Een beter plan voor de arbeidsmarkt

Nederland heeft al sinds enkele kwartalen een positieve economische groei en de werkloosheid neemt geleidelijk af. Dit is grotendeels te danken aan externe factoren zoals stimuleringsbeleid ECB, lage rente, lage wisselkoers euro (goed voor export) en  een lage olieprijs. Is er nu sprake van een sterk en vitaal herstel van de arbeidsmarkt?

In een recent artikel in het blad HPdetijd door ene “Dr. Doom” (een belegger)  onder de veelzeggende titel De arbeidsmarkt: het is niet best en het wordt niet beter  wordt hierop ingegaan en de conclusies zijn niet zo vrolijk.

Volgens Dr. Doom zijn er in het eerste kwartaal  van 2015 6.000 banen bijgekomen, maar verminderde het totaal aantal gewerkte uren. Met andere woorden, we werken meer part-time en steeds minder uren. Een fenomeen dat je ook in de V.S. ziet. Dr. Doom wijst erop dat er in de afgelopen negen kwartalen weliswaar 65.000 banen bij kwamen, maar 200.000 banen verdwenen. Hij wijst ook op de averechtse gevolgen van het willen bestrijden door flexwerk door het Kabinet Rutte-Asscher en op de werkloosheidsramp die zich begint te voltrekken onder 55-plussers (zelfs voor 45-plussers, JG) voor wie het steeds moeilijker wordt om weer aan de bak te komen.

Dit komt overeen met mijn eigen kritiek op de hervormingen  van het kabinet zoals ik die geuit heb in meerdere stukken op DDS sinds begin vorig jaar. Ik heb er steeds op gewezen dat de “versoepeling van het ontslagrecht”, vooral neer komt op juridisering. Alle individuele aanvragen gaan via de kantonrechter, die met een woud aan voorschriften te maken krijgt. Daar staat weliswaar een verlaging van de ontslagvergoeding (transitievergoeding geheten) tegenover, maar het zijn vooral grote bedrijven met professionele HR-afdelingen die daarvan profiteren. Voor de MKB-ondernemer die vaak geen tijd heeft voor uitgebreide “dossiervorming”, wordt het een drama.

Daarnaast heb ik er steeds op gewezen dat het hele scala aan maatregelen om flexwerk tegen te gaan zó bureaucratisch en ingewikkeld is, dat  het bedrijven alleen maar ontmoedigt om mensen aan te nemen. Verder wordt er niets gedaan aan de absurde omstandigheid dat een werkgever in ons land twee tot drie jaar financieel verantwoordelijk wordt gesteld voor de ziekte van een werknemer, ook als de werkgever daar niets aan kan doen. Dit geldt ook voor werknemers die slechts enkele maanden in dienst zijn geweest; als ze ziek uit dienst gaan kan dit jaren effect hebben op de premieheffing van de werkgever en wordt deze lastig gevallen met “reïntegratiedossiers”.

Dit slagveld overschouwende moet ik denken aan Pim Fortuyn, die ooit een boek schreef onder de titel “Zonder ambtenaren” en terecht fulmineerde tegen de bureaucratisering van onze maatschappij. Je krijgt het idee dat het Sociaal Akkoord van het kabinet tot stand gekomen is na een uitgebreide poldersessie van ambtenaren van Sociale Zaken  met vakbondsbobo’s en werkgeversbobo’s zoals voormalig VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes, een man die door zijn kritiekloze bewondering van de EU liet blijken dat hij erg ver stond van de zorgen van het MKB.

Het verschil met de wél succesvolle hervorming van de arbeidsmarkt in Duitsland tijdens bondskanselier Schröder,  is dat de laatste luisterde naar professionals in het bedrijfsleven. Op die hervormingen is overigens nog altijd kritiek omdat ze leidden tot verarming van bepaalde groepen, maar ze waren economisch wél effectief.

Het gevolg van al dat gepolder en het broddelwerk van minister Asscher is dat eigenlijk niemand tevreden is. De werkgevers willen nu de CAO’s moderniseren om de regelbrij te verminderen; de werknemers liggen blijkens de woorden van FNV-voorzitter Ton Heerts op ramkoers.  Het zou dus wel eens een “hete zomer” kunnen worden met stakingen, die een bedreiging kunnen vormen van de lichte economische groei die we nu hebben.

Kan het ook anders? Ja, naar mijn overtuiging kan het ook anders. Vorig jaar heb ik voor DDS een artikel geschreven “Maak van Nederland een banenmachine!”  

Hier mijn aanbevelingen in de vorm van een zeven-punten-plan:

1. Daadwerkelijke versoepeling ontslagrecht, pas desnoods een iets hogere vergoeding toe dan de transitievergoeding, maar maak het eenvoudiger voor werkgevers en werknemers om als volwassen partijen uit elkaar te gaan;

2. Streef gelijke behandeling na van vaste- en flexmedewerkers, maar probeer niet met ingewikkelde bureaucratische trucs de keuze tussen vast en flex te beïnvloeden want dat werkt averechts;

3. Beperk de financiële aansprakelijkheid voor de werkgever bij ziekte, bijv. door de werknemer zich individueel hiervoor te laten verzekeren. De werkgever kan wel (verplicht) meebetalen aan de premie, maar nasleep en rompslomp voor de werkgever wordt dan beperkt;

4. Verlaag de wig (het verschil tussen het netto loon en de loonkosten van de werkgever), met name aan de onderkant van het loongebouw, zodat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om mensen aan te nemen;

5. Verlaag de uitkeringen voor mensen onder de dertig jaar (zowel WW als Bijstand uitkeringen),  het is natuurlijk absurd dat onze jongeren voor bepaald type werk de neus ophalen en wij dit laten doen door Oost-Europeanen. Daarentegen zal de overheid de komende drie jaar meer moeten investeren in stimuleringspremies voor het aan de slag krijgen én houden van 45-plussers, ook in flex-vorm. Het grote gevaar is namelijk dat deze generatie te lang buiten het arbeidsproces komt te staan. Over een paar jaar zal dat anders liggen, omdat de arbeidsmarkt weer verkrapt als gevolg van de vergrijzing. Ten koste van alles moet nu voorkomen worden dat een complete generatie wordt afgeschreven;                              

6. Flexibilisering van het minimumloon: in bepaalde sectoren (denk aan horeca, toerisme, landbouw, supermarkten e.d.)  kan voor eenvoudige werkzaamheden best een wat lager minimumloon gelden, zodat moeilijk plaatsbare groepen weer een kans krijgen;

7. Een vlaktaks of eventueel een beperkte vlaktaks tot de grens van 100.000 euro bruto jaarinkomen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

18 reacties

 1. Philippine

  Flexwerkers?
  Dagloners!

 2. W.H.J. Reiss

  Een artikel met inhoud zien we niet dagelijks op DDS. Ik zal proberen een paar van de 7 stellingen te ondergraven of corrigeren. In het overige kan ik me min of meer vinden !
  2. Een volledige gelijke behandeling zou niet juist zijn. De werkgever die gebruik wil maken van flex contract zou hiervoor een flex premie moeten betalen waarin de 3 mnd. W.W. die werknemer na afloop krijgt min of meer in is verwerkt !
  3. Een werkgever zal ziekte van werknemer dienen te verzekeren. Dit is ondernemersrisico ! Maar de duur hiervan zal beperkt moeten worden. Dit was gewoon WEER een verkeerde bezuinigingsoperatie. Niet kijkend naar de arbeidsmarkt, maar naar de Staatskas !
  5. Een jongere krijgt hooguit 3 of 6 mnd. W.W., daar wil ik niet nog meer op gaan bezuinigen vanwege de onzekerheidssituatie voor betreffende generatie (de flex generatie).
  Stimuleringspremies voor 55+ zijn nutteloos. Dit heeft alleen substitutie van Arbeid tot gevolg. Scholing b.v. in automatisering zou gerichter werken.
  De arbeidsmarkt zal niet verkrappen. Dat zijn de wijdverbreide leugens om immigratie goed te praten. Een volledige werkgelegenheid kan/zal er nooit zijn ! Arbeid zal ook blijvend wegvloeien, daar wij op alles en nog wat belasting heffen. De hoge belastingheffing zorgde er in de 17e eeuw al voor, dat wij van leidend wereldland afzakten naar een middenmoter ! Nu zien we exact hetzelfde. Steeds hogere belastingheffingen en we zakken in alle relevante staatjes. Wij leren dus niks van vroeger gemaakte fouten !!!
  7. Al vaker gezegd een vlaktaks zal leiden tot extra werkeloosheid, daar dit niet ten goede komt voor de lager betaalden. Er zijn nu 3 schijven, dus wat is het probleem ? Bij een vlaktaks zullen de lager betaalden ook sneller recht hebben op al die Toeslagen. En die Toeslagen mag wel wat minder. En dat kan enkel met hogere NETTO lonen !
  .
  Mijn bezuiniging zou zijn Aftoppen van de hypotheekhoogte naar 300.000 en de renteaftrek naar de 1e schijf.
  De ziektekostenaftrek is in feite ‘iets armoedigs’ en hoort deels thuis bij de ‘extra’ bijstand van gemeenten en bij zorgverzekeraars.
  Verzorging door de Overheid van geboorte tot de dood gaat is in mijn ogen in het verleden te ver doorgevoerd.

  1. AnnieJansz

   Een inhoudelijke bijdrage van Reiss zonder schelden zien we ook niet dagelijks op DDS.

   enfin, om u te belonen voor kwalitatief goed en inhoudelijk gedrag krijgt u van mij een compliment. ga zo door!

 3. carthago

  De deflatie crisis op dit moment maakt alle arbeid te duur,en de belastingen blijven door regelgeving en idiote heffingen torenhoog, een dodelijk mix voor mkb en zelfstandigen.Als 80 procent van alle inkomsten opgaat aan belastingen,btw,verzekeringen,afkoopregelingen,eu afdrachten enz.enz, blijft nagenoeg niets meer over om te besteden,en al helemaal niets om te investeren. Hoe kan een vvd dit ooit hebben toegelaten.

 4. W.H.J. Reiss

  Nog een bezuiniging:
  Giftenaftrek. Giften aan Green peace en Haatketen hoeven net als giften voor andere doelstellingen niet aftrekbaar voor de belasting te zijn. Ze worden vrijblijvend gegeven, dus wat heeft belastingaftrek hiermee te maken. Dat het mensen sneller over de streep trekt om iets te geven, daar hoeft de belastingdienst toch niet voor te betalen ? Of deze daarvoor opgericht namens de belangenclubs van de ‘zieligenindustrie’ ?
  En vanwege de ingewikkeldheid mag van mij ook nog de K.O.-Regeling (BTW) verdwijnen.

 5. Epimenides

  Einde van de crisis, we hebben het begin van alle ellende nog niet gezien,

 6. Lieftinck

  Interessant artikel.

  Laten we hopen dat de werkgevers nu eens niet kiezen voor de makkelijke weg (goedkope arbeidsmigranten uit elders, en daarbij spinnen dat de Nederlander niet meer wil werken) maar de koninklijke weg, eigen inwoners eerst, en daarvoor de voorwaarden schept. Tevens moeten de vakbonden kiezen voor flexibiliteit i.p.v. houden wat je hebt, wat uiteindelijk resulteert in ontslag. Zie bijvoorbeeld hoe de ICT-sector kapot is gemaakt, doordat de ICT’ers bij banken niets wilde toegeven op hun arbeidsvoorwaarden. Nu wordt het meeste werk gedaan door Indiërs, die gewoon ook naar Nederland mogen komen om daar het werk te doen. De politici is wijs gemaakt dat het om kenniswerk gaat, en de politicus die gelooft dat ook meteen. Slechts een klein deel van ICT is innovatief, een te moeilijk woord voor politici. Die geloven liever Wientjes en Groenink.

 7. jangajentaan

  Allen, dank voor interessante commentaren.

  @Lieftinck, ik ben het met je eens dat de overheid een regulerende rol heeft mbt arbeidsmigratie. Helaas wordt dat door de huidige EU-regelgeving onmogelijk gemaakt.

  Wat ik in feite voorstel is minder overheidsbemoeienis en een vrijere arbeidsmarkt. Laat de markt maar zijn werk doen en al naar gelang de economische waarde van de arbeid kan het loon dat lager of hoger zijn.
  Maar bij een ongecontroleerde immigratie uit Oost-Europese landen kan er een race naar the bottom ontstaan en dat is niet de bedoeling. Ook slecht voor de consumptie natuurlijk.
  Dus gewoon weerk vergunningen voor mensen afkomstig uit Polen, Roemenië e.d. Een zekere instroom is nodig (ook om te kunnen concurreren met het buitenland) maar op sommige momenten moet de overheid ook op de rem durven trappen.

  Verder, wat betreft het minimumloon cq uiteringen voor jongeren, wat ik in mijn omgeving zie is veel jongeren (m.n. jongemannen) van 20 tot 25 jaar die niet meer aan de slag komen, op straat hangen of in de criminaliteit verzeild raken. Vaak zijn dit jongemannen met een gebrekkige opleiding (MBO nivo 2/3 of opleiding niet afgemaakt). Die komen voor het huidige minimumloon voor volwassenen niet meer aan de slag, omdat ze simpelweg onvoldoende economische waarde vertegenwoordigen voor de loonwaarde van het minimumloon.
  Vaak hebben die jonge volwassenen ook geen eigen woning, ze blijven inwonen bij hun ouders of familie omdat ze geen hypotheek kunnen krijgen en een huurwoning is onbetaalbaar.
  Deze groep (met daarin ook veel allochtone jongeren, maar niet uitsluitend) zou je weer aan de slag kunnen krijgen met een wat lager loon. Als je ze dan daarnaast stimuleert om verder te leren en te ontwikkelen dan zijn ze op termijn beter in staat zich zelf te onderhouden en ook een maatschapelijke bijdrage te leveren. Nu zakken velen af richting criminaliteit of erger, ze radicaliseren.

  Kortom, we moeten buiten de gevestigde kaders van onze oude welvaartsstaat leren denken, want die is al lang niet meer van deze tijd. En een uitweg “linksom”uit de crisis is er niet, dat heeft Frankrijk al bewezen en Griekenland bewijst het nu meer. Dan kunnen de media met nog 100 Jesse Klavers aan komen zetten met mooie verhalen, het zal geen enkel effect sorteren.

  1. W.H.J. Reiss

   @Jan (Uw schrijfsels)
   Vaak hebben die jonge volwassenen ook geen eigen woning, ze blijven inwonen bij hun ouders of familie omdat ze geen hypotheek kunnen krijgen en een huurwoning is onbetaalbaar.
   Dus gewoon werkvergunningen voor mensen afkomstig uit Polen, Roemenië e.d. Een zekere instroom is nodig (ook om te kunnen concurreren met het buitenland) maar op sommige momenten moet de overheid ook op de rem durven trappen.
   .
   Ik benoem het gevolg hiervan: Stille Genocide op de autochtone bevolking, want door bovenstaand door U geschreven verhaal zal er geen/weinig nageslacht komen !
   En alle Over-Correcten houden dan de mond !

 8. jangajentaan

  p.s. excuus voor typfouten… mijn toetsenbord hapert een beetje waardoor het erger wordt dan te doen gebruikelijk.

 9. hans-e-pans

  Nederland is een import- en exportland die grondstoffen voor producten moet importeren om die producten dan weer te exporteren.

  Volgens mij moeten vrijwel alle te importeren grondstoffen in Amerikaanse dollars betaald worden.

  Gezien het feit dat de Dollar duurder is geworden ten opzichte van de (Z)Euro, worden dus ook de te maken producten duurder, zeker voor ons.

 10. jangajentaan

  @W.H.J. Reiss neen zo zeg ik het niet.
  Ik zeg dat de arbeidsmigratie vanuit de lage lonen-landen in de EU naar ons toe gereguleerd moet worden ipv geheel vrijgegeven zoals nu.
  Dus pas toestaan als vacatures lokaal niet ingevuld kunnen worden.

  En dan komen we toch, of we het nou leuk vinden of niet, terecht bij de hoogte van de Nederlandse uitkeringen. Want het is gewoon een feit dat Nederlanders (zowel autochtonen als allochtonen) bepaald werk niet meer willen doen. In Rotterdam hadden ze een busdienst opgezet voor bijstandstrekkers om in de kassen te gaan werken in het Westland, na twee of drie dagen kwam er niemand meer opdagen, ze vonden het te vroeg geloof ik.

  Tja, dan kun je die werkgever ook niet kwalijk nemen dat hij in zee gaat met een Pool of Roemeen die het werk wel wil doen voor een lage salaris… en een hoog salaris bieden voor dergelijk werk is onmogelijk want dan wordt je kostprijs te hoog t.o.v. Duitsland en andere landen.

  1. AnnieJansz

   U gaat voorbij aan de uitkeringsgerechtigde die wel wil werken, maar niet aan de bak komt of bv. de pech heeft een baan te hebben die aan vage constructies aan elkaar hangt.

   Dat u de term “uitkeringstrekker” zo makkelijk aanhaalt, spreekt al boekdelen.

   U had het nog over bv. flexwerkers, geen groep die zo vaak en snel op straat wordt gegooid als deze groep met haar 0-uren contract of 2 uur per maand contract of schimmige payroll-constructies.

   Wees specifieker als u de groep met échte uitvreters wilt duiden! daarvoor is m.i. iedere cent aan uitkering weggegooid geld.

  2. W.H.J. Reiss

   @Jan
   Het waren (de eerste 7 regels) Uw woorden.
   En ik trek daar vervolgens mijn conclusies uit !
   En ook ik vind dat niet iedereen zomaar hier de grenzen mag passeren om te werken. Ik pleit overigens al langer voor een bureau m.b.t. arbeidsmigratie. Op een soepele basis overigens, want je kunt niet lokaal kijken naar een probleem. Dat is te kort door de bocht !
   .
   Die Kassen zijn overigens een grote geldverkwisting. Het is verlieslatend en wordt met subsidies en touwtjes bij elkaar gehouden.
   En om Polen hier te komen laten plukken, dat is dan totaal zinloos. Zulk een ‘business’ moet naar het land gaan waar de productie het best kan geschieden. Spanje of Polen !
   Het is voor Nederlandse arbeiders nutteloos om zo’n flexbaan aan te nemen om hierbij ook nog te moeten verhuizen !
   Voordat men een bedrijf start is het een essentie, dat men kijkt naar het arbeiderspotentieel in de buurt !

 11. jangajentaan

  AnnieJansz het punt is dat je met een goed uitkeringenstelsel in combinatie met een hoog minimumloon, veel laagbetaald werk “wegdrukt”. Dat verdwijnt dan naar andere landen.
  In het verleden was dat niet zo’n probleem want dat konden we ons kennelijk permitteren.
  Nu ligt de situatie anders. Als gevolg van de euro en massa-immigratie is de binnenlandse consumptie (koopkracht) kapot gemaakt en de werkloosheid hoog opgelopen.
  Dan kun je wel vasthouden aan het bestaande model van de verzorgingsstaat, dat is een keuze, maar dat impliceert wel dat een grote groep niet of nauwelijks aan de slag komt.
  Als je hervormingen wil zoals in Duitsland tien jaar geleden, die de economie daar op gang hebben gebracht, dan ontkom je er niet aan bepaalde heilige huisjes ter discussie te stellen.
  Overigens stel ik voorlopig dertig plussers buiten schot te houden bij aanpassingen. Jongeren zullen als eersten weer kansen krijgen als we de arbeidsmarkt flexibiliseren in plaats van bureaucratiseren zoals nu gebeurt.
  Dat aanpassen van de verzorgingsstaat willen we hier niet en dat begrijp ik ook wel, maar het gevolg daarvan is dat steeds meer mensen aan de kant blijven staan. Hoe lang kunen we dat volhouden?

  We leven nu eenmaal in een “global economy”. Het concurrentievermogen en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt bepalen de mate van economische groei. Als de economie groeit, zullen de salarissen op enig moment ook weer gaan stijgen, zeker als tegelijkertijd de productiviteit toeneemt. Daarvoor moet je dan wel durven en kunnen innoveren.

  1. W.H.J. Reiss

   De EU en massa immigratie maken meer kapot dan ons lief is. Niet de Euro en de massa immigratie.
   Het ligt ook niet aan de uitkeringen, want een lagere uitkering wordt deels weer goed gemaakt door hogere toeslagen. Het probleem is de te hoge belastingdruk. Deze belastingdruk heeft de 7 provincieen in de 17e eeuw de nek omgedraaid en onze Min.Pres. N.B. geschiedenis leraar heeft er niks van begrepen. 2x dezelfde fout en dan iets met ezel ! Eerst 55+ voortrekken, daarna jongeren 30 -/-. Dat heeft geen zin. Je moet de markt zijn werk laten doen door gerichte belastingverlagingen (b.v. BTW verlaging op diensten) en belastingverhogingen (b.v. op flex werk). Maar niet op een wijze (verhoging accijns op brandstof) dat men de markt kapot maakt !
   In onze global economy hebben wij staatssecretaris (K)Wiebes op financien. Dan lig je al bij het begin een punt achter. De kennis- en visieloze persoon ontslaat 5.000 personen bij de belasting dienst. Als intermediair kan hierop enkel zeggen:”Voor sommigen kan het grote feest beginnen” !!!

 12. jangajentaan

  Wel, het verlagen van de uitkeringen en het minimumloon voor de groep 18 tot 30-jarigen, is niet het belangrijkste onderdeel van het plan. Belangrijker is de 2 tot 3 jaar doorbetaling bij ziekte voor werkgevers, en de enorme bureaucratisering en juridisering van allerlei zaken die met de contractketen te maken hebben.
  Als je die zaken weghaalt, durf ik te garanderen dat werkgevers al veel makkelijker mensen zullen aannemen. Nu bedenken ze zich eerst 10 x.

  Ik houd echter staande dat als je de groep jongeren van 18 tot 30 jaar met weinig of geen opleiding weer aan de slag wil krijgen in dit land, het hoge minimumloon een hinderpaal zal blijven, Deze mensen zouden misschien eenvoudig werk kunnen doen voor 800 of 900 euro per maand plus een opleiding, om maar eens wat te noemen.
  Maar als je al meer krijgt in de Bijstand, zullen weinigen dat doen. Dat trek je ze dus niet in het arbeidsproces. Dat is dan de keus die je maakt als samenleving, maar het zou in ieder geval niet mijn keus zijn.

  1. W.H.J. Reiss

   Bijstand alleenstaande 668,21 !! Uitwonend en ouder dan 23 !
   Jan, het Feest van vroeger, dat ik van nabij heb mogen meemaken is allang voorbij.
   En de trucks bedenken om mensen geen vaste baan te geven doen niet de werkgevers, maar intermediairs ! Verschillende werk B.V. oprichten en dan hop, hop, hop. Wat kan/moet de arbeider springen iedere 2 jaar of meerdere malen in 1 jaar bij geen VAR ! En dan zijn er nog uitzendbureau’s, detachering enz. Die teren allemaal op die ‘werkverschaffingswetten’ van/voor anderen ! En nu gaar (K)Wiebes ook nog eens 5.000 mensen ontslaan. Het Feest kan dan werkelijk beginnen, want de buit komt dan makkelijker binnen !
   .
   Kortom het heeft geen zin om daar tegenin te gaan. We worden omringt door Regerende Achterlijkheid. Probeer daar maar aan te wennen. En blijven lachen !

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.