Policor klimaatorthodoxie heeft ons vermogen om rationeel te denken aangetast

De door groen en links aangewakkerde klimaathysterie belemmert een rationele analyse.

Onder de titel, ‘Hot Stuff, Cold Logic’, publiceerde de website van de ‘The American Interest’ een uitstekend essay van Richard Tol, waarin hij klimaatverandering en –beleid analyseerde vanuit economisch perspectief.

Ik pik er een aantal krenten uit.

Politically correct climate change orthodoxy has completely destroyed our ability to think rationally about the environment.

Climate change is sometimes called humanity’s biggest problem. Ban Ki-moon, Christine Lagarde, and John Kerry have all said as much recently. The mainstream Western media often discuss climate change in catastrophic, or even apocalyptic, terms. Indeed, if you take newspaper headlines seriously, the Fifth Assessment Report of Working Group II of the Intergovernmental Panel on Climate Change came accompanied by the Four Horsemen of the Apocalypse; predictions of famine, pestilence, war, and death proliferated hither and yon. Conversely, when, on November 11, 2014, the United States and China inked an agreement on climate whose actual consequences are at best liable to be indistinct, banner headlines broke out, as though messianic times were nigh.

Assuming it falls somewhat short of the Four Horsemen of the Apocalypse, how serious will the impact of climate change be really? How much do we know about these impacts? What are the implications for policy? …

Tol stelt dat klimaatverandering van alles kan betekenen en allerlei effecten kan hebben, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs een verslechtering van de situatie.

For some, the mere fact of these impacts is reason enough for governments, businesses, and individuals to exert themselves to reduce greenhouse gases to minimize the change. That is strange logic, however. Change, after all, can be for the better or the worse, and at any rate it is inevitable; there has never been a lengthy period of climate stasis.

Just as there is no logical or scientific basis for thinking that climate change is new, there is no self-evident reason to assume that the climate of the past is “better” than the climate of the future. …

Others argue that the impacts of climate change are largely unknown but may be catastrophic. The precautionary principle thus enjoins that we should work hard, if not do our utmost, to avoid even the slim possibility of catastrophe. This logic works fine for one-sided risks: We ban carcinogenic material in toys because we do not want our kids to get cancer. Safe materials are only slightly more expensive, and there is no likely or even imaginable “upside” to children having cancer. Climate policy, on the other hand, is about balancing risks, and there are risks to climate policies as well as risks caused by climate change. …

What this means is that, instead of assuming the worst, we should study the impacts of climate change and seek to balance them against the negative effects of climate policy. This is what climatologists and economists actually have done for years, but their efforts have been overshadowed by the hysteria of the Greens and the Left, and the more subtle lobbying of companies yearning for renewables subsidies and other government hand-outs. It is especially important to maintain an objective attitude toward the tradeoff between possible dangers and the costs of policy, because estimating the impacts of climate change has proven to be remarkably hard.

Vervolgens geeft Tol een aantal voorbeelden van onderzoek naar (de kosten) van deze effecten, vaak onder de veronderstelling van ceteris paribus (als de overige omstandigheden gelijk blijven). Lees verder op pagina twee.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

26 reacties

 1. Nou2maar

  Dat er grote groepen zijn die door misleiding het klimaat-sprookje overeind houden is, gezien de enorme geldstromen waaruit zij kunnen putten,wel duidelijk. Maar dat er geen grote weerstand komt van een ieder die een beetje verstand heeft en geen financieel belang,blijft onbegrijpelijk.Ook onze tweede kamer zombies kunnen niet betrapt worden op nadenken over deze groene waanzin! Zie het huidige windmolen drama waarbij de 2e kamer zich nauwelijks heeft ingespannen om zich in deze financiële ramp te verdiepen. Waarschijnlijk heeft niemand ze wakker gemaakt tijdens de behandeling.

  1. jaleko

   Nou2maar: “de 2e kamer zich nauwelijks heeft ingespannen om zich in deze financiële ramp te verdiepen”
   – Omdat zij na een tweede kamer carriere een kans hebben bij dat soort “parasiet organen” een bestuur of kader functie te krijgen. Als ze zich voor het volk zouden inzetten en tegen deze waanzin, dan hebben ze straks weinig kans om door te stromen naar deze functies. Het systeem is ziek. bah.

 2. Wouters

  @ Nou2maar & jeleko

  Lezen jullie überhaupt de post wel? Richard Tol geeft aan dat gezond verstand ontbreekt in het klimaatdebat. Dat radicaal de gehele industrie omverwerpen waarschijnlijk een slecht idee is. Echter ook, dat we uiteindelijk de transitie moeten maken naar een andere energievoorziening, opdat we niet meer afhankelijk zijn van gelimiteerde fossiele brandstoffen. De eventuele betrokkenheid van de politiek bij een windmolenpark is totaal “off-topic”.

  Zeker op DDS is het klimaatdebat verzeild geraakt in zwart-wit denken en modder gooien naar de ‘tegenpartij’. Ik mis hier een constructieve houding m.b.t. het klimaatdebat: ff alle fossiele brandstoffen er doorheen jassen en hier en daar een windmolenparkje resulteren beiden niet in een langetermijnoplossing. Maar wat gaan we dan wel doen?

  1. luis_indepels

   Begrijpend lezen is voor u blijkbaar ook niet weggelegd. Het gaat Tol om het zogenaamde klimaatbeleid dat de politiek voorstaat. Hier horen ook windmolens bij. Tol begrijpt als econoom heel goed dat met het schaarser worden van fossiele brandstoffen de prijs omhoog zal gaan en alternatieven aantrekkelijker worden. Hij pleit er dus voor om zo min mogelijk beleid te maken.

 3. G-krul

  Wouters: KERNENERGIE !

 4. GerardMarinus

  @wouters
  hier en daar een windmolenparkje?

  Die molens op zee en land gaan meer kosten dan alle grote infrastructuele projecten (delta werken, betuwelijn,…) bij elkaar. En het helpt geen zier. Het vermindert de CO2 uitstoot niet of nauwelijks en het helpt ook niet met de transitie, want tegenover elke Megawatt windenergie staat een Megawatt betrouwbare energie voor als het niet of te hard waait (gas, kolen, kernernergie en bruinkool).

  Er wordt vaak gevraagd: maar wat is dan je alternatief?

  Stoppen met deze waanzin is het alternatief!

  En dan, wat Tol zegt: The best course of action is to slowly but surely move away from fossil fuels

  Maar dan niet met die gloeiende haast waarmee die molens er zijn doorgejast. En ook stoppen a.u.b met al die alarmistische shit die we over ons heen hebben gekregen de afgelopen jaren.

 5. David

  Een lezenswaardig artikel, dat een weerwoord geeft op de klimaathysterie.
  Toch is het surrealistisch. Tol kijkt tientallen jaren vooruit, maar wat is de stand van de techniek in 2050?
  Of 2100? Hij pleit voor geleidelijke afbouw van het fossiele brandstoffengebruik. Maar wat dan?
  Zijn er in 2050 goedkope thoriumreactoren? Winnen we methaanhydraten uit de diepzee? Is er nog schalie olie en gas? Geen mens die het weet.
  Research is het enige zinnige dat we nu kunnen (moeten) doen.

  1. luis_indepels

   Richard Tol neemt Ceteris Paribus als uitgangspunt. Elke technologische vooruitgang maakt zijn argumenten alleen maar sterker. Daar zal Tol geen moeite mee hebben…

 6. David

  Een technologie wordt meestal niet afgeschaft omdat de grondstoffen opraken maar omdat er iets beters is.

 7. Jacobus

  Labohm doet me denken aan figuren als Micha Kat en Joost Niemöller. Ze begonnen nog wel serieus maar radicaliseerden en werden door hun vakbroeders gaandeweg niet meer serieus genomen. Dat zet kwaad bloed en ze zien zich allemaal gedwarsboomd door gigantische complotten. Voor Labohm is dat de klimaatmaffia, voor Kat de satanische pedo-maffia en voor Niemöller de politiek correcte elite die maar niet wil inzien dat negers en moslims genetisch inferieur zijn.
  Ze vechten hun eenzame strijd tegen een te machtige tegenstander, de politiek correcte, linkse en multiculturalistische elite. In hun boosheid worden ze steeds radicaler, steeds extremistischer, worden ze nog minder serieus genomen en verdwijnen ze op het grote internet in de marge der aluhoedjes. Ze verdienen mededogen maar verder kunnen ze het beste worden genegeerd.

  1. Hans Labohm

   Jacobus,

   Je schrijft: ‘ … en verdwijnen ze op het grote internet in de marge van de aluhoedjes’.

   We ontvangen regelmatig cijfers van bezoekers/lezers. Die zijn in de loop der tijd sensationeel gestegen.

   Dat betekent dat we niet worden genegeerd en allerminst mededogen nodig hebben.

   Dat zijn de feiten – geen fantasieverhalen.

   1. Jacobus

    Als je je punt moet maken door op te gillen over ‘door groen en links aangewakkerde klimaathysterie’ ben je niet meer met een wetenschappelijke maar met een politiek-ideologische discussie bezig. Dat blijkt ook kenmerkend voor klimaatsceptici: ze schrijven op rechtse blogs, verbinden zich met (extreem)rechtse poitieke partijen en duiden de discussie in termen van complot en maffia.
    Klimaatssceptici zijn ook nagenoeg altijd geen wetenschappers die in het vakgebied zijn opgeleid en onderzoek deden. Ik geloof best dat er uitzonderingen zijn en twijfel ook niet aan de integriteit van Labohm maar ik zie wel dezelfde patronen als bij andere complotters die tegen de gevestigde opinie inroeien: ze nemen aanvankelijk een beredeneerd nonconformistisch standpunt in, ervaren dedain van gevestigde wetenschappers en opinieleiders, radicaliseren in hun standpunten en toonzetting en verzoorzaken daarmee een vicieuze cirkel van radicalisering en uitsluiting.
    In hun ijver hun standpunten over de bühne te krijgen beschuldigen ze opponenten van manipulatie en bedrog maar ze worden niet zelden (ook Labohm) van manipulatie en fraude beschuldigd. Gaandeweg is de ernstige zaak van het klimaat verworden tot een ideologisch gekrakeel van doven. Gelukkig laat de gevestigde politiek zich erdoor niet afleiden van de noodzaak maatregelen te treffen en te streven naar een meer duurzame economie.

    1. Matthijs

     “ze schrijven op rechtse blogs, verbinden zich met (extreem)rechtse poitieke partijen en duiden de discussie in termen van complot en maffia.”
     Drogreden, schuld door verbintenis.

     “geen wetenschappers die in het vakgebied zijn opgeleid en onderzoek deden”
     Drogreden, aanroep tot autoriteit.

     Heb je zelf argumenten waarom CO2 zo gevaarlijk zou zijn? Of enkel wat van die drogredenen?

     1. Jacobus

      Ja, ik verwijs naar de brede wetenschappelijke consensus over de opwarming van de aarde, de oorzaken en de gevaren ervan:

      http://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2014/ipcc-uitstel-maakt-kosten-klimaatbeleid-hoger

     2. Matthijs

      “Concensus”
      Drogreden, aanroep tot autoriteit.
      Nogmaals, heeft u argumenten?

  2. V.K.

   -@Jacobus,

   jij schreef: en voor Niemöller de politiek correcte elite die maar niet wil inzien dat negers en moslims genetisch inferieur zijn.

   -Behoor jij tot de politieke elite?

   anyway kom eens met een wetenschappelijk rapport op de proppen waarin een moslim gen wordt beschreven.

   1. V.K.

    -@Jacobus

    -Eigenlijk stoort mij de sociaal-darwinistische prietpraat van jou mij enorm.

    -Ook ben je niet te beroerd om al denkende iemand weg te zetten als holocaust-ontkenner

    -En staat te schreeuwen om alles wat jouw niet bevalt te bannen/publicatie verbod op te leggen.

    -Kortom, een nationaal-socialist pur sang.

    -Weet je, ik vindt jou maar een eng mannetje welke op 7 mijls bruine laarzen dit blog zit te verzieken.

    -Ga ergens anders schrijven met je bruine pen.

    1. Jacobus

     Ik geloof niet dat u de discussie op een hoger plan brengt door mij voor een bruine nationaal-socialist uit te schelden.
     Ik zou u willen vragen dat niet meer te doen.

  3. Theo345

   Het is een weliswaar off-topic, Jacobus, maar hebt u wetenschappelijke, dus niet slechts ethische, argumenten die ondersteunen dat groepen als negers en moslims genetisch gelijkwaardig zijn aan de westerse mens?

   1. Jacobus

    @Theo,

    Betwist u dat negers en moslims gelijkwaardig zijn aan blanken?

    1. V.K.

     -@Jacobus

     7 januari 2015 at 09:13 ,

     -U geeft geen antwoord op de vraag van Theo welke simpelweg met ja of nee is te beantwoorden.

     1. Jacobus

      Ik ga per definitie uit van de gelijkwaardigheid van mensen, dus ik zie niet goed in hoe je dat met wetenschappeljke bronnen kunt ondersteunen.

    2. Theo345

     U vergeet het woordje “genetisch”. Waarom doet u dat?

 8. Nou2maar

  Jacobus U lijkt mij een man die grote wijsheid uit wil stralen door een kritische opstelling.
  Iemand die nergens een oplossing voor heeft en daarom maar meeloopt met de mainstream zonder zich af te vragen of zijn kritiek wel ergens op slaat.
  Misschien is het leerzaam om Uw reactie nog eens na te lezen. Dan zult U ontdekken dat er enorm veel arrogante onzin staat.

 9. Theo345

  Richard Tol is een man naar mijn hart. Hij kan de woorden vinden om uit te leggen dat klimaatverandering niet een gevaar is maar een feit. Onze pogingen tot wezenlijke beïnvloeding van het klimaat getuigen van grootheidswaan, gezien de enorme complexiteit van de verschijnselen. Het wordt voorgesteld als de grootste bedreiging voor het leven op aarde, zonder ook maar te kijken naar andere bedreigingen voor de mens.

  Dit artikel zou in gewone kranten moeten staan. Dat zou toch wel enige mensen de ogen openen.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.