vandaag € 1,50 – per liter. Dus per tankbeurt van 50 liter/ 75 € betaal je 15 € te veel ! Dat is meer dan een paar slokken op de borrel, zeg maar een middagmaal bij de Indiër

 4. W.H.J. Reiss

  Hetgeen onze economie (koopkracht) ook sloopt is het jaarlijks importeren van 50.000 totale niksnutten. En hetgeen hier uit voortkomt is niet veel beter !

 5. David

  Energie is wat verandering veroorzaakt. Onze maatschappij is ongeëvenaard in bevolkingsomvang en welvaart. Dat heeft kunnen ontstaan door goedkope en overvloedige energie. Die energietoevoer afknijpen is dus een zelfmoordpoging.

 6. Wilhelmson

  Maar energie is meer nog dan lauter energie een financiële jackpot voor onze staatsbestuurders met een gat in de hand.

 7. RvRavenstijn

  Er is maar één woord wat alle discussies, alle zinloze verkwisting van honderden miljarden, alle luchtvervuiling, alle horizonvervuiling op zee en in landschappen, alle afhankelijkheid overbodig maakt en teniet doet !!

  KERNENERGIE

  Uiteindelijk zal dit toch de enige betaalbare, bovendien veilige energiebron blijken te zijn,

  Dus ?? ———-

 8. Jasterke

  opzouten 😛

 9. Lieftinck

  De EU had beter een fractie van het bedrag, nu uitgegeven aan ‘schone’ energie, kunnen besteden aan onderzoek naar Thorium centrales, een schier oneindige brandstof, produceert nauwelijks radio activiteit, je kunt er geen kernbommen mee maken en je hebt echte schone energie. Amerika had ooit zo een centrale, maar die is gesloten omdat de regering nu eenmaal kernbommen wil maken. De techniek wordt nu weer opgeduikeld door een paar landen. De EU wilde dat ook, maar Frankrijk ging ervoor liggen, bang om met hun dure kernenergie de boot te missen. Van de EU is niets goeds te verwachten, zelfs niet bij een kans voor open doel.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.