Het Eco Industrieel Complex

Parallellen met het Militair Industrieel Complex. Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontstond het Militair Industrieel Complex (MIC).

“Het militair–industrieel complex is een bundeling van de belangen van het politieke leiderschap, het militaire leiderschap en de wapenindustrie,” zo valt te lezen in Wikipedia.

Bij zijn afscheid als president van de Verenigde Staten op 17 januari 1961 waarschuwde Eisenhower het Amerikaanse volk voor de macht van het militair industrieel complex:

“In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist.”

Hij had geen ongelijk, omdat vooral de wetenschap als hoeksteen van onze beschaving, binnen dit complex een te afhankelijke rol dreigde te worden opgedrongen en dus de essentiële basis van zuiverheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid dreigde te verliezen. Een cruciale ontwikkeling, namelijk die van energieopwekking uit thorium, raakte aldus in het gedrang, omdat de ‘Military’ kernwapens wilde hebben. En dit kon alleen met behulp van uranium. Oftewel: de thoriumplannen verdwenen na het experiment van Oak Ridge kort na de oorlog in diepe donkere lades. Wel moet worden vastgesteld dat mede dankzij de dreiging van kernwapens er een langdurige periode aanbrak van vrede.

Wanneer ik mij verplaats naar het heden, zie ik enerzijds eenzelfde ontwikkeling, anderzijds ook een verschil met toen. Ik doel hierbij op wat vergelijkenderwijs het Eco Industrieel Complex (EIC) genoemd kan worden, de gebundelde macht van de milieubeweging, het IPCC en de duurzaamheidsindustrie, met name de windmolenindustrie. De overeenkomst is dat met name klimaatwetenschap verdenking op zich laadt waar het bevooroordeeldheid betreft.

Wij mogen nu al decennialang vernemen dat ons de meest vreselijke rampen te wachten staan. Al 40 jaar is het 5 voor 12. Het valt moeilijk te ontkennen dat ons geduld in dezen wel heel erg op proef wordt gesteld. Een tijddilatatie á la Einstein? Wat dit betreft valt er weinig verschil te bespeuren met de onheilsprofeten die al duizenden jaren hetzelfde verkondigen. Thans zijn die onheilsboodschappen in een slecht passend klimaatalarmistisch keurslijf gewrongen dat representanten van het EIC ten onrechte dé klimaatwetenschap noemen (u weet wel die onjuiste 97% consensus), maar hier houdt elke vergelijking op. De vraag is of dit representatief is voor deze nog relatief jonge tak van wetenschap. Hier lijkt het niet op, zoals verderop zal blijken. Over het EIC, althans in de vorm van het hieraan klevende lobbyïsme, kan gerefereerd worden aan een artikel van Syp Wynia in Elsevier:

Ed Nijpels is nu onder meer spin in het web van het zogeheten Energieakkoord waarin het kabinet-Rutte met tientallen belangengroepen afsprak om voor 18 miljard euro aan exploitatiesubsidie gigantische windmolenparken te bouwen. Nijpels dient daarmee ook nadrukkelijk een van zijn andere opdrachtgevers, de belangengroep van Nederlandse ingenieursbureaus.

Het Energieakkoord is als zodanig al een speeltuin voor lobbycraten en andere ex-politici.

Er valt overigens ook een discrepantie op, namelijk dat protagonisten ven de AGW-hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’: door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) dit wezenlijk kapitalistische EIC van harte omarmen. Hoe kan dit? Ik kan dit alleen verklaren uit een  bezetenheid van het cultuurmarxisme om onze Westerse maatschappij te gronde te richten. Het verzet ten tijde van het MIC was een ongelijke strijd, maar het thans omarmen van het EIC biedt wél uitzicht op het bereiken van dit ideaal. Immers, het opdringen van energiebronnen die door hun povere vermogensdichtheid ons slechts een tijdreis terug naar de Middeleeuwen garanderen, zal desastreuze gevolgen hebben voor het voortbestaan van onze oude Westerse beschaving. Iets wat dus ook zonder kernwapens kan. Tenminste, als wij zo doorgaan.

Interessant is de vraag wat het cultuurmarxisme dan wél wil. Doet mij dit, voor een antwoord op die vraag, niet ergens aan denken? Faust had een afspraak gemaakt met de duivel Mephistopheles. Deze beloonde Faust door hem te voorzien van alle rijkdom, kennis en geneugten van het leven. Faust stelde daar tegenover dat hij na zijn dood zijn ziel opgaf. Het lijkt er veel op dat aanhangers van het EIC uit zijn op dergelijke beloningen door hun ziel te verkopen aan het EIC.

Ik maak wel de aantekening dat de beloofde ‘kennis’ niet onbetwistbaar is, zoals alle falende klimaatmodellen van het IPCC, het Climategate–schandaal, de frauduleuze hockeystick–grafiek en de sinds 18 jaar gestopte opwarming aantonen. Dit is slechts een beperkte greep uit de desinformatie waarmee de dienaren van het EIC uit zijn op geldelijk gewin op kosten van de belastingbetaler. Hoe ontluisterend blijkt de werkelijkheid.

Laat ik refereren aan de memoires van Patrick Moore, ooit directeur van Greenpeace tot 1986.

Humaniteit dreigt verloren te gaan door het aanhangen van het EIC. Zo ‘evil’ als het MIC ooit veroordeeld werd door links, zo ‘evil’ is thans immers het door deze omarmde EIC en het pact van de protagonisten van de AGW-hypothese, die hun ziel offeren aan bijvoorbeeld de windmolenindustrie, die slechts vegeteert op subsidies waar de belastingbetaler voor opdraait. Deze risicovolle industrie spiegelt prachtige rendementen voor, maar wel op kosten van de belastingbetaler die opdraait voor de subsidies. Zonder subsidies was het rendement op dergelijke ‘groene’ beleggingen louter negatief.

Er is geen andere conclusie mogelijk dan dat het EIC uit is op een eigen agenda van politieke macht en gewin die geen verantwoordelijkheid wenst te dragen voor de gevolgen voor de komende generaties. Kennis, dus zuiver, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk gezien, is ondergeschikt gemaakt.

Want ernstig zullen die gevolgen voor de komende generaties zijn. Windenergie is een doodlopende weg die tientallen miljarden verspilling oplevert om over 20 jaar de duurste schroothoop uit de Nederlandse geschiedenis na te laten als erfenis van het falen van het EIC.

Het trieste aan dit geheel is dat alle argumenten die het EIC aandraagt, zoals eerder gesteld, berusten op desinformatie en onjuiste wetenschapsbeoefening. De hockeystick–grafiek is hiervan wel het trieste dieptepunt.

Laat ik een paar zaken duidelijk maken:

 • De AGW-hypothese is afdoende weerlegd, zodat er geen aanleiding is voor alle commotie rond CO2.
 • CO2 is geen vervuiler, maar een meststof (zie ook senator Sessions).
 • Fossiele brandstoffen zijn voor honderden jaren beschikbaar zodat er geen haast is geboden.
  Thorium is schier oneindig concurrerend winbaar.
 • Windmolens zijn uitontwikkeld en zijn thans even zinvol voor elektriciteitswinning als karrenwielen voor de huidige auto-industrie.
 • Zonne–energie staat aan het begin van een lange ontwikkeling en is investering aan ontwikkeling alleszins waard, maar is thans ongeschikt voor grootschalige toepassing.

Het zou, alles bij elkaar genomen, een lofwaardige ontwikkeling zijn de macht van het EIC drastisch in te perken door bijvoorbeeld de subsidies aan windenergie stop te zetten en de schaarse financiële middelen in te zetten op wel levensvatbare technologie ten behoeve van de generaties na ons. Thans is hier geen sprake van.

Tevens is het gewenst om open oor te hebben voor kritische geluiden vanuit de samenleving, iets wat bijvoorbeeld de SER niet zou misstaan. Dit zou de politiek sieren en haar geloofwaardigheid als hoeder van onze maatschappij versterken. En last but not least: de wetenschap weer als hoeksteen te maken van onze beschaving door haar onafhankelijkheid terug te geven. Uit het verhoor door senator Sessions blijkt zonneklaar dat de door de protagonisten van de AGW–hypothese gepresenteerde Faustiaanse ‘kennis’ onbetrouwbaar is. Waar het MIC nog een periode van vrede teweeg bracht door evenwicht, zal er geen sprake zijn van een dergelijk evenwicht door het EIC. Dit is de balans die kan worden opgemaakt: de belastingbetaler zal worden uitgezogen als het slachtoffer van de verborgen eco–nucleaire ‘winter’ die duurzaamheid tot gevolg zal hebben.

Er gloort echter hoop aan de horizon door de nimmer aflatende inspanningen van verantwoordelijk handelende wetenschappers die thorium nieuw leven inblazen als ware het Gods adem bij de schepping van de mens. Zie hier en hier.

Aldus Jeroen Hetzler.

Bron hier.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

36 reacties

 1. carthago

  Windmolens worden weliswaar gesubsidieerd, er wordt ook astronomisch aan verdiend door de overheid, te weten btw, winstbelasting, arbeidbelasting. Een windmolen van bijvoorbeeld een miljoen levert al gauw 4 ton voor de overheid op. We kunnen ook voor een miljoen aan olie bestellen bij de olie (garchen)maffia, maar daar worden ook weinigen beter van. Thorium is inderdaad de beste oplossing.

  1. Gerben

   Joepie 4 ton aan belastingen terug, terwijl de stroomprijs voor ca. 80% wordt gesubsidieerd. Dan verliezen we er dus dik op. We hebben geen thorium nodig. Er is een buurland waar ze genoeg kolenstroom hebben en enorme subsidies geven voor duurzame energie. Daar vandaan importeren we steeds meer goedkope stroom. Met in Nederland nul CO2-emissie. En zonder dat we er subsidie voor hoeven neer te tellen. De hoeveelheid zelf opgewekte duurzame energie is maar een fractie van de import van goedkope stroom. En in ruil kunnen we ons aardgas exporteren, want dankzij goedkope stroomimport gebruiken we steeds minder aardgas voor elektriciteitsopwekking.

 2. Herman Vruggink

  Zowaar lijken de ‘al 18 jaar gestopt’ adventisten nu ook met een soort van geloofsbelijdenis te komen. Laten we de artikelen eens langslopen:

  * “Thoriumland is het beloofde land”
  [ Ja wie weet, alleen zal het tot tenminste 2040 duren voordat de eerste operationeel in ons land za draaien] Tot die tijd doe we het bij gebrek aan beter nog maar eventjes met windmolentjes]

  * “De AGW-hypothese is afdoende weerlegd”
  [ Nee, die is absoluut niet weerlegd, maar het geeft niet, prachtig toch dat iedereen er een eigen geloof op na mag houden]

  * “CO2 is geen vervuiler maar een meststof” [Hoera, hier zullen de meeste mensen het wel over eens zijn, ik zou zeggen: CO2 is onmisbaar!]

  * “Fossiele brandstoffen zijn voor honderden jaren beschikbaar” [Als je kolen, olie en gas op één hoop gooit ja. Helaas zal de meest waardevolste, de olie, al na verwachting binnen 50 jaar schaarser gaan worden]

  * “Windmolens zijn uitontwikkeld” [ Dat zou goed kunnen, op dit moment is windenergie op land bijna concurrerend met gas en de subsidie ligt lager dan die voor nieuw te bouwen kerncentrales.]

  * ” Zonne–energie is thans ongeschikt voor grootschalige toepassing.” [Geen idee waarom, zou het met de prijs te maken hebben?]

  1. Theo345

   Herman, zou je me kunnen vertellen welke subsidieregeling geldig is voor kernenergie?
   En ook hoeveel geld die regeling dan kan opleveren voor iedere MWh geleverde atoomstroom?
   Dan kunnen we dat eens vergelijken met de vigerende SDE+-subsidie voor wind op land.

   1. Herman Vruggink

    Theo345,

    De garantieprijs die de Engelse regering afgegeven heeft aan de investeerders in de twee nieuw te bouwen kerncentrales is 11 cent. een garantieprijs is exact hetzelfde als een subsidie op de productie die afhankelijk is van de marktprijs in Nederland. Subsidie voor wind op land ligt tussen de 5 en 11 cent. Denk jij dat de garantieprijs c.q. subsidie in Nederland lager zal zijn dan in de UK?

    Je tweede vraag kan ik niet goed plaatsen, bedoel je nu dat de overheid weer stroomleverancier moet gaan worden?

    1. Theo345

     Uit dit voorbeeld krijg je de indruk dat kernenergie ongeveer net zo duur is als wind op land. Dat is interessant.
     Hoe zou dat voor Nederland liggen?
     Wordt Borssele gesubsidieerd?

     En wind op zee, waar we nu vol op gaan inzetten, is zeker veel duurder.

 3. Hetzler

  @ Herman Deze vraag is ook al vele malen door Hans Labohm gesteld: geef het onomstotelijke bewijs van het effect van CO2 op de temperatuur. Bewijs dus en geen projectie. Wij zijn geen adventisten, maar analytici die graag dit feit overlegd gezien hadden. Bluf heeft zijn langste tijd gehad. Thans is het woord aan de metingen die een heel ander verhaal vertellen.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Volgens mij hebben wij dit al eerder besproken. Dat broeigassen een opwarmend effect hebben is aangetoond in laboratoria. Maar is het bewezen in de vrije atmosfeer? Nee dat niet, maar de aanwijzingen zijn sterk. Vervolgens ga jij het omdraaien en roept: “ De AGW-hypothese is afdoende weerlegd” Nee, dat is gewoon absoluut niet waar. Prima dat je het AGW bewijs niet voldoende vind en ook uitstekend dat je niets wilt weten van het voorzorgprincipe, maar ga niet roepen dat de AGW hypothese is weerlegd. Dat is heel simpel gezegd onjuist.
   En dus is het “opwarming door broeikasgassen bestaat niet” net zo goed een geloof als het AGW geloof.

 4. hjw_matthijssen

  Herman
  Een mooie draai:
  “Zowaar lijken de ‘al 18 jaar gestopt’ adventisten nu ook met een soort van geloofsbelijdenis te komen”

  Als je de tekst van Hetzler hierboven nog eens doorleest zal je duidelijk zijn dat je op de verkeerde weg zit of mogelijk het verkeerde geloof aanhangt.

  De theorie “de opwarming door toedoen van de mens” is nog steeds theorie.

  En zolang je geen bewijzen kunt aanvoeren en uitkomsten van modelberekeningen de enige basis zijn is het geloof wat AGW betreft nog steeds niets anders als geloof.
  En het IPCC blijkt niets meer is als een politieke organisatie zodat echt bewijs ook nooit zal komen.

  Hoe het echt werkt wordt in deze film “Science Under Assault” wel duidelijk.

  https://www.youtube.com/watch?v=cng56swJ_4I

  1. Herman Vruggink

   hjw_matthijssen,

   De goed geschreven verhalen van Jeroen Hetlzer lees ik graag, maar waarom ik hieruit zou moeten concluderen dat ik op een verkeerde weg zit of een verkeerd geloof aanhang is mij een raadsel. Dat mag je mij gerust eens uitleggen.

   De theorie “de opwarming door toedoen van de mens” is nog steeds theorie. Dat mag je gerust zo zien, keiharde bewijzen zijn er immers niet. Maar de vermoedens en aanwijzingen zijn sterk en andere verklaringen voor de opwarming staan zwak. Evengoed, je mag de AGW gerust benaderen als een geloof. Andersom, “roepen dat AGW niet bestaat” is ook een geloof. Bewijzen hiervoor zijn er evenmin en bovendien zijn er nauwelijks aanwijzingen en/of zwak.

   Het IPCC vat elke 5-7 jaar samen wat de stand van zaken is in de klimaatwetenschap. Meer niet. Het rapport wordt dus volledig gestuurd door de Peer reviewed studies en worden allen gewogen. Gee idee wat daar mis aan is. Het is wel zo makkelijk, dan hoeven we alleen maar de samenvatting voor leken te lezen en zelf niet meer alle papers te lezen. Indien de wetenschappers in hun studies gaan schrijven dat AGW niet bestaat, dan zie je dat vanzelf terug in AR6 2019.

   1. hjw_matthijssen

    Wat er mis aan is de “klimaatwetenschap” is het feit dat deels op basis van schattingen de klimaatgevoeligheid voor co2 in het laatste rapport is gesteld op 1,5 tot 4,5 graad celcius.
    Een enorm grote marge waarbij met name de alarmistische doem voorspellingen uitgaan van het geschatte maximum.

    Je kent ook de studie van Crok en Lewis dan zie je een ander plaatje.

    Het IPCC heeft hier een steek laten vallen. Er is zo langzamerhand data genoeg om eens echt te gaan rekenen.

    Wat de huidige situatie betreft de opwarmingspauze zoals die genoemd wordt daar blijkt uit dat de praktijk een andere ontwikkeling te zien geeft en de voorspellingen er al jaren naast zitten.

    Hoe gelovig moet je zijn om dan nog kritiekloos deze, op modelstudies gebaseerde, alarmistische voorspellingen te geloven en als uitgangspunt te nemen voor beleid.
    Even pas op de plaats en enkele jaren afwachten kan zeker geen kwaad.

 5. Herman Vruggink

  hjw_matthijssen,

  Op basis van alle studies is het IPCC gekomen tot een likely range van 1,5 – 4,5 °C. Het onderzoek van Crok Lewis komt met 1,25 – 3,0 °C Wil jij alleen praten op basis van Crok Lewis? Mij best ! gooi de IPCC schatting gerust direct weg. Ik neem aan dat je inziet dat je nu al heel anders bezig bent dan Hetzler met zijn bewering dat de AGW-hypothese weerlegd is? Als je verwijst naar Crok Lewis dan is dat impliciet de erkenning dat broeikasgassen een opwarmend effect kennen, ook in de praktijk, en ook nog de mogelijkheid dat die opwarming stevig kan zijn. En dan heeft het zin om de discussie aan te gaan en is het zinvol om opties te bespreken zoals de voor en nadelen van enkele jaren pas op de plaats. Dan mag jij beginnen: Wat zijn de voordelen van afwachten? wat zijn enkele jaren? Wat zijn je criteria ? Wat zijn je garanties en toezeggingen als over enkele jaren er nog steeds duidelijke opwarming is? Heb je werkelijk over de voor en nadelen nagedacht?

  1. hjw_matthijssen

   Herman

   Gaan we nu zo doen.
   Iedere middelbare scholier weet wat broeikasgassen zijn.
   Zonder broeikasgassen was de gemiddelde temperatuur op aarde 15 tot 20 graden lager en was er geen leven mogelijk zoals we dat nu kennen.
   Daar is ook geen discussie over.

   Waar we het over hebben is de vraag of naast alle processen in de atmosfeer en de processen rond energiehuishouding van de aarde de invloed van co2 niet zwaar wordt overschat.
   400 ppm co2 er zijn perioden geweest met veel meer co2 in de atm. toch is de aarde niet gaan koken.

   Waterdamp is ook een broeikasgas en afhankelijk van de omstandigheden hebben we 40.000 tot 60.000 ppm waterdamp in de atmosfeer. En kom niet met dat versterkende werking verhaaltje dat is al helemaal uit de duim gezogen.
   Waterdamp heeft in de atmosfeer de functie van motor achter de processen die het weer bepalen en ook is waterdamp de thermostaat van het klimaat zonder waterdamp zou de aarde ook vele malen warmer zijn.

   Alleen co2 als veroorzaker van de modelmatig opgeblazen verschrikkelijke opwarming op basis van modelberekeningen met alleen een stralingsmodel is wel erg mager zeker als je ziet dat de correlatie al jaren ver blijft van het 95% gebied.

   Ga eens in Delft kijken daar doen ze al jaren onderzoek naar het effect van wolken in de temperatuurbalans en daar hebben ze nu een klein beetje van in beeld.

   Nogmaals als je iets niet of onvoldoende begrijpt maak je modellen en ga je kijken of je uitkomsten overeen komen met de werkelijkheid. is dat niet zo dan ga je nadenken waar de fout zit maar dan weet je dat je theorie bijstelling behoeft.

   De klimaatwetenschap komt met modelresultaten en als de werkelijkheid anders blijkt te zijn komen ze met nieuwe modelberekeningen om te verklaren dat de oude wel juist moeten zijn.
   Dit is een mooi voorbeeld:
   http://www.knmi.nl/cms/content/99686/verdwenen_warmte_in_oceaan_gevonden

 6. Turris

  Het natuurlijk opwarmende wereldklimaat en de AGW-theorie (op basis van de CO2-stolpproef van Arrhenius) is in een verhitte discussie opgestookt door haar politisering en de daaraan gekoppelde eco-taxering, subsidiegeldstromingen en onzinnig klimaatbeleid. Vanuit een eenzijdig politiek gewenst (Pressie vanuit liegende NGO’s) en niet-wetenschappelijk voorzorgsprincipe is er een gesubsidieerd klimaai/eco-industrieel-complex ontstaan, analoog aan het verfoeide militaire-industrieel-economisch-complex met wapenhandel. Het duurzaam-gesubsidieerde-academisch-ecologisch-industrieel-complex, waar zelfs het AGW-opwarmingskritische-VVD gaarne haar liberaal denkende “ondernemers” electoraat mee verblijdt, wordt door het RutteII-kabinet vormgegeven door GroenRode energie-regeringsakkoorden te sluiten.

  Critici ver-wensen het huidige Klimaat/Eco-beleid en eisen deze ongekende kapitaalvernietiging te stoppen en dingen vanuit de wetenschap bij het klimaat & energie politieke wensdenken af op:
  (1) 19de eeuwse stolpproef van Arrhenius blijkt niet representatief voor de atmosferische complexiteit.
  (2) Het klimaat alarmisme op basis van politieke motieven
  (3) het voorzorgsprincipe is niet wetenschappelijk onderbouwd
  (4) De IPCC alarmistische computer klimaatmodellen en rapport conclusies en aanbevelingen aan de VN, die niet kloppen
  (5) De opwarmingsgevoeligheid door extra CO2 (o.a. zeer betwist door Crok/Lewis) en de idiote IPCC-hockeystickcirve.
  (6) De effectieve werking van het Kyoto-protocol, dat niet werkt.
  (7) Het nut van eco-taxering, die de economie remt
  (8) Het nut van duurzame extra banen ( per 1 nieuwe groene baan verliest de economie 2,2 echte banen)
  (9) Weersafhankelijke “oldschool” windturbineparken die geen CO2 besparen door hun beperktheid
  (10) Woodpellets voor stook in energiecentrales die wel het milieu aantasten.
  (11) Biobased energie die oerwoud, natuur en milieu aantast en het klimaat geheel niet redt.

  Bij alamist Vruggink ligt primair de bewijslast voor de catastophale wereldwijde opwarming (CAGW), sinds 1750 tot op heden een normale ca. 0,6 tot 0,8 grC mondiale opwarming, opvolgend de kleine middeleeuwse /17de eeuwse ijsltijd, een opwarming die overigens al 18 jaar is gestopt.

  1. Herman Vruggink

   Turris,

   Een kruiwagen vol met argumenten die de zogenaamde sceptici zo kenmerken. Ik zal er een aantal misverstanden uithalen.

   * Je schrijft: “Critici ver-wensen het huidige Klimaat/Eco-beleid en eisen deze ongekende kapitaalvernietiging te stoppen” [Het spijt me wel beste Turris maar het woord eisen is in deze naar mijn idee toch echt niet op zijn plaats. Je kan er gerust voor pleiten en je mag er argumenten voor aandragen, maar uiteindelijk beslist de democratie en die hebben wij allen te respecteren.]

   ** Je schrijft: ” het voorzorgsprincipe is niet wetenschappelijk onderbouwd.” [Inderdaad. Natuurlijk is dat niet wetenschappelijk onderbouwd. Voorzorgsprincipe is namelijk een keuze. Wie dol is op risico’s kiest er uiteraard niet voor. Ik schrijf jou niet voor wat je moet kiezen. Doe dat ook een ander niet. Uiteindelijk beslist de democratie, en die hebben wij te respecteren. ]

   *** Je schrijft ” De opwarmingsgevoeligheid door extra CO2 wordt o.a. zeer betwist door Crok/Lewis”
   [ Nee, Crok/Lewis betwist de klimaatgevoeligheid niet maar komen met een eigen berekening die overigens behoorlijk alarmistisch is. Deze ligt volgens Crok/Lewis likely tussen 1,25 en 3,0 °C. Is dat de klimaatgevoeligheid waarvan je uit wil gaan? Mij best. ]

   **** Je schrijft : ” De opwarming is 18 jaar gestopt” [Nee, die is niet gestopt. Vrijwel alle indicatoren geven aan dat deze gewoon is doorgegaan. Tenzij je alleen naar de RSS sat data wenst te kijken. In dat geval moet je uitleg geven waarom je de UAH satelliet data wenst te negeren. Zou je dat laatste voor mij en mogelijk andere geïnteresseerden willen doen?]

   1. Turris

    @ Vruggink, feitelijk ben je het niet oneens met mij, zo constateer ik, slechts op discutabele futiliteiten. * OK, dat bedoelde ik. CAGW sceptici zijn in de politiek / democratie onterecht niet vertegenwoordigd, alleen in de USA wel sterk; ** Inderdaad juist, schande, NL-democratie wordt voorgelogen door gesubsidieerde alarmisten; *** Een minder politiek geënte en meer wetenschappelijk verantwoorde berekening door C&L; **** Er is geen significante opwarming sinds 1750, ondanks industriële revolutie en meer CO2 uitstoot. Klopt, dat de natuurlijke opwarming doorgaat als er tenminste geen kleine ijstijd aankomt de komende 30 jaar.

    1. Herman Vruggink

     Turris,

     * Wie de CAGW sceptici mist in de politiek / democratie mag gerust een eigen politieke partij oprichten. Wie weet hoeveel zetels er klaar liggen…
     ** Deze weergave herken ik niet
     *** Dus likely tussen 1,25 en 3,0 °C Dat is dan een kans op behoorlijke opwarming. Welk beleid wil je hier dan aan koppelen? Bedenk dat we rond 2100 op ongeveer 1100 ppm kunnen zitten bij ongewijzigd beleid…. Dat is een tweede verdubbeling.. 2,50 en 6,0 °C
     **** De opwarming sinds 1750 is ongeveer 0,7 °C Indien je van Crok Lewis uitgaat is dit tenminste voor een deel veroorzaakt door broeikasgassen.

     1. Turris

      *** is hockeystickcurve *** http://hockeyschtick.blogspot.nl/2013/11/cern-scientist-says-another-maunder.html; bij het uitblijven van het door voorspelde langjarige maunder minimum zal de stijging ook rond 0,7 grC liggen, door minimale CO2-gevoeligheid.
      Blog-onderwerp ging over ECO-industrieel-compex die klimaatalarmisme graag levend wil houden. U doet er aan mee!.

    2. Herman Vruggink

     Turris,

     Ondanks afnemende zonneactiviteit is afkoeling in geen velden of wegen te bekennen. Integendeel zelfs. De eerste twee maanden van dit jaar waren ‘flink’ warmer dan de de eerste twee maanden vorig jaar. Zelf verwijs je naar de ‘alarmisten’ Crok en Lewis met (klimaatgevoeligheid likely tussen 1,25 en 3,0 °C) Dus wie doet nu waar aan mee?

     Dat er een ECO-industrieel-compex is die het klimaatalarmisme levend wil houden zal best wel. Het is een markt, en de eco markt mag natuurlijk zichzelf verkopen. Vergelijk het maar met de onzin van de gezondheidsmarkt en de afvalmarkt. Mag allemaal.

     1. Turris

      CERN is altijd betrouwbaarder gebleken dan het IPCC.

 7. Herman Vruggink

  hjw_matthijssen,

  Geen idee waarom je nu met een heel verhaal aan komt. We waren gebleven bij jouw verwijzing naar Crok Lewis. Daarmee is jouw uitgangspunt een klimaatgevoeligheid likely tussen 1,25 – 3,0 °C. De rest van de klimaatwetenschap hadden we al op jouw verzoek weggegooid. Weg met de modellen, alleen de berekening van Crok Lewis telt nog. Mij best. Was de verwijzing soms een foutje? Schrik je er nu soms zelf voor terug? En hoe zit het nu met je onderbouwing om pas op de plaats te maken met maatregelen?

 8. hjw_matthijssen

  Herman

  De meeste mensen overlijden in bed.
  Gezien het voorzorgprincipe ga jij zeker voortaan in een hangmat slapen.

  1. Herman Vruggink

   Hugo Matthijssen,

   Het voorzorgprincipe, je hebt er wat mee of niet. Ik ga mensen die er niets mee hebben er niet van overtuigen er voor te kiezen. Dat gaat niet werken. Ik accepteer en respecteer hun keus en laat het verder over aan het stemhokje. Maar jij komt met een alternatief, een paar jaar pas op de plaats. Maar wat heb je te bieden, wat zijn de voordelen, je uitwerking, onderbouwing. Vervolgens wordt het stil en kom je met een grap. Vraag je eens af of je je boodschap goed aan het verkopen bent.

 9. yoko oen

  We hebben in de EU landen als Frankrijk, Belgie en Duitsland, die véél elektriciteits kernenergie centrales hebben, die bij een grote calamiteit, héél Nederland van de kaart laten verdwijnen, dus de “gewone”Nederlander.
  Begrijp daarom niet dat men in NL zo’n tunnelvisie heeft betreffende het ontwikkelen van Thorium energiecentrales en het te plaatsen hiervan voor de volgende 50 tot 100 jaar, om dan in die periode energie te ontwikkelen, die duurzaam en schoon is voor de NL-er. Dat er tijd mee gemoeid is om die nieuwe soort kernenergie cntrales te plaatsen, alla, we moeten dat maar opvangen met de bestaande centrales en zonne-energie. Windmolen energie is achterhaald, kosten teveel, rendement te laag en helaas de bestaande centrales moeten blijven draaien om de wispelturige windmolen energie hiermee te compenseren.

 10. Hetzler

  Ik vrees misverstanden. Het rapport van Crok en Lewis gebruikt de cijfers van het IPCC en presenteert het resultaat dat het IPPC probeerde achter te houden. Het ECS wordt pas over vele vele eeuwen bereikt. het TCS, waar het beleid voor de komende 70 jaar op gebaseerd moet zijn en waar het om gaat, bedraagt 1,35 graad C met een marge van 1 graad tot 2 graden. Bovendien: dit rapport is peer reviewed. Dus, wat is nu precies het probleem dat zo zorgwekkend zou zijn?

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Er is werkelijk helemaal niets wat het IPCC probeert achter te houden. Laten we het maar eens op een rijtje zetten: likely range (66%)

   TCR IPCC: 1,0 – 2,5 °C TCR Lewis & Crok: 0,9 – 2,0 °C
   ECS IPCC: 1,5 – 4,5 °C ECS Lewis & Crok: 1,25 – 3,0 °C

   Lewis & Crok past gewoon binnen de vele onderzoeken die de basis vormen van de IPCC range. Overigens is Crok Lewis niet peer reviewed zoals je beweert. Een voortvloeisel hieruit, Lewis &Curry dan weer wel.

   Wil je de IPCC range niet? Prima, gooi het weg dan praten we alleen nog maar over Lewis & Crok. Deze is een klein beetje minder alarmistisch maar nog steeds stevige opwarming. Bedenk dat een tweede verdubbeling naar 1100 ppm er al binnen 100 jaar aan zit te komen met ongewijzigd beleid.

   De ECS wordt inderdaad pas over vele een aantal eeuwen bereikt. Dat is wat je mee moet wegen.
   Wil je alleen naar de TCR kijken? Mij best. Met een bovengrens van 2,0 °C is dat dus een kans op 4,0 °C opwarming in 100 jaar.

   Is dat zorgwekkend? Zeg jij het maar.

 11. hjw_matthijssen

  Herman
  Er was een tijd dat men voorspelde dat het verkeer in de binnensteden zou gaan vastlopen bij verdere groei door een overmaat aan paarden uitwerpselen.
  20 jaar verder reed de eerste auto.

  Wat je verschrikkelijke opwarming betreft die er nu niet is.
  Dit is je tekst:
  “Bedenk dat een tweede verdubbeling naar 1100 ppm er al binnen 100 jaar aan zit te komen met ongewijzigd beleid.”
  Welke idioot verwacht dat het beleid in 100 jaar niet zal veranderen?

  Kijk eens naar dit filmpje:
  http://www.clubgreen.nl/video/Kirk-Sorensen-LFTR.html

  Kirk Sorensen is het hoofd van Nucleaire Technologie bij het instituut Teledyne Brown Engineering in Huntsville, Alabama. Kirk Sorensen vertelt over de mogelijkheden van thorium en Liquid Fluoride Thorium Reactoren.
  Wat we hier zien is een mogelijkheid om een compleet co2 vrije energievoorziening op te bouwen.

  China heeft op dit moment een planning om rond 2024 de eerste thorium reactor in bedrijf te hebben.

  En jij komt met een rampscenario over 100 jaar terwijl technisch gezien vrijwel zeker oplossingen in beeld zijn.
  Ga eens met beide benen op de grond staan.

  1. Herman Vruggink

   Hugo Matthijssen,

   Je vraagt: ” Welke idioot verwacht dat het beleid in 100 jaar niet zal veranderen? ” Voordat we aan die vraag toe zijn is de eerste stap natuurlijk om vast te stellen of er een probleem is, vervolgens de vraag of wij dit probleem groot genoeg vinden en of wij er wat aan doen.

   Hier waren wij gebleven:
   TCR IPCC: 1,0 – 2,5 °C TCR Lewis & Crok: 0,9 – 2,0 °C
   ECS IPCC: 1,5 – 4,5 °C ECS Lewis & Crok: 1,25 – 3,0 °C

   Je wilt toch van Lewis & Crok uitgaan? Dat is dan in potentie 4 graden opwarming in 100 jaar. Toch? De eerste vraag is of je dat een zorg vindt of niet. Gezamenlijk praten over oplossingen is pas zinvol als we een gezamenlijk probleem zien.

   1. hjw_matthijssen

    Herman

    In potentie 4 graden je hebt nu het ongewijzigde beleid weggelaten.
    Daarnaast heb je kennelijk gemist dat er naar verwachting binnen een jaar of 10 al een echte oplossing kan zijn.
    gewoon doorgaan met je alarmistische reacties. Kijk een naar de wereld van 100 jaar terug midden in de oorlog van 14-18 het vliegtuig kon naast de piloot een bom of een waarnemer dragen.
    De meeste schepen op stoommachines etc.
    De technische ontwikkelingen gaan nu nog veel sneller.

 12. Hetzler

  Beste Herman Je snapt het echt niet. Wat het IPCC verborgen hield was de Best Estimate. Lees eerst maar eens het betreffende rapport.
  http://www.groenerekenkamer.nl/download/Een-gevoelige-kwestie-05-03-2014.pdf

  voordat je steeds weer een eigen draai aan het betoog probeert te geven. En kom dan nog maar eens terug.
  Die 4 graden C binnen 100 jaar zuig je uit je duim. Kun je allemaal in dat rapport lezen.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler.

   Leg is uit wat er zo interessant is aan een best Estimate? Soms is er een best estimate gegeven, soms niet. Dit afhankelijk van de consensus. Nogmaals even de resultaten op een rijtje:

   TCR IPCC: 1,0 – 2,5 °C TCR Lewis & Crok: 0,9 – 2,0 °C
   ECS IPCC: 1,5 – 4,5 °C ECS Lewis & Crok: 1,25 – 3,0 °C

   Wat maakt die best estimate zo bijzonder? In alle gevallen kijken we naar de range. En als we het over risico’s hebben dan kijken we uiteraard naar de bovenkant. Wat nou de estimate. Mag ik je er op wijzen dat we het nog maar over de 66% kans hebben?

   Nee, ik geef er geen enkele eigen draai aan. Hoe kom je daar bij. En die 4 graden is heel simpel: Bij ongewijzigd beleid kunnen we rekenen op 1100 ppm over 100 jaar. Dus op basis van 2,0 °C TCR komen we dan gewoon op 4,0 °C Wat is er mis aan die berekening? En als je het niet snapt dan vraag je het toch gewoon aan Marcel Crok?

 13. Gerben

  Hoe kom je aan 1.100 ppm? Het IPCC gebruikt die waarde wel, maar dan gaat het om het scenario van ongebreidelde groei van de CO2 uitstoot (+andere broeikasgassen). Het huidige beleid is er op gericht om dat tegen te gaan. Bij ongewijzigd beleid komen we lang niet op 1.100 ppm.

  1. Herman Vruggink

   Gerben,

   Natuurlijk heb ik geen kristallen bol. Maar met ongebreidelde groei van welvaart in de hele wereld (dat mogen we hopen) zonder enige vorm van beleid in combinatie met ongeremde kolenstook (olie en gas worden schaarser) is het niet zo moeilijk om door te rekenen dat 1100 ppm over 100 jaar tot de mogelijkheden behoord. Voorlopig volgen de huidige emissies dit scenario helemaal. Alleen de CO2 concentratie stijgt gelukkig nog niet zo hard mee, maar voor hoe lang nog?
   Natuurlijk kan ik er zomaar een 200 ppm naast zitten, dan komen we enkele decennia later aan op 1100 ppm. Tjonge, wat een troost is dat….

   Maar we kunnen het ook beter anders benaderen door ons af te vragen welke stijging we nog acceptabel vinden. Dus vragen wij ons niet eerst af of 1100 ppm een goede schatting is maar of we 1100 ppm in het jaar 2115 wel willen. Is 1100 ppm in het jaar 2115 acceptabel voor je?

 14. Gerben

  1100 ppm is wat mij betreft prima als blijkt dat het met de klimaatverandering allemaal wel meevalt. Anders zullen we voor 2115 toch echt iets moeten gaan doen.

  1. Herman Vruggink

   Gerben,

   Als we de eventuele gevolgen t.g.v. verandering van de PH waarde van de oceanen even vergeten zie ik ook geen bezwaren tegen 1100 ppm. Helaas zitten we nu met de onzekerheid dat we niet precies weten hoe groot die opwarming dan wel kan zijn. En wachten tot er meer zekerheid is heeft zoals bekend een sterk nadeel.
   Ten aanzien van huidig klimaatbeleid hebben we nu de volgende keuzes:
   * voortzetten
   * versterken
   * stopzetten
   * afzwakken
   * veranderen

   Persoonlijk vind ik stopzetten of afzwakken niet zo’n goed idee.

   1. Gerben

    Afzwakken lijkt me persoonlijk wel een goed idee. We hebben nog tijd genoeg. Als we met een afgezwakt beleid door gaan komen we al lang niet in de buurt van 1.000 ppm. Het gaat mij echter vooral om een meer doelmatig beleid. We kunnen evenveel CO2 besparen als we het ETS in stand houden, maar niet specifiek ingrijpen in de markt over hoe die besparingen bereikt moeten worden. Dat scheelt handenvol geld, waardoor het beleid een stuk draaglijker zou zijn.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.