Miljoenen christenen lopen risico op geloofsvervolging

Wereldwijd zitten radicale moslims achter miljoenen christenen aan.

Er is bij lange na niet genoeg aandacht voor de wereldwijde geloofsvervolging en het continue geweld tegen christenen door radicale moslims. In talloze landen kunnen niet-moslims niet vrijelijk hun eigen geloof aanhangen. Dan worden ze weggejaagd, vervolgd, of erger nog: in koelen bloede vermoord. Puur en alleen omdat ze niet islamitisch zijn.

Het gebeurt in het Midden-Oosten. Denk aan landen als Irak en Syrië, waar ISIS genocide pleegt op iedereen die niet islamitisch genoeg is (op yezidi’s, christenen en ja, ook moslims). En het gebeurt in Afrika. Denk aan Nigeria met Boko Haram, Somalië met Al-Shabaab en Kenia (eveneens Al-Shabaab). De radicale moslims in die landen moorden christenen uit alsof ze te maken hebben met een insectenplaag.

Het goede nieuws: beetje bij beetje komt er meer aandacht voor de wereldwijde geloofsvervolging, die overigens niet alleen in islamitische landen plaatsvindt, maar ook in Aziatische landen als het streng-communistische Noord-Korea en het communistische China. Ook daar hebben christenen het ongelofelijk zwaar, in het ene land nog zwaarder dan in het andere.

De SGP heeft vandaag een notitie over de aanpak van geloofsvervolging aangeboden aan minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) om ervoor te zorgen dat de aanpak ervan een speerpunt wordt van het buitenlandbeleid van het kabinet:

In de notitie schrijft de SGP-fractie dat er in de Tweede Kamer veel aandacht is voor mensenrechten “in het algemeen”. Echter:

Voor het specifieke probleem van geloofsvervolging bestaat veel minder aandacht. De in de media zichtbaar gemaakte misdaden van organisaties als ISIS hebben dit thema, in ieder geval tijdelijk, op de politieke agenda gezet. In de Tweede Kamer zijn het naast de christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP óók de fracties van de PVV en de VVD die af en toe actie ondernemen op het thema geloofsvervolging.

Terwijl christelijke kindjes worden onthoofd door ISIS, krijgen de christelijke partijen in de Kamer vooral het verwijt dat ze selectief omgaan met mensenrechten. Ja, echt. Lees verder op pagina twee.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

20 reacties

 1. pietkremer

  Ook in Nederland streven gematigde moslims naar een op islamitische normen en waarden geïnspireerde samenleving, waardoor niet alleen christenen maar ook ongelovigen het zwaar te verduren kunnen krijgen. De Nederlandse regering moet volgens van der Staaij niet veronderstellen dat gematigde groepen in het Midden-Oosten en Afrika zich verdraagzamer op zullen stellen tegenover andersgelovigen. Hij vergat er bewust of onbewust aan toe te voegen dat die veronderstelling evenmin opgaat voor gematigde groepen in ons land. Hij sprak wel over geloofsvervolging maar niet over ongeloofsvervolging door gematigde moslims. En dat terwijl ik de laatste keer nog wel op zijn SGP heb gestemd.

 2. Ingwaz

  Gematigde moslims bestaan niet, het uitroeien van joden christenen en ongelovigen staat nauwkeurig beschreven in de Koran.

  De Koran is radicaal, ALLE moslims dus ook… eventuele uitzonderingen zijn niets meer als dat, slechts uitzonderingen gebaseerd op gebrekkige kennis van de Koran in combi met de Haddith en Sharia.

  Zodra er wel kennis is van die kolereboeken kan men zich realiseren dat de islam radicaal is.

  Ach… na WO2 riep iedereen ook “hadden we mein kampf maar gelezen” dan was dit niet gebeurd.
  Zie de koran maar als Mein Kampf…

  Dat de onderverdeling dar al Harb en dar al Islam bij slimme mensen geen belletje laat rinkelen, ik verbaas er me nog dagelijks over.

  1. DeKadt

   Er bestaan wel gematigde mensen in de islamitische cultuur, maar ze hebben geen kans om echt naar buiten te komen. De leerstellingen zijn zo verstikkend dat elk gematigd geluid wordt verpletterd. De islamitische leer is er een doorspekt met agressie, onderdrukking en intolerantie. De vreedzame verzen zijn vervangen door de agressievere. Die subrogatieleer wordt nog wel eens vergeten door menigeen, vooral onder moslimmensen.

   Het westen, met haar gemoedelijke, vreedzame en tolerante waarden verkeerd in gevaar, nu de intolerante waarden vanuit de islam zich steeds verder verspreiden onder ons. Ook gematigde e/o seculiere moslims (en die zijn er) raken in de verdrukking. Maar zolang de politieke elites in het westen de islamitische leer zelf, met al haar doctrines en dogma’s die haaks staan op onze manier van leven, niet ter discussie durft te stellen, zolang zal de confrontatie steeds erger worden.

   En zolang zullen haatpredikers zoals deze alle ruimte krijgen om hun boodschap te verspreiden:
   http://www.memritv.org/clip/en/4657.htm

 3. joga

  Voor de goede orde de islam kent geen gematigde moslims. Vraag maar aan Erdogan!!!

  1. Kuifje

   Goed dat er meer aandacht komt voor deze christenvervolgingen in moslim landen.

   Hieronder een link naar een video die over de christenvervolgingen gaat.

   “The most persecuted and victimized people in the world today are Christians in the Middle East. The perpetrators of the widespread destruction of that region’s Christian community? Islamists. Middle East expert Raymond Ibrahim lays out the grim details.”

   http://www.prageruniversity.com/Political-Science/The-Worlds-Most-Persecuted-Minority-Christians.html

  2. Kuifje

   “In fact, there is only One Prophet Muhammad, and there is only One Allah, and there is only One Quran, and there is amongst Muslims only One Islam, hence there can be Only One Muslim. A Moderate Muslim is an oxymoron because there is no such thing as a “Moderate Islam.”——Erdogan

   http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

   1. DeKadt

    Lang niet alle Turken staan achter Erdogan. Dat land raakt steeds verder verscheurd door Erdogan. Er is een sterke seculiere stroming in Turkije die het steeds moeilijker krijgt, maar zeker niet verdrongen is.

    Erdogan wordt in de islamitische wereld als gematigd gezien, maar islamist is hij zeker. Vooralsnog is Erdogan nog steeds de machtigste man in Turkije, maar zijn macht is nu duidelijk op zijn hoogtepunt beland. Hij appelleert niet alleen aan islamitische waarden maar ook aan ultra nationalistische waarden. Zijn nationaal-islamitische partij ziet het liefst een 1 partijstaat maar dat zal nooit lukken in Turkije.

    Bovendien is de rol van het leger nooit helemaal uitgespeeld, ondanks alle pogingen dat voor elkaar te krijgen. Turkije is een behoorlijk explosief vat momenteel en het valt nog te bezien hoe Erdogan dat allemaal in goede banen weet te leiden.

 4. Gielah

  Vraag ook maar aan Tariq Ramadan, de kleinzoon van de oprichter van de Moslim Broederschap, die hier om de een of andere reden een tijdje in Rotterdam heeft mogen hoogleraren… ( totdat hij in Teheran praatjes voor de televisie ging verzorgen…. wat zelfs de politiek correcten hier te ver ging) en waar vele gehoofddoekten gefascineerd naar zaten te luisteren.

  Ramadan verklaarde onomwonden: ‘Er bestaat geen Midden-Oosten islam, geen Europese islam, geen Amerikaanse islam en geen gematigde islam… er is maar één islam!’

  Nu… hij kon het weten!
  Maar links Nederland stopte de oren dicht en WILDE dat niet weten!

 5. M. Brandenburg

  Men heeft het maar over radicale moslims, maar ook de zogenaamd gematigde moslim landen maken het de anders gelovigen het leven zuur dan wel onmogelijk. Ook in die landen wordt er totaal geen aandacht geschonken aan moorden op christenen.

  Waarom hebben we het steeds over radicaal waar we het gewoon over moslims en de islam moeten hebben!

 6. Kokkie

  Vervolging is profetisch voorzegt vlak voor de wederkomst van Christus, dus we zullen niet zo gauw in paniek raken. Het Kalifaat wordt het rijk van de Anti-Christ.

  Lukas 21:28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!’

  Christus over de laatste dagen voor zijn wederkomst; Mat. 24, Lukas 21 en Markus 13

 7. monach

  Moslims zitten enkel achter moslims aan. Ook hindoes, boedhisten en atheïsten moeten er aan geloven wanneer moslims zich daarvoor sterk genoeg voelen. En om de simpele reden dat de aarde aan Allah behoord en wie zijn regels niet volgt mag over legitiem de kling gejaagd worden. Sterker, wie strijd [jihad] voor het belang van de islam wacht een hemel met de bekende 72 maagden. Niet-moslims zijn niets waard, die zijn brandstof voor de hel. Zo krankzinnig is de islam. Dus wees gewaarschuwd!

 8. Ruud562

  De politiek hier is zo politiek correct dat onze vrijheden langzaam maar zeker zullen verdwijnen, eerste voortekenen zijn er al overduidelijk: kijk naar de cartoontekenaars, of kijk naar vooral de links georienteerde carabatiers die zwijgen als het graf waar het de islam betreft. Kijk naar kunstuitingen die niet mogen, kijk naar het kerstfeest dat eigenlijk niet meer zo mag worden genoemd omdat het het gevoel van ‘gelovigen’ schaadt. Ach, ik kan wel doorgaan maar heeft dat zin?

 9. J.C.

  Het komt mij voor dat de PVV al langer en duidelijker aandacht heeft gevraagd voor de vervolging van christenen (waar dan ook) dan de christelijke politieke partijen in Nederland.

  Berouw komt meestal na het gedogen, maar in dit geval gaat het Nederlandse gezegde “een gewaarschuwd man, telt voor twee” dubbel en dwars op voor de christelijke gedogers van Rutte II. In talloze commentaren hier op DDS werd lange tijd geleden gesproken over het 30 zilverlingen akkoord. Niet dat Rutte II verantwoordelijk geacht moet worden voor de daden van ISIS, maar wel voor halfzachte beleid t.a.v. het steeds verder polariserende “wij/zij” klimaat in Nederland nu. Voorbeeld: Rutte II grijpt niet in als de Haagse VVD burgemeester zegt dat er geen grenzen zijn overschreden bij de ISIS demonstratie waar door radicale islamieten werd geroepen dat alle Joden dood moeten.

  Deze nota van de gedoger SGP lijkt mij daarom nogal hypocriet. Maar ja verkiezingen in maart 2015…………..

 10. V.K.

  -De ongemakkelijke waarheid is natuurlijk dat (zoals Gielha zegt) de zichzelf chistelijk noemende mensen/organisaties zich vooral hebben en nog steeds bezighouden met het lot van de zielige door Israel onderdrukte Palestijen(kuch).De katholieke Gaza vlootvoogd Boudair, de zichzelf met Jodenkoeken volgevreten baptistische dominee Visser, christelijke liefdadigheids instellingen zoals Cordaid hebben het gewoonweg te druk met het lobbien voor de erkenning van Palestina en het labelen van Israëlische producten om zich bezig te houden, het voor de voeten lopen van hun Islamitische partners welke druk doende zijn om een Islamitisch kalifaat te stichten. Na ja, kruistochten willen we toch niet meer, daar hebben we in Cologne indertijd al ons al voor geëxcuseerd.

 11. V.K.

  -Eh, voor ik het vergeet, de christelijke gemeenschap alhier heeft het ook al zo druk met het organiseren van anti Wilders missen, dit om op. Te komen tegen het anti islam sentiment hier in NL.

 12. Philippine

  De Engelse marine zit weer in Suez.
  Waarom zou dat zijn?

 13. DeKadt

  Het is allemaal erg verwarrend. In het Nederlandse parlement zit een partij, de PVV, die al jaren waarschuwt voor de intolerantie die in de islamitische leer gebakken zit. Alleen verlichte geesten vanuit de islam kunnen dit veranderen. Die zijn er vooralsnog niet.

  Maar ondanks de gloedvolle pleidooien van de PVV blijven christenen liefdevol Kumbaya zingen, terwijl wereldwijd vele duizenden geloofsgenoten worden afgeslacht in naam van Allah.

  Ik heb het daar wel eens met een christelijke vriend over gehad. Er is geen doorkomen aan. De meeste christenen (niet allemaal) keren de andere wang, keurig volgens de leer.

  Overigens, christenen hebben het zwaar in islamitische streken, maar vergeleken met wat joodse mensen reeds is aangedaan en opnieuw wordt aangekondigd doet denken aan de donkerste tijden in de Europese geschiedenis…

  Enkele dagen geleden in de Al-Aqsa moskee:
  http://www.memritv.org/clip/en/4657.htm

 14. Jantje

  Wat ik me altijd afvraag.
  Waarom duurde het zo lang?
  Waar blijft het CDA?
  Waarom zo weinig.
  Dat de 2e kamer vol NSB-ers zit, gezien de afwijzing, dat was me wel duidelijk.

 15. jonathan

  Inderdaad christenen is de grootste groep wereldwijd dat wordt vernederd,vervolgd en vermoord door islamfascisten. Ik vind het verbijsterd dat christelijke partijen zoals het CDA en CU zich meer inzetten om de moslims te paaien en als “gelijke” religie te zien en zich politiek uitsloven om de islam maar in een goed daglicht te zetten en alle ruimte geven zodat zij die kunnen islamiseren. Omdat ze niet integreren maar segregeren. Zo willen niet met ONS. Omdat wij minderwaardig zijn die moeten worden vernederd etc. Ergelijk dat eerder genoemde partijen daar niet tegen ageren en hen niet de wacht aanzet. Terwijl zoals gezegd christenen worden afgemaakt door islamieten. Maar ook andere gelovigen en niet-gelovigen. Daarom stem ik op de PVV de enige partij met in haar keilzog de SGP die wel een dam wil opwerpen tegen het islamfascisme en opkomt voor het behoud van het Joods,Christelijk en humanistisch erfgoed met de vrijheden en democratie. Alleen de PVV begrijpt het gevaar van de islam.Goed dat er mondjesmaat aandacht komt aan vervolgingen van christenen en anderen door islamterroristen.Zodat de mensen inzien dat de islam niet in het Westen hoort maar ook islamfundamentalisme moet worden aangepakt in islamistische en andere landen.

 16. Robert Lemm

  De vervolging van christenen in het Midden Oosten en elders is mede het gevolg van de secularisering van het Westen.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.