Grexit of Nexit

Vandaag wordt er voor de zoveelste keer door de ministers van Financiën van de eurolanden gesproken over de aanpak van het Griekse schuldenprobleem.

Alleen al het gegeven dat de complete eurozone wederom wekenlang in de tang wordt genomen door een recalcitrante regering in het economisch onbetekenende Griekenland, zou tot de conclusie moeten leiden dat we nooit aan dit avontuur hadden moeten beginnen.

Dit schrijvende, moet ik denken aan de films van Stan Laurel en Oliver Hardy die tegen elkaar plachten te zeggen: “that’s another fine mess you’ve got me into”. Over de politieke motieven achter het binnenhalen van de Grieken in de eurozone en de dubieuze rol daarbij van de Franse socialisten in de jaren negentig heb ik het al vaker gehad. Dit keer wil ik het erover hebben hoe we weer uit deze euro-mess komen.

Het afgelopen jaar heb ik veelvuldig op DDS voor The Matheo Solution gepleit, een oplossing waarbij de euro als betaalmiddel en wereldwijde reservemunt gehandhaafd kan blijven, maar de nodige monetaire flexibiliteit terugkomt door nationale munten te herintroduceren als rekeneenheden, waardoor er weer een nationaal monetair beleid kan worden gevoerd (munt devaluatie of revaluatie, rente aanpassingen, etc). Hierdoor kan de eurozone weer monetair “ademen” en wordt economische groei gestimuleerd.

In de huidige omstandigheden lijkt TMS de beste oplossing, maar helaas moet ik constateren dat ook na zes jaar eurocrisis er nauwelijks een serieuze discussie over monetaire alternatieven gevoerd wordt, behalve in een kleine kring van geïnteresseerden. De politici van de gevestigde partijen , de meeste economen en andere “europaten” – om met Leon de Winter te spreken – zitten gevangen in hun tunnelvisie over de eenheidseuro. Als ze links zijn klagen ze over te veel bezuinigingen; als ze rechts zijn over te weinig hervormingen. De essentiële invloed van wisselkoersen en rente op de economie en de koopkracht in een land wordt domweg verzwegen.

Waartoe zullen de gebeurtenissen zoals die nu plaats vinden leiden? Het is duidelijk dat de Grieken va banque spelen; ze willen van het strenge troika-bezuinigingsbeleid af om een socialistisch beleid te kunnen voeren. De modieuze minister van Financiën Yanis Varoufakis is misschien een ludiek figuur als “marxistische libertair”, maar uiteindelijk gehoorzaamt hij aan zijn linkse baas Alexis Tsipras in Athene. Die krijgt zijn marsorders mogelijk uit Rusland, Venezuela en Cuba. Zeker is dat de Grieken niet genoegen zullen nemen met minimale concessies of toezeggingen, want ze weten dat ze dan afgestraft worden bij de volgende verkiezingen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

12 reacties

 1. Avander

  Er zullen nog heel wat Euro’s door het Bruslin moeten stromen, zoveel dat er geen sprake meer zal kunnen zijn van herstel, maar alleen van wederopbouw. Er wachten ons nog vele bittere jaren.

 2. Jacobus

  Ik zag vorige week een tv-interview met Yanis Varoufakis en constateerde dat hij een intelligente en pragmatische bestuurder is. Hij benadrukt slechts twee doelen: Griekenland moet weer kunnen groeien en Griekenland moet in de EU en de euro blijven. Hij erkende voluit de noodzaak tot economische hervormingen.

  Ik denk dat elke econoom de man gelijk moet geven: wil Griekenland weer kunnen groeien zal er schuldverruiming moeten worden aangeboden. Het verder stukbezuinigen van deze zwakke economie is geen optie en volgens mij snappen de ministers van Financiën van de lidstaten dit donders goed; het zoeken is slechts naar een oplossing zonder precedentwerking en gezichtsverlies.

  Ik denk dat hier een kans ligt waarvan ik ook voorspel dat dit de oplossing wordt: Griekenland krijgt financiéle lucht voor zijn schulden in ruil voor harde afspraken over hervormingen.

  De Matheo-oplossingen van Gajentaan zijn slechts speculaties in de fantasiewereld van de eurosceptici die denken dat de EU nog uiteen kan vallen. Dat risico is er een jaar of vier geleden even geweest maar nadien is de EU met de bankenunie en nog steviger afspraken over de financiële normen solider dan ooit. Het is goed denkbaar dat Griekenland ons veel geld gaat kosten, het zij zo: de karavaan trekt door en men laat de honden blaffen.

  1. Lieftinck

   Volgens Greenspan kan de Euro alleen gered worden als landen als Griekenland eruit gezet worden.
   http://business.financialpost.com/2015/02/09/greece-will-leave-euro-and-the-currency-will-collapse-predicts-alan-greenspan/

   In a bleak assessment of Europe’s future, Greenspan, one of the most influential policymakers of modern times, said it was “just a matter of time” before Greece dropped out, triggering the eventual collapse of the single currency.

 3. JanvanEechoud

  Geen gezwam.
  Fouten terugdraaien.
  Wil op vakantie naar een zonnig en optimistisch…. en goedkoop Griekenland.

 4. Lieftinck

  Na de uitslag van de Griekse verkiezingen schreef ik ergens dat waarschijnlijk de volgende spin gebruikt zou worden om de Grieken tegemoet te komen:
  ” We kunnen de Grieken beter in de Eurozone houden, want eruit zou dramatische gevolgen hebben voor de Eurozone en ons veel- en veel- meer geld kosten dan het erin houden. Dus toch maar hulp aan de Grieken”

  En zie, bij NU.nl een interview met een aantal bankeconomen, en ja hoor, dit argument wordt weer gebruikt.
  Je kunt je afvragen waarom nog zoveel vertrouwen hebben in wat bank economen zeggen?

  De media gaat dit weer voor zoete koek slikken.

  http://www.nu.nl/economie/3992467/oplossing-griekenland-kost-eurozone-sowieso-geld.html

  “De huidige schuld is te hoog, dus die zal gekort moeten worden door de eurolanden. Doe je dat niet, loop je het risico dat de Griekenland failliet gaat. Dat kost de Grieken en de eurozone nog veel meer geld”, zegt Brosens

 5. W.H.J. Reiss

  @Jacobus.
  Realistische kijk. Eindelijk !
  Die TMS invoeren is niet verkeerd. Maar als je zoiets doet moet het vanuit ‘Kracht’ komen. Nu zou het een zwaktebod betekenen.
  In feite is hetgeen de Grieken voorstellen allang werkelijkheid. Alleen er moet een andere naam op worden geplakt. De werkelijke waarde van de Griekse schulden als men deze zou verhandelen schat ik op niet meer dan 50%. Er volgt alleen geen afwaardering, dat is ‘politiek’ niet verantwoord (lees: de doodsteek voor de EU).
  Een goed voorbeeld, dat belastingverhogingen/bezuinigingen niet hoeven te werken is ‘het land van de domme’, Nederland !
  En komt er veel belastinggeld binnen, dan wordt het toch weggegooid naar ‘allochtonenimport rotzooi’ ! Nederland is de achterlijkheid zelve, dus ik mag hopen dat Griekenland voor hun Eigen Volk kiest i.p.v. nog meer ‘allochtonen achterlijkheid’ binnenshuis te halen !

 6. hans-e-pans

  Misschien is het verstandig van de Griekse regering om in Griekenland de grootgeldbezitters eens aan te pakken die ondanks de crisis nog steeds rijker worden.

  Als ik geld zou hebben, ja zou hebben, dan zou ik niet goed bij mijn hoofd zijn om iemand die als oplichter bekend staat geld te lenen.

 7. Wilhelmson

  Hoe dan ook zullen we tot een grote EXIT komen, maar dat al enkel komen niet als een EURO land daartoe zal beslissen (alsof! pf) , maar als de EU apparaat er zelf een uitweg inziet, dwz. als bij haar zelf het water aan de lippen staat ( en dat doet het niet) en als zij zichzelf in de EXIT haar plaats kan behouden. Dan alleen , en nooit anders. En dat is niet nooit , maar wanneer weet geen mens.

  Daarbij is de Mattheo solution een goede minst schadelijke oplossing, maar een brug te ver voor het EU apparaat , die alles doet om de natielanden net zo goed als mogelijk te ontmantelen (sociaal , economisch, financieel en politiek). Dat is omdat het EU apparaat zich hoopt hiervan in de plaats te stellen . Daarom krijgen we massa immigratie ( weg met de natie landen en identiteiten) , daarom krijgen we steeds uitbreidende EU met steeds meer landen ( ook Turkije , Oekraïne …) , daarom krijgen we geen representatieve democratie meer ( onze eigen politieke elite is volledig opgegaan in de EU , waar ze onaanraakbaar zit ) maar alleen schijnvertoning , daarom kregen we de EURO ( zodat natiel anden geen eigen economische beslissingen kunnen nemen ) en daarom zal de EU nooit exitten , zolang de EU en het gigantische apparaat errond (circus) dat niet willen .
  Wij als burger, en als land zijn hen onbelangrijk geworden , want via de normale democratisch politieke en sociale processen kan jij en ik hen NIETS. De EU wordt bestuurd door een niet verkozen politburo en een schare van de meest korrupte ambtenaren die leven, werken en slapen binnen de EU bubbel en de wereld er rond niet meer kennen , zelfs niet meer moeten kennen. Jij en ik zijn hen overbodig.

 8. HommeHeida

  Uit de euro stappen moet overnight gebeuren

  Als het Europese ideaal werkelijk wordt misbruikt door een politieke elite, dan is er maar één mogelijkheid om dit sluipende proces te stoppen. Er moet bij binnenlandse verkiezingen in de Eurolanden een dusdanig grote verschuiving optreden, dat er een politieke meerderheid ontstaat voor een exit.
  Een andere mogelijkheid is ook voor ons land dat de bestaande regeringscoalitie in het geheim een exit voorbereidt en wacht op het juiste moment. Dat betekent dat er een fysieke munt moet worden gedrukt en geperst. Dat kan vrijwel onmogelijk worden voorbereid zonder dat de buitenwereld daar weet van krijgt. Wel is denkbaar dat een overnight Nexit giraal realiseerbaar is als alle banktegoeden met één druk op de knop van euro worden omgezet in guldens.
  Wie weet hoeveel tijd er nodig is om vervolgens ook de fysieke gulden beschikbaar en inruilbaar te hebben? Iedereen moet dan the day after zijn cash melden, zodat deze later alsnog kan worden ingewisseld. Maar tegen welke waarde? De gulden kan immers vooral in het begin sterk in waarde stijgen ten opzichte van de door ons zelf verzwakte euro.
  Zou het een langzaam proces worden, waarbij de markten kunnen zien aankomen dat er een Nexit op komst is, of dat zelfs alleen maar bevroeden, dan zal er ongetwijfeld al een waardedaling van de euro optreden. Daarmee is dan ook de waarde van de toekomstige gulden gedaald, wanneer die op het moment suprème a pari met de euro kan worden ingewisseld.
  Dit is alleen nog maar het probleem van het zien aankomen van de omwisseling. De praktische problematiek zal zeker ook groot zijn. Het komt er volgens mij op neer dat de beste kans om met een Nexit weg te komen is dat er volkomen onverwachts een wissel plaats vindt en dat valt in een ‘democratisch’ land als het onze niet te verwachten.
  De factoren die de onzekerheid vergroten zijn vrijwel onbeheersbaar. Tenzij iemand een methode weet te verzinnen, die tot een redelijk veilige Nexit kan leiden en die je bovendien van tevoren met zijn allen tot in detail kunt bespreken, zonder dat hiervan op zich een ongewenste werking uitgaat.
  Het paradoxale hiervan doet denken aan de kwantummechanica. Daarin wordt gesproken over de onmogelijkheid om een deeltje in tijd en plaats te meten, zonder met die meting op zich al de positie van het deeltje te wijzigen. Er is ook een in dit opzicht interessant kat (Nederland) en het dodelijke atoom (euro) denkmodel. Samen zitten ze in een doos opgesloten. De radioactiviteit van het atoom vervalt na een vaste periode tot 50% waardoor volgens dit model de kat wordt gedood. Als je in de doos gaat kijken weet je zeker dat dit gebeurt.
  Volgens veel wetenschappers, die zich met dit theoretische dilemma hebben bezig gehouden, moet niet het openen van de doos maar het moment waarop de kat en het atoom samen in de doos werden opgesloten als het cruciale meetmoment worden gezien. Blijft over de vraag: wie durft de doos te openen?

  1. Jacobus

   Een geestige fantasie, HommeHeida. Als u enig inzicht zou hebben in de politieke verhoudingen had u geweten dat in alle lidstaten er democratische meerderheden bestaan voor deelname aan de EU en behoud van de euro. U fantaseert over uittreding en beseft kennelijk niet dat u tot een kleine minderheid behoort die deze illusoire hoop koestert. Wat u ook niet schijnt te beseffen is dat uittreding al een lang geleden gepasseerd station is. De EU is materieel al in verregeaande mate een gefederaliseerde staat en de economische en financiële eenheid is al zo vergevorderd dat het uit elkaar rafelen ervan geen zinnige optie meer is, tenzij een meerderheid van de bevolking daar een landurige periode van economische crisis en nationale verarming voor over heeft.

   1. TijlUilenspiegel

    Jacobus 17 februari 2015 at 14:31

    Gaap. U blijft uw argumenten maar herhalen, herhalen en herhalen.

    De EU en Euro hebben al een verarming veroorzaakt en zullen dat tot in lengte van tientallen jaren ook blijven veroorzaken. Een deconfiture van de EU en EURO en terug naar de EEG betekent een korte pijn, snelle afschrijving en geen langdurige transferunie tussen Noord Europa en Zuid Europa.

 9. jangajentaan

  HommeHeida: mooi / goed verhaal…

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.