Studentenrebellie: de linkse slang vervelt

800px-Amsterdam_Spui_210_Bungehuis_-_door
Foto: Jane023 / Wikimedia Commons

Als universiteiten de spiegels zijn van onze maatschappij, dan ziet Nederland er ongezond uit.

Als de reacties op de recente studentenrebellie een inkijk geven in de psyche van onze intellectuelen, dan is de diagnose terminaal. Als studenten de toekomstige politieke leiders van dit land worden, dan is dictatuur onvermijdelijk.

Al 13 dagen bezet een collectief van ‘kritische studenten’ gedoopt De Nieuwe Universiteit (DNU) het Bungehuis van de Universiteit van Amsterdam. Deze kraak is een (politieke) daad van protest tegen geplande bezuinigingen aan de UvA. De ‘gijzeling’ van eigendom van de universiteit zal pas stoppen als de UvA tegemoet komt aan een heuse wensenlijst van de krakers.

In een land waar mensen respect hebben voor eigendom zou een dergelijke daad fel moreel worden veroordeeld door intellectuelen. Ze zouden de alarmbel luiden over hoe zorgelijk het is dat 100 verwarde studenten met een Piketty-complex wetenschappelijk onderwijs en onderzoek kunnen platleggen. Ouders van de krakende studenten zouden op televisie hun excuses aanbieden voor het gedrag van hun ontspoorde kroost.

In Nederland kregen we een ander tafereel te zien. Het regende steunbetuigingen aan de krakers, kritiek was er maar dan vooral op de leiding van de Universiteit. Er moest worden geluisterd naar de krakers, de UvA moest ze zien te begrijpen om vervolgens een compromis te bereiken. De UvA die hard ingrijpen werd verweten, was juist bijzonder beleefd tegen deze krakers. En ook tijdens het korte geding bleek dat de krakers geen compromis zochten. Ze wilden hun gelijk halen.

De verklaring voor deze vreemde gang van zaken is dat we hier getuige zijn van een links intern gevecht. Het zijn de salonsocialisten versus de nieuwe socialisten, de jongelingen zijn principiëler en daarom niet bereid tot een compromis. Dat het hier gaat om een linkse twist wordt verder geïllustreerd door de steun van medewerkers van de UvA aan de krakers. Links is zo geradicaliseerd dat de linkse UvA-bestuurders nu voor neoliberaal worden aangezien.

In de linkse hoofdstad van Nederland gaan op de meest linkse universiteit van Nederland twee generaties links met elkaar de strijd aan. Het geeft aan hoe diep de verrotting van linkse indoctrinatie wortel heeft geschoten. Na het verlies van de macht van de PvdA in Amsterdam dreigt nog een links kroonjuweel uit handen van het linkse establishment te geraken, maar de mogelijke opvolgers zijn zo mogelijk nog linkser en gevaarlijker. Lees verder op pagina twee.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!