Voortaan vier ik op 7 januari de dag van de godslastering

We zullen niet buigen voor fundamentalistische gekken.

Op 1 juli 1766 belandde de Franse atheïst François-Jean Lefebvre de La Barre op de brandstapel samen met een exemplaar van Voltaires Dictionnaire Philosophique. Hij was inmiddels onthoofd, dus levend verbrand werd hij gelukkig niet. De La Barres misdaad: hij zou een Christusbeeld hebben onteerd. In het Frankrijk van de achttiende eeuw, waar de Verlichting wel in de salons maar niet in de rechtbanken was doorgedrongen, was dit een halsmisdaad. Godloochenaar de La Barre moest dood.

In de zomer van 1765 ontdekten boeren uit Abbeville, een heel katholiek stadje en niet alleen vanwege die naam, dat een Christusbeeld was vernield. Voor de strenggelovige inwoners van Abbeville was niet slechts het beeld gemutileerd, maar hun God zelf. Christus was opnieuw gestorven. In hun zoektocht naar een zondebok kwamen de boze burgers al snel uit bij de negentienjarige de La Barre. Hij was een openlijke libertijn en zong met zijn vrienden graag blasfemische liederen. In één lied werd de heilige Maria Magdalena zelfs een hoer genoemd. Godloochenaar de La Barre moest dood.

Toen ze de La Barre arresteerden troffen ze in zijn huis ook een exemplaar aan van Voltaires Dictionnaire Philosophique, een filosofisch woordenboek waarin de draak gestoken werd met christelijke dogma’s. Natuurlijk had deze provocerende nozem het Christusbeeld vernield. Godloochenaar de La Barre moest dood.

Omdat de La Barre in werkelijkheid helemaal niets met de vernieling van het Christusbeeld van doen had en ook een goed alibi had, vertrouwde hij erop dat hij zou worden vrijgesproken. In het achttiende-eeuwse Frankrijk heersten echter Pakistaanse toestanden. De religieuze waanzin regeerde. Bewijzen waren niet nodig. Godloochenaar de La Barre moest dood.

De koning van Frankrijk op dat moment, Lodewijk XV, kon de terdoodveroordeelde gratie schenken. Dit weigerde hij. De koning durfde de goede relatie met de kerk niet op het spel te zetten. Pakistaanse toestanden. Religieus extremisme gijzelde het land. De koning liet zich hierdoor intimideren. Godloochenaar de La Barre moest dood.

De beroemde Verlichtingsfilosoof Voltaire, kampioen van de vrijheid van meningsuiting en de auteur van het Dictionnaire Philosophique, deed er alles aan om de La Barre vrij te krijgen. Vier jaar eerder had Voltaire geprobeerd op Jean Calas vrij te krijgen, een hugenoot die ter dood veroordeeld was voor een moord die hij niet had gepleegd. Calas zou namelijke zijn zoon hebben vermoord omdat die weer tot het katholicisme was overgegaan.

De strengkatholieke Fransen gunden de protestantse hugenoten na 1685 geen godsdienstvrijheid meer (revocatie van het Edict van Nantes) en de protestanten die niet naar Nederland of elders waren gevlucht kregen het daarna zwaar te verduren. Ze waren, net als de atheïsten, feitelijk vogelvrij. Pakistaanse toestanden dus. Lees verder op pagina twee.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

97 reacties

 1. Michel108

  “Geen oorlog tegen de islam maar tegen het fundamentalisme.”

  Leuke zin, maar hoe trek je die twee uit elkaar?
  Niet dus!

 2. Jasterke

  Alleen Islam…

  .
  Alleen Islam verbreidt de haat
  die ’t mensdom naar haar einde praat
  .
  Die machtelozen steeds bedreigt
  en zwakken aan haar zwaarden rijgt
  .
  Die slechts met leugenwoorden speelt
  en goedbedoelenden verdeelt
  .
  Die grenzen trekt aan ’t vrije woord
  en ELKE Vrijheid wreed vermoordt
  .
  Die met schijnheilig leugensmoel
  misbruik maakt van elk Rechtsgevoel
  .
  Zo maakt Islam de mens kapot
  en de dhimmi deelt hetzelfde lot
  .
  Stop NU de kans voor haatfanaten
  hun waanzin-bloedspoor na te laten
  .
  doe UW échte plicht eens Haags Gezag
  zorg dat ‘k weer leven KAN en MAG…
  .

 3. JanvanEechoud

  Dus voortaan wat meer begrip voor het standpunt van de PVV, inzake islamisering?
  Of hebben jullie schrijvers van DDS nog stééds niks er van geleerd?
  En je hoeft van mij niet naar bed met Geert W. hoor…..

 4. Jacobus

  In het verhaal van Ewout wordt religie en religieus extremisme wat al te gemakkelijk op een hoop geveegd. Elke levensovertuiging, of die nu religeus, ideologisch of politiek wordt bepaald draagt het gevaar van onverdraagzaam extremisme in zich. Dat betreft altijd minderheden die soms teveel macht naar zich toe weten te trekken en daarmee ellende veroorzaken.
  Goed van dit verhaal vind ik dat dit verschijnsel niet alleen aan de Islam wordt gekoppeld. Dat is een groot gevaar van deze dagen waarin de islamofoben oorlog prediken door te bepleiten met hagel te schieten op alles wat Islam is. Dit is een levensgevaarlijke ontwikkeling.

  Een voorbeeld van deze gevaarlijke waanzin vinden we bij de Joost Niemöller: http://joostniemoller.nl/2015/01/en-nu-is-het-oorlog/

  Dit soort treurige fobische agressie draagt het gevaar in zich dat we onze democratie en rechtsstaat opofferen aan het waandenkbeeld dat álle moslims gevaarlijke terroristen zijn. Moge God verhoeden dat deze neurose kans krijgt om zich heen te grijpen.

  1. JanvanEechoud

   Ach, lieve Jacobus.
   Zou jij mij, en andere lezers eens kunnen vertellen wat nou geldig is uit je heilige koran:
   1- We moeten christenen en Joden zoenen
   2- We moeten Joden en Christenen de hals afsnijden, vermoorden, niet met ze omgaan, etc…..

   Kom er maar in, lieverd……l

   1. Jacobus

    Beide citaten zijn onjuist dan wel leugenachtig uit het verband gerukt.

 5. arie_jansz

  @jacobus

  Och, bemoeit Niemoller er zich mee?
  Het idee dat hij nu over de rug van een links blad zijn punt aan het maken is, maakt me kotsmisselijk

 6. Anna

  “We zullen niet buigen voor fundamentalistische gekken.Het is oorlog. Geen oorlog tegen de islam maar tegen het fundamentalisme” zegt gereformeerde Ewoud Klei. Beste Ewoud Klei de islam/koran is fundamentalistisch.De echte Arabische is nog vele malen erger dan de vele vertalingen volgens moslima Wafa Sultan. Meeste moslims schrijven, spreken en lezen in het Arabisch. Wij hebben een Verlichting ondergaan omdat dat geen wat er in het Oude- Testament stond beschreven niet menselijk was.U haalt er een gedeelte van de geschiedenis bij om islam/koran te verdedigen en doet alsof het slechts de fundamentalisten zijn die geweld en moord gebruiken. Niemand weet als we ooit echt ” het is oorlog” zouden moeten roepen aan welke kant islamieten zullen gaan staan. Denkt u dat ze ( niet fundamentalisten) zich in Europa grotendeels zullen aansluiten bij de christenen?

  1. Jacobus

   Nee lieverd, de meeste moslims wonen in landen als Indonesië, Pakistan, India en Turkije. Daar spreken en lezen ze niet Arabisch.
   Een dom vooroordeel, als ik dat mag zeggen.

   1. Anna

    Beste Jacobus, veel moslims kunnen alleen de koran in het Arabisch lezen. Meeste geestelijken in Europa spreken en lezen Arabisch en preken in moskeeën in het Arabisch vooral in die landen die u benoemt. De burgemeester van Rotterdam spreekt en leest vloeiend Arabisch.

    1. Jacobus

     Ja lieverd, omdat ze uit Arabische landen komen. Daar woont echter een minderheid van de moslims.

     1. Michel108

      @Jacobus met alleen al dat badinerende lieverd naar reageerder Anna maak je duidelijk hoe hard je je eigen cordon sanitair nodig hebt. De intelligentie van Anna tracht je daarmee onschadelijk te maken in je poging haar gelijk te ontkennen.

  2. JanvanEechoud

   “Wij hebben een Verlichting ondergaan omdat dat geen wat er in het Oude- Testament stond beschreven niet menselijk was”.
   Kleine correctie, Anna:
   De beschreven god (Mag u van mij ook Jezus noemen) van het oude en nieuwe testament heeft het oude voor “gedaan”, afgesloten of volbracht verklaard.
   Niet de mens, de gelovige.
   Wordt dus ook moeilijker voor de moslim om nog ff gauw een paar rectificaties van Allà te verwachten…. 🙂

   1. Jacobus

    Dat zal wel de reden zijn dat ze in de Christelijke kerken elke zondag psalmen zingen, volgens Jan staan die namelijk in het Nieuwe Testament.

    1. JanvanEechoud

     Lieve, lieve Jacobus,
     Ge de discussie nou niet aan, want die ga je verliezen.
     Buiten het feit dat er geen dreiging bestaat dat mensen met de bijbel in de hand je keel door zullen snijden, het volgende:
     Als mensen liederen zingen uit Psalmen en er staan haatteksten in Psalmen, laat het dan ff weten, wil je?
     Verder is het niet zo dat het O.T helemaal is afgedaan, maar er staan geen opdrachten die geldig zijn voor latere generaties. (Je mag het anders aantonen)
     Het is geschiedschrijving.
     De huidige opdracht van die god is:
     Houd van uw naaste als van uzelf, en wat gij wilt dat anderen voor u doen, doe dat voor anderen.

     Een tikkie anders dan die van de koran.

     Heb je al een uitleg voor mij e.a. in antw. op mijn vraag van 13.05 uur?
     Ik zit er op te wachten, schat….. Mvg.
     Jannètje van Eechoud

     1. Jacobus

      Mijn verwijzing naar het Bijbelboek Psalmen deed ik om aan te geven dat je opmerking dat Christenen niets meer met het Oude Testament te maken hebben niet klopt. Christus nam ook nergens afstand van het Oude testament, integendeel, hij wenste terugkeer naar de oudtestamentische wetten.

      Je kennelijke veronderstelling dat de Psalmen vredelievend zijn is eveneens onjuist. Typerend is mogelijk de tekst van Psalm 137:9 (“Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal”).

     2. Staphylocoque

      Even de context, dat verklaart al een hoop. Uit deze psalm komt overigens onze uitdrukking ‘iets aan de wilgen hangen’.

      Psalm 137
      Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij,
      ook weenden wij als wij aan Sion dachten.
      Wij hadden onze harpen gehangen
      aan de wilgen die daarbinnen zijn.
      Toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden,
      en wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap:
      Zing voor ons een van de liederen van Sion!
      zeiden wij: Hoe zouden wij een lied van de HEERE zingen
      in een vreemd land?
      Als ik u vergeet, Jeruzalem,
      laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten.
      Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte,
      als ik niet aan u denk,
      als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen
      boven mijn hoogste blijdschap.
      HEERE, denk aan de Edomieten,
      aan de dag dat Jeruzalem viel,
      toen zij zeiden: Haal neer, haal neer die stad,
      tot op haar fundament!
      Dochter van Babel, die verwoest zult worden,
      welzalig is hij die u uw misdaad vergelden zal,
      die u tegen ons begaan hebt.
      Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen
      en tegen de rots verpletteren zal.

 7. LantR.fant

  Kwaad met kwaad vergelden. Van het Christendom kan je veel zeggen. Neem de kerstening van Europa. Maar zijn uit naam van het socialisme en het communisme niet
  dezelfde dingen gebeurd? Worden uit naam van het milieu mensen niet onderdrukt? Gedood gaat te ver, hoewel Pim Fortuyn toch door een milieuactivist is omgelegd en activistische dierenbewegingen in GB gaan ook erg ver.
  Ook dagen voor inrichten?
  Wij hebben een loge uit Zuid Afrika. Economen met kennis van zaken geven de economie nog 5 tot 7 jaar.
  Hij verbaast zich erover dat mensen hier vrijelijk met hun smartphone over straat (durven) lopen.
  En toen hij zijn schamele spaarcenten wilde overboeken moest hij daarvoor 30% afdragen aan de overheid.
  Dan weet je wel hoe laat het is. Moorcommando’s waarvan Xandernieuws bericht blijken er inderdaad te zijn.
  Zuid Afrika wordt het nieuwe Zimbabwe.
  Ook maar een dag voor de apartheid invoeren?

  Voor de moslims in Nederland voorzie ik een andere oplossing. Of zij gaan deze misstanden zelf -per direct- oplossen, of we sturen ze terug naar het land van herkomst. Dan kunnen hun moordcommando’s zich niet meer in Schilderswijken verstoppen of anoniem over straat.

  1. Future

   Als we niet wat doen dan wordt Europa het nieuwe Zimbabwe. De oorspronkelijke europeanen worden een minderheid in hun eigen landen. Zonder slag of stoot, nee erger, vrijwillig met geld toe, laten we ons land, onze cultuur, onze mannen en vrouwen koloniseren.

 8. Anna

  Misschien moet Ewoud eens een goed gesprek hebben met Arnold Karskens. Die leefde dag en nacht in die gebieden.
  Volgens Syrische moslima Wafa sultan ” islamitische geestelijken weten : islam is islam”. “Er is geen vreedzame of radicale islam. Islam is islam”. Ze zei verder ” islam is geen religie maar een politieke, haatdragende, gewelddadige ideologie”. Zolang moslim zelf niet reageren en er verandering in brengen is het een levensgevaarlijke ideologie voor alle bewoners in het Westen.
  Klei probeert alles te omzeilen en goed te praten. De waarheid onder tafel.

 9. Michel108

  @Anna
  En Klei showt even zijn eruditie want ijdelheid en gebakken lucht gaan veelal hand in hand.

 10. arie_jansz

  13 doden en een paar sukkels zitten hier de bijdrage van Ewout te wegen als de heilige schrift op de vierkante millimeter.

  We zullen idd. NIET buigen voor fundamentalistische gekken, waarvan akte!

 11. Staphylocoque

  Als je op 7 januari werkelijk niets beters te doen hebt…

 12. Michel108

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/01/sait_over_parijs.html

  Je kunt er nix mee met die redeneertrant. Het lijkt gewoon brainwash..

  1. Staphylocoque

   Door die brainwash is het voor zijn geestesverwanten volstrekt logisch.

  2. JanvanEechoud

   Heb me gék gelachen!!
   Heeft gelukkig niks met de islam te maken, toch, Jacobus? 😉

 13. Jacobus

  @ Staphylocoque

  Thans zingen wij vanuit vredelievend gemoed uit volle borst Psalm 68 vers 1

  De HEER zal opstaan tot den strijd;
  Hij zal Zijn haters, wijd en zijd,
  Verjaagd, verstrooid, doen zuchten;
  Hoe trots Zijn vijand wezen moog’,
  Hij zal voor Zijn ontzagg’lijk oog,
  Al sidderende vluchten.
  Gij zult hen, daar G’ in glans verschijnt,
  Als rook en damp, die ras verdwijnt,
  Verdrijven en doen dolen.
  ’t Godd’loze volk wordt haast tot as;
  ’t Zal voor Uw oog vergaan, als was,
  Dat smelt voor gloênde kolen.

  1. Staphylocoque

   Psalmberijmingen zingen we niet in evangelische kerken. Zo luidt de psalm in werkelijkheid:
   http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/psalmen/68/

 14. Gielah

  Nou…. èn?

  Als u ooit onder een wrede vijand hebt moeten leven… en iedere wrede vijand is in feite een instrument van dé wrede vijand bij uitstek…. de duivel, ja…
  en de Heere bevrijdt u daarvan…
  ( ik vergeet nu even de afwijking, dat men vindt dat wrede vijanden het altijd beter weten dan het eigen volk… of dat wrede vijanden niet gediscrimineerd mogen worden een dus ook niet ‘wreed’ genoemd…)
  dan mag u, uit volle borst en uit het diepst van uw dankbare gemoed,
  déze lofpsalm aanheffen:
  ” Dank U, Heere, dat U Uw grote macht getoond hebt.. en ons verlost hebt!”

  Dit is overigens een psalm… en psalmen zijn de gebeden en dankzeggingen van Israël… en in feite de gebeden en dankzeggingen van de Messias Zelf.
  Ik zal u eens een geheimpje vertellen…. Israël heeft al héél lang…eeuwen en eeuwen achtereen… hele nare vijanden!

  Ik zeg niet: hád nare vijanden.
  Israël heeft die vijanden nog stééds… rondom… en overal op aarde.
  Israël’s situatie is zó benard… en het antisemitisme is weer zó groeiende… dat er….menselijkerwijs gesproken…. geen oplossing voor hen is… want de tegenstand is té groot en té sterk.

  Sommige van die vijanden van Israël zullen nooit… helemaal nooit… vrede met hen willen.
  De macht en het bestaan van allah staat of valt namelijk met het vernietigen van Israël!
  Als er bijvoorbeeld nog maar één Palestijn in leven zou blijven… dan zou die ene nog alles op alles zetten om een paar Israëli’s de dood in te jagen.
  Daar zal in der eeuwigheid nooit goed garen mee te spinnen zijn… dat houdt ook nooit op.. men eist namelijk de overname van heel het land en het verdrijven en doden van álle Israëli’s.

  En wat zegt deze mooie psalm nu… die in feite een apocalyptisch visioen is.. een profetie…:
  ” wat menselijkerwijs niet mogelijk is… dat zal de Gód van Israël bewerkstelligen… en de vijand zal na Zijn ingrijpen niet meer bestaan… er zal zelfs nooit meer een gedachtenis aan die vijand overblijven… want als de God van het Leven Zélf uiteindelijk nee zegt…. dan houdt alles op voor die vijanden”.

  Toekomstmuziek… geef ik toe… maar God liegt niet en Zijn Woord komt altijd uit.
  Met God valt niet te spotten… en wie dat wel doen… die zorgen niet echt goed voor zichzelf… jammer… en die gaan dat merken.

  De ‘goddelozen’ zijn niet zomaar mensen, die ( nog) niet geloven kunnen… dat zijn de tegenstanders van al het goede, dat God is en eist en brengen gaat.
  Zij hebben, door die opstelling, DUS geen toekomst.

  Juist omdat God vrede wil en vrede geven gaat… is er op de nieuwe aarde geen plaats voor hen, die daar de vijanden van zijn… met wapens of met hun woorden.

  Laat nog maar even spotten en sneren en schamperen… de zulken hebben geen plaats in het Rijk van gerechtigheid…. en die zouden dat ook niet willen… want vrede en gerechtigheid zouden hen wóest maken en hen er onmiddellijk toe aanzetten die aan te vallen en te vernietigen… want die diepste aard…. een ónheilige aard…. werkt nu eenmaal zo en die krijg je er niet uit.

  De duivel is er dol op Gods Heilig Woord te misbruiken.
  Door datzelfde Woord zal hij echter straks… samen met zijn menselijke instrumenten… voorgoed vernietigd worden.
  Als was… inderdaad, dat smelt voor gloênde kolen.

  Ha… nu ga ik gauw een CD opzeten waarop Feike Asma op het orgel van de Grote Kerk te Maassluis deze prachtige psalm speelt.
  Psalm 68:10 was altijd onze familiepsalm.
  We zongen hem altijd als we bij elkaar waren.. want mijn familie heeft zéér veel kerkorganisten voortgebracht…en er was altijd iemand die achter het orgel schoof, de registers uittrok en aan het spelen ging.
  En dan zongen wij dus psalm 68: 10:”
  ‘Die God is ons een God van heil,
  Hij schenkt – uit goedheid zonder peil,
  ons ’t eeuwig, zalig leven.
  Hij kan en wil en zal in nood,
  zelfs bij het naad’ren van de dood,
  volkómen uitkomst geven!’

  Daar zegt een kind van God alleen maar ‘amen’ op en de vijanden van God?
  Die verdwijnen als rook en damp.
  De mond van de Heere heeft het gesproken!

  1. Jacobus

   Uw pleidooi voor vrede en gerechtigheid onderschrijf in ten volle. Uw aanhoudende haatzaaierij en oproepen tot verdelging van medemensen niet en ze maken uw vrome predikingen ook pijnlijk hypocriet.

  2. Staphylocoque

   @Gielah
   Die uitvoering is helaas niet op youtube te vinden, maar die in de Oude Kerk in Amsterdam is ook mooi.
   https://www.youtube.com/watch?v=2KEzSj6oiSE

   1. Gielah

    Dit is absoluut helemaal super!
    Prachtig!
    Ik hoop dat mijn familie in de hemel meeluistert.

    Heel hartelijk dank dus!
    Bovendien is de kleinzoon van deze Jan Zwart ( waar mijn grootvader indertijd al warme bewondering voor had), Jan-Quintus Zwart, momenteel mijn dirigent op het Holland Koor!

    1. Staphylocoque

     Ik kende dit stuk niet, maar het is prachtig.
     Helaas wordt dit nog door weinigen gewaardeerd.

  3. Willz

   Mijn volmondig Amen

 15. Gielah

  Ik zaai nooit haat.
  Zelfs u haat ik niet.
  Maar ik ontdek en ontmasker de duisternis wél.

  En wat dat verdelgen van VIJANDEN en werkers der duisternis aangaat… dat doet Gód.
  Daar heeft hij mij niet voor nodig.

  Lees die mooie psalm nog maar eens over… liefhebber van de leugen!
  Die gaat namelijk een beetje over u.

  1. Staphylocoque

   Hij leest en zingt waarschijnlijk liever een ‘vredelievend’ lied zoals La Marseillaise, het Franse volkslied. Maar misschien is zelfs zo’n wereldlijk lied te moeilijk om te begrijpen.

   1. Jacobus

    Ik houd wel van de Psalmen, Stapylocoque, sommigen zijn wel erg gericht op de noodzaak de haters wijd en zijd te verdelgen maar er zitten pareltjes van pure mystiek tussen, zoals 23 en 139.

    Overigens is het Oude Testament me ook zeer lief, een bron van verhalen, mystieke diepte en poëzie van de bovenste plank. Je moet het boek, net zoals de Koran, wel lezen in zijn historische context, die van rondtrekkende nomadenstammen resp. strijdende woestijnstammen.

    1. Staphylocoque

     Oh, het kwam heel anders over.

     In de koran mist de context en de koran biedt ook geen vergelijkingsmateriaal om teksten mee te duiden. Als er al een keer een vredelievende tekst staat is dat een oude tekst die overruled wordt door de nieuwere teksten. Zo spoort de koran volgelingen nog steeds aan om moordend de wereld rond te gaan. Sinds mohammed hebben ze niets anders gedaan en in lengte van dagen zullen ze zo doen. Want de koran biedt geen mogelijkheid ermee te stoppen. De historische context van de koran is nergens doodgelopen.

     1. Jacobus

      Dit is niet logisch geredeneerd. Als de koran volgens jou de mensen nog steeds tot moorden aanspoort moet de Bijbel dat in dezelfde mate doen want daarin zijn vergelijkbare teksten opgenomen. Bovendioen bestaat een groot gedeelte van de Koran uit teksten die aan de Bijbel zijn ontleend.

      Overigens geloof ik niets van de causaliteit tussen de inhoud van die boeken en het gedrag van hun aanhangers.

     2. Staphylocoque

      Nee, in de Bijbel staan geen contextloze aansporingen tot moord. In de koran staan wel contextloze aansporingen tot moord. Misschien is het woord context nu verwarrend, in voorgaande zin bedoelde ik met context de verzen die in de directe nabijheid van de haatteksten staan en deels ook relevante teksten uit andere soera’s. Daarnaast heb je nog de historische context. Die is nog niet afgelopen, moslims zijn nooit opgehouden met het navolgen van mohammed in de oorlogvoering. Dat gaat nog heden ten dage door.

      Sommige teksten uit de koran zijn zwaar verminkt overgenomen vanuit de Bijbel. Dat betreft vooral verhalen zoals dat van Jozef, niet die onsamenhangende brij waartussen de haatteksten staan.

 16. Kokkie

  Het begrip ‘fundamentalist’ mag niet per definitie negatief uitgelegt worden. Christus en Mohammed waren beiden fundamentalist, toch is er geen groter contrast denkbaar.

 17. Anna

  Jacobus 15:35, Het christendom kent geen Jihad. De Bijbel roept niet op om moslims te doden waar gij ze kunt vinden. Al een christen gezien met een bomgordel om om zoveel als mogelijk andersgelovigen te doden? Christenen moeten zichzelf verdedigen tegen de moordende moslims die de koran letterlijk ten uitvoer brengen. Dan roept de andere partij “het is niet de islam”. Maar, waarom gaat een islamiet wel de straat op voor een tekeningetje van Mohammed en niet de straat op tegen al de eigen broeders die elkaar en alle andersdenkende uitmoorden?. Leg dat eens uit? De heer Mohammed op een cartoontje is belangrijker dan al de mensen die door moslims worden uitgemoord terwijl Mohammed zelf een grote moordenaar was. Politici doen hun werk niet. Ze schuiven de kern van de hele situatie (islam/koran) onder het tapijt.Doodsbang voor de islam. Heel slechte zaak.

  1. Jacobus

   Hoe verklaart Anna dat christenen meer mensen over de kling joegen dan moslims?

   1. Staphylocoque

    Over aantallen doe ik geen uitspraak, maar de reden heeft te maken met machtsbeluste pausen en volk dat dom gehouden werd.

    1. Jacobus

     Net zoiets als machtsbeluste kaliefen en dom gehouden volk ?

     1. Staphylocoque

      Nee. Machtsbeluste kaliefen volgen simpelweg het voorbeeld van mohammed, de koran en de hadith. Dat is het grote verschil.

   2. Kokkie

    Laat je zelf nakijken idioot.

 18. VVM

  Het lijkt mij toch een krasse uitspraak dat christenen meer mensen over de kling joegen dan moslims, daar zou ik wel eens heldere cijfers over willen zien komende uit een betrouwbare bron.

  1. Jacobus

   Bent u bekend met de holocaust, de twee wereldoorlogen, de inquisitie, de koloniale genocides, de kruistochten, de honderdjarige oorlog, Vietnam, Irak, Korea, ach de lijst van christelijk geweld is al lang genoeg.

   1. VVM

    Daar ben ik bekend mee, maar ook met het feit dat de islam ook nogal huisgehouden heeft op dit vlak, het enige wat ik vraag zijn cijfers betreffende uw nogal krasse uitspraak, ik heb daar eens op gegoogled maar duidelijkheid daaromtrent vind ik niet.

    Dus nogmaals, op welke cijfers baseert u uw nogal krasse uitspraak?

    1. Jacobus

     U zou eens kunnen beginnen met:

     http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Genocide

     Ga na welke genocides op het Congo van moslims kan worden geschoven.

     1. VVM

      Ook uit deze link wordt mij niet duidelijk dat cijfermatig christenen meer mensen over de kling gejaagd zouden hebben dan moslims.

      U doet een nogal krasse uitspraak en als ik u vraag aan de hand van cijfers dit te onderbouwen mag ik zelf de bewijzen gaan zoeken.

      Ik stel vast dat u gewoon uit uw nek kletst.

    2. Jacobus

     Ja hoor, de moslim hielden en houden huis. Er is geen enkele reden te denken dat moslims betere mensen zijn dan christen of atheïsten.

    1. VVM

     Ik geloof niet dat het vandaag Jacobus zijn dag is….

     hahaha….

     1. VVM

      Het lijkt er anders verdacht veel op, geen cijfers kunnen produceren die jouw stelling onderbouwen en nog praatjes op de koop toe.

      Wat een triest lachwekkend figuur ben jij zeg.

     2. toetssteen

      @Jacobus
      U bent in staat Poitiers en de belegering van Wenen te vergeten. Wat denkt u nu dat de moslims zo ver buiten hun jachtgebied kwamen doen? Vrede brengen oid?
      Nee, ze kwamen slaven (hoofdzakelijk jonge vrouwen en kinderen) halen en mannen en ouden afslachten. De grootste slavenhandelaren waren niet voor niets de Mohammedanen.
      Afrika heeft miljoenen dode jongemannen mogen tellen, omdat negen van de tien jongemannen de castratie niet overleefden.

      Wijzen naar de slechtheid van anderen moet, maar dan graag ook het wangedrag van anderen niet proberen goed te praten, weg te poetsen of onder het tapijt te vegen.

 19. arie_jansz

  Maakt het uit? Hindoes die boeddhisten de kop inslaan komt ook voor…

  Ik verafschuw elke vorm van een zichzelf superieur wanende religie.

  1. Jacobus

   Religies vermoorden geen mensen.

 20. Michel108

  “Overigens geloof ik niets van de causaliteit tussen de inhoud van die boeken en het gedrag van hun aanhangers.”

  Hier zit de crux van Jacobus’ misvatting. Hoe goed geschoold ook, en stevig gehecht aan het koketteren met eruditie (komt veel voor bij goedmensen want daarmee verheffen ze zich boven het volkse, rechtse grauw), hiermee komt de onwetende aap uit zijn mouw. Waarschijnlijk heeft nooit de video’s gezien van gebrainwashte moslim kinderen die Joden apen en varkens noemen, etc. noch de met een geheime camera gemaakte opnames vanuit een Engelse moskee waarop duidelijk wordt gezegd dat allen ongelovigen op termijn afgemaakt moeten worden. En wrs ook niet de linkjes die ik vandaag plaatste.. De eigenliefde maakt hem blind voor wat hij weigert te zien. Wederom een bewijs dat een hoog IQ niet hoeft te voeren tot helder denken.

  1. Jacobus

   De veronderstelde causaliteit wordt gelogenstraft door het eenvoudige gegeven dat Christenen aanmerkelijk meer mensen over de kling joegen dan moslims.

   1. Staphylocoque

    Die conclusie kan alleen getrokken worden onder de aanname dat je alle religies op één hoop kunt gooien.

    1. Jacobus

     Ik begrijp dat u de moordlust van christen geheel anders ziet dan die van moslims?

     1. Staphylocoque

      Er zit een wereld van verschillen tussen de Bijbel en de koran. Voor de rest ga ik niet alles nog eens herhalen.

   2. Michel108

    Nee, de causaliteit wordt daarmee niet gelogenstraft: elke jihadist beroept zich op de koran. Wat jij doet is een simpel truukje gebruiken dat vele hoogverheven Gutmenschen toepassen: de islam van nu vergelijken met het christendom van vroeger. Niemand heb ik hier op DDS zien beweren dat christenen niet in staat zijn tot wandaden. Dat is de kwestie ook helemaal niet! Hier en nu staat onze samenleving onder zware druk vanwege volgelingen van een extreem boek. Er worden barbaarse moorden gepleegd gebaseerd op de normen van dat boek. En er staat ons nog meer te wachten vanwege de koran. Je laat als een eend het water van je verendek afglijden omdat je ervoor kiest politiek correct te denken. Daarmee gaan we het in Europa niet redden. Dat mag zelfs jou toch inmiddels wel duidelijk zijn?!

 21. Gielah

  Geen IQ.. hóe hoog ook eventueel… is tegen een flinke portie narcisme opgewassen.

 22. Jacobus

  @Staphylocoque.

  Game, set and match.

  1. Staphylocoque

   Je mag ook wel Nederlands spreken. Ik ben niet zo ingewijd in Engelse uitdrukkingen/spreekwoorden/gezegden.

   1. Jacobus

    Wellicht is dat niet het enige onderwerp waarin je niet ingewijd blijkt te zijn.

    1. Staphylocoque

     Nu je inhoudelijk niets meer weet ga je op dit niveau verder? Ik had beter van je verwacht.

     1. Jacobus

      Goed hoor, volgende keer beter.

 23. VVM

  Ik neem aan dat de cijfers betreffende uw stelling dat christenen meer mensen over de kling gejaagd zouden hebben dan moslims nog even op zich laten wachten?

  1. Jacobus

   Ik ga geen cijfers verzamelen voor iets wat evident moet zijn voor iemand die ook maar enig benul van de wereldgeschiedenis heeft.

   1. VVM

    Om maar in uw terminologie te blijven…

    Game set and match

    1. Jacobus

     U leerde wat bij in de Engelse taal? Chapeau! (Dat is dan weer Frans)

    1. Jacobus

     The British National Party.

     Denk je dat ik achterlijk ben?

     1. toetssteen

      @Jacobus
      Is dr. van Elst ook ‘achterlijk’ of lid van de door u zo verguisde club. (Blijkbaar zijn cijfers niet ter zake doende als u de club verkeerd vindt).

      http://koenraadelst.bharatvani.org/articles/irin/genocide.html

      En kunt u nu stoppen met te suggereren dat ik u of anderen achterlijk vind? U komt met cijfers of gedegen argumenten. Weerleg de cijfers, kom met andere cijfers.
      U bent aan het schieten op de boodschapper zonder enige poging te ondernemen het in uw ogen duidelijk onaangename te weerleggen.

 24. Willz

  (Geen oorlog tegen de islam maar tegen het fundamentalisme. Het fundamentalisme neemt verschillende gedaanten aan, maar de haat en humorloosheid zie je bij elk fundamentalisme terug.)
  Wat een flutzinnen.

  In de Van Dale vind ik alleen de oorspronkelijke betekenis:
  “fun·da·men·ta·lis·me (het; o) uiterst orthodoxe theologische richting”
  Wikipedia heeft er een stuk of 13.

  Allerlei richtingen in de maatschappij gebruiken inmiddels het woord fundamentalisme voor hun eigen ideële doeleinden. Meestal om iets af te kraken c.q. zwart te maken. Zowel religieuze en niet-religeuze stromingen.

  Met fundamentalisme is niets mis. We mogen geloven wat we willen.
  Hoe je er mee omgaat is een keuze ten goede of ten kwade,

  Hr. Klei, noem het beestje maar eerlijk bij z’n naam.
  Dat is dus in dit geval de islam.
  En die verfoeide haat en humorloosheid zit niet persé in alle overtuigingen maar helaas wel in de islam.
  De koran is geen vrolijk boek over liefde en verdaagzaamheid.

  Mvg

 25. toetssteen

  1. Jacobus

   Ik stop ermee, Toessteen, u bent voor mij pijnlijk door het ijs gezakt.

   1. VVM

    Mohammed Saïd al-Sahaf is er niets bij, wat een trieste clown…..

   2. toetssteen

    @Jacobus
    Ú bent pijnlijk door het ijs gezakt, u heeft geen weerwoord, u heeft geen enkel argument dat trappen tegen alle bronnen die ik u aanreikte.
    Is dr. Koenraad van Elst inmiddels ook al besmet geraakt met ‘misleidend’ denken, of kan het zomaar zijn dat hij er iets meer verstand van heeft dan u?
    U wilde cijfers, u heeft ze, en wat doet u ermee, de boodschapper belachelijk maken zonder enige vorm van onderbouwing.
    U bent het hier niet mee eens, daar niet mee eens omdat de boodschapper(s) u niet aanstaan. U bent in staat de geschiedenis te herschrijven omdat feiten u zo onwelgevallig zijn.

    1. Michel108

     Ja Toets,
     zo functioneren de moraalridders van het politiek correct denken: alles wordt uit de kast gehaald om te ontkennen dat we in sterk toenemende mate gevaar lopen in onze om zeep geholpen democratie. Balkenende is en blijft de grootste verantwoordelijke voor de vernietiging van Nederland als onafhankelijk land. De christendemocraat gooide het nee van de bevolking in de prullenmand. Konden we dat stukje geschiedenis maar zsm herschrijven..

    2. Jacobus

     U kwam in latere instantie pas met Koenraad aanzetten. Die onderzoeken ken ik. Ze betreffen een periode in de vroege middeleeuwen waarover als het gaat over slachtofferaantallen slechts grove schattingen mogelijk zijn. Het onderzoek van Koenraad is ook omstreden, het is nogal natte vingerwerk omdat harde bronnen eenvoudig ontbreken.

     De discussie gaat ook voorbij aan de kern van de zaak. Die zaak is de veronderstelde causaliteit tussen de geloofsinhoud van de Koran en de gewelddadigheid van haar volgelingen. Als die causaliteit er zou zijn rijst de vraag hoe het dan zit met de geloofsinhoud van de Bijbel en het gedrag van de volgelingen. We kunnen kibbelen over aantallen maar, zeker in de laatste eeuwen, staat tenminste vast dat christenen zich schuldig maakten aan zeer omvangrijke genocides, oorlogen, koloniale schurkenstreken, inquisitie en vooral ook vreselijk antisemitisme uitmondend in de Holocaust. Ik denk dat je al dat gedrag in redelijkheid niet kunt herleiden tot oproepen daartoe in de Bijbel (hoewel de teksten soms niet mis zijn) maar wat je wel kunt vaststellen is dat veel van dat moorddadige gedrag met de een beroep op de Bijbel werd gelegitimeerd.
     Dat gebeurt ook met de Koran. Het is een legitimatie achteraf: de mens wenst te moorden en oorlog te voeren en zoekt er een legitimerend verhaal bij. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat moslims betere mensen zijn dan christenen of atheisten.

     Er is dus geen volgtijdelijke causaliteit tussen de inhoud van de Koran en de Bijbel en hun volgelingen. Dat was hetgeen te bewijzen viel.

 26. VVM

  Nu nog even de cijfers produceren betreffende de nogal krasse uitspraak dat christenen meer mensen over de kling zouden hebben gejaagd dan moslims. Je kan wel trachten je ertussen uit te glibberen maar dat komt niet echt geloofwaardig over.

  1. Jacobus

   Zullen we beslutien dat ze evenveel mensen over de kling joegen?

 27. VVM

  Wat mij betreft wel, dat is in ieder geval genuanceerder als je eerder gedane krasse uitspraak, uiteindelijk is het geen wedstrijdje ver pissen.

  Goed dat je je ongelijk toegeeft.

  1. Jacobus

   Goed zo. Dan zijn we er uit.

   1. Michel108

    We zijn eruit:
    de islam is geen bedreiging voor de westerse samenleving want ook het christendom heeft zich schuldig gemaakt aan moordpartijen.
    En dan nu:
    is het roepen we komen de profeet wreken wel of niet oorzakelijk te koppelen aan de inhoud van de koran?

    1. Jacobus

     Je begreep er niets van. Ik zie ook geen kans je het nu nog uit te leggen.

     1. Michel108

      http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/369076-moslimfundamentalisme-west-europa-geen-marginaal-fenomeen.html

      Jacobus, leg maar uit hoe de toekomst er uit ziet gebaseerd op:

      http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/369076-moslimfundamentalisme-west-europa-geen-marginaal-fenomeen.html

      Niks aan de hand hoor voor je kinderen of kleinkinderen…
      We zijn allemaal even erg.
      Zucht..

     2. Michel108

      http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/369076-moslimfundamentalisme-west-europa-geen-marginaal-fenomeen.html

      Jacobus, leg maar uit hoe de toekomst er uit ziet gebaseerd op:

      http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/369076-moslimfundamentalisme-west-europa-geen-marginaal-fenomeen.html

      Niks aan de hand hoor voor je kinderen of kleinkinderen…
      We zijn allemaal even erg.
      Zucht..

     3. Michel108

      http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/01/polderjihadi-bedreigt-columnist-ebru-umar-met-de-dood/

      Kom er maar in dr Jacobo!
      Leg me uit waarom we vooral het vergelijk met het christendom moeten maken…

      Je zit volledig vast in ontkenningsdenken.
      Daar weet je vast wel een vakterm voor,
      maar dat verandert niets aan de feiten.

 28. Future

  Niet dat ik christenen wil vrijpleiten, maar de meeste christelijk ellende is ontstaan door de katholieke leer. Zuidamerika genocide en bekeringsdrang, inquisitie, heksenjacht, en nu zelfs deze La Barre, maar ook Galileo, de pedopriesters/nonnen, de gedwongen celibaat, etc. De protestant hebben hun fouten, en die staan bekend als streng van leer. De katholiek vrolijk, los en baldadig, maar dat is schijn

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.