Overwegingen bij Kerst 2014

Als niet-gelovige kan het zinvol zijn om stil te staan bij de betekenis van Kerst.
Komende uit een liberaal milieu met een licht christelijke inslag – ik bezocht een christelijke lagere school – zie ik mezelf als agnost wanneer het om geloofsaangelegenheden gaat. Maar wat is de spirituele betekenis van Kerstmis?

Te midden van de gezellige verlichte en versierde kerstboom, de cadeautjes en de etentjes, willen we dat nog wel eens vergeten. Zeker als je zoals ik al vele jaren niet meer een kerk van binnen heb gezien. Ik moet diep graven in mijn geheugen: de bijbellessen van school en het christelijke zondagsschooltje waar ik vroeger als kind heen ging (ik vermoed omdat mijn ouders dan een rustige zondagochtend hadden…).

Dit weet ik er nog wel van: Kerst gaat over de geboorte van het kind Jezus in een stal en er zijn ook nog eens drie koningen mee gemoeid. De geboorte van Jezus staat symbool voor spirituele vernieuwing en verandering. Verandering vindt altijd plaats in het hart van de mens. Misschien staat de stal in het kerstverhaal dan symbool voor het hart van de mens?

Als ons hart een stal is, dan moet die eerst opgeruimd en schoon worden gemaakt om de verlichting te kunnen ontvangen. De Christenmens is dan gereed om binnen te treden in het Koninkrijk van de Hemelen. De agnost of de atheïst zal misschien op zoek zijn naar een andere, maar ergens toch vergelijkbare innerlijke vernieuwing en zuivering.

Trekken we dit door naar de maatschappelijke en politieke actualiteit, dan er er heel wat opruim- en schoonmaakwerk te doen in ons stalletje. Los van de voortdurende omklemming door de EU/euro systematiek die op ondemocratische wijze wordt doorgevoerd, lijkt het alsof we steeds meer in de wurggreep komen van een corporatistisch systeem. Een elite in de top van de politiek, (semi)-overheid en het grote bedrijfsleven spelen elkaar de bal toe, terwijl het volk verarmt.

Alle perikelen rondom de – what’s in a name – kerstcrisis waren een goede illustratie daarvan. Deze week las ik een interessant artikel op de site Follow the Money van Eelke van Ark daarover. Eelke doet haarfijn uit de doeken hoe Edith Schippers in 2004 als VVD-Kamerlid, vervuld van liberale idealen (het gaat om de individuele vrijheid, weet u nog wel) zich hartstochtelijk inzette voor het behoud van de vrije artsenkeuze in het nieuwe zorgstelsel dat in 2006 doorgevoerd werd.

Diezelfde Edith Schippers heeft anno 2014 een deal gemaakt met de top van de zorgsector – waar het overigens wemelt van de oud-politici – waarbij de vrije artsenkeuze deels de nek om wordt gedraaid ter completering van een bureaucratisch zorgstelsel waar de zorgverzekeraars oppermachtig zijn. Een deal, die linksom of rechtsom doorgedramd zal worden, zelfs als de Eerste Kamer ook in tweede instantie niet akkoord zal gaan. Lees verder op pagina twee.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

22 reacties

 1. Gielah

  Als je hart een stal is, die nodig opgeruimd en uitgemest moet worden… een plaats waar het donker en somber is… ga je die dan eerst leeg bezemen en soppen… en doe je dan daarná het licht aan?

  Jezus is het licht der wereld.
  Hij was dat ook al voordat Hij als mens op aarde kwam.
  Door het licht, dat Hij is, is alles geschapen.
  God zei toch als eerste: ‘Er zij licht!’….?

  Niemand die leeft, is ooit BUITEN dat licht geweest.
  Maar het bewustzijn daarvan raakte men kwijt… of is men kwijt.
  Dat is tragisch.
  Niet voor God, niet voor Jezus…. maar voor de geestelijk onbewuste mens, want als je iets bent en iets hebt, waarvan je je niet eens bewust bent… dan ontleen je daar geen vreugde aan en dan mis je de kracht ervan en dan deel je het al helemáál niet uit!

  Daarom zegt de evangelist Johannes ook:
  ‘ Het waarachtige licht, dat iéder mens verlicht, was komende in de wereld.
  Hij was in de wereld… en de wereld is door Hém geworden…en de wereld heeft Hem niet gekend ( =niet herkend).
  Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen’.

  Men blééf dus in de toestand van onbewustheid…. en de stal bleef donker en somber en vol rotzooi.
  Wie geen licht toelaat… die moet niet verbaasd zijn over het aanblijven van de duisternis.
  Wat is duisternis anders dan afwezigheid van licht?
  Op zichzelf is duisternis niets…. het is een manco… een gebrek… in feite bestáát het niet eens…. maar maak dat maar eens wijs aan mensen, die onbewust zijn van de werkelijkheid.

  Jezus legt dat zo uit:
  ‘ Dit is het oordeel: dat het Licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liéver gehad hebben dan het licht… want… hun wérken waren boos!’

  Aha… dus de rotzooi in de donkere stal van het menselijk hart … daaraan HING men dus.
  Daar mocht het Licht niet in schijnen…. want duisternis zal onontkoombaar verdwijnen, zodra daar maar een straaltje licht bij komt….. en hier kwam HET LICHT Zelf… en dan heeft de duisternis ( =het onrecht, de zelfzucht, de zelfgenoegzaamheid, de zwaarmoedigheid, de liefdeloosheid..enz. enz.) geen poot meer om op te staan.
  Dan blijkt de duisternis een loutere illusie te zijn… een boze droom, waarin we onszelf en elkaar om de een of andere reden vastgezet hadden.

  Uit onbewustheid komt een hoop ellende voort.
  Wreedheid en agressie, bijvoorbeeld.
  Toen ze Jezus aan het kruis nagelden bad Hij; ” Vader… vergeef het hen… want zij wéten niet wat zij doen..!’

  Met de komst van Jezus, hét Licht der wereld, naar de aarde, ging de hemel open en werden engelenkoren gehoord…. de echte werkelijkheid brak baan!

  We hoeven niet eerst onze stal op te ruimen…. we hoeven Hem alleen maar toe te laten en Hij straalt er alle duisternis met onweerstaanbare kracht uit weg… probeer het maar!
  Pas dan krijg je enige notie van a. de liefde van God, b. je eigen enorme potenties als mens en c. de toekomst van de wereld en van jouzelf.

  Wat onbewuste mensen met kerst te vieren hebben, is mij een volmaakt raadsel.
  Maar voor de mensen, die het Licht hebben toegelaten, staat er dit:
  ‘ Doch allen die Hem aangenomen hebben… hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden… hun.. die in Zijn Naam geloven… die uit Gód geboren zijn’.

  Kijk: dán heb je wat te vieren!
  Het licht dat je leven is binnengekomen, is namelijk een eeuwig licht… en het houdt ook eeuwig léven in…. want al wat bij God en bij het Licht en het daarbij behorende bewustzijn hoort… is per definitie eeuwig en overstijgt de wereld van ruimte en tijd.

  Soms vang je daar iets van op… en breekt het Licht door… en wijkt de duisternis voorgoed.
  Je hoort er misschien iets van doorklinken in dit lied:

  https://www.youtube.com/watch?v=fNEVOlxEQDk

  1. Pjotter

   Hallo Gielah, duidelijker kan niet en aangevuld met het commentaar van W.H.J. Reiss is alles gezegd, alleen kan ik nog niet aan het vergeven of liefhebben van een duidelijk herkenbare vijand toekomen, maar de weg van bestrijden kiezen, de 6.000.000 liggen mij nog te vers in het geheugen, desondanks aan allen een goede of voor die het wil een gezegende Kerst en een gezond en voorspoedig 2015.

   1. Gielah

    Ik begrijp heel goed wat u bedoelt, geachte Pjotter.
    Toch denk ik ook aan Saulus, voordat hij een Paulus werd.
    Dat was een christenvervolger en een moordenaar!
    Hij stond bol van Bijbelkennis, was een geestelijk leraar van het volk en stond in hoog aanzien bij de vromen… maar was desondanks in geestelijk opzicht zo blind als een mol, natuurlijk.
    Terwijl de jonge Stefanus, als eerste christelijke martelaar, doodgestenigd werd, stond die Saulus er goedkeurend-tevreden bij en maakte zich ´verdienstelijk´ met het passen op de mantels van degenen, die Stefanus met stenen aanvielen.

    Hij werd- op eigen verzoek- door de hogepriester afgevaardigd naar Damascus, om de volgelingen van Jezus, die zich daar bevonden, als gevangenen mee terug naar Jeruzalem te nemen… ongetwijfeld om dan eveneens net als Stefanus vermoord te worden.
    Een fijne jongen… niet?
    Een IS- beul avant la lettre!

    De stal van zijn hart was pikkedonker, want vervuld met haat.
    Geestelijk-onbewust tot in het kwadraat…. maar bastend van de hoogmoed en eigendunk!

    En dan krijgen we:
    ” En terwijl hij daarheen op weg was, geschiedde het toen hij Damascus naderde, dat hem plotseling licht uit de hemel omstraalde; en op de grond gevallen hoorde hij een stem tot zich zeggen: “Saul.. Saul… waarom vervolgt gij MIJ?’
    En hij zei: ‘Wie bent u, Heer?’
    En Hij zei: ‘Ik ben Jezus, Die u vervolgt’.

    De lichamelijke ogen van Saulus waren daarna een aantal dagen totaal verblind… terwijl zijn geestelijke blindheid nu juist opgeheven begon te worden en de onbewustheid geen kans meer kreeg.
    Dit werd de grootste Christusprediker die ooit geleefd heeft…. die wij sindsdien als Paulus kennen.

    Jezus Zelf zegt waarvoor Hij deze bewust-geworden mens gaat inzetten:
    “Deze is Mij een uitverkoren werktuig om Mijn Naam te brengen voor heidenen en koningen én de kinderen van Israël”.

    Nazi’s, IS-beulen en andere koranvolgers, antisemieten, schamperende christen-aanvallers, maar óók afvallig-geworden christenen, die aan alle kanten de islam verdedigen… hebben allen hetzelfde gemeen: ze zijn onbewust van het Licht en hebben geen idee waarmee ze bezig zijn.

    Moeten wij hen daarom vergeven?
    Van mij moet u niets… maar vergeven is wél een van de beste bewijzen van zelf wél bewust geworden zijn!
    Natuurlijk mag en moet je het kwaad blijven bestrijden en ontmaskeren en de daders ervan aan de kaak stellen… liefst zo fel mogelijk…. hoewel vijanden van het geloof altijd op hoge toon van Jezus’ mensen eisen, dat die ALLES begrijpen en vergeven… (nu… mooi niet…. dat mochten ze wel WILLEN….),
    God kan van een IS-beul en van een antisemiet .. bij wijze van spreken – eventueel een heel wat groter lichtverspreider maken dan de doorsnee dominee in de praktijk is.
    De eertijds als atheïst bekendstaande C.S. Lewis is daar een prachtig voorbeeld van: nooit heb ik iemand het christendom beter en dieper en duidelijker zien uitleggen dan hij deed…. nadat God ook bij hém even in de donkere stal van zijn hart en hoofd was komen schijnen en de troep er uitblies!

    1. W.H.J. Reiss

     Jezus zoon van God ging de Tempel, het huis van zijn vader, binnen waarbij hij alle tafels omver gooide en zeer kwaad was op de aanwezige farizeers (lees: schrift geleerden). In feite gedroeg hij zich t.a.v. deze schrift geleerden ook niet over-correct. En dat is precies eender met hetgeen velen voelen t.a.v. moslims in Europa. Ze zitten in ons huis, we laven hun behoeften, we doen ons zelf tekort. En als dank krijgen we roofovervallen, diefstal, aanranding enz. enz. En nu willen velen, PVV stemmers voorop, het licht weer laten schijnen in hun eigen land, zodat de donkere wolk, genaamd ‘islam’ verdwijnt. PVVers willen dat ouderen ’s avonds weer over straat kunnen lopen, dat juweliers hun vak kunnen uitoefen, dat een discussie over bewapening niet nodig is. Er geen afrekeningen meer zijn tussen en met criminelen enz. Laat het PVV licht schijnen en zegt het voort ! minder…minder…minder…

    2. Pjotter

     Hallo Gielah ik zag je reactie nu pas, je maakt het mij wel moeilijk, waar je n.l. gelijk heb, desondanks kan ik hier niet aan voldoen, ik ken veel mensen die een schuldgevoel hebben omdat zij 74 jaar geleden een verkeerde keuze hebben gemaakt.

     1. Gielah

      Geen kwestie van gelijk hebben.
      Niemand van ons kan zich over zulke gruwelijkheden neerzetten… tenzij de genade ons te hulp komt.
      Denk aan Corrie ten Boom.
      Heel haar familie omgekomen in de kampen.
      De beul in het kamp, waar haar zusje Betsy stierf, meldde zich bij Corrie aan het einde van een preek over vergeving, die zij hield in Duitsland…. want God had haar gezegd dat zij juist dáár moest gaan evangeliseren… geen lichte opdracht voor haar.
      Eerst herkende zij de man niet.
      Hij vroeg: ´Als het waar is dat God alle zonden kan vergeven… kunt u mij om dat te bewijzen dan nu een hand geven?´
      Ze keek en zag de gehate schurk en alles in haar riep: NEE… NOOIT… jij en de jouwen niét.
      Ze vertelde naderhand dat de tijd, die het haar kostte om haar hand uit te steken naar hem, wel uren leek te duren.
      Halverwege de beweging begon er echter een warme stroom door die arm heen te vloeien… en ze dééd het… haars ondanks… dus God was door háár heen aan het vergeven.

      Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.
      Het licht werkt dan dóór ons heen… vaak zelfs tegen wat wij willen en kunnen in… want het Licht kwam nu eenmaal met het doel om het verlorene te redden.
      Zoals Tolstoj al schreef: ‘Wie heeft de genade harder nodig dan juist een moordenaar?’
      Jezus heeft de moordenaar aan het kruis naast zich ook niet schamper weggehoond.
      Het was: ‘Heden nog zult gij met mij in het paradijs zijn’.

      Niemand is te slecht om gered te worden.
      Helaas voelen zich wel velen te góed om gered te worden.
      Daarom gaan de tollenaars en de zondaars en de hoeren de fatsoenlijken nogal eens voor in het Koninkrijk der hemelen.

  2. peter33

   ” Jezus legt dat zo uit:”

   ‘Dit is het oordeel: dat het Licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liéver gehad hebben dan het licht… want… hun wérken waren boos!’

   Wat Jezus uitlegt is op zijn zachts gezegd niet altijd duidelijk, daar zijn boeken vol over geschreven.

   http://www.debijbelzegt.nl/jezus1.htm

 2. W.H.J. Reiss

  @Gajentaan @Gielah
  Op beide schrijfstukken wil ik mij onthouden van kritiek. Sterker nog het is zo zelden dat vooral van een auteur er iets zinnigs geschreven wordt. Gelukkig hier geen “Samsom syndroom”, maar weloverwogen woorden ! Hr. Gajentaan het is prettig om Uw stukken 1x per week te lezen.
  En wat betreft de anti-Christenen, verloochen Uw (voor-)ouders niet. Als U bij alles ‘onzin’ zegt wil dat tevens zeggen, dat U Uw (voor-)ouders die wel Christenen waren niet goed genoeg vond in Uw ogen ! U weet het immers beter, U bent geniaal, Uw denkwijze is superieur. Een beetje bescheidenheid, dat mag wel. Zelf denk ik dat Christenen (de leefwijze) te bescheiden zijn, vandaar dat we onze Cultuur en al hetgeen ermee te maken heeft zo maar, voor niks, weggeven !

  1. Phoenix

   En hier zien we weer een voorbeeld van onzin. Als ik dat gezever over Jezus en het licht en God en de hele rataplan onzin vind, dan wil dat niet zeggen dat ik voorouders die christenen waren “niet goed genoeg” zou vinden. Hier zie je weer een typisch voorbeeld van hoe sommige christenen denken: als je iemands ideeën verwerpt, dan zou je dus die persoon zélf “niet goed genoeg” vinden. Wat een klinkklare onzin! In vroeger tijden wisten de meesten niet beter, dat maakt ze nog niet tot een soort Untermenschen. Ook weer een gevalletje van projectie?

   Ik ben ook helemaal niet “anti-christen”, zoals hier gesuggereerd wordtl dit is alweer een voorbeeld hoe verwerping van een ideologie wordt getransformeerd in een verwerping van de persoon! Het is dezelfde methode die de zogenaamde anti-racisten gebruiken. Ik ken genoeg christenen die helemaal geen behoefte hebben om mij met hun preken te bekeren, en omgekeerd probeer ik ze ook niet van hun geloof af te krijgen en zo kunnen we het uitstekend met elkaar vinden; zo kan het ook.

   Maar wie kaatst, moet de bal verwachten. Als je toch zo nodig je heilsleer moet verkondigen, moet je ook niet gaan jammeren als je daarop kritiek krijgt.

 3. jangajentaan

  Dank voor commentaren.
  @W.J.H. Reiss dank voor het commentaar. Ik zie overigens nergens in mijn tekst het woord “onzin” staan. Ik maak mijn eigen positie duidelijk als agnost (=niet-wetende of er een hogere macht is) maar ik vel geen oordeel over andere posities (gelovige danwel atheïstische posities).

  1. W.H.J. Reiss

   Dat 2e gedeelte was niet op U van toepassing. Dat was/is algemeen.
   U schrijft, alhier, het beste van allemaal. En gelukkig heeft U niet het “Samsom syndroom” (drammen + leugens/onzin), waarmee velen, alsook auteurs, mee gezegend zijn !

 4. 4Duwertje3

  Ik kan mij geheel vinden in het stuk van Jan Gajentaan en de reactie van W.H. J. Reiss. Fijne feestdagen en een voorspoedig 2015.

 5. jangajentaan

  @W.H.J.Reiss dank dat is een mooi compliment.
  Fijne feestdagen voor alle lezers/reageerders!

 6. Lieftinck

  De komst van Christus, ik was ook ooit gelovig, betekende het einde van de barbaarse dierenoffers, de offers van lammeren. In plaats daarvan was het ultieme offer gebracht door het lams Gods.
  De volgelingen wilde een koninkrijk op aard, maar zijn koninkrijk was niet van deze wereld. De schatten moesten verzameld worden in de hemel, door het doen van goede werken en klaar te staan voor de medemens. De mensen moeten luisteren naar de staat, belasting betalen. Aan de staat is het zwaard gegeven, en de gemeente van God staat daar los van. De mensen waren er niet meer voor de zondag, maar de zondag was er voor de mensen.
  Hadden we nu nog maar zo een profeet, gezien het fundamentalisme overal.
  In ieder geval prettige kerstdagen.

 7. Pjotter

  Maar Gielah zijn dit vergelijkbare situatie´s, we zijn het dacht ik wel eens als we stellen dat Israël zich tegen zijn rondom vijanden mag verdedigen, zouden wij dan dezelfde vijand niet buiten de deur mogen houden, die zich inmiddels via de methode “paard van Troye” al een 5e colonne in ons land heeft weten te vestigen, ik weet ik ben nog steeds Saulus, er is er maar 1 die van mij een Paulus kan maken, ja Corrie Ten Boom was een prachtmens.
  En nog een kleine correctie op voorgaande reactie, “ik heb veel mensen gekend” zijn n.l. reeds overleden.

 8. Ruud562

  Als we nu allen op de PVV gaan stemmen k a n er een begin worden gemaakt met het schonen van de stal. K a n, ja!

 9. Bes Tolen

  Veel christenen hebben oprecht mooie woorden. Maar waar elke godsdienst in de kern om draait, is of ze de waarheid verkondigt. Niet of ze waarheid verkondigt in de zin van bijvoorbeeld het bevorderen van goed gedrag. Waar ook nog heel verschillende meningen over geventileerd kunnen worden. Welaan, het waarheidsgehalte van de godsdienst houd ik op nihil. Spijtig maar het is naar mijn idee niet anders. Ik denk ook, dat de oorsprong van de christelijke en joodse een andere is dan altijd wordt voorgehouden en wel dat die oorsprong ligt in de uiteindelijke overwinning van de Romeinen op Carthago. Dat daardoor de ruimte is ontstaan waarna deze godsdiensten zich hebben ontwikkeld. Niet bottom up maar top down. Het is een zienswijze. Mag het?

 10. W.H.J. Reiss

  @Phoenix
  Die Gielah heeft er plezier in om over zijn geloof te praten. Ik gun die man dat plezier. U daarentegen niet. En dan op de valreep nog even “der besserwisser” uithangen. Maar ere wie ere toekomt, U bent “der besserwisser”. Vooral Uw zin:”In vroeger tijden wisten de mensen niet beter” ! Dan moge we het toch fantastisch noemen, dat we U in ons midden hebben.
  @ Bes Tolen
  U moet het Christen zijn niet zien als “En Jezus veranderde water in wijn”, “Hij liep over water…”. U moet het meer zien in het gedrag, de aard, de omgang met ….. En dan mag U deze laatste 3 eens vergelijken met de islam of met moslims in het algemeen. Deze laatsten doen enkel iets voor hun zelf of voor hun groep, terwijl een goed Christen van harte geeft uit vrije wil !

  1. Phoenix

   Tja, onze kennis is in de loop der eeuwen nu eenmaal aardig toegenomen. Des te vreemder dat sommigen aan oude dogma’s en verhaaltjes blijven vasthouden. En ook vreemd dat men die wel wilt uiten, maar kritiek daarop niet welkom is. Of eigenlijk niet zo vreemd, dat is nu eenmaal een kenmerk van dogmatisch denken, men heeft nu eenmaal de “Waarheid” in pacht, en die mag niet in twijfel worden getrokken. Overigens is Gielah geen man hoor…

 11. howardelgersma

  If mankind would like to know the outcome/end of this time from hereforth, it should suffice to know that this time WILL end, and then that end will be known.

  If we meet again I will smile, if not, my time here has to be well made.

  And, as for me, I am with person Gielah:great Wisdom from the Good Book!.
  Hartelijk dank voor Uw inbreng: TIME WELL SPENT

  Thanks to Jan G.for his reflections AND keep up the good work YOU ARE DOING.

  Friese canadees

  1. peter33

   Hartelijk dank voor Uw inbreng: TIME WELL SPENT

   https://www.youtube.com/watch?v=qlfGtkRJy6U

   Nederlander

 12. Bes Tolen

  Reiss. Ik ben het met uw standpunt over de islam eens. U schrijft over wat u een goed christen vindt. Ik heb daar in principe geen probleem mee. Ik ga er vanuit dat godsdiensten mensenwerk zijn en niet meer dan dat.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.