Euro drijft Frankrijk en Duitsland uit elkaar

De euro was het politieke antwoord van de Franse president François Mitterrand op de val van de Berlijnse Muur in 1990. Om te voorkomen dat Duitsland geopolitiek het continent zou beheersen, wilde Mitterrand Duitsland en Frankrijk aan elkaar koppelen door een muntunie.

Mitterrand was geen ster in economie. In zijn eerste regeerperiode 1981-1988, met François Hollande als piepjonge adviseur, ging het land na twee jaar bijna failliet, waarna Mitterrand zijn koers fors aanpaste aan de markt. Het euro-project heeft hij niet meer meegemaakt.

De euro zou al snel een schuldenzeepbel opleveren, omdat niet-concurrerende landen te makkelijk konden lenen door lage rente en impliciete EU-dekking. Na vijf jaar zou deze zeepbel barsten, kort na het klappen van de Amerikaanse bubble van subprime hypotheken. Daarna volgde de eurocrisis. Vervolgens zou de eurozone belanden in een “race to the bottom” waarbij zowel werkgelegenheid als koopkracht geslachtofferd werden, in het ene land meer dan het andere.

De Finse denktank Libera heeft becijferd dat de eurozone als geheel, met uitzondering van Duitsland, al ruim 10% welvaart heeft ingeleverd. En het gaat maar door, want al zitten we in een lichte economische opleving, de transferunie eist zijn tol. Zie de avonturen van de EU met de Grieken.

Wat Mitterrand en zijn adviseurs ook niet hadden voorzien, was dat Frankrijk en Duitsland onderling economisch steeds meer uit de pas zouden lopen. Dat is vermoedelijk ook de reden dat de Frans-Duitse as in de EU niet meer zo harmonisch functioneert als vroeger. Daardoor dreigt de euro precies het tegenovergestelde te weeg te brengen van hetgeen Mitterrand ermee beoogde.

Terwijl Duitsland in de beginjaren van de eurozone onder bondskanselier Schröder met Agenda 2010 keihard hervormingen doorvoerde, hielden de door sterke vakbonden gedomineerde Fransen vast aan hun sociale model. De hervormingen van Schröder zorgden er weliswaar voor dat veel Duitsers in de onderste regionen van de arbeidsmarkt het slechter kregen, maar verhoogden het concurrentievermogen van het land. Op die manier werd de Duitse werkloosheid, die bij het begin van de muntunie vrij hoog was, in feite geëxporteerd naar de rest van de eurozone. De eenmaal genomen voorsprong laten de Duitsers zich niet zo makkelijk meer afnemen, hoewel het huidige centrum-linkse beleid van Merkel op termijn de Duitse concurrentiepositie kan schaden.

Intussen is het doorvoeren van hervormingen nog steeds een groot probleem in landen als Frankrijk of Italië. In Frankrijk komt daar nog bij, dat meer dan 80% van de Fransen geen enkel vertrouwen meer heeft in president Hollande, die dus niet over het maatschappelijke draagvlak beschikt om daadwerkelijk het roer om te gooien. De Fransen blijven het ondanks alle monetaire impulsen van de ECB economisch slecht doen, zo bleek vorige week uit de inkoopmanagersindex voor de industrie.

De onevenwichtigheden in de eurozone worden dus eerder groter dan kleiner. Het zijn niet alleen de Grieken die voor kopzorgen zorgen. Het probleem is dat met een muntunie zonder enige monetaire flexibiliteit, het paard achter de wagen is gespannen. Op het moment dat de Duitsers gingen hervormen met Schröder’s Agenda 2010, hadden de Fransen dat óók moeten doen. Ook al was het ten koste gegaan van de interne markt als beide landen tegelijk hard hadden hervormd, ze waren dan qua exportkracht op gelijke voet gebleven. Nu zijn de Fransen hopeloos achterop geraakt. Vroeger konden ze dat opheffen met het wisselkoersmechanisme, maar dat is verdwenen.

De EU-politici roepen vandaag dit en morgen weer dat. Ze vergaderen een middagje onder leiding van Jeroen Dijsselbloem en verzinnen weer een nieuw instituut, de hervormingsautoriteit, op kosten van de belastingbetaler uiteraard. Volgens insiders ligt er wel degelijk een plan B klaar voor de onvermijdelijke Grexit danwel staatsbankroet van Griekenland binnen euroverband: de rest van de eurozone zal nóg harder geïntegreerd worden richting EU-superstaat, buiten de wil van de burgers om. Als het aan sommige EU-politici ligt krijgen we een Europese werklozenverzekering en eurobonds. De rekening gaat naar de netto-betalers; dat zijn wij dus.

Op een conferentie vorige week over het Griekse euro-drama aar Frits Bolkestein ook aanwezig was, zei onze liberale éminence grise dat volgens hem de Duitsers om politieke redenen nooit of te nimmer de stop uit de euro zullen trekken. Het economisch en sociaal steeds verder uit elkaar groeien van Duitsland en Frankrijk houdt volgens Bolkestein een reëel risico in dat Marine Le Pen in Frankrijk aan de macht komt. Of dat als positief of juist als negatief gezien moet worden, hangt uiteraard af van de politieke voorkeur van de lezer.

Bolkestein zei ook nog dat voortmodderen met de euro de enige optie is. Nu alsnog ermee stoppen, zou leiden tot “een chaotisch bloedbad”. Nederland moet zich volgens Bolkestein beperken tot het bestrijden van de “idiote uitwassen”, zoals eurobonds. Eigenlijk geeft dit standpunt de radeloosheid van de Europese politieke elite goed weer. Ze modderen maar wat aan en ze hebben geen flauw idee waar de reis naartoe gaat.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

13 reacties

 1. Lieftinck

  Goed artikel, en ook goed dat het succesvolle hervormingsbeleid van Schröder wordt aangehaald. Ik denk minder zwart wit over links en rechts als vele DDS reaguurders en ben van mening dat linkse politici ook goed beleid kunnen voeren, of ideeën hebben.

  Bevreemdend is dat de burger helemaal niet meer Europa wil, maar wel op meer Europa stemt. Ja, inderdaad, Rutte doet tijdens verkiezingstijd of hij kritiek heeft op de EU, maar eenmaal aan de macht, tekent die alles, veelzeggend was ook het schouderklopje van Merkel toen hij de verkiezingen had gewonnen. Het volk laat zich blijkbaar liever bedriegen dan te stemmen op een anti-EURO partij. Helaas moet wel gezegd worden dat er geen mainstream partij is, van het kaliber SP of VVD waarop je als rechtgeaarde anti-Euro kiezer kunt stemmen. Nieuwe partijen durven wel dit standpunt in te nemen, naast de PVV (laatstgenoemde is een brug te ver voor vele Euro haters) maar nieuwe partijen hebben een slecht imago, versterkt nu ook weer door de keuze van VNL voor een dubieuze advocaat.

  In Duitsland had je wel een briljante anti Euro partij (AFD), maar die heeft het net niet kunnen waarmaken omdat de Duitser geen afscheid wilde nemen van de liberalen, beiden haalde dus net niet de kiesdrempel en nu zit Duitsland met een grote linkse meerderheid, Merkel lijkt zich overigens als een vis in het water te voelen.

  Het probleem is dat Duitslands AFD 2 problemen heeft, de Euro, met AFD als krachtig tegengif, maar ook de immigratieproblemen. Binnen de AFD zitten teveel politici die hun handen hier niet aan willen branden, terwijl hun kiezers dat overigens wel verlangen van de AFD. Ook daar wil een krachtige oppositie tegen de Euro maar niet op gang komen door verdeeldheid, dit keer over het immigratiebeleid. De liberalen doen het weer beter in de peilingen, maar ook die zullen alles tekenen, misschien minder snel als Rutte.

  Ik zie het derhalve somber in. De kiezer kan dit proces stoppen, maar durft het niet en laat zich inpakken door ultra eurofielen die scepticisme veinzen.

  De enige manier dat de Euro mislukt is als het project te pletter loopt, maar dat kan nog lang duren want men zet desnoods de geldpers aan. Journalisten zouden dit op de agenda kunnen zetten, maar de Euro is onderdeel van de staatsevangelie, dus de MSM zal overwegend het beleid volgen als zijnde, onafwendbaar.

  Een klein lichtpuntje is Le Pen, in Frankrijk.

 2. Lieftinck

  Hier nog een interessant artikel, die ook opgaat voor de EU
  https://ejbron.wordpress.com/2015/04/26/princeton-studie-als-waarschuwing-aan-europa-de-vs-zijn-geen-democratie-meer/#more-87837

  Deze studie toont aan dat de wensen van de elite (banken, multinationals, NGO’s) door politici in verbluffend tempo worden vervuld, terwijl die van de kiezer worden genegeerd, al veinst de politiek wat anders door slimme marketing, maar de feiten spreken wat anders.
  Doordat de politiek de uitvoerder is van de elite, en de kiezer negeert, is sprake van steeds meer uitholling van democratie. Een gevaarlijke ontwikkeling, als u het mij vraagt.

 3. jangajentaan

  Thx @Lieftinck. Ik kan me geheel vinden in je redenering en overwegingen.

 4. Wachteres

  Natuurlijk zijn de VS geen democratie meer, of worden zij in elk geval steeds minder democratisch, na al die jaren dat links aan de macht is geweest.

  Ik heb een tijd echt gedacht dat het communisme hier, na de val van de muur, verleden tijd was. Een mens kan zich vergissen.

  Jarenlang heb ik links gestemd, omdat ik veronderstelde dat het nieuwe linkse denken niets te maken had met de aloude dictatoriale communistische opvattingen.

  De politiek van Tony Blair en Labour lieten mij zien dat mijn veronderstellingen niet de werkelijkheid weergaven.

  De praktijk wijst uit dat links nog even dictatoriaal is als het altijd is geweest.

  We hoeven niet naar Amerika te kijken om te ontdekken wat links van plan is.

  ‘De lange mars door de instituties’ heeft ervoor gezorgd dat links in elk opzicht de touwtjes in handen kreeg.

  En die macht grijpen zij aan om de linkse idealen er koste wat het kost, desnoods ten koste van de eigen bevolking, door te drijven.

  Hun moraal, hun opvattingen zijn de enige juiste.

  De opvattingen van anderen, als die strijdig zijn met de linkse ideologie, worden genegeerd en ondertussen worden die zo besmeurd en zelfs zwart gemaakt, dat het volk, dat blijkbaar alles gelooft wat in de kranten staat en op de TV wordt verkondigd, het niet meer aandurft om tegen het politiek correcte denken in te gaan, laat staan ertegen in verzet te komen.

  De wensen van de bevolking tellen niet, ook al zouden die de wensen van een meerderheid zijn.

  De EU is met leugens en bedrog gestart. Wij zouden op het gebied van de handel gaan samenwerken. De plannen om tot één Europa te komen, waaruit uiteindelijk één bevolking moet ontstaan, lagen echter al vast.

  Dat is ook de belangrijkste reden waarom links de instroom vanuit het Midden-Oosten stimuleert. De ‘vluchtelingen’ stroom zijn een godsgeschenk, want nu kunnen er nog veel meer binnenkomen dan normaal al het geval is.

  In Nederland 180.000 in 2014, het jaar daarvoor 140.000. Sinds jaar en dag komt er in ons land elk jaar een stad aan bevolking bij.

  De andersdenkenden, en tegelijkertijd het volk, werden bedreigd met rampspoed en ellende , ‘het licht gaat uit’, als zij anders zouden willen.

  En, zoals we vanuit het nazi verleden weten, als leugens maar lang genoeg worden herhaald dan worden die uiteindelijk geloofd.

  “In de Verenigde Staten regeert de meerderheid niet, in ieder geval niet in die zin dat er sprake is van een causaliteit tussen de wensen van de bevolking en de wetten. Zodra een meerderheid een andere mening heeft dan de economische elites of georganiseerde groepen, verliest de meerderheid. Hoewel in de VS het meerderheidsprincipe in de grondwet is ingebouwd, stellen wij vast: zelfs wanneer tamelijk grote meerderheden een bepaalde politiek willen, krijgen ze die niet.”

  Dat leidt tot een uitholling van de democratie

  “…De politiek in Europa – ooit gegroeid op humanitaire idealen en egalitaire overtuigingen – verwordt tot een apparaat dat gericht is op het behalen van maximaal voordeel voor kleine, maar invloedrijke groepen”.

  “Deze ontwikkeling is waarschijnlijk alleen maar te verhinderen wanneer de burgers van Europa hun resterende vrijheidsrechten excessief gebruiken en een slaapwandelende politieke en economische elite stoppen, voordat het model Europa definitief een geval voor de historische musea geworden is”.

  [actuele studie van de Princeton University]

  Helaas gaat rechts, voor zover zij nog niet beïnvloed is door het linkse denken, erin mee, omdat de bedrijven zich wel kunnen vinden in een grote onderlaag, die dag en nacht voor weinig geld willen/moeten werken.

  De snode linkse plannetjes neemt rechts daarom maar voor lief of zij negeert die.

  Onze toekomst in de EU is een kleine ‘elite’ die het geld en de macht in handen heeft en een grote onderlaag, die het geld voor de top moet verdienen.

  En dan wil in het nog niet eens hebben over de rampspoed die de onacceptabel grote instroom uit een cultuur, die totaal conflicteert met onze opvattingen en die van plan is om haar ideologie hier te vestigen, met zich meebrengt.

  Uit de EU is de enige oplossing, willen wij onze vrijheid en onze rijkdom, die tot nu toe min of meer eerlijk verdeeld was, behouden

 5. HenkieAltea

  Is Halbe Zijlstra de verlosser?

 6. W.H.J. Reiss

  De Euro had geen mislukking hoeven te zijn.
  Men heeft zich niet gehouden aan de randvoorwaarden die bij invoering gesteld waren.
  .
  Een land als Italië devalueerde steeds de munt. En dat jaar na jaar. Het gevolg is hoge inflatie en ondanks een lagere waarde van de munt geen betere concurrentiekracht door de inflatie ! Ook zal de rente voor Staatsleningen en bedrijven dan hoog zijn. Dat is dus niet welvaart bevorderend.
  Steeds moet ik (ook hier) horen hoe goed het is als Griekenland uit de Euro gaat. Dat is dus totale (korte termijn denkende) onzin ! De Drachme zal devalueren t.o.v. de Euro. Het gevolg is meer export en toerisme voor de korte termijn. Er zal een paar jaar een hoge inflatie zijn, zodat na een paar jaar het concurrentie voordeel weg zal zijn. De schulden blijven echter in de dure Euro staan ! En nieuwe schulden voor de Staat alsook het bedrijfsleven hebben vanwege de hoge inflatie een rentepercentage van wel zo’n 10% ! Dat zet dus geen zoden aan de dijk.
  Momenteel zijn de lonen sterk verlaagd. De begroting en handelsbalans op orde. Een geleidelijke verlaging van de schuld t.o.v. het BBP is dan de volgende zet !
  .

  1. Lieftinck

   Ik zal niet in herhaling van zetten vallen, maar zoals bekend ben ik het niet met u eens. Gek is dat het IMF altijd adviseert om een te dure munt los te laten, als een land in problemen komt, en nu ineens een zwart scenario ziet. Zal wel iets te maken hebben met de franse IMF leidster.

   Echter, er is ook een alternatief die van beide werelden het beste weet te maken. De Grieken blijven in de Euro, maar hebben een eigen Euro wisselkoers. Hierdoor zullen de Griekse Euro schulden meedalen, als de munt devalueert. De buitenlandse valute schulden zullen wellicht moeten worden kwijtgescholden, wat eigenlijk voor een groot deel al gebeurd is door de gunstige rentes en terugbetaalvoorwaarden. Een ander groot voordeel is dat de Griekse munt geen onderwerp van speculatie kan worden.
   Tevens schetst u wel een heel rooskleurig beeld van de Griekse economie. Dat er nu evenwicht is in de betalingsbalans komt met name door een daling van binnenlandse bestedingen, maar, zoals op Jalta te lezen viel, is er nog een groter gevaar.
   De Grieken mogen namelijk aanspraak maken op een soort noodleningen van de ECB. Echter, de banken hebben nauwelijks onderpand, zijn dus niet solvabel en zouden die leningen dus niet mogen hebben. Het vervelende is dat volgens de statuten van de ECB de Grieken het geld niet geweigerd kan worden, tenzij 2/3 van de ECB deelnemers (landen) hier bezwaar tegen maakt. Het geeft aan hoe pervers de situatie is.

   1. W.H.J. Reiss

    Een dure munt kun je loslaten als de Staatsschuld ook in die dure munt genoteerd is. Als de Grieken de (lagere) Drachme kiezen wordt hun schuld in Euro’s veel groter. Vervolgens importeert men duurdere goederen hetgeen inflatie met zich meebrengt. Dan ben je je concurrentievoordeel binnen een paar jaar weer kwijt. Dit is toch simpel om te begrijpen !
    En daarom mag Griekenland (ook van de IMF) niet uit de Euro. Dat zou voor Griekenland desastreus zijn !
    En schulden helemaal kwijtschelden doe je maar met je eigen centen.
    Betalingsbalans: Het is toch logisch dat deze in evenwicht komt als de binnenlandse bestedingen voor buitenlandse producten afnemen (idem Rusland).
    U heeft het over onderpand ! Wist U dat de Rabobank in feite failliet is ! Hun onderpand op hypotheken is vaak te laag. Eigenlijk moeten ze door dit te lage onderpand voorzieningen treffen op de balans. Door die voorzieningen gaat hun BIS ratio onder de 8%. Hetgeen insolvabiliteit met zich meebrengt ! Daarna volgt dat ze bij het aantrekken van geld meer rente moeten betalen dan andere banken. Met Faillissement tot gevolg ! Dit wordt allemaal doodgezwegen !!!

 7. Lieftinck

  Hier de bizarre constructie om Griekse banken liquide te houden. De Griekse banken staan er zo slecht voor dat de ECB nu fungeert als een soort automatisch pinapparaat, uiteraard staat u hier borg voor, want dat is de prijs voor de munt die u zo graag wilde hebben.
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-04/emergency-liquidity-assistance-for-greek-banks-an-explainer
  Q: Is ELA assistance free?
  A: No, ELA liquidity carries an interest rate of 1.55 percent, versus 0.05 percent for regular ECB financing, the Bank of Greece Governor Yannis Stournaras said in November.
  Q: Why did Greek banks have to seek ELA?
  A: Since 2010, the ECB has accepted Greece’s junk-rated government debt and state-backed securities as collateral in its refinancing operations as long as the government complies with austerity measures and reform pledges in its international aid agreements.

  !!———–LET OP——————-!!
  Most of the existing ECB financing will have to be converted into ELA because Greek banks have very few investment-grade assets to pledge as collateral for regular funding operations. Their main investment-grade assets are EFSF-bonds.

  Q: Why did Greek lenders seek ELA again?
  A: Uncertainty over Greece’s future in the euro area triggered deposit outflows totaling more than 15 billion euros since the beginning of December. Also, Greek banks lost access to financial markets. ELA is their only lifeline allowing them to replace lost liquidity.

  1. W.H.J. Reiss

   Meen je of het hier zoveel anders is ? Als die importrotzooi van Allochtonen op deze manier doorgaat met als gevolg belastingverhogingen zal bij een grote recessie alles in elkaar donderen ! Onze concurrentiepositie is dan te zeer aangetast. Niets heeft dan nog waarde ! Waarom denkt U dat de rente zo laag is ? Dan kan men doormodderen !

   1. Lieftinck

    Ja ik ben het met u eens, en ik heb een fout gemaakt in mijn reactie. Volgens mij is het in TMS zo dat schulden geen wisselkoers hebben, die blijven dan staan in de dure Euro’s, dus daarop zal moeten worden afgeschreven, maar genoeg hierover we hebben hier vaak genoeg over gediscussieerd.

    Wat u zegt klopt natuurlijk ook. Landen als Griekenland kunnen tegen net zo hoge rente geld lenen, of zelfs lager, dan extreem solvabele landen als Noorwegen. Te gek voor woorden. Griekenland is eennalaatste als het gaat om solvabiliteit, net nog voor Venezuela. Er wordt zodoende een bubbel gecreëerd, en men is aan het gokken omdat men zelf niet weet wat die maatregelen op lange termijn voor gevolgen hebben. Het geeft aan hoe hoog de wanhoop is.

    Ik denk dat het beste wat kan gebeuren is als de Euro klapt, een rampscenario, maar uiteindelijk zullen de vogeltjes weer gaan fluiten, net zoals na WOll. Daarna kunnen we in de rust na de ontstane chaos onze grenzen herstellen, een streng immigratiebeleid uitvoeren en zelf handel drijven met BRIC-landen, Australië zonder toestemming van de EU.

    Ja, ik weet dat dit wensdromen zijn, maar door dromen kun je hoop blijven houden.

    1. W.H.J. Reiss

     Het door U beschreven scenario zal over 10 tot 20 jaar uitkomen ! Bij die grote recessie over 10 jaar zal er ook eerst een korte burgeroorlog zijn, waarbij het voor ‘ongewensten’ beter is om weg te rennen, dan weg te kijken !

     1. _Mediaevist_

      Welk land raadt u aan om over 10 à 20 jaar naartoe te vertrekken? Ken wel het lied van het Goede Doel en die overwegen België maar dat zit dan evengoed in de penarie.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.