Paus Franciscus: kritiek op kapitalisme is geen marxisme, hoor!

Maak dat de kat wijs.

Vooropgesteld: Paus Franciscus mag wat mij betreft doen wat hij wil. Als hij wil prediken dat het kapitalisme “ziek” is en dat het klimaat moet worden gered, dan moet hij dat vooral doen. Het is zijn kerk, niet de mijne. Ik ben toch maar een RKK’er die sinds zijn twaalfde niet meer in de kerk is geweest. Voor de Paus doet mijn mening er niet toe. Ik ben een kapitalist, dus wat heb ik te zoeken in zijn kerk?

De Paus is een linkse man. Laat daar geen misverstand over bestaan. Hij voert sinds zijn aantreden een kruistocht tegen het kapitalisme. Franciscus maakt handig gebruik van het feit dat zijn rooms-katholieke achterban enorm is in de Latijns-Amerikaanse landen. In die landen is het marxisme nog alomtegenwoordig. Er was veel kritiek op zijn recente gebash van het kapitalisme, ook binnen zijn eigen kerk. Maar Franciscus blijft volhouden:

“Als ik enige plaatsen uit de preken van de vroege kerkvaders uit de tweede en derde eeuw over de omgang met de armen zou herhalen, zou menigeen mij voor de voeten werpen dat mijn preek marxistisch is,” aldus de paus. “Tegenwoordig werpen markten meer gewicht in de schaal dan de mens: het is een zieke economie,” citeert de krant uit het gesprek.

En:

De roep om een rechtvaardige verdeling, aldus de paus, is geen uitvinding van het communisme en moet niet geïdeologiseerd worden. “Als de Kerk ertoe uitnodigt datgene te overwinnen wat ik als ‘globalisering van de onverschilligheid’ heb aangeduid, dan is zij ver verwijderd van welk politiek belang dan ook.”

Ik ben geen libertariër, dus ik begrijp goed dat het kapitalisme bepaalde grenzen nodig heeft om te kunnen blijven bestaan, maar daar is dan ook alles wel mee gezegd. De Paus lijkt niet te beseffen dat een radicale ‘rechtvaardige’ verdeling van de welvaart geen oplossing is voor welk probleem dan ook. Want waar houdt het op? Het zal nooit genoeg zijn. Beter leren mensen op eigen benen te staan in plaats van de hand op te houden.

Wat ik bewonder aan de kerk is dat iedereen welkom is, ongeacht afkomst en achtergrond. Wie het even niet meer ziet zitten of wie geen dak boven zijn hoofd heeft, kan terecht bij de kerk voor hulp. Dat vind ik heel erg mooi. De kerk moet er voor die mensen zijn. De kerk vangt mensen op die tussen wal en schip belanden. Ik denk dat de Paus vergeten is dat dát de missie van zijn kerk moet zijn, en niet de bestrijding van ‘armoede’ middels marxistische prietpraat.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

30 reacties

 1. arie_jansz

  De Paus is natuurlijk niet links, daarvoor is de man veel te conservatief.

  Je kan hem hooguit plaatsen, ergens in de oude RKPS op de linker vleugel

 2. halo1

  Ieder weldenkend mens zal tegen snoeihard kapitalisme zijn … net zoals tegen snoeihard communisme. Deze paus zit me toch te veel op de brood-stelen-mag-toer … Leuk voor die hardwerkende bakker. Die kan zo’n paus wel villen!

 3. Jan -The Other One-

  Een economie gebouwd op kapitalistische principes is goed. Een mens met een kapitalistische levenshouding is a-sociaal.

  1. V.K.

   -Ligt eraan wat je met je overgehouden verdiende geld gaat doen, Bill Gates kan ik nou niet bepaald a-sociaal noemen, wel kapitalistisch.

  2. luis_indepels

   Mensen die hun hand ophouden en weigeren bij te dragen aan onze maatschappij zijn pas asociaal.

 4. Chr26

  Frank, ieder mens kan zien dat jij het kapitalisme heilig verklaart maar de vraag is wat zegt de bijbel hierover. Bij enig twijfel lees Lucas 16:19-31, wat het lot is van mensen die van geld houden. Kijk het is prima dat jij een voorvechter bent van het kapitalisme maar doe dan niet alsof je de Paus hierop aan moet wijzen. Volgens mij heeft de kerkelijke leider net iets meer bijbelkennis dan een middelmatige wannabe journalist die niet eens christelijk is

  1. toetssteen

   Chr26
   De tekst niet helemaal goed gelezen?
   Een staat die op kapitalisme is gebouwd, heeft juist veel meer mogelijkheden voor normaal menselijk sociaal gedrag omdat men het dan uit eigen wil doet. En echt, mensen doen dat uit eigen vrije wil. Zelf kunnen constateren, en er me over verbaasd en tot inkeer gekomen.

   Laat mensen zelf beslissen wat ze met hun geld doen, lees weg met het afromen van het verdiende geld van de werkenden om het via bobo’s te smijten naar doelen waar niemand achter staat, maar waar de vriendjes van de bobo’s een dikke boterham aan verdienen.
   Borstkloppers van het soort zie bij er eens goed zijn van gestolen belastinggeld die de almaar zwaarder belast wordende werker wegzet als harteloos.
   Welkom in de wondere wereld van het marxistisch kromdenken.

   In een kapitalistische maatschappij kunnen bepaalde groepen geld overhouden en zich een doel uitkiezen om zich voor in te zetten. Tot mijn eigen verbazing gebeurt dat zonder dat er enige dwang wordt uitgeoefend veel meer en veel efficiënter. Logisch.

   Kortom, Frank heeft gelijk.

   1. Chr26

    Goede doelen, kerken en een handje vol mensen met goede intenties zullen nooit op effectieve de taak van overheden kunnen vervangen, en dat weten kerkelijke mensen al te goed. Een land zoals Amerika kan tot een van de rijkste economieën ter wereld worden gezien, maar is tegerlijk het land ter wereld met de grootste inkomensverschillen.

    Mijn punt bij mijn vorige bijdrage is ook dat het nadrukkelijk in de bijbel staat dat de mens alleen maar gieriger wordt na mate hoe meer geld ze hebben. ‘Gij kunt niet twee leiders dienen’ wat wil zeggen dat er voor geldwellustigen geen plek meer is voor God. Geld wordt door de zelfde bijbel dan juist als afgod beschreven.

    1. toetssteen

     U bent wel bijbelvast Chr26.
     Er staat: niemand kan als slaaf twee meesters dienen, want hij zal of de een haten en de ander liefhebben, of zich aan de een hechten en de ander verachten. Gij kunt niet God en de rijkdom als slaaf dienen.
     Mattheüs 6:24

     Maar blijkbaar snapt u niet eens wat u meent te weten.
     Wat zegt nou dat als de noeste werker wat meer van zijn verdiende geld afstaat aan een particulier project om mensen écht te helpen.
     Deze persoon dient niet de rijkdom, in tegendeel!

     Kijk en u illustreert nu zo voortreffelijk wat ik eerder op de avond bedoelde.

     1. Chr26

      Iedereen die rijk is heeft namens de bijbel een MORELE PLICHT om zijn geld weg te geven aan de armen. In de Bijbel zijn er genoeg passages die kapitalisten (mensen die gierig zijn naar geld) als zondaars afwijzen.

      Lucas 16:19-31

      Matt. 19:24 En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een RIJKE inga in het Koninkrijk Gods. (Bill Gates kan nogsteeds als rijkaard worden geclassificeerd, hoeveel hij ook moge geven aan goede doelen)

      Matt 19: 21-22 “Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen. Misschien zit ik er helemaal naast maar ik lees hier niks over ‘vrijwilligheid’. Wil je Jezus volgen, dan MOET je je GEHELE RIJKDOM verkopen en het aan de ARMEN GEVEN (wederom, niet een miniscuul gedeelte ervan, zoals Bill Gates doet.)

      Ook zie ik hier vrij weinig over ‘vrijwilligheid’. Jezus sprak tot zijn volgelingen. U MOET uw inkomsten weggeven.

      Uiteraard zijn de meeste christenen corrupt, gierig, geldwellustig en zondig maar volgens de bijbel zijn die ‘christenen’ afvalligen die, net als de Farizeëers de weg van Satan hebben gekozen.

 5. APvdHoeven

  Tussen het pure kapitalisme en het marxisme zit nog een heel politiek , maar ook economisch, spectrum.
  Om sociale misstanden te verminderen zal men altijd een tussenweg moeten nemen om het maximale rendement VOOR DE BEVOLKING er uit te halen.
  Socialisme en marxisme zijn geen houdbare oplossingen maar puur kapitalisme vergezeld van oud liberale of libertarische gedachtegoed zijn dat ook zeker niet. Zelfs de politieke middenweg die in Nederland bewandeld wordt loopt uit op grootschalig bestelen van kwetsbare groepen en het met meel in de mond debiteren van gezwets.

  1. toetssteen

   APvd Hoeven
   Hangt af wat u verstaat onder kwetsbare groepen. Zijn dat ouderen en mensen die echt niet kunnen, dan ben ik het volledig met u eens. Er moet een marginale buffer blijven en dan alleen voor deze expliciete groep. Teveel Ayn Rand is ook voor mij over the edge.

   Dat houdt in dat lagere inkomens geen belasting betalen, treetje hoger 12, en de top 20%.
   Overheid??? U verzekert u maar. Projecten? O, we laten technici uit het echte leven opdraven, daarna aanbieder en kiezen voor de een na laagste prijs. (Daar zit een hele theorie achter). O ja, tegenslagen zijn voor rekening van de aannemer.

 6. toetssteen

  @Chr26
  Maar natuurlijk, een katholiek heeft meer bijbelkennis. En ook van economie, en ook van de menselijk psyche.
  Socialisme Chr26 is waar deze ideologie zo dol op is. Ze past zo naadloos in elkaar inzake dom en arm.

  1. Chr26

   Nou Toetssteen, wat ben ik blij dat jij in je bijdrage eerlijk bent over het feit dat jij niks hebt met christelijke waarden. Tenminste ben je er dan eerlijk over en hoeven me niet verder de bijbel in te duiken

   1. toetssteen

    @Chr26
    U weet helemaal niets over mij, maar meent zich een houding aan te kunnen meten om mij weg te zetten als leek. Nou u kunt met elke bijbeltekst aankomen, indien u dat wenst en er u uitleg aan geven en ik zal hem pareren.
    Ik ben geen leek.

    En uw aantijging dat ik niets heb met christelijke waarden, slaat als een tang op een varken!
    Het enige dat ik deed was aantonen dat in een maatschappij waar de mensen zelf kunnen beslissen aan welk doel ze donaties geven, verbazingwekkend vrijgevig zijn. En sterker, ze zetten er zich zelf voor in. (Maar da’s niet christelijk, da’s heidens omdat ik het zeg en omdat het gewoon in de menselijke aard zit gebakken).
    Wat u over het hoofd ziet is het simpele feit dat als mensen door de belasting al weet ik hoeveel keer zijn beroofd iets krijgen van uhuh, en dan gaat de top van de zie mij eens goed zijn club met een paar miljoen naar huis en bij de mensen die het echt nodig hebben, komt geen cent. Waarom zou ik dan nog geven??

    In de blijkbaar door u zo verfoeide kapitalistische samenleving doen mensen het zelf, ze zetten zich in voor hun ideaal. Er is geen bobo top die het grootste deel van het kapitaal in eigen zak steekt. Er komt geen geld bij corrupte leiders.

    En nee, dat wat ik nu schrijf is geen utopie. Het probleem echter is dat socialisten het niet in willen zien dat het anders kan en werkt. De werken van Engels zitten tussen hun oren en willen er nooit meer uit.
    Bij 1 groep niet omdat het makkelijk is als de ander af wordt geroomd en zij zich alleen erg goed hoeven te voelen en de afromers voelen zich sowieso erg goed omdat ze keer op keer met hun portret in de pers verschijnen en bejubeld worden. Dat ze onderwijl miljoenen verdienen, peanuts.

 7. Jacobus

  Kapitalisme en Marxisme zijn begrippen uit de oude doos waarmee je de werkelijkheid van nu niet meer kunt beschrijven. Mensen die in dat jargon schrijven en denken bewijzen slechts dat ze een hele tijd niet hebben opgelet.

  1. Chr26

   Ach Toets, jij hebt volgens mij gewoon veel te veel Ayn Rand gelezen, een liberteinse fabeltje met een ideaalbeeld van de mens. als goed en vrijgevig waartoe alleen maar de ‘onderdrukking van de overheid’ ons in de weg staat. Pure utopische kletskoek zeg ik dan! Ook al beweer jij dat de mens zo in elkaar zit kun jij niet eens met voorbeelden komen die jouw behoorlijk naieve standpunten bevestigen. Ik kan echter een voorbeeld noemen: Bill Gates. Iemand die van zijn nature heel vrijgevig is, en ook veel doneert aan de goede doelen. Oh wacht, natuurlijk is hij ook de rijkste man op aarde zo een beetje, en ook al lijkt zijn donatie indrukwekkend voor de gemiddelde burger, komt zijn bijdrage niet eens uit op 1% van zijn gehele vermogen van 90 millard. Daar gaan we armoede niet mee oplossen.

   http://www.creativeclass.com/_v3/creative_class/2007/12/19/spiky-income/

   http://theeconomiccollapseblog.com/archives/tag/income-inequality

   Als jouw kapitalistische sprookje ook maar enig basis van realiteitzin heeft dan zou het nu toch heel anders uitzien met onze inkomensverhoudingen.

 8. LantR.fant

  Hoewel ik mijzelf zou omschrijven als rechts, liberaal en commercieel denkend, vraag ik mij de laatste jaren toch af of het kapitalisme niet te ver doordrijft.

  Als je naar BNR luistert, over de Euro, dan zijn het vooral internationale ondernemers die er lovend over zijn. Geen gedoe met wisselkoersen.
  Maar de nadelen, die zijn dan voor het volk, die willen zij niet dragen.

  Inmiddels zijn praktisch alle winkels ook op zondag open en begint het MKB er al over om de toeslag op zondag te laten vervallen. In hun optiek is de zondag een gewone werkdag geworden.
  Maar wie wilde dat nou zo graag.

  En besteedt de consument dan ook 20% meer aan aankopen? De eerste 16% heb je al nodig om die extra werkdag uit te financieren en die resterende 4% is een schrale vergoeding voor de overlast.
  Want een zondagsopening trekt nogal een wissel op het sociale leven. Niet in de laatste plaats van de ondernemer en zijn gezin.

  En in Zuid Amerika mag het marxisme bloeien, daar zijn de inkomensverschillen ook gigantisch. Een kleine laag die buitensporig veel verdient en een grote arme massa.
  Als de grootverdieners niet wat aan zelfregulering doen, dan gaat de massa dat op enig moment doen.

  Vanuit Bijbels oogpunt heeft de Paus trouwens behoorlijk gelijk. De Bijbel keurt veel verdienen en rijkdom niet af. Ze ziet het wel als een belastende afleiding in de weg naar God, maar ze keurt het niet af.
  De Bijbel stelt wel enige zorg voor je medemens voor.
  Daarin zijn we in Nederland compleet doorgeschoten naar een absurd niveau, maar in Zuid Amerika ligt dat kennelijk anders.

  1. Chr26

   Volgens mij stelt deze Paus niet dat wij in een systeem moeten leven waar de staat onze inkomens met geweld moet ontnemen maar slechts dat wie God volgen wil, hij een MORELE PLICHT heeft zijn/haar rijkdom te verdelen. Hier wordt vooral een beroep gedaan op wereldleiders en waarschijnlijk het meest belangrijk van allemaal ‘spirituele leiders’ die een morele voorbeeld dienen te zijn. Binnen de RKK, met name de Vaticaan zitten er veel corrupten, schijnheiligen en afvallige farizeeers die zich niet aan de leer houden en die zichzelf en de kerk daardoor alleen maar vervreemden. Deze Paus die de problemen aanpakt en de hervormingen aan durft te gaan is daarom een zegen voor het christendom

   1. Alicia

    MORELE PLICHT? Dat doet de belastingdienst al voor ons die waagt harder te werken om meer te verdienen. Ben ik blij dat ik op 15 jarig leeftijd uit de kerk ben gestapt en na veel beraad een atheïst ben geworden.

    Er bestaat geen god en de meeste goden zijn allang verdwenen. Empathie heeft niets te maken met een godsdienst maar is natuurlijk voor ieder zoogdier en dat zijn wij. Zorg nemen voor je familie, groep, kudde, pack, roedel is in gebakken in onze genen.

    Als je dit alleen maar doet uit angst voor de hel dan ben je wel heel ver af van logisch nadenken.

    Kerkleiders zijn nog corrupter dan politici, ze hoeven aan niemand een verantwoording af te leggen.

    In de naam van God, in de naam van Jezus, in de naam van Allah veroordeel ik U tot de hel enz. Walgelijke bedreigingen.

 9. 4Duwertje3

  Ieder zijn eigen mening vind ik belangrijk, respect hebben voor elkaar ondanks verschil van inzicht, maar of het beledigen wat af en toe wordt gedaan op een wel zeer grove wijze zoals dikwijls te lezen in de commentaren vind ik verwerpelijk en zegt meer over degene die zich daaraan schuldig maakt dan over de beledigde partij. Waar blijft dat het respect. Bah en nog eens bah.

 10. Robert Lemm

  De paus is een jezuïet, en de jezuïeten waren de allereerste anti-slavernij voorvechters, lang voordat latere verlichters en humanisten kwamen. Zij stichtten in 1610 een eigen staat in het hart van Zuid Amerika, een indianenstaat,en die zou je kunnen omschrijven als een communistische theocratie. Een doorn in het oog van de seculiere kolonisten, die de indianen het liefst als slaven op hun suikerplantages silde hebben. Paus Franciscus doet dus zijn status als Zuidamerikaans jezuïet eer aan.

  1. Chr26

   Het socialisme is eigenlijk een heel stuk ouder dan wij denken

  2. Alicia

   Jezuïeten hebben in Afrika terroristen opgeleid en gesteund. Mugabe werd onderwezen door Jezuïeten en de RK kerk heeft hem altijd bijgestaan en nooit kritiek geuit op op de moordpartijen op de oppositie. Op de genocide van 20.000 Ndebeles. Op zijn zelfverrijking over de ruggen van de uitgemergelde landgenoten, nooit kritiek gekregen, nee hij werd ontvangen in het Vaticaan.

   En de RK missie posten….ik kan een lang artikel overschrijven wat die gedaan hebben in Rhodesië, schandalig.

 11. 4Duwertje3

  Waar blijft dan het respect i.p.v. dat het respect. Sorry een foutje.

 12. huuskesjong

  Froef, zelden zoveel domheid in één artikel van je gelezen. Dus ik herhaal het nog maar eens: “Froef weer!”
  Goodgoan: Gait H.M. Leferink

 13. Frayek

  Drie dingen storen hier mateloos. Eén, het artikel is een mateloze rommel. Niemand weet waar het over gaat of waarom dit onderwerp ter sprake komt. ‘… citeert de krant uit het gesprek.’: welke krant, welk gesprek? Mooie chaos als we daar via de links achter moeten komen. Twee, paus Franciscus: ‘Er is geen onbeperkt recht meer te bezitten als je voor je eigen behoefte nodig hebt, zolang anderen het noodzakelijkste in het leven tekort komen’. Het zit heel wat evenwichtiger dan hier gepresenteerd word. Benieuwd hoe iemand het met zoiets oneens kan zijn. Tenzij natuurlijk alle armelui weinig anders doen dan de hand ophouden, zoals ik hier toch werkelijk zie staan. Dat is totale lulkoek. En drie, de auteur heeft niets met het katholicisme; prima. Maar dan ook niet gaan zeggen wat de kerk ‘moet’ doen of wat haar ‘missie’ is.

 14. Nog1

  De kritiek van de kerk op kapitalisme is zo oud als het kapitalisme zelf (en veel, veel ouder dan het marxisme.) Het was gegrondvest in de bijbelse weerzin tegen rijkdom.

  Wie het NT leest komt dit al tegen;

  Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. (Matteüs 19:24)

 15. jonathan

  De Paus heeft gelijk. Het gaat niet over marxcisme maar over hebzucht, waar de Bijbel tegen waarschuwt. Kijk maar dat het hebzucht is. Ze verdienen exorbitant maar willen een nog grotere bonus of meer geld. Het is niet genoeg en zal in hun ogen ook niet genoeg zijn. Zijn ze wel gelukkig? vraag ik me dan af. Terecht dat hij kapitalisme niet goed vindt. Jezus zei dat niet de rijke moet worden bestreden maar zijn hebzucht,gierigheid. De rijke dient zijn geld weg te geven te delen met armen. Daar gaat het om. Als hij het kaptalisme omarmt was het ook niet goed. Nee dit is meer des Bijbels..Je kunt rijkdom niet meenemen als je dood bent.Verdeel het met anderen zoals goede doelen. Voel je als mens ook beter en rijker door.Het gaat om een betere verdeling.De Bijbel is een groot psychologisch, overdrachtelijk en zinnebeeldend boek. Het slaat op het leven.

  1. Chr26

   Frank denkt dat hij iets over het katolicisme afweet maar in feite heeft hij daar geen flauw benul van. Dat blijkt nu dat hij zo pijnlijk door de mand valt

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.